Jongste verversing: dinsdag 21 oktober 2014

 

 

 

15989 Noort, A.H. op ten.(samst.) Enschede in 1913. Eenige gegevens betreffende omvang en beteekenis van Enschede in 1913 in het bizonder ten aanzien van woningbouw en stadsuitbreiding en van de factoren, die nuttig zijn te achten voor de beoordeeling van de woningtoestanden.  Enschede, z.u., z,j., 1e, ingenaaid, 101p. Met separaat bijgevoegde plattegrond."Uitgegeven ter gelegenheid van het bezoeken aan twente van leden van het Xe Internationaal Woningcongres te Scheveningen. Lichte gebruikssporen.40,-

15054 Verheul, Gé. De oude dorpskerken boven de grote rivieren. Een reisgids.  Haarlem, De Haan, 1982, 1e, gebonden, 221p. Rijk geïllustreerd.7,-

16702 A.-J.-A.N. Les aspirants d'artillerie au siège de la citadelle d 'Anvers et autres souvenirs de jeunesse 1824-1834.  Bruxelles, Hayez, 1884, 1e, halflinnen, 124p.40,-

15093 A.N.W.B. Per rijwiel en te voet door de duinstreken.  Amsterdam, A.N.W.B., 1925, 1e, halflinnen, 54p. Compleet met de 4 bijgevoegde kaartjes.15,-

14192 A.N.W.B. Kaart van de rijwielpaden op de Veluwe.  Amsterdam, A.N.W.B, z.j., 3e, lichte gebuikssporen.15,-

13803 Aalbers, B.Jan. Een hemel van wereldse klei. Meindert Zaalberg, pottenbakker.  Kampen, Kok, 1987, 1e, ingenaaid, 144p. Rijk geïllustreerd.30,-

15892 Aardsen, Karel, e.a. Tekens in de tijd. 100 jaar Gereformeerde kerk Nieuwerkerk aan den Ijssel.  Nieuwerkerk aan den Ijssel, Gereformeerde kerk, 1989, 1e, gebonden, 116p. Rijk geïllustreerd.13,-

16724 Aardweg, H.P. van den, e.a.(red.) Een halve eeuw "Droogdok".  Rotterdam, Rotterdamsche Droogdokmaatschappij, 1952, 1e, linnen, 287p. Rijk geïllustreerd.25,-

12124 Aartsma, N. Michiel de Ruyter 1607-1676. Een heldenleven in plichtsvervulling voor het vaderland.  's-Gravenhage, Holle & Co, 1942, 1e, linnen, groot formaat, 42 tekstpagina's; 101 afbeeldingen.60,-

16301 Abels, P.H.A.M., en Wouters, A, Ph. F. (red.) Classicale Acta 1573-1620. VII Provinciale synode Zuid-Holland Classis Delft en Delfland 1572-1620.  Den Haag, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2001, 1e, linnen, 741p.25,-

16621 Achterop, S.H., Wal, P.v.d., Wolthuis, G.G. Meeden. Geschiedenis van een Gronings dorp.  Groningen, V.R.B. Offserdrukkerij Kleine der A 4, 1969, 1e, ingenaaid, 536p., illustraties, uitklapbare kaart. (vlekjes aan voorzijde)25,-

15249 Addens, N.H.H. Zaaizaad en pootgoed in de Nederlandse landbouw.  Wageningen, Veenman, 1952, 1e, ingenaaid, 282(1)p. With summary in English, French and German. Dissertatie.25,-

10705 Addink-Samplonius, Marianne. Urnen delven. Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken.  Amsterdam, De Btaafsche Leeuw, 1983, 1e, gebonden met stofomslag, 144p. Rijk geïllustreerd.10,-

15699 ADM. 100 jaar ADM. 1877/1977.  Amsterdam,Amsterdamsche Droogdok Maatschappij, 1977, 1e, ingenaaid, 87(1)p. Foto's.15,-

12556 Aerden, Stijn, en Klaas Vos. Rijk. De negen levens van De Gooyer.  Amsterdam, Rap, 2002, 1e, garenloos, 352p. Foto's.8,-

10355 Agt, J.F. van, en E, van Voolen. Nederlandse synagogen.  Weesp, De Haan, 1984, 1e, ingenaaid, 111p. Met foto's van Willy Lindwer.(voorzijde licht verkleurd).15,-

13111 Agterberg, M. De Bodebus in het Zuiden. Inventarisatie van bodebussen van gemeenten, waterschappen en ambachtsgilden in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en België.  Schipluiden, Agterberg, 1981, 1e, geniet, 60p. Rijk geïllustreerd.9,-

9780 Akker, W. van den. De eer van de vlag. Uit het dagboek van een Hollandschen recruut in de jaren 1830-1832.  Kampen, Kok, 1931, 1e, ingenaaid, 115p.13,-

16431 Akmanakredactie. Cadetten-almanac 1953.  Breda, KMA, 1954, 1e, gebonden(kunstleer), 178(1)p.15,-

12877 Akveld, Leo, en Els M. Jacobs. De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal Jubileumboek VOC 1602/2002.  Bussum, Toth, 2002, 1e, ingenaaid, 191(1)p. Zeer rijk geïllustreerd.10,-

11928 Albers, Lucia, en Hans Pemmelaar. Amelisweerd en Rhijnauwen.  Utrecht, Matrijs, 1983, 1e, ingenaaid met flappen, 72p. Foto's. Historische Reeks Utrecht deel 2.7,-

10419 Alberts, A. Laten we vrede sluiten. De merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda.  Wormerveer, Meijer, 1967, 1e, linnen, 56p. Fraai geïllustreerd.10,-

10502 Algra, N.E. EIN. Enkele rechtshistorische aspecten van de grondeigendom in Westerlauwers Friesland.  Groningen, Noordhoff, 1966, 1e, ingenaaid, 203p. Dissertatie(met stellingen).15,-

16428 Almanakcommissie KMA. Cadettenalmanak 1984-1985.  Breda, KMA, 1985, 1e, ingenaaid, 256p. Foto's.12,5,-

16429 Almanakredactie KMA Cadetten-almanak 1955.  Breda, KMA, 1956, 1e, gebonden(kunstleer), 222(2)p. Foto's en tekeningen.15,-

16430 Almanakredactie KMA. Cadetten-almanak 1954.  Breda, KMA, 1955, 1e, gebonden(kunstleer), 216p. Foto's en tekeningen.15,-

13740 Amstel, W.H.E. van. De schepen van de Koninklijke marine vanaf 1945.  Alkmaar, de Alk, 1991, 1e, gebonden,175(1)p. Rijk geïllustreerd en gedocumenteerd.25,-

11378 Andel, Dick van. "Oosterschelde". De geschiedenis.  Rotterdam, BV Reederij "Oosterschelde", 1991, herz. ed.,   geniet, 31p. Oblongformaat.7,-

15883 Anderson, Jan, en Teunissen, Hjalmar. Door het oog van de naald. Vlaardingen en de Watersnoodramp van 1953.  Vlaardingen, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., z.j., 1e, ingenaaid,56p. Foto's.5,-

10793 Andriessen, P.J. De weezen van Vlissingen of hoe onze republiek onafhankelijk werd..  Leiden, Sijthoff,z.j., 6e, linnen, 184p. Met tekeningen van A. Rommers. Jeugdboek.(naam vorige eigenaar op schutblad.16,-

11713 anoniem Utrechtsche Studentenalmanak 1955.  Utrecht, Utrechtsch Studenten Corps, 1954, 1e, linnen, 174(222)p. 133e jaargang.20,-

13483 anoniem 100 jaar Schoonhovense krant.  Schoonhoven, Van Nooten, 1969, 1e, ingenaaid, z.pa. Met foto's van Hendrikjan van Brandwijk.10,-

8047 anoniem Monumentale kerken in Den Haag. De problematiek van de architectuur-historisch waardevolle kerkgebouwen.  Den haag, Gemeente 's-Gravenhage, 1985, 2e gew., 116p. Geïllustreerd.10,-

11025 anoniem KLu75, 1913-1988. 75 jaar Nederlandse Luchtmacht.  Z.p., z.u., 1988, 1e, geniet, 61p. Speciale uitgave vanwege het 75-jarig bestaan van de KLU. Met het programm van de herdenkingsaktiviteiten.10,-

10443 anoniem(A.N.W.B.) Te voet door noord-oost Twenthe van Akmelo naar Denekamp.  's-Gravenhage, A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland, 1931, 1e, geniet, 24(1)p. Met (fraai) kaartje.(vlekjes op voorkant)25,-

15409 anoniem(eenige oud-leerlingen) Geschiedenis van het klooster te Huybergen.  Huybergen, Bisschoppelijk Instituut St. Marie, 1906, 1e, linnen,455p./18p Aanhangsel. Los in de band; gebruikssporen.45,-

15684 anoniem. Gids voor de spoorwegtentoonstelling De Trein 1839-1939.  Amsterdam, Nederlandsche Spoorwegen, 1939, 2e geniet,63(1)p. Geïllustreerd. Advertenties.30,-

11727 anoniem. Roseboek van de muiterij.  Den haag, centraal Bureau nationaal Jongeren Verbond, 1934, 1e, ingenaaid, 83(1)p. Illustraties.(kartonnen band verkleurd).10,-

11794 anoniem. Een jaar auto-sproeien.  Uithoorn, N.V. Teerbedrijf, z.j.(1939), 1e, 40(2)p.  Tekeningen.25,-

9281 anoniem. Onze Vloot. Maandblad gewijd aan de Nederlandsche Zeestrijdkrachten; officieel orgaan van de Koninklijke Vereeniging "Onze Vloot".  Rotterdam, Wyt, 1945-1946,1e, halflinnen. Jaargang 1 en jaargang 2 in één band.(belettering rug vervaagd).50,-

15955 Anoniem. Officieele Reisgids der Nederlandsche Spoorwegen; geldig vanaf 2 october 1938 tot en met 14 mei 1939.  Utrecht, N.V. Nederlandsche Spoorwegen, 1938, geniet, 552p. Mooi ex.30,-

7307 anoniem. Verraad !  's-Hertogenbosch, Goed Volk Bureau, z.j., 1e, geniet, 14p. Tekeningen.10,-

16703 anoniem. Bijdragen tot het Oude Strafregt in Belgie, gevolgd door eenige merkwaardige vonnissen van vroegere tijden, van allerlei aard.  Brussel, Brest van Kempen, 1829, 2e, halflinnen, 326p.100,-

15579 anoniem. Memorandum van een feestgenoot, op het 25jarig jubileum van den heer L. van de Vijzel, als hoofd der school der gemeente St. Pancras, 1 maart 1886.  Alkmaar, z.u., z.j.(1886), 1e, ingenaaid, 21p. Curieus.10,-

8800 anoniem. De porcelyene fles, 1653-1953.  Delft, De Porceleyne fles, 1953, 1e, ingenaaid met flappen, z.pa.(lichte verkleuring op voorplat); foto's.18,-

10711 anoniem. Der Hafen von Rotterdam.  Rotterdam, Stadt Rotterdam, 1912, 1e, ingenaaid, 86p.  Foto's .Met bijlagen en kleurrijke uitklapbare kaartjes.(stempeltje vorige eigenaar op voorzijde).50,-

12922 anoniem. Gids voor Denekamp en omstreken.  Denekamp, Vreemdelingeverkeer Denekamp, 1923, 5e, ingenaaid, 96p. Met separaat bijgevoegde(beschadigde) kaart. Gebruikssporen.25,-

16357 anoniem. Demerara Greenheart.  Middelburg, Houthandel C. Alberts, 1904, 2e, ingenaaid,39p. Foto's en uitklapbare kaart. Curieus. Lichte gebruikssporen.25,-

8914 anoniem. Nieuwe Friesche Volks-Almanak 1854.  Franeker, E.Ippius Fockens, 1854, 2e jrg.,  1e, verguld linnen, 152p. Met fraaaie steendrukjes. Met bijdragen van Hoppers, Wassenbergh, e.a.50,-

12977 anoniem. Cadettenalamanak 1950-'51.  Breda, Corps Cadetten(K.M.A.),1951, 1e, linnen, 120p. Illustraties.(separaat bijgevoegd lijstje met deelnmers aan reunie op 27 september 1971).7,-

15707 anoniem. Kaart van de Nederlandsche bezittingen in Amerika.  Amsterdam, Seyffardt, 1872, 1e, uitklapbaar. Fraai.225,-

11712 anoniem. Utrechtsche Studentenalmanak 1953.  Utrecht, Utrechtsch Studenten Corps, 1952, 1e, linnen, 104(112)p. 131e jaargang.15,-

11562 anoniem. De tewaterlating van het M.S. "Willem Ruijs".  Middelburg, Altorffer, z.j., 1e, geniet, z.pa. Oblongformaat.(vouwtje voorzijde) Separaat bijgesloten 3 foto's van firma Foto derks.35,-

16676 anoniem. Het Boek der Psalmen nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland.  Rotterdam, Andreas Lkosel, 1774, 1e, halfleder, z.pa.150,-

9732 anoniem. Het costuum onzer voorouders.  's-Gravenhage, z.u., 1936, 1e, ingenaaid, 107p. Tentoonstellingscatalogus van een in de Ridderzaal gehouden tentoonstelling van 15 januari tot 5 februari 1936.15,-

14064 anoniem. Almanak voor Hollandsche blijgeestigen voor het jaar 1835.  Alkmaar, Le Sage ten Broek, 1835, 1e, ingenaaid, 214(2)p. Flinke gebruikssporen.30,-

16358 anoniem. Eenige gegevens over den weerstand van het Demerara Greenhearthout, de mogelijkheid aantoonende van een meer algemeen gebruik van deze houtsoort voor den bouw van sluisdeuren.  Middelburg, Houthandel C. Alberts, 1910, 1e, ingenaaid, 33p. Foto's.20,-

10210 anoniem. Ten einde…. Slotdocument van de Raad van de Waterstaat.  Den Haag, Ministerie van verkeer en Waterstaat, 1e, geniet. Curieus document(je).10,-

13516 anoniem. Op bezoek bij de drukkerij van "Damiate".  Haarlem, Damiate, 1956, 1e, geniet, 16p. Foto's.5,-

10002 anoniem. Leidsch Jaarboekje 1944.  Leiden,Vereeniging "Oud-Leiden", 1944, gebonden, 220p. Geïllustreerd.10,-

11329 anoniem. Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het St. Jozef Ziekenhuis te Deventer.  Deventer, St. Jozef Ziekenhuis, 1950, 1e, linnen, 43p. Foto's; illustraties van Jan Brugge .(linnen bandje slijtplekjes).10,-

12582 anoniem. Verslag van de Réuniefeesten, gehouden ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig bestaan der adelborstenopleiding te Willemsoord, op 20 en 21 september 1929.  Den Helder, De Boer, 1929, 1e, ingenaaid, 119p. Foto's.30,-

11166 anoniem. A survey of Philips' Works.  Eindhoven, Philips' Gloeilampenfabrieken, z.j. 101(2)p. Rijk geïllustreerd.50,-

15469 anoniem. Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland.  Arnhem, Provincie Gelderland, 1831, 1e, opnieuw in de(blinde) band gezet, 138(2)p.65,-

16670 anoniem. Christelijke Volks- Almanak voor het schrikkeljaar 1852.  Amsterdam, Van Kampen, 1852, 1e, ingenaaid, 174(2)p. Lichte gebruikssporen.20,-

13430 anoniem. En Hollande, on joint l'utile à l'agréable.  La haye, Service d'Information Economiques, z.j.(1950),z.pa. Foto's. Curieus.7,-

14940 anoniem. Notificatie van den Minister van Financien van zijne majesteit den Koning van Holland, aangaande de aanpeiling en opmeting van de wijnen, buitenlandsche en binnenlandsche brandewijnen enz., van welke, ingevolge publicatie van den 2de dezer maand, eene verhooging der impositiën is bepaald. Gearresteerd den 12den December 1806.  Den Haag, Koninklijke Staats-drukkerij, 1806, 1e, 5p.15,-

15898 anoniem. Beschrijving van de aanbieding van het huldeblijk van het personeel en van den fakkeloptocht ter viering van het 50-jarig bestaan der maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen op 26 september 1913 te Utrecht.  Utrecht, z.u.(Bosch), z.j.(1913), 1e, ingenaaid, 32p. Lichte vochtschade. Zeldzaam35,-

13691 anoniem. Wat Toonkunst aan Den Haag bracht in Haar Eerste Eeuw. 1829-1929.  Den Haag, Maatschappij tot bevordering der toonkunst, 1929, 1e, ingenaaid  met flappen, 76(1),14p. Foto's; met programma voor het feest-concert op 27 april 1929. Foto's. Curieus boekwerkje.20,-

13004 anoniem. De zege en het wederoptreden van Colijn weerspiegeld in de pers. Citaten, foto's, caricaturen.  Groningen, Knoop & Niemeijer, z.j.(1937), 2e, ingenaaid,40p.5,-

16685 anoniem. Officieele Gids Eeuwfeest Nederlandsche Spoorwegen.  Z.p.(Utrecht), NS, 1939, 1e, geniet, 62p. Geïllustreerd.25,-

11476 anoniem. A survey of Philips' works.  Eindhoven, N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, z.j.(1936), 1e, ingenaaid, 103p. Rijk geïllustreerd.Met plattegrond.50,-

10211 anoniem. De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. 1926.  Den Haag, z.u., 1926, 1e, geniet, 48p.25,-

13961 Appel, L. De slag op de Zuiderzee.  Zutphen, Walburg Pers, 1973, 1e, ingenaaid, 87p.5,-

10938 As, H.H.J. van., e.a.(red.) Verde, vrijheid, vaderland. Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster.  Rotterdam, Vereniging Protestants Nederland, 1998, 1e, gebonden, 221(1)p. Illustraties.10,-

13629 Asaert, G. Westeuropese scheepvaart in de Middeleeuwen.  Bussum, De Boer maritiem internationaal, 1974, 1e, linnen met omslag, 144p. Rijk geïllustreerd.12,-

8536 Augustijn, C. Kerk in Nederland 1945-1984.  Delft, Meinema, 1984, 1e, ingenaaid, 188p. (enkele verticale potloodstreepjes in de marges).7,-

11751 Aulbers, B.J.M., en G.J.Bremer(red.) De huisarts van toen. Een historische benadering.  Rotterdam, Erasmus Publishing, 1995, 1e, ingenaaid, 188p.(naam vorige eigenaar op Franse titel).15,-

13935 Axters, Stephanus o.p. Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden.  Antwerpen, De Sikkel, 1950-1960, 1e, linnen, 4 dln., 500(1), 600, 498,399(1)p. (lichte gebruikssporen)100,-

16705 Baart, Theo, en Roever, Margriet de. Een plaats van rust en bezinning. 100 jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats.  Leiden, Spruyt, Van Mantegem & De Does, 1994, 1e, linnen, 107(1)p. Foto's. Oblongformaat. In lichtkartonnen hoes.15,-

12494 Bakker, Piet. Pauperiseeren, emigreeren, vegeteeren… of annexeeren!  Amsterdam, Elsevier, 1945, 1e, geniet, 32p. Omslagtekening door Jo Spier.15,-

16418 Bakker, W., e.a.(red.) De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis.  Kampen, Kok, 1986, 1e, gebonden met omslag, 284p.10,-

11845 Ballegoijen de Jong-Houtkoper, C.S. van. Oma op haar praatstoel vertelt over vroeger. Een familiegeschiedenis over het geslacht Houtkoper.  Z.p., z.j., in eigen beheer, 227p. Met opdracht en signatuur door de auteur.45,-

13612 Bannier, W.A.F. e.a.(red.) Jaarboekje van "Oud-Utrecht" 1931.  Utrecht, Vereniging tot beoefening en tot verspreiding van de kennis der geschiedenis van Utrecht en omstreken, 1932, 1e, ingenaaid, 190(1)p.15,-

13613 Bannier, W.A.F. e.a.(red.) Jaarboekje van "Oud-Utrecht" 1932.  Utrecht, Vereniging tot beoefening en tot verspreiding van de kennis der geschiedenis van Utrecht en omstreken, 1933, 1e, ingenaaid, 173p.15,-

15769 Banning, W. Evangelie en klassenstrijd.  's-Gravenhage, Daamen, 1946, 1e, ingenaaid, 32p.5,-

13888 Barbieri, Umberto, e.a.(red.) Stedebouw in Rotterdam. Plannen en opstellen 1940-1981.  Amsterdam, Van Gennep, 1981, 1e, ingenaaid, 167(1)p. Met separaat bijgevoegde kaart. Rijk geïllustreerd.25,-

15168 Baren, J. van. De bodem van Nederland.  Amsterdam, Van Looy, 1908-1927, 2e herz., 1365p. Met kaartenm afbeeldingen, figuren en tabellen.25,-

12493 Barger, G.A. Vervolgd, maar niet verlaten. Uit den strijd om de wording van ons zelfstandig volksbestaan.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1941, 1e, ingenaaid met omslag, 113p. Voorwoord door prof. M. van Rhijn.(omslag verkleurd).9,-

12617 Bedaux, J.B.(ed.) Annus Quadriga Mundi. Opstellen over Middeleeuwse kunst opgedragen aan prof. Dr. Anna C. Esmeijer.  Zutphen, De Walburg Pers, 1989, 1e, ingenaaid, 202(2)p.10,-

7976 Beek, P. van., e.a.(red.) De dolerenden van 1886 en hun nageslacht.  Kampen, Kok, 1990, 1e, gebonden met stofomslag, 634p.35,-

7872 Beem, H. Resten van een taal. Woordenboekje van het Nederlandse Jiddisch.  Assen, Van Gorcum, 1967, 1e, linnen, 154p. (naam vorige eigenaar op binnenzijde voorplat).20,-

7135 Beem, H. De verdwenen mediene.  Amsterdam, Joachimstal, 1950, 1e, linnen met stofomslag(gebruikssporen), 125p. Foto's.30,-

8364 Beisheuizen,Jan, en Evert Werkman. De magere jaren. Nederland in de crisistijd 1929-1939.  Leiden, Sijthoff, 1976, 2e herz., garenloos, 272p. Rijk geïllustreerd.12,5,-

12597 Beliën, H.M., A.Th. van Deursen en G.J. van Stten. Gestalten van de Gouden Eeuw. Een Hollands groepsportret.  Amsterdam, Bert Bakker, 2005, 3e, ingenaaid, 420p.10,-

11934 Belzen, J.A. van. Van gisteren tot heden. Godsdienstpsychologie in Nederland. Teksten 1.  Kampen, Kok, 1999, 1e, garenloos, 176p.10,-

11911 Belzen, J.A. van. Psychopathologie en religie. Ideën, behandeling en verzorging in de gereformeerde psychiatrie, 1880-1940.  Kampen, Kok, 1989, 1e, garenloos, 395p. Dissertatie.20,-

8217 Bemmel, H.C. van, e.a. Arnhem, acht historische opstellen.  Arnhem, Gouda Quint, 1983, 1e, ingenaaid, 206p. Foto's.17,-

11237 Benoit, P.J. Reis door Suriname/Journey through Suriname. Beschrijving van de Nederlandse bezittingen in Guyana.  Zutphen, De Walburg Pers, 1980, linnen metstofomslag, 99( 50)p. Kleurenillustraties. Summary in English door Silvia W., de Groot. (naam vorige eigenaar op schultblad weggewerkt). Fraai.125,-

13718 Bergeijk, Herman van, en Meurs, Paul. Raadhuis Hilversum W.M.Dudok.  Naarden, V+K Publishing, 1995, 1e, ingenaaid met flappen, 48p. Rijk geïllustreerd.20,-

9961 Bergh, L.Ph.C. van den. Handboek der Middelnederlandse Geographie.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1949, 3e aangevulde en omgewerkte, 313p. Met separaat bijgeleverde kaart. Omwerking en aanvulling van de hand van A.A.Beekman en H.J. Moerman.25,-

14441 Berghuijs, N. Margrita maria van Falckensteijn. Pleegdochter van prinses Maria van Oranje.  Tiel, Streekarchivaat Tiel-Buren-Culemborg, 1993, 1e, ingenaaid, 67p.6,-

11260 Berghuis, Corrie K. Joodse vluchtelingen in Nederland 1938-1940. Documenten betreffende toelating, uitleiding en kampopname.  Kampen, Kok, z.j., 1e, ingenaaid, 240p. Met voorwoord van Dick Houwaart.17,5,-

16296 Bergsma, Wiebe. De wereld volgens Abel Eppens, een ommelander boer uit de zestiende eeuw.  Groningen, Wolters-Noordhoff, 1987, 1e, ingenaaid, 223p. Illustraties.16,-

16321 Bergvelt, Ellinoor en, Boven, Margriet van. J.A. Knip 1777-1847.  's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1977, 1e, ingenaaid, 219(1)p. Rijk geïllustreerd.5,-

14477 Bergvelt, Ellinoor. Pantheon der Gouden Eeuw. Van Nationale Konst-gallerij tot Rijksmuseum van Schilderijen(1798-1896).  Zwolle, Waanders, 1998, 1e, linnen met stofomslag, 464p. Rijk geïllustreerd.45,-

14819 Berkvens-Stevelinck, Christiane. Magna Commoditas. Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000.  Leiden, Primavera Pers, 2001, 1e, linnen met omslag, 264p. Rijk geïllustreerd.20,-

9396 Bernet Kempers, A.J. In en om de Grutterij.  Arnhem, Rijksmuseum voor volkskunde,1979, 2e, ingenaaid, 52p. Rijk geïllustreerd.5,-

8829 Berns, J.B. Namen voor ziekten van het vee. Een dialectografisch onderzoek in het gebied van het Woordenboek  van de Brabantse en dat van de Limburgse dialecten.  Amsterdam, Rodopi, 1983, 1e,ingenaaid, 316p. Dissertatie.34,-

16447 Berserk, P. De tweede generatie. Herinneringen van een NSB-kind.  Utrecht, Het Spectrum, 1985, 1e, garenloos, 112p.5,-

14396 Bethlehem, J, Hiegentlich, F., en Hoogewoud, F.J.(red.) Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de joden in Nederland.  Amsterdam, Schiphouwer en Brinkman, 2000, 1e, ingenaaid met flappen, 247p.15,-

14252 Beuken, J.H.A. De Hanze en Vlaanderen.  Maastricht, Ernest van Aelst, 1950, 1e, ingenaaid, 205(1)p. Dissertatie met stellingen.18,-

11401 Beuningen, H.J.E. van., en A.M. Koldeweij. Heilig en profaan. 1000 Laatmiddeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen. A contribution to medieval archeology.  Cothen, Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes, 1993, 1e, linnen met stofomslag, 342p. Rijk geïllustreerd..125,-

11402 Beuningen, H.J.E., A.M. Koldeweij, en D. Kicken. Heilig en profaan 2. 1200 Laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties. A contribution to medieval archeology.  Cothen, Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes, 2001, 1e, linnen met stofomslag, 512p. Rijk geïllustreerd.125,-

8925 Beuzekom, Bas van. Van Watergeus tot Schorpioen.  Gorinchem, De Mandarijn, 1979, 1e, ingenaaid met omslag, 84p.Rijk geïllustreerd. Reeks: Merewade, Facetten van Gorcums verleden 2.15,-

8904 Beversluis, K.A. Een halve eeuw strijd en opbouw. Ontstaan en ontwikkeling der Vrijzinnige Hervormde Beweging.  Assen, Van Gorcum, 1953, 1e, ingenaaid, 243p.(naam vorige eigenaar op Franse titel)10,-

9404 Beylen, J. van. Schepen van de Nederlanden. Van de late Middeleeuwen tot het einde van de 17e eeuw.  Amsterdam, Van kampen, 1970, 1e, linnen met stofomslag, 315p. Geïllustreerd. Met separaat bijgeleverde tekening.25,-

13875 Bierens de Haan, J.C., en Jas, J.R. Geldersche Kasteelen tot defensie en eene plaissante wooninge. Architectuur, interieurs, tuinen.  Zwolle, Waanders, 2000, 1e, ingenaaid, 176p.10,-

15104 Bijl, A. Het Gelderse water. Waterstaatkundige en sociaal-economische ontwikkelingen in de polders van de westelijke Tielerwaard(1809-1940).  Leiden, in eigen beheer, 1997, 1e, ingenaaid, 319p. Dissertatie. Met stellingen.15,-

15328 Bijloos, J. Adrianus VI. De Nederlandse Paus.  Haarlem, Fibula- Van Dishoeck, 1980, 1e, ingenaaid met flappen, 128p. Illustraties.7,-

8318 Bik, E.A. en D. Roos. Kromsluiting in de ijzers. Uitspraken van de Raad van Tucht (voor de koopvaardij) 1856-1909.  Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1995, 1e, gebonden met stofomslag, 192p.20,-

7771 Bindoff, S.T. The Scheldt Question  to 1839.  London, Allen & Unwin, 1945, 1e, linnen, 238p. With a foreword by G.J. Renier.(omslag vlekkerig).20,-

9930 Bins, P.G. Op het welweezen van de juffers.  's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1973, 1e, linnen met (licht beschadigde) stofomslag, 176p. Geïllustreerd.10,-

16083 Bionda, Richard, e.a. De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895.  Zwolle, Waanders, 1991, 1e, ingenaaid, 341p. Rijk geïllustreerd.25,-

9920 Blaak, Jan A. Het reddingwezen op Ameland 1824-1988.  Groningen, Noorderboek, 1989, 1e, ingenaaid, 232p. Rijk geïllustreerd.15,-

9953 Blankestijn, Cathrinus. Hoetwas in Darthuizen.  Leersum, Historische Vereniging Leersum, 2001, 1e, ingenaaid, 100p. Geïllustreerd.10,-

16743 Blaupot ten Cate, S. Oud-Nederland uit den Grootsten Nood Gered; of de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje en de strijd tegen Frankrijk, Engeland, enz. in 1672 en 1673.  Groningen, Wouters, 1832, 1e, ingenaaid, 122p. Papieren band waarvan rug beschadigd.30,-

9719 Blécourt, Willem de. Het Amazonenleger. Irreguliere genezeressen in Nederland 1850-1930.  Amsterdam, University Press, 1999, 1e, ingenaaid, 195p.10,-

12019 Blockmans, Wim. Keizer Karel V. De utopie van het keizerschap.  Leuven, Van Halewyck, z.j., 1e, ingenaaid met flappen, 286p. Als nieuw.15,-

11347 Bloemendaal, G.J. Doesburg stad van levend verleden.  Doesburg, z.u., 1967, 1e, ingenaaid, 48p. Foto's.10,-

12766 Blok, D.P. De Franken in Nederland.  Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1979, 3e, ingenaaid met flappen, 155p. Rijk geïllustreerd.9,-

8754 Blokker, Jan. Dagboek van een zwevende kiezer.  Amsterdam, Proost en Brandt, 1982, 1e, geniet, z.pa., Proost Prikkels nr. 392.8,-

13213 Blonk, A. Fabrieken en menschen.  Amsterdam, z.u., 1929, 1e, ingenaaid, 425(3)p. Met twee uitklapbare kaarten. Scheefgelezen; lichte roest.25,-

9902 Blussé, leonard. Bitters bruid. Een koloniuaal huwelijksdrama in de gouden eeuw.  Amsterdam, Balans, 1998, 2e, garenloos, 208p. Met glossarium.15,-

15827 Bock, Ron F. de. Bezuidenhout-Toen.  Rotterdam, Wyt, 1970, 1e, ingenaaid, 96p. Foto's.5,-

14024 Boddaert, Joris. Vrouwe Groenevelt's  Liefdegesticht 1816-1994.  Rotterdam, Boddaert producties, 1994, 1e, ingenaaid, 32p. Foto's.7,-

11785 Bodt, Saskia de. … op de Raempte off mette Brodse… Nederlands borduurwerk uit de zventiende eeuw.  Haarlem, Becht, 1987, 1e, ingenaaid, 111p. Rijk geïllustreerd.10,-

15897 Boekwijt, H.A. Smakken en kuiven. Vier eeuwen loodsdienst op Amsterdam.  IJmuiden, Vereniging Loodsensociëteit 'Recht door zee', 1988, 1e, linnen met omslag, 268p. Geïllustreerd.20,-

14044 Boelen, J. Th.(inl.) Gedenkboek Vereeniging "Hendrick de Keyser" 1918-1928.Oud-Hollandsche bouwkunst en haar behoud.  Amsterdam, De Bussy, 1e (verguld) linnen, 188(1)p.25,-

14349 Boelmans Kranenburg, H.A.H. Achter de branding. De visserij van de Nederlandse kustplaatsen.  Busum, De Boer Maritiem, 1977, 1e, gebonden met omslag, 111p. Rijk geïllustreerd.12,-

8214 Boer, Cor J. de. Arnhem.  Arnhem, Roos en roos, 1967, 1e, ingenaaid, z.pa. Fotoboek, met teksten van Harry van Wijnen.(vouwtje in voorplat)10,-

15963 Boer, D.E.H. de, Herwaarden, J. van, en Scheurkogel, J. Middeleeuwen.  Groninhen, Martinus Nijhoff, 1995, 2e herz., gebonden, 453p., Nieuwstaat.35,-

12874 Boer, Dick de, Johan van Gurp en Willem Reijn. De Mark van oorsprong tot Dintelsas.  Zundert, Vorsselmans, 1986, 1e, ingenaaid, 174p. Foto's. Met separaat bijgevoegde kaart van het stroomgebied van de Mark.20,-

15964 Boer, Dick E.H. de , Groenvel;d, S., Bank, J. Th. M., e.a. Delta; Nederlands verleden in vogelvlucht. 3 delen.  Leiden, Nijhoff, 1992/1993, ingenaaid met flappen, 305/296/269p.  Geïllustreerd,65,-

15698 Boer, G.L. de, sr. Windwijzers in Laren. Gefotografeerd, omschreven naar gegevens van de eigenaars en verzameld in dit boekje met vier fietstochten langs al deze windwijzers.  Laren, De Boer, 1985, 2e, geniet, 116p. Foto's.7,5,-

12639 Boer, J.N., de, ea.(red.) De Bavo te boek.  Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1985, 1e, ingenaaid, 192p. Rijk geïllustreerd.10,-

12189 Boer, M.G. de. De Holland-Amerika Lijn 1873-1923.  Rotterdam, Directie Holland-Amerika Lijn, 1923, 1e, ingenaaid, 99(4)p. Illustraties(foto's, tabellen, kaartje). Dit exemplaar werd uitgereikt aan L.H.G. Bendeler, 4de machinist.(heel lichte gebruikssporen)75,-

11203 Bogaers, Marie-Rose, Karin Gaillard en Marie-Louise Ten Horn-van Nispen. De Porceleyne Fles. De wedergeboorte van een Delftse aardewerkfabriek.  Utrecht, Veen, 1986, 1e, ingenaaid, 275(2)p Zeer rijk geïllustreerd. Fraai.85,-

15465 Boheemen, Petra van, e.a. Kent, en versint Eer datje mint. Vrijen en trouwen 1500-1800.  Apeldoorn, Historisch Museum Marialust, 1989, 1e, ingenaaid, 208p. Fraai geïllustreerd.12,-

16410 Bohn-Beets, Dorothea. Onze buurt.  Zoetermeer, meinema, 2002, garenloos, 299p. Inleiding en toelichting door Margaretha H. Schenkeveld en Maria A. Schenkeveld- van der Dussen. Nieuwstaat.10,-

8226 Bolland, J.H. Slepende rijk.  Leiden, Stenfert Kroese, 1968, 1e, ingenaaid, 388p. Dissertatie.25,-

16359 Bollemeijer, Jan Geert, e.a. Semper Sempre. De geschiedenis van een muziekgezelschap.  Leiden, Studenten Muziekgezelschap Sempre Crescendo, 1981, 1e, linnen, 150p. Foto's.13,-

16713 Bontekoe. Willem Ysbrantsz Bontekoe memorable description of the east indian voyage 1618-25.  London, Routledge, 1929, 1e, linnen, 168p. Translated by Mrs. C. B. Dodde-Hodgkinson en Pieter Geyl. Met verklarend commentaar en voetnoten van Professor Geyl.50,-

16246 Boogman, J.C., e.a. A.C.W. Staring. Dichter en landman, regionalist en nationalist.  Zutphen, Walburg Pers, 1990, 1e, gebonden met omslag, 255p. Illustraties.13,-

15078 Boom, H. ten, e.a.(red.) Utrechters entre-deux. Stad en Sticht in de eeuw van de reformatie 1520-1620.  Delft, Eburon, 1992, 1e, ingenaaid, 294p. Met erratavelletje.12,5,-

13707 Boomsma, Hans en Mangé, J.B. Vergane bootglorie herleefd. Hoogtepunten uit de nederlandse scheepvaarthistorie (1920-1960)  Dordrecht, Historybook, 1992, 1e, garenloos, 68p. Rijk geïllustreerd.15,-

16183 Boon, J.G.M.(samst.) 1570-1580 Oudewater. Vrijheid en Gezag.  Oudewater, Gemeentebestuur van Oudewater, 1975, 1e, ingenaaid met omslag, 231p. Illustraties en foto's.10,-

11359 Boon, Ton den. De Getapte Van Dale.  Utrecht, Van Dale Lexicografie, 2006, 2e, ingenaaid, 45p. Illustraties.5,-

10925 Borger, Guus J., en Saskia Bruines. Binnewaeters gewelt. 450 jaar boezembeheer in Hollands Noorderkwartier.  Wormerveer, Stichting Uitgeverij Noord-Holland(Edam), 1994, 1e, linnen met stofomslag, 176p. Rijk geïllustreerd.  Met separaat bijgeboegde kaart van middeleeuws Noord-Holland.15,-

10895 Bos, Ariejan, Hans van groningenb, Gijs Mom en Vincent van der Vinne. Het paardloze voertuig: de auto in Nederland een eeuw geleden.  Deventer, Kluwer, 1996, 1e, 328p. Geïllustreerd.15,-

15821 Bosch, Jan. Achter 't hek.  Ede, Hardeman, z.j., ingenaaid, 123p. Foto's. Naam virige eigenaar op titelpagina.10,-

13044 Bosch-Vervoort, Barbara van den. De doopsgezinde Haarlemse hofjes. Zuiderhofje; Wijnbergshofje; Bruiningshofje;Blokshofje.  Haarlem, De Vrieseborch, 1999, 1e, ingenaaid met flappen, 111p. Rijk geïllustreerd.10,-

13770 Bosscha, Johannes. Het leven van Willem den Tweede, Koning der Nederlanden en Groot-Hertog van Luxemburg.  Amsterdam, Van Gogh, 1852, 1e, linnen, 752p. Met 9 uitklapbare kaarten.(onder- en bovenzijde rug licht beschadigd).75,-

13734 Bosscher, Ph.M, e.a. Prins Hendrik de zeevaarder.  Naarden, Strengholt, 1975, 1e, kunstleer met stofomslag, 227p. Illustraties.10,-

8707 Bouman, Jan. Het merckwaerdigste meyn bekent. Merkwaardigheden in Nederland , getekend en opgetekend door Jan Bouman.  Nieuwkoop, Heuff, 1974, 1e,108p.10,-

8983 Bourguet, P. en P.G. van den Hooff(inl.) Les eglises Wallonnes des Pays-Bas.  Amsterdam, Editions de l'écho des eglises wallonnes, 1963, 1e, ingenaaid, 80p. Foto's.10,-

13618 Braber, Cor van den. Amersfoort getekend. Rondgang door een oude stad.  Amersfoort, Bekking, 1985, 1e, ingenaaid met flappen, 98(1)p.15,-

12510 Braber, H.(red.) Van klep tot krat. Bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen.  Amsterdam, van Ditmar, 1950, 1e, halflinnen, 186p. Gëillustreerd.25,-

9395 Braber, H.(samst.) Het voertuig in Overijssel. Enige bijdragen over de landelijke voertuigen in deze provincie.  Laren, Adm. B.W.C., z.j., 1e, geniet, 44p.(los in bandje)20,-

12064 Brand, Hans en Jan Brand. De Hollandse waterlinie.  Utrecht, Veen, 1986, 1e, ingenaaid, 192p. Rijk geïllustreerd. Met lijst vestingbouwkundige termen.10,-

6696 Brasz, Ineke. De Kille van Kuilenborg. Joods Leven in Culemborg.  Culemborg, Koolhof, 1984, 1e, linnen met stofomslag, 143p. Geïllustreerd.30,-

10736 Bregman, Jan. Schagen. Een beschrijving van de historische groei van terp tot centrumplaats, de rechtskundige geschiedenis van heerlijkheid, stad tot 1795 en de banne en polder Schagen.  Amsterdam, in eigen beheer, 1965, 1e, linnen, 172p. Dissertatie; met stellingen.20,-

9674 Bregman, P.J.(samst.) Gedenkboek. Bij het beëindigen van het bestaan van de kring van tuinbouwveilingen "Zuid-Holland centrum"17 maart 1975.  Delft, Tuinbouwveilingen Zuid-Holland Centrum, 1975, 1e, geniet, 64p. Rijk geïllustreerd.7,-

6803 Bregstein, Philo en Salvador Bloemgarten. Herinneringen aan Joods Amsterdam.  Amsterdam, De Bezige Bij, 1978, 1e, linnen met stofomslag, 340p.15,-

13829 Breitbarth-van der Stok, M.H. De Plechelmusbasiliek te Oldenzaal.  Hengelo, Twents Gelderse Uitgeverij Witkam, 1986, 1e, gebonden met stofomslag(scheurtje), 96p. Foto's van Jan Bökkerink.10,-

9460 Bremmer, C.(red.) Personen en momenten uit de geschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij.  Franeker, Wever, 1980, 1e, garenloos, 279p. Geïllustreerd.8,-

16295 Breuker, Ph.,H., en Janse, A.(red.) Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding.  Zutphen, Walburg Pers, 1997, 1e, ingenaaid, 320p. Geïllustreerd.20,-

6881 Bricklayer, Peter. Holland's House. A nation building a home.  Haarlem, Enschedé, 1939, 1e, gekartonneerd, 123p. Fraai geïllustreerd door Jo Spier.(rugje bovenaan licht beschadigd).15,-

16610 Briels, J. Zuid-Nederlanders in de Republiek 1572-1630. Een demografische  en cultuurhistorische studie.  Sint-Niklaas, Danthe, 1985, 1e, harenloos,372p.10,-

9000 Brijnen van Houten, P. Brandwacht in de coulissen. Een kwart eeuw geheime diensten.  Houten, De Haan, 1988, 1e, garenloos, 175p. Foto's.12,-

13723 Brink, Gabriël van den, e.a. Prachtwijken?! De mogelijkheden en beperkingen van Nederlandse probleemwijken.  Amsterdam, Bert Bakker, 2008, 1e, ingenaaid, 367(1)p.Rijk geïllustreerd. Fraai exemplaar.40,-

12382 Brink, J., en W.A.B. Koesen. Het "Gavioli" - orgel van het Nederlands Openluchtmuseum  Arnhem, Vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum, z.j., 36p. Geïllustreerd.5,-

9175 Brink, R.E.M. van den. Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij.  Leiden, Stenfert Kroese, 1987, 1e, ingenaaid, 564p. Dissertatie(met stellingen). Naam vorige eigenaar op franse titel.20,-

10167 Broer, A.L. Het land van Gooi en Eem.  Hoorn, Westfriesland, 1971, 1e, ingenaaid, 224p.Geïllustreerd.7,-

13730 Broeshart, A.C. De geschiedenis van de brandweer in Nederland.  Z.p., Elmar, 1980, 1e, gebonden met omslag, 175p. Rijk geïllustreerd.17,-

11546 Brokken, H.M. Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twwsten.  Zutphen, Walburg Pers, 1982, 1e, kunstleer, 676p. Handelsuitgave van dissertatie.25,-

3396 Brom, Gerard. Cornelis Broere en de katholieke emancipatie.  Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1955, linnen met stofomslag, 622p.16,-

15570 Bromberg, Paul, e.a.(red.) Theo van Doesburg ter gedachtenis.  Zeist, De Torentrans, mei 1936, ingenaaid, Mei-aflevering Prisma der Kunsten. Omslag licht verkleurd.50,-

7889 Bronkhorst, A.J. Rondom 1853. De invoering der Rooms-katholieke hierarchie; De april-beweging.  's-Gravenhage, Boekencentrum, 1953, 1e, ingenaaid, 144p.10,-

16655 Brouwer, Albert, en Vellekoop, Ingena. Spaans benauwd. Strijdende Geuzen en Spanjaarden in het Maasmondgebied 1568-1575.  Vlaardingen, Brouvelle, 1984, 1e, garenloos, 87p. Illustraties.15,-

14341 Brouwer, D.A. Ameland. Een sociaal-geografische studie over een waddeneiland.  Amsterdam, Paris, 1936, 1e, ingenaaid, 171p. Met twee uitklapbare kaarten. (klein hoekje uit schutblad).25,-

16413 Brugmans, I.J. Tachtig jaren varen met de Nederland.  Amsterdam, Stoomvaartmaatschappij Nederland, 1950, 1e, linnen, 239p. Foto's, kaartjes en statistieken.9,-

15489 Bruijn, Anton(hfdred.) Pottersvuren langs de Vecht. Aardewerk rond 1400 uit Utrecht.  Langbroek, Stichting Het Nederlandse Gebruiksvoorwerp, 1979, 1e, linnen met omslag, 149p. Geïllustreerd. Met uitklapbare legenda.50,-

9190 Bruijn, Jaap R., en Carla van Baalen. Van zeeman tot residentieburger; Cornelius de Jong van Rodenburgh(1762-1838).  Hilversum, Verloren, 1996, ingenaaid, 96p.Illustraties. Zeven Provinciën Reeks no. 8.10,-

13141 Bruijn, Jeanne de. Vrouwenarbeid en arbeidssociologie in historisch en emancipatorisch perspectief.  Amsterdam, Sua, 1989, ingenaaid, 440p. Dissertatie.9,-

14068 Bruin, Arie de. Ballonhaven Etten-Leur. De redding van de ballonvaart in Nederland en Groot-Brittannië ?!  Etten-Leur, Heemkunde Kring Jan uten Houte, 2003, 1e, ingenaaid, 100p. Reeks d'Hûskes 31. Foto's; gesigneerd.15,-

16309 Bruin, C.C. de. De statenbijbel en zijn voorgangers.  Leriden, Sijthoff, 1937, 1e, (verguld) linnen, 336p.  Mooie staat.20,-

16312 Bruin, Kees. Kroon op het werk. Onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden.  Amsterdam, Boom, 1989, 1e, ingenaaid, 293p. Illustraties.10,-

12703 Bruin, P.A.C. de. Nieuw gemaal voor het waterschap De Nederwaard.  Z.p., Waterschap de Nederwaard, 1972, 1e, geniet met omslag, z.pa. Rijk geïllustreerd. Fraai.10,-

6727 Bruinsma, Piet(e.a.)( red.) Sociologie als engagement. In dialoog met Harry Hoefnagels.  Zeist, Kerckebosch, 1987, 1e, ingenaaid, 287p.7,-

13625 Brunklaus, F.A. Wat doe ik vandaag in Maastricht.  Maastricht, Leiter & Nypels, z.j.(1951), 1e, ingenaaid, 68p. Illustraties. Fraaie staat.10,-

9462 Brünnott, Loes, Ina Chabot en Joke Huisman(red.) Mijn pen is leeg, mijn hart is vol. 75 jaar Rotterdamse sociaal democratische vrouwenclubs.  Rotterdam, Rooie Vrouwen Rotterdam, 1980, 1e, garenloos, 80p. Een groot WAR boek. Rijk geïllustreerd.9,-

13539 Brusse, M.J. In Philips' wonderland.  Rotterdam, Brusse, 1929, 1e, ingenaaid, 23p. Met houtsneden van J. Franken Pzn.25,-

14876 Brusse, Paul. De dynamische regio. Economie, overheid en ondernemerschap in West-Brabant vanaf 1850.  Utrecht, matrijs, 2008, 1e, gebonden met omslag,368p. Rijk geïllustreerd.25,-

14071 Buijks, H.G.J., e.a. Rondom "De Schenkkan" te Leur.  Etten-Leur, Stichting Heemkundekring Jan uten Houte, 1981, 1e, garenloos, 100p. Illustraties. Bijdragen tot de geschiedenis van Etten-Leur II.10,-

14072 Buijks, H.G.J., e.a. Ten behoeve van "dertien arme vrouwen".  Etten-Leur, Stichting Heemkundekring Jan uten Houte, 1981, 1e, garenloos, 108p. Illustraties. Bijdragen tot de geschiedenis van Etten-Leur III.10,-

4682 Buijtenen, M.P. van. De grietenij Idaarderadeel. Schets van de ontwikkeling van een Fries plattelandsbestuur.  Dokkum, Kamminga, 1947, ingenaaid, 100p.14,-

7790 Bunge, E.M. In het schijnsel van de mijnlamp.  Amsterdam, Blitz, 1946, 2e herz., halflinnen met (besch.) stofomslag, 271p.14,-

10982 Burg, Margreet van der, en Marian Bos-Boers. Vrouwen, Wageningen en de Wereld. Wetenschap, studie en loopbaan, 1918-3003.  Hilversum, Verloren, 2003, 1e, ingenaaid, 254(1)p. Foto's.12,-

13463 Burggraaff, george, en Patricia van Heyst. Licht op de Linge. Een fotografische impressie.  Schiedam, Scriptum Books, z.j.(1993), 1e, ingenaaid, 120p.Oblongformaat.10,-

6699 Cahen, Joël.(samst.) Beeld naar buiten. Prentbriefkaarten rond de Amsterdamse jodenbuurt.  Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1982, 1e, 107p.13,-

8826 Cain, G.G., e.a. Etnische minderheden. Wetenschap en beleid.  Meppel, Boom, 1985, 1e, garenloos, 109p.5,-

7263 Caland, W. De Remonstrantie van W.Geleynssen De Jongh.  's-Gravenhage, Nijhoff, 1929, 1e, halflinnen, 127p. Met een kaart en een portret. Linschoten-Vereeniging nr. 31.35,-

15601 Caldecott Baird, Duncan. Huurling in de Lage Landen 1572-1574. Een episode uit de Tachtigjarige Oorlog.  Haarlem, Fibula, 1977, 1e, garenloos, 166p. Illustraties.8,-

16360 Campen, Ph. C.M. van, e.a. Landbouw en landbouwcrediet 1898-1948. Vijftig jaar geschiedenis van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank  Eindhoven.  Eindhoven, CCBL, 1949, 1e, linnen, 599(1)p.10,-

12088 Cannegieter, Dorothee, en Dierike van Dorsten-Timmerman. Sir Philip Sidney 1554-1586.  Zutphen, Walburg Pers, 1986, 1e, gebonden met stofomslag, 110p. Illustraties.7,5,-

10453 Cate, C.L. ten. Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.  Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1975, 1e, garenloos, 228p.(naam vorige eigenaar op franse titel; enige onderstrepingen met potlood).9,-

4702 Cate, G. Ten en H. Veth. Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente te 's-Gravenhage.  's-Gravenhage, F. Mol, 1914, 3e, ingenaaid, 96p. Overdruk uit "Doopsgezinde Bijdragen". (rug en omslag beschadigd).12,-

16593 Centraal Bureau voor genealogie. Nederlands patriciaat. Genealogieen van vooraanstaande geslachten.Editie 1977.  's Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1977, 1e, blauw linnen, 368p. (vergulden tekst aan voorzijde licht vervaagd)20,-

7856 Christ, M.P. De Brabantsche saecke. Het vergeefse streven naar een gewestelijke status voor Staats-Brabant 1585-1675.  Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1984, 1e, ingenaaid, 319p. Dissertatie(met stellingen).20,-

8049 Citteert-Eymers, J.G. van. Zonnewijzers aan en bij gebouwen in Nederland benevens een korte beschrijving van twee astronomische torenuurwerken.  Zutphen, Thieme, 1972, 1e, 114p. Geïllustreerd.17,5,-

12533 Cleerdin, Vincent. 's-Hertogenbosch.  's-Hertogenbosch, Mosmans, 1975, 1e, ingenaaid, 96p. Met prenten van Herman Moerkerk; uitklapbaar kaartje.10,-

5316 Clerq, W.A. de. Graan en reizen. Willem de Clerq in 1814.  Amsterdam, De bataafsche Leeuw, 1995, gebonden met stofomslag, 152p. Geïllustreerd.8,-

16747 Cleverens, R.W.A.M. Sire….. Herinnering aan Z.M. Koning Willem III. "Souvenirs"van C.H.F. Graaf Dumonceau, adjudant en particulier-secretaris van Z.M. Koning Willem  III.  Middelburg, Nobles, 1987, 1e, garenloos met omslag, 101p. Illustraties.10,-

16746 Cleverens, R.W.A.M. Rose villa. Herinnering aan mevrouw H.A. Insinger-van Loon, dame du palais van H.M. Koningin Emma voor Amsterdam.  Middelburg, Nobles, 1984, 1e, garenloos met omslag, 104p. Illustraties.10,-

16789 Cleverens, René. Niet verder dan ons Huis…De Koninklijke Hofhouding; het dagelijks leven in de paleizen Noordeinde en Het Loo 1870-1918.  Middelburg, Nobles, 1994, 1e,ingenaaid met omslag, 280p. Rijk geïllustreerd.15,-

8188 Cock Buning, A.M. de., e.a. Nederland en Australië. 200 Jaar vriendschappelijke betrekkingen.  Amsterdam, Cramwinckel, 1988, 1e, ingenaaid met flappen. Rijk geïllustreerd.15,-

16342 Cohen, Gustave. Ecrivains Francais en Hollande.  Paris, Eduard Champion, 1920, 1e, halfleder, 756p. Illustraties.100,-

7867 Colijn, H. Rondom de crisis. Rede uitgesproken 13 november 1923 in de Raamkerk te Amsterdam.  Amsterdam, De Standaard, 1923, 1e, geniet, 22p.5,-

10797 Combrink, J.(verz.) Dat leven van Kunera.  Rhenen, Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken, 1988, ingenaaid met omslag, 52p.15,-

10717 Commissaris, Aug. C.J.(inl.) Brabants jaarboek 1950.  's-hertogenbosch, provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant, 1950,1e, ingenaaid, 190p.Met uitklapbare kaartjes.10,-

10716 Commissaris, Aug.C.J.(inl.) Brabants Jaarboek 1949.  's-Hertogenbosch, Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant, 1949, 1e, ingenaaid, 192p. Illustraties.10,-

13005 Communistische Partij Nederland. Welvaart voor een nieuw Nederland. Algemene richtlijnen voor een Nationaal Welvaartsplan.  Amsterdam, De Waarheid, 1947, 2e, geniet, 32p.5,-

9646 Constant, Jac. G.(samst.) Waterstaatswerken verkend. Infrastructuur van Rijkswaterstaat in overdracht.  Amsterdam, Pampus Associates, 1993, 1e, gebonden met omslag, 159p. Rijk geïllustreerd.15,-

15433 Cools, R.H.A. Strijd om den grond in het lage Nederland.  Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1948, 1e, linnen, 300p. Foto's en (uitklapbare) kaartjes. Vlekken op linnen band.10,-

12623 Coopmans, J.P.A., en A.M.D. van der Veen(red.) Van Blauwe Stoep tot Citadel.  's-Hertogenbosch, Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening Het Noordbrabants Genootschap, 1988, 1e, ingenaaid, 349p. Afscheidsbundel aangeboden aan Louis P.L. Pirenne .10,-

4124 Coppens, H.J.A. Algemeen overzicht der kerkgeschiedenis van Noord Nederland van de vroegste tijden tot het jaar 1581.  Utrecht, J.R. van Rossum, 1900, 1e, halfleder, 502p.(rug beschadigd)34,-

7222 Cordfunke, E.H.P. Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis.  Zutphen, Walburg Pers, 1987, 1e, gebonden met stofomslag, 144p.(naam vorige eigenaar op schutblad)Geïllustreerd.15,-

15600 Cordfunke, E.H.P. Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis.  Zutphen, Walburg Pers, 1987, 144p. Illustraties.10,-

13670 Cordfunke, E.H.P., e.a.(red.) Floris V. Leven , wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw.  Den Haag, Nijhoff, 1979, 1e, ingenaaid,115p. Verslag symposium Muiderberg op 29 en 30 september 1978.10,-

15781 Cornelissen, Igor. Paul de Groot. Staatsvijand nr. 1.  Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1996, 1e, ingenaaid met omslag, 247(1)p. Foto's.10,-

8248 Cornelissen, Igor. Ode aan een slecht mens. Oom Jopie uit de mediene.  Amsterdam, Van Gennep, 1991, 1e, ingenaaid, 79p. Foto's.12,5,-

16417 Cossee, E.H. Abraham des Amorie van der Hoeven 1795-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd.  Kampen, Kok, 1988, 1e(handelsuitgave), ingenaaid, 347p.10,-

12528 Cox, J.C.M. "Der beden des poerters der stede van Alcmair goedertierlijc toe ghenegen". Stadsrecht Alkmaar - 11 juni 1254.  Alkmaar, Gemeente Alkmaar, 2003, 1e, ingenaaid, 76p. Illustraties.7,-

16701 D.M.D.V. Anvers en 1830, 1831 et 1832, jusques et y compris le siège de la citadelle.  Anvers, T-J Janssens, 1833, ingenaaid, 122p. Opnieuw(fraai) in de band gezet.75,-

14445 Daalen, A.P.A. van, en Vroedt, E.C.de. Politie en justitie in Delft; van schout tot commissaris, van rakker tot agent.  Delft, Gemeentelijke Archiefdienst, 1980, 1e, ingenaaid, 139p. Rijk geïllustreerd.10,-

15284 Daeter, Ben. Het Bergs Protestants Weeshuis 1597-1997. Vier eeuwen wezenzorg en hulpverlening met name in Bergen op Zoom.  Bergen op Zppm, Daeter, 1998, 1e, linnen, 462p.Illustraties.17,5,-

8599 Dalen, A.G. van. Westervoort in de vaart der Nederlandse historie.  Westervoort, Historische Kring, 1976, 1e, ingenaaid, 199p. Geïllustreerd.15,-

8066 Dalen, A.G. van. Rondom het tolhuys aan rijn en waal. Uit de geschiedenis van Lobith, Tolkamer, Spijk, Herwen en Aerdt.  Zutphen, Walburg Pers, 1972, 1e, ingenaaid, 215p.30,-

8187 Dalfsen, Gerardina L. van. In de vergulde driehoek. Twee dagen op bezoek in de zeventiende eeuw bij Quakers in Amsterdam. Maar de tijd van nu wordt ook niet vergeten.  Utrecht, Loot, 1979, 1e, ingenaaid met flappen. Geïllustreerd.20,-

3479 Damen, C. De Orde van Sint Benediktus in Nederland.  Brugge/Utrecht, Desclée De Brouwer, 1965, linnen met stofomslag, 167p.9,-

13512 Dane, J.(eindred.) Wezen en boefjes. Zes eeuwen zorg in wees- en kinderhuizen.  Hilversum, Verloren, 1997, 1e, linnen met omslag, 423(1)p.Rijk geïllustreerd.25,-

11616 Dankbaar, W.F. Hoogtepunten uit het Nederlandsche calvinisme in de zestiende eeuw.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1946, 1e, linnen, 198p.7,-

10257 Dankers, Joost, en Jaap Verheul. Twee eeuwen op weg. Van Gend & Loos 1796-1996.  Den Haag, SDU, 1996, 1e, linnen met stofomslag, 168p. Rijk geïllustreerd. Fraai!25,-

16324 d'Artillac Bril Sr. P.J. Beknopte geschiedenis der Nederlandse ridderorden.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1951, 1e, ingenaaid, 204p. Foto's.10,-

15452 De Beaufort, W.H.(bez.) De gevangenneming van W.E. De Perponcher Sedlnitzky te Utrecht, in november 1813, door de Franschen en zijne wegvoering naar Parijs, door hemzelven verhaald.  Utrecht, Kemink & Zoon, 1913, 2e, ingenaaid, (XI)57p.Rugje beschadigd. Herdruk naar de uitgave uit 1814.15,-

8663 De Graaf, W. Een monument der afscheiding. De Theologische Hogeschool van de Gereformeerde kerken in Nederland 1854-1954.  Kampen, Kok, 1955, 1e, linnen, 408p.(klein hoekje uit schutblad).10,-

15421 De Jong Saakes, J., e.a. Harderwijk 1231-1931.  Harderwijk, Schilder, 1931, 1e, ingenaaid, 453p. Gebruikssporen.40,-

8823 De nar van Lubbers. De nar van Lubbers klapt uit het kabinet.  's-Gravenhage, BZZTôH, 1993, 1e, garenloos, 159p.7,-

16689 De Weert-Doesburg, Jeanne G. Wieringer dracht rond 1900.  Hippolytushoef, in eigen beheer, 1991, 1e, linnen met omslag, 132p. Rijk geïllustreerd. Met separaat bijgevoiegd patroon. Fraai.35,-

16536 Deelder, A.A., e.a. Die stad komt nooit af. Een collage van verhalen en foto's over stadsvernieuwing in Rotterdam.  Rotterdam, Uitgeverij 010, 1984, 1e, ingenaaid, 127(1)p. Geïllustreerd.10,-

11119 Deelen, Arnoud van.(red.) Er staat nog een sjoel in de Folkingestraat.  Groningen, Holmsterland, 1975, 1e, geniet, 37(2)p. Foto's.10,-

11341 Dekker, G. De stille revolutie. De ontwikkeling van de Gereformeerde kerken in Nederland tussen 1950 en 1990.  Kampen, Kok, 1992, 1e, garenloos, 254p.9,-

9955 Dekkers, Ger(red.) Het Overijssels Landschap.  Zwolle, Stichting Het Overijssels Landschap/Uitgeverij Waanders, 1991, 1e, linnen met stofomslag, 159p. Met bijdragen van H.H. ter Balkt, Igor Cornelissen, Renate Dorrestein, Ida Gerhardt, Doeschka Meysing en Mischa de Vreede.13,-

15485 Delahaye, A., e.a. Steenbergen in de Middeleeuwen.  Steenbergen, Gemeentebestuur van Steenbergen, 1972, 1e, gebonden,344p. Geïllustreerd.20,-

15484 Delahaye, A., e.a. Woensdrecht en Hoogerheide. Kleine geschiedenis van een historische tweeling.  Woensdrecht, Gemeentebestuur van Woensdrecht, 1984, 1e, gebonden, 263p.Geïllustreerd.15,-

15393 Delahaye, Albert, e.a. Zeven eeuwen Halsteren.  Halsteren, Gemeentebestuur van Halsteren, 1980, 1e, gebonden, 512p. Rijk geïllustreerd.(naamstickertje vorige eigenaar op titelpagina).25,-

14560 Delahaye, Albert, e.a. Ste Gertrudis in het woud.  Wouw, Gemeentebestuur van Wouw, 1976, 1e, ingenaaid, 175(1)p. Foto's.10,-

15483 Delahaye, Albert, e.a. Gastel, land van Abten en Markiezen.  Oud-Gastel, Gemeentebestuur van Oud en Nieuw Gastel, 1975,ingenaaid, 407(1)p. Geïllustreerd.10,-

9289 Delahaye, Albert, W.A. van Ham en J.H.F.Bos. Woide…die Wouda. Opstellen over de geschiedenis van Wouw.  Wouw, Gemeentebestuur, 1980, 1e, gebonden, 352p. Geïllustreerd.25,-

12423 Delahaye, Albert. Holle boomstammen. De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen.  Tournehem/Zundert, 1980, gebonden, 1e, 464p. Geïllustreerd.25,-

12087 Delahaye, Albert. Ontspoorde historie.  Tilburg, Gianotten, 1992, ingenaaid, 326p. Bewerkt en aangevuld door H. ten Doeschate.10,-

16764 Delftsch Studentencorps. De Spiegel. Herdenkingsnummer 1945/  Delft, Delftsch Studentencorps, 1945, 1e,geniet, 42p. Groot formaat.(vochtplek achterzijde)40,-

3532 Dellepoort, J.J. De priesterroepingen in Nederland.  's-Gravenhage, Pax, z.j.(1955), linnen met stofomslag, 320p. Met separaat bijgevoegde overzichtskaartjes.16,-

13825 Dendermonde, Max. Een eeuw door weer en wind. 's Werelds wel en wee gedurende honderd jaar varen met Vinke & Co.  Wormerveer. Meijer, 1960, 1e, linnen met stofomslag, 102p. Foto's van Cas Oorthuys; boekverzorging door Mart Kempers.25,-

13841 Derix, Jan, Moorman, Wim en Tielen Toon. Pioniers in de Peel.  Ysselstein 75 1921-1996.  Ysselsteyn, Stichting Dorpsraad Ysselsteyn, 1996, 1e, gebonden, 172p. Rijk geïllustreerd.25,-

12612 Derks, Sergio. Vogelvluchtopnamen van Nederland 1921-1939.  Foto's van KLM Aerocarto Luchtfotografie.  Weesp, Robas, 1994, 1e, gebonden met stofomslag(klein scheurtje aan achterzijde),148p.15,-

12058 Derkx, Peter. H.J. Pos, 1898-1955: objectief en partijdig. Biografie van een filosoof en humanist.  Hilversum, Verloren, 1994, 1e, ingenaaid, 558(1)p. Dissertatie.25,-

9122 Deursen, A. Th. Van. In gemeenschap met de tijd.  Amsterdam, Bert Bakker, 1997, 1e, garenloos, 317p.10,-

11819 Deursen, A. Th. van. Een dorp in de polder. Graft in de 17e eeuw.  Amsterdam, Bert Bakker, 1998, 5e, garenloos,379p.(naamstickertje vorige eigenaar op franse titel).7,5,-

16530 Deursen, A. Th. van. Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.  Amsterdam, Bert Bakker, 1994, 1e, garenloos, 379p.8,-

13425 Deventer, W.P.F. van, en W.P. Hubert van Blijenburgh(samst.) Toeristisch Handboek voor Nederland.  Amsterdam, Strengholt, z.j.(1934), 1e, gekartonneerd, 240p. Foto's. Fraai.25,-

13948 Dew, Lee A. The railroads of Aruba and Curacao// Railverkeer op Aruba en Curacao.  Rotterdam, Wyt, 1977, 1e, ingenaaid,108p. Foto's. Tekst in het Engels en het Nederlands.15,-

16254 Dibon, P. l'Enseignement Philosophique dans les Universités Néerlandaises à l'Époque Pré-Cartésienne(1575-1650).  Leiden, z.u., 1954, 1e, linnen, 274p. Dissertatie met stellingen.30,-

15965 Diederiks, H.A., e.a. Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat.  Groningen, Nijhoff, 1994, 2e, ingenaaid, 390p. Geïllustreerd.15,-

10142 Dieteren, Remigius, en J.F.R. Philips(red.) Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg.Deel XVIII, 1973.  Assen, Van Gorcum, 1973, 1e, ingenaaid, 163p.8,-

10746 Dijk, A.P. van. Een eeuw genie-muziek.  Vught, Stichting FKG der Genie, 1988, 1e, ingenaaid, 120p. Rijk geïllustreerd.12,-

16077 Dijk, E.A.van, e.a. `De wekker van de Nederlandse natie. Joan Derk van der Capellen 1741-1784.  Zwolle, Waanders, 1984, 1e, ingenaaid, 168p. Rijk geïllustreerd.10,-

9364 Dijk, Oene van, en Hans van Hoek. Van benenwagen tot koegelwieck. Kroniek over Terschellinger postbodes.  Harlingen, Flevodruk, 1983, 1e, ingenaaid, 114p. Rijk geïllustreerd.(naam vorige eigenaar op schutblad)10,-

15264 Dijk, P.J.J. van., e.a.(red.) Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea.  Utrecht, Stichting Menno van Coehoorn, 1996, 1e, ingenaaid, 95p. Vestingbouwkundige bijdragen IV.9,-

13956 Dijk, P.J.J.van, e.a.(red.) Kustverdediging.  Utrecht, Stichting Menno van Coehoorn, 1992, 1e, ingenaaid, 122p. Foto's.10,-

11361 Dijk, Paul van. Volksgeneeskunst in Nederland en Vlaanderen.  Deventer, Ankh-Hermes, 1981, 1e, gebonden met omslag, 224p. Geïllustreerd.(kleine vouwtjes in omslag).10,-

13579 Dijk, van, P.J.J., e.a. Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea.  Utrecht, Stichting Menno van Coehoorn, 1996, 1e, ingenaaid, 95p. Illustraties. Vestingbouwkundige bijdragen.9,-

14606 Dijkers, A. De Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.  Leiden, brill, 1971, 1e, linnen met omslag, 257p.  Met foto's, kaarten, grafieken en 6 bijlagen met o.a. materieeltekeningen. Mooi exemplaar.45,-

11879 Dijkhuizen, Sietzo. Eendenkooien.  Zutphen, terra, 1980, 1e, ingenaaid, 59p. Foyo's van Jan van de Kam.(naam vorige eigenaar op Franse titel).12,5,-

13581 Dingeldein, W.H. Acht eeuwen Stift Weerselo. 1150-1950. Met aaanvulling 1950-1976.  Hengelo, Broekhuis, 1977, 2e, ingenaaid, 128p. Illustraties7,-

16561 Dingeldein, W.H. Het "Losse Hoes" Groot Bavel.  Enschede, Rijksmuseum Twenthe, 1947, 2e omgewerkte, ingenaaid, 59(1)p.,16p.5,-

13964 Dinger Hattink, R.E. Leiden's  nood en verlossing in de Spaanse tijd.  Leiden, Brill, 1947, 1e, ingenaaid, 105(2)p. Met uitklapbaar kaartje.10,-

8070 Dirkse, P.P.W.M. Jezuieten in Nederland.  Utrecht, Het Catharijneconvent, 1991, 1e, ingenaaid, 124p. Rijk geïllustreerd.20,-

15838 Div. auteurs. Gedenkboek van het Leidsche Studentencorps.  Leiden, Stenfert Kroese, 1939, 1e, linnen, 239p. Foto's en tekeningen.Band vlekkerig.20,-

15839 Div. auteurs. Rotte Blaren. Leidsche studentenliedjes etc. van Hugo en Eduard, met oorspronkelijke teekeningen en muziek bijeenverzameld.  Leiden, Z.u., 1905, 2e, linnen, 127p. Roest; los in de band.15,-

15789 Div. auteurs. Luchtvaartalmanak 1937.  Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j.(1937), 1e, ingenaaid, 95(1)p.Foto's. Gebruikssporen.20,-

16297 Div. auteurs. Maurits de Braziliaan.  's-Gravenhage, Koninklijk Kabinet van schilderijen, 1953, 1e, ingenaaid, 72p. Illustraties. Fraai.8,-

15988 Div. auteurs. De brand van Enschede van 7 mei 1862 na 50 jaren herdacht. Bewerkt naar uitgegeven en onuitgegeven bescheiden en herinneringen van ooggetuigen.  Enschede, Comité voor de herdenking van den Grooten Brand op 7 mei 1912, 1e, ingenaaid, 112p. Foto's en illustraties. Rugje licht beschadigd.  Op naam gesteld door comité.30,-

15702 Div. auteurs. Haerlem, jaarboek 1943.  Haarlem, Erven Bohn, 1946, 1e, ingenaaid, 113(1)p.15,-

16537 Div. auteurs. Spelen onder spanning. Verhalen over theater tijdens de bezetting.  Amsterdam, Theater Instituut Nederland, 2005, 1e, ingenaaid met flappen, 266(1)p.10,-

15300 Div. auteurs. Tussen Vecht & Eem.  Naarden.  Z.p.(Bussum), Vrienden van het Gooi, 1989, 7e jrg., nr. 2.5,-

15994 Div. auteurs. Vijf-en-twintig jaren Duinoordkerk, 17 december 1920-17 december 1945.  Den Haag, Van Stockum, 1945, 1e, halflinnen,76p. Foto's.15,-

15299 Div. auteurs. Tussen Vecht & Eem. 's-Graveland, Ankeveen, Kortenhoef.  Z.p.(Bussum), Vrienden van het Gooi, 1984, 2e jrg., nr. 2.5,-

14830 Div. auteurs. 1878-1978 Honderd jaar gedurfd leven. De geschiedenis van de landbouw-sociëteit "Ceres", de De Vereeniging "Landbouw-sociëteit Ceres, Het Wageningsche Studentencorps, De Wageningsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging en de Wageningse Studentenvereniging `Ceres`.  Wageningen, Hekaton, 1978, 1e, linnen met omslag, 302)3p. Rijk geìllustreerd.9,-

15701 Div. auteurs. Haerlem, jaarboek 1940.  Haarlem,Erven Bohn, 1941, 1e, ingenaaid, 177p. Foto's.15,-

15108 Diverse auteurs Bodemkaart van Nederland//De bodem van Nederland.  Wageningen; 1961 en 1965; Stichting voor Bodemkartering; tekst- en kaartendeel; tekstdeel met linnen band; tabellen, ill., kaarten, figuren; (10) 292 p.; kaarten in halfopen, linnen, map; 10, uitvouwbare, bladen in kleur (compleet) ; met legenda en verklaring van de gebruikte termen65,-

15641 Diverse auteurs. Westfriesch Jaarboek, 1e serie, deel 7, 1941.  Schagen, West-Frieze Styk, 1941, 1e, ingenaaid, 70p.10,-

8521 Doel, H.W. van den, P.C. Emmer en H.Ph. Vogel. Nederland en de Nieuwe Wereld.  Utrecht, Het Spectrum, 1992, 1e, garenloos, 348p. "Een intrigerende studie van de betrekkingen tussen Nederland en de Amerika's , vanaf de ontdekking van de Nieuwe Wereld tot heden." Aula Paperback 238. Als nieuw.25,-

8866 Doel, Hans van den, e.a. Tien over rood. Uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA.  Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1966, 1e, 79p.5,-

4692 Doesschate, G. ten. Rolduc als Middeleeuwse voorpost der wis-, natuur- en geneeskunde in de Nederlanden.  Lochem, De Tijdstroom, 1948, 1e, ingenaaid, 155p. Met een inleiding van prof. Dr. F. Sassen. Nederlandse Monographieën 8.11,-

15814 Donkersloot-de Vrij, Marijke. Topografische kaarten van Nederland vóór 1750. Handgetekende en gedrukte kaarten, aanwezig in de Nederlandse rijksarchieven.  Groningen, Wolters-Noordhoff, 1981, 1e, linnen, 223p. Standaardwerk.200,-

13259 Donkersloot-de Vrij, Marijke. Kaarten van Utrecht. Topografische en thematische kartografie van de stad uit vijf eeuwen.  Utrecht, HES, 1989, 1e, llinnen met sofomslag, 142p.35,-

15656 Donschot, G.J. van. Putte in de vorige en deze eeuw. Deel 2.  Willemstad, Archivariaat Nassau-Brabant, 1985, 1e, geniet, 66p. Geïllustreerd. Publikaties van het archvariaat Nassau-Brabant, nr.67. Nieuwstaat.8,-

11890 Doorman, Maarten en Michaël Zeeman(samst.) Het scherm der verbeelding.  Amsterdam, Meulenhoff, 1998, 1e, ingenaaid,238(1)p. Met bijdrage van o.a. Jan Blokker en Herman Pleij.8,-

13957 Dorleijn, Peter. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Deel 3: Huizen en Bunschoten-Spakenburg.  Franeker, Van Wijnen, 1997, 2e, linnen met omslag, 336p. Fraai.35,-

10121 Dorren, C.J.O. De Geschiedenis van het Nederlandsche Korps Mariniers van 1665-1945.  Den Haag, stok, 1948, 1e, linnen, 452p. Geïllusteerd,uitklapbare kaarten. Voorwoord van Generaal Majoor H.F.J.M.A. von Frytag Drabbe.55,-

10776 Dorren, C.J.O. De Geschiedenis van het Nederlandse Korps Mariniers 1665-1945.  Den Haag, Stok, 1948, 1e, linnen, 452p. Geïllustreerd. Met uitklapbare kaarten. Groot formaat. Met een voorwoord van Generaal majoor H.F.J.M.A. von Frytag Drabbe.55,-

10269 Dorren, C.J.O. De Geschiedenis van het Nederlandsche Korps mariniers van 1665-1945.  Den Haag, Stok, 1948, 1e, linnen met omslag, groot formaat, 452p.; met foto's, tekeningen en uitklapbare kaarten. Fraai.65,-

8542 Dorsman, Leen. G.W.Kernkamp. Historicus en democraat 1864-1943.  Groningen, Wolters-Noordhoff, 1990, 1e, ingenaaid, 309p. Handelseditie van dissertatie.20,-

13603 Dort, Marc van. Utrecht en de post.  Utrecht, Matrijs, 1984, 1e, ingenaaid met flappen, 80p. Rijk geïllustreerd. Historische Reeks Utrecht dl.5.7,-

16457 Douw, Hans. De geschiedenis van het Voorschotense voetbal. Kronieken & verhalen 1902-2007.  Voorschoten, in eigen beheer, 2007, 1e, ingenaaid, 292/76p. Rijk geïllustreerd. Deel van het boek, 76p. Wordt besteed aan atletiekvereniging Voorschoten '97.10,-

15914 Dozy-De Stoppelaar, H.I.C.(samst.) Gerardus Hubertus Galenus Von Brucken Fock, 1859-1935.  Zeist, De Haan, 1959, 1e, linnen, 78p. Fotos. Met grammofoonplaatje. Curieus.20,-

8620 Drayer, M., en W. van 't Spijker en J.H. Velema. En toch niet verteerd. Uit de geschiedenis van de Christelijk gereformeerde kerken sinds 1892.  Kampen, Kok, 1982, 1e, gebonden met sofomslag, 179p. Rijk geïllustreerd.17,5,-

9128 Drees, Willem.(jr.) Gespiegeld in de tijd. De nagelaten autobiografie.  Amsterdam, Balans, 2000, 1e, garenloos, 288p. Bezorgd door J. Marijke Drees, Willem B. Drees en Evert Schoorl. Nieuw.15,-

14253 Drogendijk, A.C. De verloskundige voorziening in Dordrecht van + 1500 tot heden.  Amsterdam, Paris, 1935, 1e, ingenaaid, 349p. Dissertatie met stellingen.12,-

5808 Drukker, Ber(samst.) Socialistische Jeugdorganisatie in Nederland. Een beeld van opvoedingsarbeid, waarin de persoonlijkheid vrij tot ontplooiing komt in het streven naar socialistische gemeenschap.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1947, 1e, linnen, 269p. Foto's.11,-

8596 Drunen, M.C.F. van(red.) Jaarboek van de Koninklijke Marine 1985.  Den Haag, Maritime Historie, 1991, 1e, (verguld) linnen, 221p.17,5,-

11564 Dubiez, F.J. Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam. Zijn leven en werken ca. 1507-1553.  Amsterdam, Pfann, 1969, 1e, linnen, 172p. Met 41 afbeeldingen.15,-

3512 Duffhues, Ton (e.a.) Bewegende patronen. Een analyse van het landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 1945-1980.  Baarn, Ambo/Katholiek Documentatie Centrum, garenloos, 333p.9,-

10487 Duif, A. Maassluis; stad aan de Waterweg.  Maassluis, Gemeentebestuur Maassluis, 1964, 1e, gebonden met omslag, 271p. Tekeningen van J. van Wessum.10,-

14399 Duijnhouwer, J.A. Het Nutsonderwijs bezuiden de grote rivieren.  Eindhoven, Impressive, 1997, 1e, ingenaaid, 548p. Dissertatie. Met een samenvatting in het Engels en Frans.25,-

4674 Duinen, G. van. Het wees- en armhuis te Heemstede 1796-1861. Uit de geschiedenis van de wezen- en armenzorg te Heemstede.  Heemstede, Vereniging Heemstede-Bennebroek, 1952, ingenaaid, 91p.16,-

8246 Duinkerken, Anton van. Nederlandsche vromen van den nieuwen tijd.  Hilversum, Brand, 1941, 1e, linnen, 296p.16,-

16245 Duits, Henk, en Strien, Ton van.(red.) Een intellectuele activist. Studies over leven en werk van Philips van Marnix van Sint Aldegonde.  Hilversum, verloren, 2001, 1e, ingenaaid, 126p.8,-

9191 Dunk, H.W. von der. Mensen, machten, mogelijkheden. Historische beschouwingen.  Amsterdam, Bert bakker, 2002, 1e, garenloos, 304p.10,-

6685 Duparc, F.J. Willem II, België en Luxemburg.  's-Gravenhage, Albani, 1933, 1e, ingenaaid, 119p. Dissertatie.25,-

16737 Duurland, Jacqueline en Heerema, Hanneke. Ijzeren mannen en stalen schepen.  Krimpen aan de Ijssel, Van der Giessen- de Noord, 1955, 1e, rijk geïllustreerd.20,-

9672 Edelman, C.H. Inleiding tot de bodemkunde van Nederland.  Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgeversmij, 1950, 1e, linnen, 178p. Geïllustreerd. Met separaat bijgevoegde "Voorlopige bodemkaart van Nederland".10,-

10655 Edskes, C.H. Het hoofdorgel van de Nieuwe Kerk te Amsterdam.  Amsterdam, In eigen beheer, 1981, 1e, geniet, 28(8)p. Foto's.9,-

13925 Edskes, C.H. Het hoofdorgel van De Nieuwe Kerk te Amsterdam.  Amsterdam, z.u., z.j.(1981), 1e, geniet, 28p. Illustraties.9,-

14267 Eerenbeemt, Herman van den. De Triomf van het Mirakelsacrament 1345-1945. Herinneringsalbum 19-23 juni 1946.  Amsterdam, Van Munster, 1946, 1e, geniet, z.pa. Oblongformaat.10,-

10380 Eickhoff, Martijn. De oorsprong van het 'eigene'.  Nederlands vroegste verleden, archeologie en nationaal-socialisme.  Meppel, Boom, 2003, 1e, ingenaaid, 438p. Dissertatie. Vorige eigenaar plakte treinkaartje, van de dag van de promotie, op titelpagina. Mooi exemplaar.20,-

16422 Elands, Martin, e,a, 250 jaar Genietroepen 1748-1998.  Den Haag, SDU, 1998, 1e, linnen met omslag, 330p.Rijk geïllustreerd.15,-

14534 Elias, B.G.J. De  Tachtigjarige Oorlog.  Haarlem, Fibula-van Dishoeck, 1977, 1e, garenloos, 180p. Rijk geïllustreerd.7,-

15553 Elias, P.J. Dan liever de lucht in.  Amsterdam, Van Kampen, 1963, 1e, linnen met omslag, 287(1)p. Foto's. Mooie staat.20,-

15137 Elsen, Peter van den. Boerenapostel pater Gerlacus van den Elsen.  Gemert, Heemkundekring De Kommanderij Gemert, 1983, 1e, ingenaaid, 280p. Illustraties.9,-

12030 Elsenaar, G.A., & P.J. Verberne. 'n Eeeuw IG. Het Ignatius in de jaren 1895 tot 1995.  Amsterdam, Ignatiusgymnasium, 1995, 1e, halflinnen, 142(1)p. Foto's.15,-

13732 Elst, J.H. van der.(voorw). De Nederlandse koopvaardijvloot 1930.  Haarlem, Erato, 1981, 1e, ingenaaid, 80p. Geïllustreerd.15,-

9118 Emstede, E.J.Th. A.M. van. Heks en seks in Nederland.  Deurne, Peelland-fonds, 1971, 2e, garenloos, 358p. Geïllustreerd.20,-

13002 Endepols, H.J.E. Woordenboek of Diksjenaer van 't Mestreechs.  Maastricht, Vroom en Dreesman/Henric van Veldeke, 1955, 1e, ingenaaid, 557p.Met pentekeningen van Willem Hofhuizen (heel lichte gebruikssporen).20,-

9459 Endtz, L.J. De Hage-professoren.  Geschiedenis van een chirurgische school.  Amstelveen, Specia, 1972, 1e, ingenaaid, 172p. Rijk geïllustreerd.7,-

15925 Engel, W.I. De Gooische Stoomtram en andere lijnen in Het Gooi.  Rotterdam, Wyt, 1972, 1e, ingenaaid, 90p. Foto's.8,-

6626 Enklaar, D. Th. Uit Uilenspiegel's kring.  Assen, Van Gorcum, 1940, 1e, ingenaaid, 129p. Geïllustreerd.18,-

6629 Enklaar, D.Th. Varende luyden.  Assen, Van Gorcum, 1956, 2e, linnen met stofomslag, 164p.Geïllustreerd.17,-

14828 Enklaar, E.C. Handleiding tot de kennis der natuur- en landhuishoudkunde. Bevattende een kort overzigt der voornaamste grondwaarheden, welke strekken moeten tot opleiding der landjeugd tot beoefening van den landbouw.  Kampen, K. van Hulst, 1842, 1e, papieren bandje, 75p. (gebruikssporen;lichte waterschade). Zeldzaam.65,-

13291 Enno van gelder, H.A. Prof. Dr. Johan Huizinga. Gedachten en beelden uit zijn werk.  Utrecht, Oosthoek, 1947, 1e, halflinnen, 193p.(hoekje uit schutblad).8,-

11657 Enno van Gelder, H.A. Vijf eeuwgetijden.  Amsterdam, Van kampen, 1948, 1e, linnen, 231p. Illustraties8,-

12714 Enno van Gelder, H.A. Memoriën en adviezen van Cornelis Pietrsz. Hooft.  Utrecht, Kemink & Zoon, 1925, 1e, (verguld)halfleder, 2 dln., 384/479p. Reeks Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap. Fraaie set.50,-

11486 Enschedé, Ch. J. De burger en het recht. Over macht, gezag en democratie.  Amsterdam, Meulenhoff, 1988, 1e, garenloos, 299p.(op titelpagina is krantenberichtje geplakt)15,-

13414 Enschedé, Just. Enschedé  aan het Klokhuisplein.  Haarlem, De Vrieseborch, 1991, 1e, ingenaaid met flappen, 112p. Geïllustreerd. Haarlemse miniaturen nr. 23.10,-

12619 Erenstein, Rob, Watze Tiesema en Loes Heijligers. Twintig jaar De Appel.  Amsterdam, BIS, 1991, 1e, ingenaaid, 156p. Fotografie door Pan Sok.15,-

9560 Es, W.J.L. van. De Fransche Nederlanden.  Apeldoorn, Dixon, 1918, 1e, ingenaaid, 55p.(roestvlekjes op omslag).5,-

16232 Esseboom, C. Onderwysinghe der jeught. Onderwijs en onderwijstoezicht in de 18e eeuw op het Eiland van Dordrecht.  Dordrecht, in eigen beheer, 1995, 1e, gebonden, 471p. Illustraties. Dissertatie.30,-

8534 Estië, Paul. De stichting van een kerkgenootschap. Ontstaan en aanvaarding van het algemeen reglement van 1818 voor het bestuur der Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.  Amsterdam, Rodopi, 1982, 1e, ingenaaid, 268p.(afkomstig uit de bibliotheek van Prof. Mr. I.A. Diepenhorst die een van de referenten was van dit proefschrift.In dit ex. Papiertjes met aantekeningen van de professor.)10,-

9461 Evenhuis, Ben. J.J.G. Boot, bestuurder. Mijmeringen over de samenleving van toen en thans(1902-1992).  Kampen, Kok, 1992, 1e, garenloos, 141p. Foto's.7,-

7992 Eyck van Heslinga, Elisabeth Susanna van. Van Compagnie naar Koopvaardij. De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de koloniën in Azië  1795-1806.  Amsterdam, De Bataafsche leeuw, 1988, 1e, ingenaaid, 320p. Diss.(vouwtje in achterplat).30,-

4228 Eysinga, W.J.M. Huigh de Groot. Een schets.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1945, 1e, halflinnen, 141p.9,-

10729 Eysselsteijn, Ben van. Naar breeder vlucht. Van vrede tot vrede.  's-Gravenhage, Leopold, 1946, 1e, (blauw)linnen,449p. Rijk geïllustreerd.(rug licht verkleurd). Typografische verzorging door Piet Marée.25,-

7407 Faas, Henry. Termieten & muskieten. Vernieuwing en vernieling in de Nederlandse politiek.  Amsterdam, Sijthoff, z.j.(1987), 1e, garenloos, 260p.15,-

3225 Faas, Henry. God, Nederland en de franje. Necrologie van het Nederlandse partijwezen.  Utrecht/Antwerpen, A.W. Bruna & Zoon, 1967, garenloos, 304p. Omslag van Dick Bruna.7,-

12786 Faber, F.J. Nederlandsche landschappen. Bodem, grond en geologische bouw.  Gorinchem, Noorduijn, 1942, 1e, linnen, 400p. Geïllustreerd.9,-

16657 Faber, H. e.a. Op de Bres ! Redevoeringen, gehouden op de nationale demonstratie op 4 november 1936 in de Apollo-Hal te Amsterdam.  Z.p.(Utrecht), Nederlandsche Beweging voor Eenheid door Democratie, 1936, 1e, geniet, 32p. E.d.D-Serie no. 3. Lichte gebruikssporen.5,-

11220 Faber, J.A., en M.H.D. van Leeuwen. Amsterdamse katholieke bedeelden 1750-1850. Een gezinsreconstructie.  Amsterdam, Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, 1987, 1e, ingenaaid, 104p.  Amsterdamse Historische Reeks 12.10,-

10176 Fasel, W.A.(e.a.) De stadstimmerwerf Alkmaar. De geschiedenis en het ontstaan van de dienst: Openbare Werken te Alkmaar.  Alkmaar, Gemeente Alkmaar, 1976, 1e, ingenaaid, 65(3)p. Uitgave ter gelegenheid van de 250ste verjaardag van de Stadstimmerwerf .Rijk geïllustreerd.10,-

11365 Februari, M., Jaap van Heerden, H.J.A. Hofland, Marcel Möring en Jan Wolkers. De kunst van Toonder. Een persoonlijke keuze.  Amsterdam, De Bezige Bij, 2002, 1e, ingenaaid met flappen, 127(1)p. Rijk geïllustreerd. Fraai.10,-

8872 Ferdinadusse, R.(inl.) Dagboekaantekeningen van A. van Agt.  Amsterdam, Vrij nederland, 1982, 1e, garenloos, 228p. Geplastificeerd.9,-

14350 Ferguson, H.A. Dialoog met de Noordzee. 2000 jaar deltawerken.  Hippolytushoef, AMAboeken, 1991, 1e, gebonden met omslag, 176p. Rijk geïllustreerd.7,-

8874 Fiedeldij Dop, Jan Maarten, en Yvonne Simons. Hoe Nederland zijn Indië-deserteurs tot de laatste man berechtte.  Amsterdam, in eigen beheer, 1983, 1e, gecyclostyleerd, 126(6)p. Doktoraalscriptie.35,-

14635 Fijnaut, Cyrille. De geschiedenis van de Nederlandse Politie.  Amsterdam, Boom, 2007, 1e, ingenaaid, 187p. Foto's.10,-

11288 Flameling, Inez. Hoogwater. 50 jaar na de Watersnoodramp.  Den Haag, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2003, 1e, halflinnen, 184p. Rijk geïllustreerd. Met cd-rom en uitklapbare kaart. Met opdracht en signatuur van de auteur.15,-

7225 Florijn, H. De Ledeboerianen. Een onderzoek naar de plaats, invloed en denkbeelden van hun voorgangers tot 1907.  Houten, Den Hertog, 1991, 1e, ingenaaid, 247p.(naam vorige eigenaar op schutblad).16,-

15418 Fockema Andreae, S.J., e.a. Kastelen, Ridderhofsteden en Buitenplaatsen in Rijnland.  Arnhem, Gijsbers & Van Loon, 1974, linnen met omslag, 107p. 106 afbeeldingen. Reprint uitgave 1952.10,-

14330 Fockema, Daam. Proeven van Taal- en Geschied=kunde. Met eene bijdrage over den Frieschen Kronijk van Ocke van Scharl en anderen.  Leeuwarden, Brouwer, 1836, 1e, ingenaaid, 63p. Met op tirelpagina geschreven mededeling van uitgever en drukker, gericht aan gemeentebestuur van Leeuwarden.50,-

16539 Fokke Simonsz., A. De wegen des levens of de vraag: Welk beroep wilt gij kiezen? Gedaan aal alle aankomende jongelingen en toegewijd aan alle ouders en voogden.  Amsterdam, Van der Hey, 1809, 1e, ingenaaid, 278(1)p. Met platen. Uitgeversband.400,-

12378 Fontaine Verwey, H. de la. Grolier-banden in Nederland.  Haarlem, Antiquariaat Bubb Kuyper, 1985, 1e, geniet, z.pa. Illustraties.5,-

12226 Fontaine, P.F.M. Een man als toegedekt vuur Jan Philip Roothaan.  Amsterdam, Pater Roothaan Genootschap, 1986, 1e, ingenaaid, 79p. Rijk geïllustreerd.7,-

14495 Formsma, W.J., e.a.(red.) Historie van groningen. Stad en Land.  Groningen, Tjeenk Willink, 1976, 1e, linnen met stofomslag, 821(1)p. Met kaartje. Nieuwstaat.45,-

11826 Franquinet, E. Boerderij-typen in Limburg.  Maastricht, Goffin, 1931, 1e, geniet, 42p. Geïllustreerd met 36 afbeeldingen naar foto's van de auteur. Fraai.15,-

9625 Frederiks, Gep. De 'ideaal'. Geschiedenis van een binnenschip.  Amsterdam, Ploegsma, 1980, 1e, 69(3)p. Rijk geïllustreerd.10,-

7804 Frederiks, J.W. en P.J. van de Velde.(samst.) De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Eerste stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht.  's-Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1953, ingenaaid, p. 591-826. Rijk geïllustreerd.50,-

11274 Frenks, Veronica. De wereld van Michiel de Ruyter. De trots van Zeeland.  Zutphen, Walburg pers, 2007, 1e, ingenaaid, 96p. Rijk geïllustreerd.12,5,-

13508 Frerichs, J.G., e.a. Geloven in Beverwijk. Een bundel verhalen over het kerkelijk en religieus leven in de 700 jaar oude stad Beverwijk.  Beverwijk, Raad van Kerken, 1988, 1e, ingenaaid, 99p. Foto's.7,-

12031 Frijhoff, Willem. Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf 1607-1647.  Nijmegen, SUN, 1995, 1e, ingenaaid, 928p. Illustraties.15,-

11534 Fuchs, J.M. Beurt- en wagenveren.  Den Haag, Boucher, 1946, 1e, ingenaaid, 428p. Dissertatie. Met stellingen.(naam vorige eigenaar op titelpagina)40,-

9140 Funke, Vera. Immer met moed. Een portret van de uitgever J.M.Meulenhoff(1869-1939).  Amsterdam, Meulenhoff, 1995, 1e, ingenaaid met flappen, 109(1)p. Foto's.5,-

16554 Gaal, Rob van. Elisabetrh Andersen, actrice.  Amsterdam, Theater Instituut Nederland, 1998, 1e, ingenaaid, 131p. Foto's.8,-

10554 Gaalen, Ad van. Stadsplat; de dialecten van de zes grote steden.  Groningen, Wolters-Noordhoff, 1989, 1e, garenloos, 144p.6,-

9283 Gabriëls, H., en K. Jongman. Koninklijke olie: de eerste honderd jaar 1890-1990.  's-Gravenhage, Shell, 1990, 1e, ingenaaid met omslag, 239p. Rijk geïllustreerd.10,-

14342 Gallé, P.H. Beveiligd Bestaan.  Grondtrekken van het middeleeuwse waterstaatsrecht in Z.W. Nederland en hoofdlijnen van de geschiedenis van het dijksbeheer in dit gebied(1200-1963).  Delft, Meinema, 1963,m 1e, linnen, 372p. Illustraties, kartjes.22,5,-

15646 Gans, L. Nieuwe kunst. De Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau. Dekoratieve kunst, kunstnijverheid en architectuur omstreeks 1900.  Utrecht, Oosthoek, 1966, 1e, gebonden met stofomslag, 135p/159p. Afbeeldingen. Omslag heeft lichte gebruikssporen.100,-

11822 Gantois, J.M. De zuidelijkste Nederlanden. Verzamelde opstellen uitgegeven naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag.  Wilrijk, Oranje-Uitgaven, 1967, 1e, ingenaaid met flappen, 496p.(rug/voorzijde verkleurd).10,-

15912 Gatty, Janette C. Beaumarchais sous la Revolution. L'affaire des fusils de Hollande.  Leiden, Brill, 1976, 1e, linnen, 363p.20,-

9654 Gebrandy, P.S. De scheuring van het rijk. Het drama van de Indonesische crisis.  Kampen, Kok, 1951, 1e, linnen, 294p. Foto's.12,-

8697 Gelder, H.E. van. Het Haagsche Binnenhof.  Antwerpen, De Sikkel, 1943, 1e, halflinnen, 90p. Fpto's. Maerlantbibliotheek nr. 12.10,-

7968 Gelder, Henk van. Dolf Brouwers, dat ben ik dus.  's-Gravenhage, BZZTôH, 1986, 1e, garenloos, 110p. Foto's.9,-

12700 Gemeentelijke Archiefdienst Dordrecht. De Synode van Dordrecht 1618-1619.  Dordrecht, Gemeentelijke Archiefdienst, 1969, 1e, garenloos, 40p. Illustraties.7,-

10832 Geneste, Willem. 50 jaar toonaangevend. Marinierskapel.  Rotterdam, Marinierskapel der Koninklijke Marine, 1995, 1e, gebonden,143p. Rijk geïllustreerd. Uitgave ter gelegenheid van het  50-jarig jubileum van de Marinierskapel der Koninklijke Marine.15,-

13558 Gent, T. van. 17 zeventiende eeuwse admiralen en hun zeeslagen.  Den Haag, KVMO, 2000, 1e, ingenaaid, 103p. Uitgave ter gelegenheid van het 110 jarig bestaan van het Marineblad.9,-

13714 Gerding, M.A.W., e.a. 1785-1985 Van Annerveense Compagnie tot Annerveenschekanaal.  Aloo, in eigen beheer, 1985, 2e, ingenaaid, 136p. Illustraties/foto's.(naam vorige eigenaar op schutblad).15,-

16298 Gerhard Goeters, J.F. Die Akten der Synode der Niederländischen Kirchen zu Emden vom 4.-13 Oktober 1571.  Neukirchen, Neukirchener Verlag, 1971, 1e, linnen, 147(1)p. Tekst in het Latijn, Nederlands, Frans en Duits.15,-

12376 Gerlo, Aloïs. De briefwisseling van Philips van Marnix, Heer van Sint Aldegonde. Een inventaris. The correspondence of Philips of Marnix, Lord of Sant Aldegonde. An inventory.  Nieuwkoop, De Graaf, 1982, 1e, linnen, 126p. Illustraties.40,-

7299 Gerretson, F.C. In memoriam Prof. Dr. F.C. Gerretson. Herdenkingsredevoeringen uitgesproken in de aula van de Rijks-Universiteit te Utrecht.  Utrecht, De Vrode, 1958, 1e, geniet, 32p.  Met een voorwoord van Prof. Mr. P.S. Gerbrandy.10,-

10992 Geurts, P.A.M. De Nederlandse opstand in pamfletten 1566-1584.  Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1956, 1e, ingenaaid, 355p.(vlekje op achterplat)15,-

9004 Gier, G.J.G. de. Alfred Haighton. Financier van het fascisme.  Amsterdam, Sijthoff, 1988, 1e, garenloos, 142p. Foto's.8,-

16311 Gijswijt-Hofstra, Marijke. Wijkplaats voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en Ijsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw.  Dieren, De Bataafsche Leeuw, 1984, 1e, gebonden met omslag, 246p. Wit a summary in English.12,-

10634 Gils, R.J.A., W. Klinkert en H. Roozenbeek. Bergen op Zoom als militaire stad.  Den Haag, Sectie Militaire geschiedenis Koninklijke Landmacht, 1996, 1e, ingenaaid, 152p. Nieuw.12,5,-

9383 Glastra van Loon, Otto. Onder de stenen lier. Het Concertgebouworkest. Lief, leed en luim in tachtig jaar samenspel van wereldberoemde muziekmakers.  Amsterdam, Ploegsma, 1969, 1e, gebonden, 160p. Rijk geïllustreerd.7,-

15899 Goch, H.A. van. Van Arkel's Oude Veste. Geschied- en Oudheidkundige Aanteekeningen betreffende de Stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen.  Gorinchem, Teunis Horneer, 1898, 1e, gebonden, 346(XII)p. Lichte gebruikssporen.50,-

14069 Godrie van Gils, R.G., e.a. … Tot voorkoming en blussching…"Vier eeuwen brandpreventie en -bestrijding te Etten Leur.  Etten-Leur, Streekarchivaat De Markant,1992, 1e, garenloos, 78p. Foto's. Bijdragen tot de geschiedenis van Etten-Leur V.10,-

14941 Goed Volk Bureau. Verraad!  's-Hertogenbosch, Goed Volk Bureau, z.j., 1e, geniet, 14(1)p. Pamflet gericht tegen  het N.V.V.5,-

15610 Goede, A. de, e.a. Westfriesch Jaarboek, 1e serie, deel 9.  De Beemster, West-Frieze-Styk, 1942, 1e, ingenaaid, 112p. Illustraties.10,-

8530 Goedeman, A.J.M. en G. Puchinger(samst.). Gerretson de Strijdbare.  Amsterdam, De Telegraaf, z.j., 1e, blauw linnen, 238p. (band licht verkleurd).10,-

8550 Goerée d'Overflacquée, Johan. Uit een geheim dagboek 1918.  's-Gravenhage, Leopold, 1973, 3e, gekartonneerd, 369p.8,-

10562 Gooyer, A.C. de. Bijbeltaal en Moedertaal. De invloed van de Statenvertaling op het Nederlands.  Den Haag, Bert bakker, 1962, 1e, garenloos,96p. Ooievaarpocket nr. 156. (naam vorige eigenaar op titelblad).7,-

16744 Gordon, Alexander. Protestate Guilielmi !, Hollandiae sub Philippo II gubernatoris, cum ordinaria, tum extraordinaria, etc.  Lugduni(Leiden), Hazenberg, 1835, 1e, ingenaaid, 176(9)p. Dissertatie. Latijn.45,-

3388 Gorris, G. J.G. Le Sage en de eerste faze van de emancipatie der katholieken.  Amsterdam, Urbi en Orbi, 1947, 1e, linnen, 2 dln, 472/400p.45,-

8664 Gosker, R. De tragiek van de Partij van de Arbeid.  's-Gravenhage, Antirevolutionaire Partijstichting, z.j., ingenaaid met omslag, 69p.(lichte gebruikssporen).5,-

8524 Gosses, I.H. Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden.Deel 1: De Middeleeuwen.  's-Gravenhage, Nijhoff, 1959, 4e, linnen, 300p. Deze vierde druk is geheel omgewerkt door Prof. R.R.Post.10,-

13762 Gouda, D.J. De Nederlandse zeeviserij tijdens de eerste wereldoorlog 1914-1918.  Haarlem, Schuyt & Co,1978, 1e, ingenaaid, 86p. Foto's.(voorzijde en rug verkleurd).12,5,-

15103 Gouw, J.L. van der. De Ring van Putten.  's-Gravenhage, Albani, 1967, 1e, ingenaaid, 454p. Dissertatie. Met stellingen.15,-

15107 Gouw, J.L. van der. De Regulieren van Rugge.  Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1986, 1e, linnen, 460p.20,-

7812 Graadt van Roggen, W. Een Stichtsche sleutelroman uit de zeventiende eeuw.  Utrecht, Bruna, 1943, 1e, halflinnen, 176p. Met frontispice van Philipp von Zesen.15,-

15693 Graaf van Limburg Stirum, L.C. Nederlandsche luchtvaarders.  Utrecht, Bruna, 1936, 1e, linnen, 322p. Foto's. Voorwoord van generaal C.J. Snijders; aanbeveling van A. Plesman. Mooi exemplaar.50,-

12390 Graaf, Bob & Maria Emilie de. Doctor Reynerus Snoygoudanus, Gouda ca. 1477-1sr august 1537.  Nieuwkoop, De Graaf, 1968, 1e, ingenaaid, 71p. Bibliographies of Dutch Humanists no. II. Translation into English by M. Hollander.15,-

10977 Graaf, J. van der. De Nederlandse Hervormde Kerk. Belijdend onderweg 1951 - 1981 - 2001.  Kampen, Kok, 2003, 1e, gebonden met omslag, 334p.15,-

15648 Graft, J. van de. Wetgeving op de Tienden hier te lande, inzonderheid in Holland en Zeeland.  Middelburg, Altorffer, 1856, 1e, ingenaaid, 112p. Opnieuw in de band gezet; enkele potloodonderstrepingen.25,-

12768 Graftdijk, Klaas. Holland bezwingt das Meer.  Baarn, Wereldvenster, 1960, 2e, ingenaaid, 64p. Duitse vertaling door Paula Fries.10,-

12900 Grandia, jan. De arbeider wethouder Dries van der Vlerk. Een leven van dienst aan de gemeenschap.  Amsterdam, Stichting beheer IISG, 1990, 1e, linnen met stofomslag, 376p. Foto's.10,-

11771 Gratama, Jan, en F.A.J. Vermeulen. Oude Nederlandsche Bouwkunst in het bezit van de vereeniging "Hendrick de Keyser" 1943.  Amsterdam, De Bussy, 1943, 1e, halflinnen, 205(6)p. Foto's.20,-

12132 Greilsammer, Myriam. Een pand voor het paradijs. Leven en zelfbeeld van Lowys Porquin, Piëmontees zakenman in de zestiende-eeuwse Nederlanden.  Tielt, Lannoo, 1989, 1e, ingenaaid, 192p.Illustraties.10,-

9277 Gribling, J.P. Vijftig jaar Wit-gele Kruis in Noord-Brabant.  Z.p., 1966, 1e, ingenaaid met omslag, 127p. Foto's.10,-

14943 Grijpink, P.M. (Bew.) Register op de parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars, zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen Dom. 7 dln. Amsterdam/Haarlem 1914-1937. Ca. 1000 p. Met G. de Moor, Index op  Amsterdam-Haarlem, 1914-1937, 1e, ingenaaid,1003p.Mooie set.100,-

16754 Grijpink, P.M. en Register op de parochien, altaren, vicarieen en de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen dom. (Zelandia/Amstellandia/Kennemaria/Rijnlandia/Delflandia/Schielandia/Zuydhollandia, Voorne & Putten).  Amsterdam, Van Langenhuysen, 1914-1937, ingenaaid, 7 dln., 131/105/182/65/142/134/190/64/124p. Aan deze serie werkten mee: C.P.M. Holtkamp, H.N.P.J. Berkhout en W. Nolet.50,-

3504 Groenland, Eduard. Socio-Economic Well-Being and Behavioral Reactions. A panel study of people drawing benefits from the Dutch National Social Security System.  Tilburg, University Press, 1989, garenloos, 203p. Dissertatie.9,-

11687 Groenman- van Waateringe, W. Romeins lederwerk uit Valkenburg Z.H.  Groningen, Wolters, 1967, 1e, ingenaaid, 221p. Dissertatie. Met stellingen.20,-

15588 Groenveld, S., e.a. De kogel door de kerk? De Opstand in de Nederlanden en de rol van de Unie van Utrecht 1559-1609.  Zutphen, Walburg Pers, 1979, 1e, kunstleer met omslag, 204p. Rijk geïllustreerd.12,-

15593 Groenveld, S., e.a. Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530-1980.  Zutphen, Walburg Pers, 1981, 2e, gebonden met omslag,  288p. Illustraties.9,5,-

12857 Groenveld, S., e.a.(red.) Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530-1980.  Zutphen, Walburg Pers, 1993, 3e, gebonden met stofomslag, 288p.10,-

16036 Grolle, J.J. Weg met de koning. 's Konings zegel gebroken, het ontstaan van de Nederlandse Staat in 1581.  Den Haag, Kruseman, 1981, 1e, ingenaaid, 124p. Met volledige tekst van Plakkaat van Verlatinge en de Eed van Afzwering. Prima staat.10,-

7372 Grolman, H.C.A. Nederlandsche volksgebruiken. Kalenderfeesten.  Zutphen, Thieme, 1931, 1e, linnen, 244p. Fraai.30,-

14322 Groodt, A. de. Johan Huizinga. Verbeelding en uitbeelding bij een historicus-aestheet.  Z.p., Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1952, ingenaaid, 96p.15,-

15053 Groot, B. de. De Zwijndrechtse nieuwlichters.  Kampen, Kok, 1986, 1e, ingenaaid, 125p.6,-

15429 Groot, Isidore P.J. de. Het 200-jarig bestaan der Nederlandsch Israëlische Hoofdsynagoge te Middelburg. Gevierd zondag 14 januari 1906.  Middelburg, Altorffer, 1906, 1e, ingenaaid, 50p. Zeldzaam.80,-

11613 Grootes, E.K., en J. den Haan(red.) Geschiedenis godsdienst letterkunde.  Roden, Nehalennia, 1989, 1e, garenloos, 264p. Opstellen  aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg ter gelegenheid van zijn afscheid aan de Universiteit van Amsterdam.10,-

15074 Grund, Wim. De Johan van Oldenbarnevelt. Een schip met zes levens.  Amsterdam, Van Soeren & Co, 1996, 1e, gebonden met omslag, 272p. Mooi exemplaar.175,-

9791 Haak, W.F., e.a. Nereus 1885-1960.  Amsterdam, Amsterdamsche studenten roeivereeniging "Nereus", 1960, 1e, gebonden, 238p. Rijk geïllustreerd. Oblongformaat.30,-

15974 Haan, A.A.M. de. Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk 1599-1811.  Harderwijk, Gebr. Mooij, 1960, 1e, ingenaaid, 198p. Dissertatie.15,-

12742 Haan, M.J.M., de, e.a.(red.) In Navolging. Opstellen voor C.C. de Bruin.  Leiden, Brill, 1975, 1e, ingenaaid, 387p.(rug licht verkleurd)10,-

16052 Haan, Maartje de, en Oost, Elisabeth. Vissersleven langs de Noordzee en Zuiderzee. Een genre in de schilderkunst 1840-1940.  Katwijk, Katwijks Museum, 2000, 1e, gebonden, 112p. Rijk geïllustreerd.15,-

9887 Haan, Tjaard  W.R. de., e.a. Kermis in Nederland.  In: Neerlands volksleven, jrg. 28, nr. 4.4,-

5327 Haar, Cath. C. Ter. Nederland en Vlaanderen. Een onderzoek naar de houding der Nederlanders tegenover het Vlaamsche vraagstuk 1830-1873.  Santpoort, Mees, 1933, ingenaaid, 216p. Dissertatie23,-

15466 Haas, Hendrik de. De Boekbinder of volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft.  Utrecht, Hes, 1984, gebonden. Met inleiding door W.G.J. Callenbach, en een verhandeling over boek en auteur door  Jan Storm van Leeuwen. Met bijlagen. Fraai.30,-

16807 Hacquebord, Louwrens en Leunen, Pieter van. 400 jaar Willem Barentsz.  Harlingen, Flevodruk, 1996, 1e, gebonden, 192p. Rijk geïllustreerd.15,-

9379 Haeften, G.A. van.(samst.) Koninklijk conservatorium voor muziek te 's-Gravenhage 1826-1926.  's-Gravenhage, Koninklijk Conservatorium, 1926, 1e, ingenaaid, 130p. Geïllustreerd.20,-

15886 Hafkamp, H. e.a.(red.) Lithografie in Nederland. Speciale uitgave van de Boekenwereld.  Utrecht, Matrijs, 1998, 1e, ingenaaid, 167p. Fraai geïllustreerd.10,-

11622 Hageraats, Bart. De stoelendans rond Jan Romein. De perikelen rondom de benoeming van dr J.M. Romein tot hoogleraar geschiedenis aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam: 1938-1939.  Weesp, Heureka, 1988, 1e, ingenaaid, 144p.15,-

13852 Hahn, Albert jr. Troelstra in de karikatuur.  Amsterdam, Ontwikkeling, 1925, 2e, ingenaaid, 179p.(rugje licht beschadigd)10,-

11165 Halbertsma, N.A. Levensschets van Dr. Ir. G.L.F. Philips.  Eindhoven, Philips' Gloeilampenfabrieken, 1942, 1e, geniet, 28p. Foto's.15,-

8960 Hall, G. van. Ervaringen van een Amsterdammer.  Amsterdam, Elsevier, 1976, 1e, garenloos, 247p. Foto's.(klein vouwtje in acherplat).7,-

15767 Hallema, A. Onze nationale vlag. Rood-wit-blauw of Oranje-Blanje-Bleu. De vlaggenkwestie uit een practisch, tactisch en historisch standpunt bezien.  Bolsward, Osinga, 1945, 1e, geniet, 24p.5,-

15640 Ham, W. van, en Vriens, J.(red.) Historische kaart van Noord-Brabant 1795. De gebieden van de schepenbanken binnen de huidige provincie Noord-Brabant omstreeks 1795.  's-Hertogenbosch, Rijksarchief in Noord-Brabant, 1980, 1e, garenloos, 93p.Met twee kaarten, waarvan één los bijgevoegd.10,-

10024 Ham, W.A. van. Het bezit van de Heer van bergen op Zoom. Een overzicht van de bezittingen van de heren en markiezen van Bergen op Zoom in westelijke Noord-Brabant en elders(1287-1795).  's-Hertogenbosch, Rijksarchief in Noord-Brabant, 1980, 1e, garenloos, 149p. Geïllustreerd.25,-

10639 Ham, W.A. van. Macht en gezag in het Markiezaat. Een politiek-institutionele studie over stad en land van Bergen op Zoom(1477-1583).  Hilversum, Verloren, 2000, 1e, linnen met stofomslag, 479p. Fraai.30,-

15497 Ham, Willem van der. Kort op weg, lang in de kroeg. De geschiedenis van de herberg 'In den Rustwat' en omgeving te Kralingen.  Rotterdam, Stichting Historische Publicaties Roterodamum, 1989, 1e, ingenaaid, 72p. Fraai geïllustreerd.15,-

9617 Ham, Willem van der. Tot gerief van de reiziger. Vier eeuwen Amsterdam-Haarlem.  's-Gravenhage, SDU, 1989, 1e, ingenaaid, 102p. Geïllustreerd.10,-

15879 Ham, Willem van.(inl. en ann.) Beknopte historie van de stad Bergen op Zoom. Johan faure. Een geschiedenisboek uit 1761.  Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2010, 1e, gebonden, 478(1)p. Fraai.25,-

5043 Hamel, J.A. van. De vaste koers. De hoofdtrekken van het Buitenlandsch beleid en de diplomatieke geschiedenis van ons vaderland sinds deszelfs onafhankelijk volksbestaan onderzocht.  Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1946, halflinnen. 166p. Verkorte, vermeerdrde uiutgave van "Nederland tusschen de Mogendheden".9,-

8419 Hana, Kees. Landschappen in Nederland.  Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1961, 1e, linnen met (licht besch.)stofomslag, 147p. Foto's.12,5,-

16482 Hans, D. Parade der politieke partijen.  Putten, Terwee, z.j.,m 1e, ingenaaid met flappen, 103p. Bandontwerp van Fré Cohen; foto op omslag van Erich Salomon. Lichte gebruikssporen.15,-

16182 Hansen, Els, en 't Hart, Maarten. Niet van wind alleen. Molenimpressies.  Leiden, Rijnlandse Molenstichting, 1993, 1e, gekartonneerd mer omslag, 95p. Fraai.15,-

9285 Hansen, Han. De koning komt. De toekomst der oranjes en de ministeriële verantwoordelijkheid.  Amsterdam, Van Gennep, 1993, 1e, garenloos, 151p.7,-

16351 Hanson Hiss, Philip. Netherlands America. The Dutch territories in the West.  New York, Essntial Book, 1943, 1e, linnen, 225p. Foto's.10,-

13292 Hanssen, Léon. Huizinga en de troost van de geschiedenis.  Amsterdam, Balans, 1996, 1e, ingenaaid met flappen, 500p.20,-

12314 Harmsen, Ger. De geschiedenis van de Jongelieden Geheelonthoudersbond van oprichting tot opheffing(1912-1950) J.G.O.B.  Z.p., z.u., 1962, 1e, ingenaaid, 75p. Foto's.(naam vorige eigenaar op franse titel).15,-

4206 Harmsen, Ger. Rondom Daan Goulooze. Uit het leven van kommunisten.  Nijmegen, SUN, 1980, 1e, ingenaaid, 263p. Geïllustreerd.11,-

11774 Harpen, N. van. Menschen die ik gekend heb.  Rotterdam, Brusse, 1928, 1e, linnen, 106(1)p.  Bandontwerp door Lion Cachet. Uitgave ten behoeve van de stichting Rusthuis voor Journalisten.25,-

9125 Hartsen, F.A. Nederlandsche toestanden. Uit het leven van een lijder.  Hilversum, Verloren, 1996, ingenaaid, 221p. Ingeleid en geannoteerd door Nop Maas. Egodocumenten deel 13.15,-

11527 Hauer, Joost, e.a. Steden en streken. Geografische opstellen voor Gerard Hoekveld.  Assen, Van Gorcum, 1998, 1e, ingenaaid, 355p.15,-

16760 Havinga, E, e.a. Planetarium-Boek Eise Eisinga.  Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1928, 1e, linnen, 416p. Rijk geïllustreerd.Uitklapbare overzichtskaart.Uitgegeven ter gelegenheid van de honderste gedenkdag van zijn dood op 27 augustus 1928.(lichte gebruikssporen). Zeldzaam.60,-

9502 Hazeu, Wim. Wat niet mocht…  Amsterdam, De Harmonie, 1972, 1e, garenloos, 119p. Groot formaat. Rijk geïllustreerd.(rug licht verkleurd).12,-

14471 Heemskerck Düker, W.F. van, en Houten, H.J. van. Zinnebeelden in Nederland.  Den Haag, Hamer, z.j., linnen,154p. Foto's.15,-

16033 Heeres, J.E. Heeft Nederland de Kaap verkocht?  Amsterdam, De Bussy, 1914, 1e, ingenaaid, 45p. Rugje licht beschadigd.20,-

13611 Heeringa, K., e.a.(red.) Jaarboekje van "Oud-Utrecht" 1930.  Utrecht, Vereniging tot beoefening en tot verspreiding van de kennis der geschiedenis van Utrecht en omstreken, 1931, 1e, ingenaaid, 187p.15,-

13610 Heeringa, K., e.a.(red.) Jaarboekje van "Oud-Utrecht"1929.  Utrecht, Vereniging tot beoefening en tot verspreiding van de kennis der geschiedenis van Utrecht en omstreken, 1930, 1e, ingenaaid, 190(3)p.15,-

13607 Heeringa, K., e.a.(red.) Jaarboekje van "Oud-Urecht" 1926.  Utrecht, Vereniging tot beoefening en tot verspreiding van de kennis der geschiedenis van Utrecht en omstreken, 1927,1e, ingenaaid, 197(4)p.15,-

13608 Heeringa, K., e.a.(red.) Jaarboekje van "Oud-Urecht" 1927  Utrecht, Vereniging tot beoefening en tot verspreiding van de kennis der geschiedenis van Utrecht en omstreken, 1928, 1e, ingenaaid, 197(4)p.15,-

13609 Heeringa, K., e.a.(red.) Jaarboekje van "Oud-Utrecht"1928.  Utrecht, Vereniging tot beoefening en tot verspreiding van de kennis der geschiedenis van Utrecht en omstreken, 1929, 1e, ingenaaid, 225(4)p.15,-

10213 Hees, Gilles van, en Ed C. Witschey. Neerlands nieuwe gewest.  Groningen, Wolters, 1931, 1e, halflinnen, 79p. Schoolboekje over afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Bandtekening van Cornelis Jetses. Mooie staat.25,-

10763 Heide, G.D. van der. Van landijs tot polderland. Tweeduizend eeuwen Zuiderzeegebied.  Naarden, Strengholt, 1972, 4e, linnen, 675p. Rijk voorzien van illustraties en foto's.10,-

8321 Heiden, Maria, en Andrea Piersma. Onze mooiste plekjes. Twintig jaar Boekhandel Van Gennep in Rotterdam.  Rotterdam, Boekhandel Van Gennep, 1995, 1e, 72p.Met een inleidend verhaal van Marcel Möring.12,-

11259 Heijden, Chris van der, en Leon de Winter(en  Joop de Beer). Handleiding ter bestrijding van extreem rechts.  Amsterdam, De Bezige Bij, 1994, 1e, geniet, 46p.7,-

12036 Heijden, Cor G.W.P. van. Schrandere boeren en schriele bestuurders. Bevolking en bestaan in een Kempische plattelandsgemeente; Hooge en Lage Mieder 1810-1940.  Hooge en Lage Mierde, Gemeente Hooge en Lage Mierde, 1997, 1e, ingenaaid, 234(1)p. Foto's.15,-

16242 Heijer, Henk den.(inl.) Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar het West-Afrikaanse koninkrijk Dahomey in 1733.  Zutphen, Walburg Pers, 2000, 1e, linnen met omslag,208p. Illustraties.Linschoten-vereniging nr. XCIX.10,-

15060 Heijkoop, Cor. Sleepvaart en berging om de Zuid.  Vlissingen, Den Boer/De Ruiter, 1996, 1e, ingenaaid,  176p. Rijk geïllustreerd.20,-

16729 Heil, J.W., e.a.(red.) D.S.S. Rotterdam van de Holland- Amerika Lijn.  Rotterdam, Wyt, 1959, 1e, halflinnen, 98p./CIXp. Met alle uitklapbare schetsen en constructietekeningen. Foto's. Fraai.75,-

12633 Heinen, Anton. Hoe komen wij tot volksgemeenschap?  Eindhoven, Lecturis, z.j., 1e, ingenaaid, 93p.7,-

15412 Heiningen, H. van. Tussen Maas en Waal. 650 jaar geschiedenis van mensen en water.  Zutphen, Walburg pers, 1972, 1e, linnen met omslag, 669p. Met separaat bijgevoegde kaart. Fraai.70,-

14256 Heinze, H. e.a.(red.) Loverendale 1926-1986. De geschiedenis van een pionier in de biologisch-dynamische landbouw.  Z.p., Cultuurmaatschappij Loverendale, 1986, 1e, ingenaaid, 83p. Foto's.10,-

13333 Hekker, R.C. Volkswoningbouw 1850-1940.  Zeist, Voorlichting van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, z.j., Vouwblad. Geïllustreerd.5,-

11470 Helbers, G.C., en D.A. Goedewaagen. Goudsche Pijpen; Goudaer Pfeifen;Pipes de Gouda.  Amsterdam, Atlantic, 1942, 1e, halflinnen, 252p. Overvloedig geïllustreerd. Tekst in Nederlands, Duits en Frans.40,-

15341 Helman, Albert, en Kuyle, Albert. Van pij en burnous.  Utrecht, De Gemeenschap, 1927, 3e, ingenaaid met flappen, 225(2)p. Illustraties van Ger Huysser en foto's van de auteurs.20,-

16159 Helmus, Liesbeth M.(red.) Pieter Saenredam, het Utrechtse werk.  Schilderijen en tekeningen van de 17de-eeuwse grootmeester van hert perspectief.  Utrecht, Centraal Museum, 2000, 1e, gebonden, 304p. Rijk geïllustreerd. Groot formaat.25,-

7959 Henderikx, P.A. De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland.  Dordrecht, Historische Vereniging Holland, 1977, 1e, linnen, 249p. De eigenlijke eerste uitgave verscheen in gestencilde vorm.20,-

13619 Hendriks, M. Terug in de tijd. 60 jaar katholiek onderwijs St. Ludgerusschool Balk.  Balk, St.Ludgerusschool, 1989, 1e, ingenaaid, 131p. Met veel foto's.15,-

13624 Hendriks, M.G.H. Een roos om op te schieten. Over de handboogschutterij in Roosendaal en Nispen.  Roosendaal, Brabants Nieuwsblad, 1999, 1e, ingenaaid, 160p. Foto's.15,-

13617 Hendriks, Rinus, Koenen, Jan en Verkouteren, Arnold. Roosendaal, een stad om van te houden.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1992, 1e, gekartonneerd, 144p. Rijk geïllustreerd.15,-

9557 Hendrix, Paul. Henri Deterding. De Koninklijke, de Shell en de Rothschilds.  Den Haag, Sdu, 1996, 1e, linnen met stofomslag, 368p. Foto's.20,-

9385 Henkes, Barbara, en Hanneke Oosterhof. Kaatje ben je boven? Leven en werken van Nederlandse dienstbodes.  Nijmegen, SUN, 1985, 1e, ingenaaid, 192p. Rijk geïllustreerd.14,-

16341 Herklots, J.A. De dieren van Nederland. Weekdieren en lagere dieren.  Haarlem, Kruseman, 1862, 1e, linnen, 466p. + 44 litho's.  Mooi exemplaar.50,-

7865 Hertog, Willem E. den. De abdij van Loosduinen. Cisterciënzerinnenklooster van 1229-1572.  's-Gravenhage, De Nieuwe Haagsche, 1997, 1e, gebonden, 476p. Geïllustreerd. (naam vorige eigenaar op schutblad).25,-

15258 Hertsenberg, Ricus. 150 jaar kerk & dorp Slagharen.  Slagharen, Hertsenberg, 1990, 1e, ingenaaid/gekartonneerd, 172p. Foto's.20,-

5445 Hettema, H. jr. De Nederlandse Stam in Zuid-Afrika.  Zutphen, Thieme, 1949, innen, 350p. Met 13 kaarten en 26 afbeeldingen.16,-

10689 Hettema, H.jr. De Nederlandsche wateren en plaatsen in de Romeinschen tijd.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938, 1e, ingenaaid, 213p. Met kaart.(lichte roest).15,-

13595 Heuvel, Aad van den.(bew.) Goud en slaven. Een geïllustreerd reisverslag van de 17e eeuwse handelaar Willem Bosman.  Amsterdam, Meulenhoff, 1981, 1w, garenloos, 159(1)p. Rijk geïllustreerd. Foto's van Annette Kentie.20,-

8733 Heyink, Harry, e.a.(red.) 25 jaar materiaalfonds.  Amsterdam, Prima Materia, 1996, 1e, ingenaaid, z.pa. Met bijdragen van o.a. Hans van den Ban, Jean-Paul Franssens en Co Westerik. Curieuze uitgave.25,-

8247 Heyst, Annelies van. Dienstmaagd des heren ? Vrouwen en de katholieke kerk in Nederland.  Zwolle, Waanders, 1985, 1e, ingenaaid, 175p. Foto's van Catrien  Ariëns en Bertien van Manen.20,-

10025 Hezeman, A.J.M. Gemeente Historie 1930-1980. Rucphen, Schijf, Sprundel, St.Willebrord, Zegge.  Rucphen, Gemeentebestuur, 1982, 2e, garenloos, 120p. Geïllustreerd.9,-

10182 Historische Vereniging Sliedrecht. Op z'n Slierechs gezeed…  Sliedrecht, Historische Vereniging Sliedrecht, 2002, 1e, ingenaaid, 127p. Geïllustreerd.10,-

13536 Historische werkgroep Haerlem. De loop van het Spaarne. De geschiedenis van een rivier.  Haarlem, Schuyt & Co, 1987, 1e, ingenaaid metflappen, 168p. Geïllustreerd.12,5,-

8532 Hoekstra, E.G. en M.H. Ipenburg. Wegwijs in gelovig Nederland. Een alfabetische beschrijving van Nederlandse kerken en religieuze groeperingen.  Kampen, Kok, z.j., 1e, inegnaaid, 279p.10,-

13934 Hoekstra, E.G., en Ipenburg, M.H. Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. Handboek religies, kerken, stromingen en organisaties.  Kampen, Kok, 1995, 1e, ingenaaid, 428p.9,-

9046 Hoff, Maarten C. Het misplaatste Oranje Boven-gevoel. Het falen van het politiek-militaire systeem in Nederland en Nederlands-Indië: 1825-1995.  Amsterdam, Longman, 1998, 1e, gebonden, 313p.Illustratries en schetsen.17,-

15644 Hofman, Martha, en Strijker, Roland.(red.) Jaarboek Binnenvaart 1994.  Alkmaar, De Alk, 1995, 1e, gebonden, 127(1)p. Rijk geïllustreerd.20,-

11016 Hofman, P(red.) De Blauwe Wimpel 1947.  Amsterdam, De Boer, 1947, 2e jaargang, 264p. Rijk geïllustreerd.50,-

11015 Hofman, P.(red.) De Blauwe wimpel 1946.  Amsterdam, De Boer,1946, 1e, jaargang, linnen, Rijk geillustreerd. Twaalf nummers van de eerste jaargang. Mooi exemplaar75,-

12372 Hogenelst, Dini & Frits van Oostrom. Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen.  Amsterdam, Prometheus, 1995, 1e, ingenaaid, 330p. Fraai geïllustreerd.17,5,-

15281 Hogenstijn, C.M. Getrouwe zuilen van 't Gemenebest. Grepen uit de geschiedenis van de Deventer familie Jordens: regenten, juristen en bestuurders.  Deventer, Boekhandel Praamstra, 2002, 1e, ingenaaid, 61(3)p.Illustraties.20,-

10350 Hogesteeger, G. 200 jaar Post in Nederland.  Den Haag, PTT Post BV, 1999, 1e, ingenaaid, 263p. In cassette. Fraai.15,-

14055 Holleman, F.A. Zoomvliet. Historie van een buitenhuis onder Bergen op Zoom en zijne bewoners, met een bijlage over oud-Brabantsch jachtrecht.  Zutphen, Thieme, 1956, 1e, gebonden met omslag,182p. Met exlibris van mr. J. Belonje.35,-

11316 Holst, G. Industrielaboratoria.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1930, 1e, geniet, 15p.  Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van boijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden op 5 februari 1930.10,-

15287 Holthuis, Paul. Frontierstad bij het scheiden van de markt. Deventer Militair, Demografisch, Economisch 1578-1648.  Houten, Arko, 1993,1e(handelsuitgave), ingenaaid, 244p. Oorspronkelijk verschenen als dissertatie.15,-

15790 Holwerda, J.H. Arentsburg. Een Romeinsch militair vlootstation bij Voorburg.  Leiden, Brill, 1923, 1e, ingenaaid, 165p. Complet met alle uitklapbare tekeningen. Mit Auszug in deutscher Sprache. Band en rug beschadigd. Zeldzaam.150,-

15115 Homan, Gerlof D. Nederland in de Napoleontische Tijd 1795-1815.  Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1978, 1e, garenloos, 222p. Uitstekende conditie.8,-

4697 Honders, H.J. Uit de historie van de dorpskerk te Wassenaar.  's-Gravenhage, Stichting Nederland's patriciaat, 1940, ingenaaid, 72p. Geïllustreerd.16,-

13801 Hooft, H.G.A. De burgher en de burgemeester.  Baarn, de Prom, 1994, 1e, linnen met omslag, 255p. Illustraties17,5,-

10905 Hoogerhuijs, Herman van 't. Trammaterieel in Nederland en België.  Alkmaar, De Alk, 1996, 1e, gebonden, 136p. Met bijdragen van Frits van der Gragt, Luc Koenot en Joop Laterveer. Tekeningen van Daniël Riechers. Zeer rijk geïllustreerd.15,-

16350 Hoorn, W.A. van. "Reiderland", het verhaal van een Coöperatieve Strokartonfabriek  1913-1968.  Winschoten, Reiderland, 1968, 1e, linnen, 226p.10,-

10199 Hordijk, Rinske, e.a. We built dreams. 25 jaar Hal 4.  Rotterdam, Hal 4, 2004, 1e, garenloos, 55(1)p. Zeer rijk geïllustreerd.10,-

12384 Horst, Irvin B. A bibliography of Menno Simons ca. 1496-1561. Dutch reformer.  Nieuwkoop, De Graaf, 1962, 1e, linnen, 157p. With an introduction by H. de la Fontaine Verwey. Illustraties.25,-

11426 Horst, Koert van der, William Noel, en Wilhelmina C.M. Wüstefeld. The Utrecht Psalter in Medieval Art. Picturing the Psalms of David.  't Goy, HES Publishers, 1996, 1e, linnen met stofomslag, 271p. Nieuwstaat.75,-

14484 Horstmeier, Carel, e.a.(ed.) Around Peter the Great. Three Centuries of Russian-Dutch relations.  Groningen, INOS, 1997, 1e, gebonden met omslag, 190p. Baltic Studies nr. 4. Met een voorwoord door  Hans van Mierlo.50,-

14440 Host, K. van der , e.a. Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.  Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1984, 1e, ingenaaid, 391p. Illustraties. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984. Fraai.25,-

12110 Houben, L.G.A. Geschiedenis van Eindhoven.  Schiedam, Schiepers, 1978, linnen met stofomslag, 403/407p. Twee delen in één band. Reprint van de uitgave uit 1889.20,-

8765 Hout, Bart in 't . Rotterdam, voetbalstad nr. 1.  Rotterdam, Wyt, 1969, 1e, ingenaaid, 136p. Geïllustreerd.8,-

9677 Hout, Roeland van. De structuur van taalvariatie. Een sociolinguïstisch onderzoek naar het stadsdialect van Nijmegen.  Nijmegen, in eigen beheer, 1989, 1e, garenloos, 324p. Dissertatie. With a summary in English.15,-

5661 Houwaart, Dick. Partijen op het eerste gezicht. De politiek in Nederlan.  Amsterdam, Bekking, z.j.(1971., 1e, garenloos, 175p.5,-

15392 Hoven van Genderen, Bram van den. Het kapittel-generaal en de staten van het Nedersticht in de 15e eeuw.  Zutphen, Walburg Pers,1987, 1e, linnen met omslag, 208p. Illustraties.10,-

4736 Höweler, H.A.(e.a.) Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden.(gevierd op 18, 20 en 21 mei 1966).  Leiden, Brill, 1966, linnen, 229p. (stempletje vorige eigenaar op schutblad).11,-

16220 Huebner, Friedr. Markus. Die neue Malerei in Holland.  Leipzig, Klinkhardt & Biermann, 1921, 1e, halflinnen, 119p. Met apart illustratiekatern.(lichte roest).15,-

13517 Huguenot van der Linden, A. Het verhaal van een krant.  Amsterdam, De Telegraaf, 1971, 1e, geniet,  64p. Rijk geïllustreerd.10,-

3228 Huis, Frits en René Steenhorst. Bij monde van Willem Drees. Levensschets van een groot Nederlander.  Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1985, 1e, garenloos, 168p., foto's. Spectrum paperback.7,-

15735 Huizinga, J. Cultuur-historische verkenningen.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1929, 1e, linnen, 191p. Fraai.15,-

13479 Huizinga, J. Hoe bepaalt de geschiedenis het heden? Een niet gehouden rede.  Haarlem, Tjenk Willink, 1946, 1e, ingenaaid met omslag, 41p.5,-

13203 Huizinga, J. Een vlek op Delft.  Amsterdam, Van Kampen, 1937, geniet, 6p. Overdruk uit De Gids.(bovenzijde rugje licht beschadigd).5,-

13461 Huizinga, Johan. Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets.  Amsterdam, Contact, 1998, 7e, linnen met omslag, 187(1)p. Bezorgd door Anton van der Lem. Nieuwstaat.12,-

7136 Huizinga, Leonard. "Trek jij je jas eens uit ". Kroniek van en koopmanshuis in het beeld van 75 jaar wereldgeschiedenis.  Naarden, Hagemeyer, 1975, 1e,  linnen met stofomslag(scheurtjes) , 236p.Rijk geïllustreerd.10,-

14352 Hullu, J. de, en Verhoeven, A.G. Andries Vierlingh: Tractaet van dyckagie.  Rotterdam, Nederlandse vereniging kust- en oeverwerken.z.j. linnen, 443p. Met allekaartjes. Reprint van de uitgave uit 1920.30,-

3291 Hulst, H. van , en A.Pleysier en A,Scheffer. Het roode vaandel volgen wij. Geschiedenis van de S.D.A.P. van 1880-1940,  's-Gravenhage, Kruseman, 1969, 2e, garenloos met omslag, 320p. Foto's. (Omslag licht besch.)7,-

13627 Hulzen, A. van. Utrecht in het verkeer 1850-1910.  Baarn, Bosch & Keuning, 1987, 1e, ingenaaid, 176p. Rijk geïllustreerd.7,-

10686 Huygen, D. Holland zooals wij het zagen.  Amersfoort, Wascholinefabriek, z.j., halflinnen, 98(2)p. Plaatjesalbum; compleet. Tekeningen van Paul Bodifée. Bandontwerp van André Vlaanderen.100,-

5537 Hyacinth Hermans, P. Van mensen en dingen die mij voorbij gingen.  's-Gravenhage, Pax, 1945, 1e, halflinnen, 247p.11,-

15794 Idzerda, R.J. Een bevlogen avontuur.  Z.p.(Amsterdam), De Bataafsche Leeuw, 2002, 1e, ingenaaid met flappen, 216p. Foto's.12,-

13065 Israel, Jonathan I. De republiek 1477-1806.  Franeker, Van Wijnen 1996, 2e, linnen met stofomslag, 2 dln.,(686)1374p. Dl. 1 : Tot 1647; dl. 2: vanaf 1647.(naam vorige eigenaar op schutbladen.) Perfecte exemplaren.85,-

15471 Jacobs, Els M. Varen om peper en thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie.  Amsterdam, Scheepvaartmuseum, 1991, 2e, ingenaaid, 96p. Geïllustreerd.5,-

10993 Jacobs, Ingrid, en Kees Ribbens. Geschiedenis is van iedereen.  Utrecht, Matrijs, 2001, 1e, ingenaaid, 64p. Rijk geïllustreerd.Uitgave ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van uitgeverij Matrijs.5,-

13075 Jacobs, Irene B. Schatten van Nedlloyd. De mooiste objecten uit de collectie van een rederij.  Zutphen, Walburg Pers, 2006, 1e, linnen,120p. Met leeslint. Beperkte genummerde oplage 490/700.25,-

11777 Jager, J.L. de. de draad van de toekomst. Opkomst, tegenslag en vooorspoed van Koninklijke Nijverdal-Ten Cate 1945-1990.  Zutphen, Walburg Pers, 1991, 1e, linnen met stofomslag, 327p. Illustraties.15,-

7875 Jagt, H.C. van der. De naamgevening van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973.  Utrecht, Elinkwijk, 1981, 1e, ingenaaid, 319p. Dissertatie; mit Zusammenfassung in deutscher Sprache.20,-

10775 Jamin, Hervé. kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636-2001.  Utrecht, Matrijs, 2001, 1e, gebonden met stofomslag, 224p. Rijk geïllustreerd.12,5,-

14370 Jans, H, en Hartkamp, Geert J. zeven eeuwen bouwen. De bouwwereld in 's-Gravenhage van 1280 tot 1980.  's-Gravenhage, Rijksdienst voor Monumentenzorg, 1980, 1e, linnen met omslasg, 159p. Fraai geïllustreerd.10,-

15995 Jans, Jan. Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland.  Enschede, Van der Loeff, 1977, 5e, linnen met omslag, 191p. Fraai geïllustreerd.20,-

16084 Janse, H. De lotgevallen der Nederlandse kerkgebouwen.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1969, 1e, gebonden met omslag, 165p. en 37p. foto's.10,-

13818 Jansen van Galen, John, (tekst)en Lee, Luuk van der(fotografie). Rheden; de zeven dorpen.  Velp, Boekhandel Jansen & de Feijter, z.j., 1e, ingenaaid, 111p. Oblongformaat.10,-

11251 Jansen, H.P.H. Hoekse en Kabeljauwse twisten.  Bussum, Van Dishoeck, 1966, 1e, ingenaaid, 128p. Illustraties. Fibulareeks 17.8,-

7076 Jansen, Mieke, e.a. De verdwenen Mediene Dordrecht.  Dordrecht, Dienst Kunsten Gemeentearchief, 19995, 1e, ingenaaid, 112p. Geïllustreerd. Groot formaat.35,-

13003 Janssen, Jan, e.a. ' nne koëmel vòòl… Eèsjdener en Groéselder Klumpkes.  Eijsden, Stichting Openbare Bibliotheek Eijsden, 1984, 1e, ingenaaid, 176p. Illustraties.13,-

10022 Janssen, Rolf. We hebben gezongen en niks gehad. Muzikanten en liederen uit Midden-Brabant.  Tilburg, Gianotten, 1984, 1e, ingenaaid, 248p.20,-

6882 Japikse, N. Johan de Witt.  Amsterdam, Meulenhoff, 1928, 2e herz., halflinnen met (vlekkerige) stofomslag, 362p.25,-

13582 Jappe Alberts, W, en Van der Steur, A.G. Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis.  Weesp, Fibula-Van Dishoeck, 1984, 2e herz., garenloos, 226p.7,-

8438 Jappe Alberts, W. Grepen uit de Gelderse historie(2)  Zutphen, Walburg Pres, 1972, 1e, ingenaaid, 56p. Met bijdragen over Watersnoden in Gelderland, het rampjaar 1672, etc.10,-

10690 Jappe Alberts, W. Geschiedenis van de beide Limburgen. Deel 1.  Assen, Van Gorcum, 1972, 1e, ingenaaid met flappen,209p. Met uitklapbaar kaartje.(rug licht verkleurd).10,-

14443 Jappe Alberts, W. De Nederlandse Hanzesteden.  Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1969, 1e, ingenaaid, 96p. Illustraties. Fibulareeks 15.10,-

15100 Jappe Alberts, W. De graven en hertogen van Gelre op reis.  Utrecht, De Bataafsche Leeuw, 1984, 1e, gebonden met omslag, 72p.10,-

4591 Jappe Alberts, W. Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tgenewoordige  Nederlandse en Belgische provincies Limburg sedert de vroegste tijden.  Deel 1(tot  1632).  Assen, Van Gorcum & Comp., 1972, 1e, ingenaaid met stofomslag, 209p. Geïllustreerd.16,-

12497 Jappe Alberts, W., en A.G. van der Steur. Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis.  Weesp, Fibula-Van Dishoeck, 1984, 2e. herz., 226p. Illustraties.8,-

2754 Jappe Alberts,e.a. Postillen over kerk en maatschappij in de vijftiende en zestiende eeuw.  Utrecht/Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1964, linnen, 384p. Bundel aangeboden aan prof. R.R. Post bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen.11,-

10073 Jaski, Christiaan Jan. Met de 'Kinderdijk' naar Java 1884/1886.  Dieren, De Bataafsche Leeuw, 1983, 1e, gebonden met omslag, 58p. Foto's.8,-

12990 Jaspar, E. Kint geer eur eige stad?  Mestreech, Schenk/Veldeke, 4e, linnen met stofomslag, 306p. Met opdracht op schutblad.10,-

10413 Jaspers, Teun. Rechtspreken in de maatschappij. Een onderzoek naar opvattingen over plaats en funktie van de rechtspraak in het Nederlandse, ekonomische, sociale en politieke bestel van het einde van de achttiende tot het begin van de twintigste eeuw.  Leiden, Universiteire Pers, 1980, 1e, ingenaaid, 515p. Dissertatie.(potloodonderstrepingen in de tekst).20,-

12782 Jensma, Th. W. Uw rijk kome. Acta van de Kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht 1573-1579.  Dordrecht, Van den Tol, 1981, 1e, linnen, 213p.12,-

15926 Jonckers Nieboer, J.H. Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen 1832-1938.  Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1938, 2e herz., ingenaaid, 381p. Met uitklapbare bijlagen.15,-

15797 Jonckers Nieboer, J.H.(samst.) 100 jaar NS. De Nederlandsche Spoorwegen in caricatuur.  Utrecht, Bruna, 1939, 1e, ingenaaid met flappen, 120p. Voorwoord van J. Goudriaan. Gebruikssporen.10,-

14850 Jones, J.R. The Anglo-Dutch Wars of the Seventeenth Century.  London, Longman, 1996, 1e, ingenaaid, 242p.25,-

15888 Jones, Sydney, R. Old houses in Holland.  London, Studio Editions, 1986, kunstleer met omslag, 152p. Rijk geïllustreerd.Reprint van de editie uit 1912.10,-

10238 Jong, D. de. Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery met veele byzonderheden daartoe betrekkelyk. Met XXI fraaye kjaarten en plaaten vercierd. Facsimile-editie an 1792. 4 delen in 1 band.  Franeker, Wijnen, 1992, kunstleer. Gelimiteerde uitgave, 607/1000. Fraai.100,-

10143 Jong, Dom. de. Grenskapellen.  Tilburg, Bergmans, 1963, 1e, ingenaaid, 164p. Geïllustreerd. Met uitklapbaar kaartje- grenskapellenkaart van Staats-Vlaanderen en de Staatse landen van Overmaze.20,-

9829 Jong, Domien de. Hoe Peter van Eynatten de Kluis van Achel stichtte. Tekst en documenten  1686-24 januari-1986.  Achelse Kluis, 1986, 1e, ingenaaid, 84p. Rijk geïllustreerd.10,-

9026 Jong, Frits de Edz. Macht en inspraak. De strijd omn de democratiseriung van de Universiteit van Amsterdam.  Baarn, Ambo, 1981, 1e, linnen, 439p.10,-

15744 Jong, H. de. De locomotieven van Werkspoor.  Alkmaar, De Alk, 1986, 1e, gebonden, 319(1)p. Foto's. Met addenda en errata.40,-

16305 Jong, J. de. De voorbereiding en constitueering van het Kerkverband der Nederlandsche Greformeerde Kerken. Het convent te Wezel(1568).  Groningrn, Firma Jan Haan, 1911, 1e, linnen, 242p, corrigenda, naamregister  en facsimilé van de authentieke onderteekeningen der Wezelsche artikelen van 1568. Dissertatie, met stellingen.35,-

7908 Jong, J.A.B.M. de. De Nijmeegse St Steven tot aan de reductie.  Utrecht, Het spectrum, 1952, 1e, ingenaid met omslag, 164p. Foto's en tekeningen.(omslag vertoont gebruikssporen).10,-

9043 Jonge, Huud de.(red.) Ons soort mensen. Levensstijlen in Nederland.  Nijmegen, SUN, 1997, 1e, ingenaaid, 318p. Foto's.10,-

15628 Jongedijk, J.W. Ridderlijke orden in Nederland.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1965, 1e, ingenaaid met flappen, 80p.7,-

11364 Jongen, Ludo. Heiligenlevens in Nederland en Vlaanderen.  Amsterdam, Bert Bakker, 1998, 1e, garenloos, 207p.15,-

8750 Jongens, Cor. ATV Schijf.  Amsterdam, Proost en Brandt, z.j., 1e, Proost Prikkels nr. 401.7,-

13867 Jongh, E.D.J. de. Buskes; dominee van het volk. Biografie.  Kampen, Kok, 1998, 1e, gebonden met omslag, 460p.15,-

13484 Jorissen, F. Het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtsche Waard; februari 1331-februari 1955.  Schoonhoven, Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtsche Waard, 1955, 1e,linnen met omslag, 118p. Illustraties. Met uitklapabare kaart.10,-

9386 Josephus Jitta, A.C. Het Nederlandsch Volkskarakter.  Maastricht, Stols, z.j., 1e, ingenaaid, 29(1)p. (beetje roest; enkele onderstrepingen met potlood).10,-

15978 Julia(Mevr. Kautzmann-van Oosterzee). Gravin en vrouw. Bladzijde uit het veelbewogen leven van Jacoba van Beieren.  Amsterdam, De Hoogh, z.j., 2e, halflinnen, 182p. Met een steendrukillustratie.10,-

8691 Jungman, W. Harm van Riel. Een heer van stand in de Nederlandse politiek.  Haarlem, De Haan, 1981, 1e, garenloos, 168p. Foto's.7,-

16704 Juste, Théodore. Les Pays-Bas sous Philippe II. Histoire de la révolution du XVIe siècle.  Bruxelles, Méline, Cans en Compagnie, 1855, 1e, verguld linnen, 2 dln., 496,615(1)p. Goud op snee. Fraai.225,-

16330 Juynboll-van Ysselsteyn, M.S. Ons koninklijk huis van 1880 tot 1938. Gelegenheidsgedichten.  leriden, Leidsche Uitgeversmaatschappij, 1938, 1e, ingenaaid, 64p.9,-

15210 Kalmann, Arjeh, en Overeem, Brand. Beschouw ons maar als een uitzondering.  Baarn, Bosch & Keuning, 1979, 1egarenloos, 135p. Rijk geïllustreerd.10,-

7138 Kam, B.J. Meretrix en medicus. Een onderzoek naar de geneeskundige visitatie op handel en wandel van Zwolse publieke vrouwen tussen 1876 en 1900.  Zwolle, Geert Groote, 1983, 1e, garenloos, 259p. Dissertatie(met stellingen).15,-

12367 Kamen, Henry. Philip of Spain.  New haven, Yale University Press, 1998, 2e, garenloos, 384p. Illustraties.14,-

9434 Kamp, A.F.(red.) De Technische Hogeschool te Delft 1905-1955.  's-Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1955, 1e, linnen met ( beschadigde) stofomslag, 310p. Met een Fotodocumentaie van Paul Huf.25,-

14013 Kampen- Postma, Bouwien van, e.a.(red.) Het Stedelijk Gymnasium in Schiedam in de twintigste eeuw. Een album amicorum.  Schiedam, in eigen beheer, 1999, 1e, gebonden( met leeslint), 136p. Foto's. Gesigneerd met opdracht.10,-

7826 Kampen, H.C.A. van , en H. Kersken. Schepen die voorbijgaan.  Z.p., A.N.W.B., 1927, 2e, linnen(lichte slijtplekken), 351p. Rijk geïullustreerd.185,-

13766 Kampen, N.G. van. Gedenkboek van Nederlands moed en trouw gedurende den Belgischen opstand.  Haarlem, Bohn, 1834, 1e, halfleder(geschaafd), 640p. Met platen en uitklapbare kaart. Compleet.400,-

9880 Kannegieter, J.Z. De Amsterdamse Jordaan.  Amsterdam, Gemeentelijke Commissie Heemkennis, 1959, 1e, ingenaaid, 135p. Geïllustreerd.10,-

16316 Kaplan, Benjamin J. Calvinists and libertines. Confession and community in Utrecht, 1578-1620.  Oxford, Clarendon Press, 1995, 1e, gebonden met omslag, 347p.75,-

15968 Karsten, Luchien. De achturendag.  Arbeidstijdverkorting in historisch perspectief 1817-1919.  Amsterdam, IISG, 1990, 1e, ingenaaid, 383p. Illustraties.10,-

11008 Kassies, Jan. Op zoek naar cultuur.  Nijmegen, SUN, 1980, 1e, ingenaaid, 376p. Sunschrift 155.7,-

15424 Kernkamp, Johannes Hermann. De handel op den vijand 1572-1609.  Utrecht, Kemink, 1931, 1e, ingenaaid, 257p. Met uitklapbare kaart. Dissertatie. Stellingen.30,-

12235 Keyser, Marja.(comp.) Dirk Philips(1504-1568) A catalogue of his printed works in the University Library of Amsterdam.  Nieuwkoop, De Graaf, 1975, 1e, linnen, 168p. Foreword by H. de la Fontaine Verwey; introduction by S.L.Verheus.20,-

15652 Keyzer, Henk, en Iven, Willem. Een leven onder de kanniedassen; ons vrouw en mijne mens.  Eindhoven, Jémé, 1986, 1e, gebonden met omslag, 92p. Met verklarende woordenlijst. Groot formaat.15,-

3220 Kikkert, J.G. Geen revolutie in Nederland. Impressies van Nederland tussen de Franse tijd en de Eerste Wereldoorlog 1813-1914.  Haarlem, Schuyt & Co, 1992, garenloos, 240p.7,-

9155 Kikkert, J.G. Wilhelmina. Vorstin tussen verleden en toekomst.  Houten, Unieboek, 1987, 1e, garenloos, 196p.9,-

8714 Kikkert, J.G. Crisis op Soestdijk.  Nederland als bananenmonarchie.  Breda, De papieren tijger, 1996, 2e, garenloos, 197p.(heel lichte gebruikssporen).9,-

9523 Klaasen, Gerard.(samst.) Aanzien kerk en godsdienst in Nederland en België 1945-1985.  Utrecht, Het Spectrum, 1985, 1e, ingenaaid, 192p. Rijk geïllustreerd.8,-

10976 Klaauw, Bart van der. KLM Vliegtuigen.  Alkmaar, De alk, 1990, 1e, gebonden, 143p.Zeer rijk geïllustreerd.25,-

10967 Kleijn, A. De Drentse dorpen.  Meppel, Boom, z.j., 1e, linnen met (licht beschadigde) omslag, 214p. Illustraties. Met uitklapbaar kaartje. Illustraties van Y. S. Dijkstra.10,-

7789 Klep, P.M.M. Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied. De economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda, 1750-1850.  Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1973, 1e, linnen, 212p. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, nr. 26.10,-

8854 Klerk, C.R. de. De grootste der "Great Hollanders".  Amsterdam, MGGL, 1930, 1e, geniet, 32p. Met een voorwoord van C. van Vollenhoven.7,-

10737 Klerk, Len de & Herman Moscoviter. 'En dat al voor de arbeidende klasse'. 75 jaar Volkshuisvesting Rotterdam.  Rotterdam, Uitgeverij 010, 1992, 1e, ingenaaid met flappen,256p. Geïllustreerd.10,-

15472 Kleyn, A.R. Generalgouverneur Gustav Wilhelm von Imhoff.  Soest, Zonneveld, z.j.(1942?), geniet, 42p. Uitgave Ewiges Volk, nr.2. Rijk geïllustreerd.20,-

16310 Klink, H. Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 1559-1568. Een thematische biografie.  Heerenveen, Groen  en Zoon, 1997, 1e, gebonden met omslag, 392p. Fraai.25,-

15738 Klok, R.H.J. Hunebedden in Nederland.  Haarlem, Fibula-van Dishoeck, 1979, 1e, ingenaaid met flappen, 158p. Rijk geïllustreerd.9,-

13947 Klomp, R.G. Tussen station en stad. De gemeentetram Zaltbommel 1910-1923.  Zaltbommel, Avanti, 1985, 1e, ingenaaid, 100p. Rijk geïllustreerd.10,-

13814 Klomp, R.G. De Betuwsche Stoomtramweg Maatschappij(1907-1935).  Alkmaar, de Alk, 1996, 1e, gebonden, 104p. Rijk geïllustreerd.35,-

11708 Kloosterman, E.G. De pootaardappelteelt in de veenkoloniën.  Wageningen, Pudoc, 1960, 1e, ingenaaid, 159p. Dissertatie.(miniscule resten stickertje onderaan rug).10,-

14381 Kloot Meijburg, Herman van der. Bouwkunst in de stad en op het land.  Rotterdam, Brusse, 1930, 3e verm. en verb.,linnen, 218p. Met 424 foto's.20,-

11828 Kloot Meijburg, Herman van der. Onze oude boerenhuizen.  Rotterdam, Brusse, 1920, 3e her. en verm., halflinnen, 104p. Met negentig schetsen van boerenhuizen. Voorrede door prof. Henri Evers.(naam vorige eigenaar op franse titel)25,-

11840 Kloot Meijburg, Herman van der. Onze oude dorpskerken.  Rotterdam, Brusse, 1921, 2e herz., halflinnen, 123p. Met tachtig schetsen van dorpskerken.20,-

10815 Kloot Meyburg, H. van der. De Nieuwe Kerk te Delft. Mausoleum van het Huis van Oranje.  Rotterdam, Brusse, 1923, 1e, ingenaaid met flappen, 32p. Foto's. Omslagtekening van Briedé.(bovenzijde rugje heel licht beschadigd).10,-

15834 Kluyt, J.A., en Laan, Ko van der. In de Amsterdamsche Jordaan.  Laren, Schoonderbeek, 1947, 2e, halflinnen,197p. Foto's en tekeningen. Mooi exemplaar.15,-

8903 Knipscheer, F.S. Hendrik van Bommel. Kerkhervormer in Nederland en de Rijnlanden(1490?-1570)  Z.p., z.j., 1e, ingenaaid, 142p. Illustraties.10,-

12631 Knuvelder, Gerard. De mythe Nederland. Beschouwingen over het nationaal en koloniaal vraagstuk.  Hilversum, Paul Brand, 1932, 1e, ingenaaid, 222(1)p.15,-

15972 Kocks, G.H., en Poel, J.M.G. van der. Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw. Deel 1 Groningen.  Wageningen, Vereniging voor landbouwgeschiedenis, 1979, 1e, ingenaaid,.20,-

11807 Koekkoek, Gerard. Laren door de straten heen. De straatnamen, het dialect en verder historie van het dorp Laren in het Gooi.  Laren, Boekhandel Judi Kluvers,1984, 1e, gebonden, 109p.Foto's. Mooi exemplaar.10,-

10784 Koen, D.T. Vizier op Fort Voordorp.  Groenekan, Fort Voordorp, 1998, 1e, ingenaaid, 47p. Rijk geïllustreerd.7,-

14602 Koens, Femke, e.a. (Rijksmuseum Amsterdam) De Physique Existentie dezes Landes. Jan Blanken inspecteur van de waterstaat(1755-1838).  Amsterdam, Rijksmuseum, 1987, 1e, gebonden met omslag, 271p. Rijk geïllustreerd. Oblongformaat.Fraai.22,-

12818 Koers, N.H.(red.) Vier eeuwen domineesland.  Zoetermeer, Meinema, 1997, 1e, ingenaaid, 120p. Rijk geïllustreerd.10,-

10888 Köhler, Neeltje, en Koos Levy-van Halm. Frans Hals. Schutterstukken.  Maarssen, Gery Schwartz, 1990, 1e, 47p. Rijk geïllustreerd.10,-

15382 Kok, Rien. 50 jaar elektrische spoorwegen in Nederland.  Utrecht, N.V. nederlandsche Spoorwegen, 1958, 1e, ingenaaid, z.pa. Mooi exemplaar.25,-

8751 Kok, Ruud. Bent u bijgelovig?  Amsterdam, Proost en Brandt, 1982, 1e, Proost Prikkels nr. 591.9,-

12121 Konings, Chris. De nieuw Amsterdam.  Middelburg, Den Boer, 1988, 1e, gebonden, 192p. Fraai geïllustreerd.30,-

5759 Koole, R.A.(red.) Van Bastille tot Binnenhof. De Franse Revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen.  Houten, Fibula, 1989, 1e, garenloos, 199p.7,-

14476 Koolhaas-Grosfeld, Eveline. Vader & Zoons//Father & Sons. Jacob de Vos Wzn.(1774-1844) en de getekende dagboekjes voor zijn kinderen//Jacob de Vos Wzn(1774-1844) ans the journals he drew for his children.  Hilversum, Verloren, 2001,1e, gebonden, 264p. Rijk geïllustreerd. Tekst in het Nederlands en het Engels.Fraai.30,-

16598 Kools, Frank. Acht eeuwen molens  in Zundert en Rijsbergen.  Utrecht, Stichting Akkermolen, 1992, 1e, garenloos, 133p. Foto's.10,-

15603 Koolwijk, Hans. Alcmaria. Historisch genealogisch dagboek 1722 / 1759.  Alkmaar, z.j., 1e, gecyclostyleerd, 97(10)p.12,-

15902 Koopman, J.C. Zijner majesteits zeemagt vóór Antwerpen 1830-1832.  Utrecht, Bielevelt, 1853, 1e, halfleder, 1e, 200p. Zeldzaam. Resten plakkertje op rug.250,-

9936 Kooten, Gerrit van. Stakingen en stakers. Een theoretische en empirische verkenning van fluctuaties in stakingsactiviteit in Nederland van 1951 tot en met 1981.  Delft, Eburon, 1988, 1e, ingenaaid, 214p. Dissertatie(met stellingen).10,-

12133 Kooy, T.P. van der. Hollands stapelmarkt en haar verval.  Amsterdam, Paris, 1931, 1e, ingenaaid, 134p. Met uitklapbaar kaartje. Dissertatie(stellingen).15,-

13881 Koppen, Lt. G.A. Holland-Indie-Holland in storm en zonnebrand.  Amsterdam, De Telegraaf, z.j.(1927), 1e, ingenaaid, 60p. Met een voorwoord van Generaal C.J. Snijders. Exlibris.10,-

13600 Koppert, G. De forten rond Utrecht. Verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie  Utrecht, Matrijs, 1987, 4e, ingenaaid met flappen, 63p. Rijk geïllustreerd. Historische Reeks Utrecht dl. 1.9,-

9319 Kort, J.C. Repertorium op de lenen van Gaasbeek. De hofsteden Abcoude(1270-1664), Wijk(1355-1664), Woudenberg(1368-1648) en het leenhof van Simon en Hendrik van Haarlem(1388-1650).  Hilversum, Verloren, 2001, 1e, ingenaaid, 219p. Exlibris.15,-

13820 Korterink, Hendrik Jan. De zwarte schapen van Oranje. Over de minnares van Prins hendrik, hun zes kinderen en andere geheimen.  Hoevelaken, Verba, 1992, 1e, garenloos, 195p.7,-

4737 Kossmann, F.K.H. Opkomst en voortgang van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden. Geschiedenis van een initiatief.  Leiden, Brill, 1966, linnen, 169p.(stempeltje vorige eigenaar op schutblad).11,-

12341 Kriek, P.H. en Herm. S.J. Zandt. Organum novum. Orgelbeweging in Nederland sedert 1945.  Sneek, Boeijenga, z.j., 1e, ingenaaid, 135p. Foto's.(naam vorige eigenaar op titelpagina).14,-

7973 Krogt, M.R. van der.(red.) Koninklijk Verenigd. Functie en analyse van een vorstelijk predikaat.  Rijswijk, Print Code, 1991, 1e, ingenaaid, 264p. Geïllustreerd.10,-

7974 Krogt, M.R. van der.(red.) Met Koninklijke Allure.  Rijswijk, Print Code, 1990, 1e, gebonden, 168p. Geïllustreerd.15,-

14434 Kruining, C.G.M. van, Kruisheer, J.G., en Verhoeven, G. Delft, 15 april 1246.  Delft, Gemeentelijke Archiefdienst, 1996, 1e, ingenaaid, 127p. Illustraties.10,-

16319 Kühler, W.J. Geschiedenis der Nederlandsche doopsgezinden in de zestiende eeuw.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1961, 2e, linnen met omslag, 478p.15,-

12243 Kuijlen, J., C.S. Oldenburger-Ebbers en D.O. Wijnands. Paradisus Batavus. Bibliografie van plantencatalogi van onderwijstuinen, particuliere tuinen en kwekerscollecties in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden(1550-1839).  Wageningen, Pudoc, 1983, 1e, ingenaaid, 232p.25,-

7405 Kuijsten, H., e.a.(red.) Naar een vrije orde. Bloemlezing uit de werken van Bart de Ligt.  Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1951, 1e, ingenaaid met flappen, 280p.15,-

9293 Kuitenbrouwer, Maarten. Tussen oriëntalisme en wetenschap. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-  en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001.  Leiden, KITLV, 2001, 1e, ingenaaid,360p.25,-

15199 Kuitert, H.M.(inl.) In rapport met de tijd. 100 jaar theologie aan de Vrije Universiteit 1880-1980.  Kampen, Kok, 1980, 1e, ingenaaid, 279p.7,-

10273 Kuwiks. Uit de eerste marinejaren van Dirkjan.  Leiden, Batteljee & Terpstra, z.j., 1e, ingenaaid, 184p.Ontwerp voorkant van Jo Spier.(binnenwerk roestig)10,-

9350 Kuyer, P. Th. J. Rondom en in het gouvernement.  Schets van de m ilitaire en burgerlijke ambtsdragers onder de titel van Gouverneur in 's-Hertogenbosch en Noord-Brabant.  's-Hertogenbosch, Malmberg, 1973, 1e, ingenaaid, 104p. Geïllustreerd.7,-

13151 Kuyper, Eric de. Een vis verdrinken., Een niet-Nederlander tussen de Nederlanders.  Nijmegen, SUN, 2001, 1e, ingenaaid met omslag, 159p.(enkele onderstrepingen met potlood).7,-

6591 Kuypers, G. Het politieke spel in Nederland; diagnoses, remedies en een suggestie.  Meppel, Boom, 1967, 1e, ingenaaid met flappen, 206p.8,-

16209 Kuyvenhoven, Fransje, en Peeters, Ronald. De familie Knip. Drie generaties kunstenaars uit Noord-Brabant.  Zwolle, Waanders, 1988, 1e, ingenaaid, 168p. Rijk geïllustreerd.10,-

12517 Laan, K. ter. Folkloristisch woordenboek van nederland en Vlaams België.  's-Gravenhage, Van Goor, 1949, 1e, linnen met (beschadigde) stofomsla9, 503p.10,-

15941 Lagendijk, A. Van de Willem lll tot de Willem Ruys.  Enschede, Van der Loeff, 1983, 1e, ingenaaid, 160p. Rijk geïllustreerd.15,-

16355 Lagendijk, A. Van de Willem III tot de Willem Ruys.  Enschede, Van der Loeff, 1983, 1e, ingenaaid, 160p. Foto's.8,-

11075 Lalleman, Theo(red.) Heijplaat blijft.  Delft, Eburon, 1990, 1e, ingenaaid, 144p. Foto's. Gesigneerd door de redacteur.20,-

14372 Lambalgen, L. van. Nederlandse molens in oude ansichten.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1973, 2e, ingenaaid, 160p. Oblongformaat.10,-

15894 Lammers, C.J. Het Koninklijk Instituut voor de Marine. Een sociologische analyse van de inlijving van groepen adspirant-officieren in de zeemacht.  Assen, Van Gorcum, 1963, 1e, ingenaaid, 685p. Dissertatie. Met stellingen.12,5,-

8715 Lammers, Fred J. Alexander. De vergeten kroonprins.  Baarn, Bosch & Keuning, 1998, 1e, garenloos, 240p. Foto's.9,-

10522 Lammers, Fred J. Alexander. De vergeten Kroonprins.  Baarn, Kollandia, 1979, 1e, gebonden met stofomslag, 312p. Foto's.9,-

12357 Landry, Gérard et Georges Verrewaere. Histoire secrète de la Flandre et de l'Artois.  Paris, Albin Michel, 1982, 1e, ingenaaid, 335p.(stempeltje vorige eigenaar op franse titel).10,-

8535 Langeveld, C.M. In en uit het verborgene. Geschiedenis van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente van Zwammerdam  1619-1982.  Bodegraven, Langeveld, 1983, 1e, garenloos, 136p. Geïllustreerd.10,-

15474 Langeveld, C.M. In en uit het verborgene. Geschiedenis van de Remonstrants Gereformerde Gemeente van Zwammerdam  1619-1982.  Bodegraven, Langeveld, 1983, 1e, garenloos,136p. Illustraties.10,-

15581 Langeveld, L.A. Land- en waterwegen der Romeinen, voornamelijk in de Maas-, Waal- en Rijndelta omstreeks het begin onzer jaartelling.  Den Haag, Van Stockum, 1930, ingenaaid, 68p. Met uitklapbare kaart. Gesigneerd met opdracht. Opnieuw in de band gezet.14,-

12767 Last, Jef. Rinus van der Lubbe, doodstraf voor een provo.  Dinxperlo, Interland, z.j. 2e, (1967), ingenaaid, 339p. Deze tweede druk werd herzien door Martin Mooij; inleiding door Igor Cornelissen.10,-

15480 Lauwers, J.M. Langs de Hilverboorden.  Hilvarenbeek, Hilvarenbeek vooruit, 1924, 1e, ingenaaid, 92p. Met uitklapbaar kaartje.15,-

11222 Le Bailly, M.Ch., en Chr. M.O. Verhas. Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland(1582-1795). De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor de  Hoge Raad zowel in eerste instantie als in hoger beroep.  Hilversum, Verloren, 2006, 1e, ingenaaid, 94p.15,-

13955 Leegwater, D.C. Fort bij Rijnauwen. Van artilleriesteunpunt tot infanteriesteunpunt.  Utrecht, Stichting Menno van Coehoorn, 1995, 1e, ingenaaid, 80p. Foto's.12,5,-

11946 Leem, Anton van der. Het Eeuwige verbeeld in een afgehaald bed. Huizinga en de Nederlandse beschaving,  Amsterdam, Werledbibliotheek, 1997, 1e, ingenaaid,399p. Foto's.15,-

10007 Leeman, Yvonne. Samen jong. Nederlandse jongeren en lessen over inter-etnisch samenleven en discriminatie.  Utrecht, Jan van Arkel, 1e, ingenaaid, 271p.9,-

7994 Leendertse, M.J.(red.) De hechte band tusschen vorstenhuis en vaderland.  Amsterdam, Scheltens & Gilkay, 1935, 1e, linnen, 318p. Bandontwerp van Lion Cachet. Met bijdragen van o.a. Gerard Knuvelder en P.H. Ritter jr.25,-

10708 Leenheer, J.(inl.) 100 jaar Koninklijke Vereniging Het Nederlandsche Rundvee-Stamboek. 1874-1974.  Den Haag, Koninklijke vereniging Het Nederlandsche Rundvee-Stamboek, 1976, 1e, linnen met omslag(scheurtje), 656p. Foto's.30,-

13510 Leeuw, J. Th. Beverwijkse straatnamen.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1982, 1e, ingenaaid, 111p. Foto's.7,-

15675 Leeuwen, Wilfred van, en Romers, H. Een spoor van verbeelding. 150 jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen.  Zutphen, Walburg Pers, 1988, 1e, ingenaaid, 144p. Rijk geïllustreerd.10,-

16132 Lehning, Arthur. Amsterdam, 8 januari 1976.  Amsterdam, Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1976, 1e, ingenaaid met omslag, 90p.8,-

9366 Lenferink, Henri. Gelders orkest 1889-1989.  Zutphen, Walburg Pers, 1989, 1e, ingenaaid, 272p. Geïllustreerd.9,-

10934 Lennep, F.J.E. van. Als vorsten.Portretten van 18de-eeuwers.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1967, 1e, linnen met stofomslag, 157p. Illustraties.15,-

12770 Lennep, M.F. van der. Gaspar van der Heyden 1530-1586.  Amsterdam, Spin, 1884, 1e, 285(2)p. Nieuwe blinde rug.30,-

8869 Leune, Han, Bram peper en Piet de Ruiter(eindred.) Mooi rood is niet lelijk.  Rotterdam, Universitaire Pers Rotterdam, 1969, 1e, ingenaaid, 172p.5,-

16516 Leupen, Bernard, en Mooij, Harald. Het ontwerpen van woningen. Een handboek.  Rotterdam, NAI uitgevers,2008, 1e, gebonden, 352p. Rijk geïllustreerd. Fraai.30,-

6687 L'Honorë Naber, S.P.(red.) Hessel Gerritsz  beschrijvinghe van der Samoyeden Landt en Histoire du Pays Spitsberghe.  's-Gravenhage, Nijhoff, 1924, 1e, linnen, 125p. Met 5 kaarten en 1 plaat. Linschoten-Vereeniging no. 23.60,-

15458 Lichtveld, Lou. Suriname. Geboorte van een nieuw volk.  Amsterdam, Amsterdamsche Boek- en Courant Mij, 1957, 1e, halflinnen, 164p. Foto's van C.F.A. Bruijning.10,-

7145 Lieburg, M.J. van. 't Is geen baan, 't is een bestaan. Het sociale en economische leven van de medische beroepsbeoefenaren in Nederland weerspiegeld in VVAA 75 jaar.  Rotterdam, Erasmus Publishing, 1999, 1e, ingenaaid, 125p.  Rijk geïllustreerd.15,-

8388 Lieburg, M.J. van. Het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam 1892-1992.  Rotterdam, Erasmus Publishing, 1992, 1e, (verzilverd) linnen, 392p. Fraai.35,-

14221 Liefde, J.B. de. The Beggars(les Gueux), or the founders of the Dutch republic. A tale.  London, Hodder and Stoughton, 1868, 1e(vert. in het Engels), linnen, 391p.(lichte schaafvlekjes).30,-

12557 Lieftinck, P. De overheid neemt en geeft. De financiële politiek van de regering en de sociale achtergrond daarvan.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1951, 1e, geniet, 36p. Gaaf exemplaar.10,-

13666 Lijfering, J.H.W. Selectieve migratie.Een empirische studie van de samenhang tussen plattelandsmigratie en selectie naar intelligentie in Nederland.  Wageningen, Veenman, 1968, 1e, ingenaaid, 139p.Dissertatie. Met stellingen.15,-

7223 Lindeboom, G.A. De geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland.  Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1972, 1e, linnen met stofomslag, 198p.Rijk geïllustreerd.(naam vorige eigenaar op schutblad).15,-

7788 Linssen, G.C.P. Van Spaendonck: een case-study naar bemiddelingsgedrag. Een schets van de spilfunctie die mr. Dr. B.J.M. van Spaendonck(1896-1967) innam remidden van bedrijfsleven en overheid.  Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1994, 1e, linnen, 291p. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland nr. 97.11,-

4310 Lipschits, I. Honderd jar NIW. Het Nieuw Israëlietisch Weekblad 1865-1965.  Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1966, 1e, garenloos, 308p. Geïllustreerd.9,-

14431 Lit, Robert van. Kastelen en buitenplaatsen in Rijnland.  Zutphen, Walburg pers, 1983, 1e, gebonden met omslag, 96p. Fraai geïllustreerd.10,-

9928 Loeber, Hans. Dutch-American relations 1945-1969. A partnership, illusions and facts.  Assen, Van Gorcum, 1992, 1e, ingenaaid, 220p.13,-

11022 Loo, Gerard C. van. 'Hallelujah scouts' . Een terugblik op de leger des heils-padvinderij in Nederland.  Nijkerk, Callenbach, 1995, 1e, garenloos, 80p. Illustraties.5,-

11296 Loo, P.J. van. Geschiedenis van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.  Z.p., Maconnieke Stichting Ritus en tempelbouw, 1967, 1e, ingenaaaid,294p.10,-

11377 Loomeijer, Frits R. De driemastschoener Oosterschelde.  Alkmaar, De alk, 1995, 1e, gebonden, 159p. Zeer rijk geïllustreerd.(naam vorige eigenaar in potlood op schutblad).25,-

15087 Loomeijer, Frits R. De Nederlandse visserij 1900-1935//Dutch fishing industry 1900-1935.  Alkmaar, De Alk, 1995, 1e, ingenaaid, 80p.  Fotoboek. Tekst het Nederlands//text also in English.10,-

12878 Loomeijer, Frits R. Met zeil en treil. De tjalk in binnen- en buitenvaart.  Alkmaar, De Alk, 1980, 1e, linnen met stofomslag, 160p. Rijk geïllustreerd.25,-

8739 Lörzing, Han. Van Bosplan tot Floriade. Nederlandse park- en landschapsontwerpen in de twintigste eeuw.  Rotterdam, Uitgeverij 010, 1992, 1e, ingenaaid met flappen, 128p. With a summary in English.25,-

7403 Los, Frans J. Die Ura Linda Handschriften als Geschichtsquelle.  Oostburg, Pieters, 1972, gebonden, 145p.(naam vorige eigenaar op schutblad).10,-

12796 Luger, Johan. Van diligence tot diesel.  Z.p., 1939, 1e, geniet, 16p. Met tekeningen van Jo Spier.  Tekstboekje bij gelijknamige revue ter gelgenheid van het 100-jarig bestaan der spoorwegen in Nederland.7,-

9788 Luirink, J.P.A. Driekwart eeuw zwemmen 1870- 25 juni - 1945. Gedenkboek A.Z. 1870.  Amsterdam, Amsterdamsche Zwemclub, 1945, 1e, halflinnen,194p. Foto's en tekeningen van Sytze Henstra.25,-

8348 Lumey, Bert. Nieuwe vaart. Gedachten over verfrissching van den Nederlandschen staat.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1945, 1e, halflinnen, 189p. Bet Lumey was het pseudoniem van Louis Meijer.7,-

13286 Luttik, Xander, en Frits de Wilde. Op pad langs Rijnlandse dorpskerken.  Alphen aan den Rijn, Stichting Rijnlandse Historiën, 1990, 1e, ingenaaid, 219!)p. Rijk geïllustreerd.10,-

16795 Maas, J.H., en Maas, A. De geschiedenis van Naarden.  Naarden, Reijnders, z.j.(1947), 1e, linnen, 172(2)p.15,-

15486 Maas, W.F. Ham, W. van , en Delahaye, A. Deze heerlickheijt Moerstraten.  Wouw, Gemeentebestuur van Wouw, 1977, 1e, gekartonneerd, 152p. Geïllustreerd.35,-

8544 Maas, Willem. Jacques Gans. Biografie.  Amsterdam, De Prom, 2002, 1e, gebonden met stofomslag, 319p.20,-

13696 Makaske, Peter. De joodse gemeenschap van Avereest. Een terugblik op het Joodse leven in de gemeente Avereest, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.  Bunne, Servo, 1992, 1e, gebonden, 208(3)p. Rijk geïllustreerd.18,-

11041 Manders, H. Pieter Gillis Meijers, de Zeeuwse Groninger.  Groningen, Groninger Maatschappij van Landbouw, 1956, 1e, ingenaaid, 30p. Illustraties.(vlekje op voorplat)6,-

12089 Mandos, H., en A.D. Kakebeeke. De acht zaligheden. Oude kern van de Kempen.  Oisterwijk, Stichting Brabants Heem, 1971, 1e, gebonden, 383p. Illustraties.15,-

14057 Mandos, H., en Mandos-van de Pol, M. De Brabantse spreekwoorden.  Waalre,Hein Mandosstichting, 1988, 1e, gebonden met omslag, 631p.35,-

12214 Marchant, H.P. Tot verweer.  Leiden, Sijthoff, 1935, 1e, geniet, 32p.5,-

12352 Maréchal, Griet. De sociale en politieke gebondenheid van het Brugse hospitaalwezen in de Middeleeuwen.  Heulen, UGA, 1978, 1e, ingenaaid, 372p. Met erratavelletje.35,-

14054 Margry, P.J. Bedevaartplaatsen in Noord-Brabant.  Eindhoven, Bura Boeken, 1982, 1e, gebonden met omslag, 349(1)p. Rijk geïllustreerd. Met een inleiding van J. van Herwaarden.25,-

9690 Mari, Henk de, enSjaak Swart. De cupdroom van Ajax. Sjaak Swart vertelt over… de koude voetbaloorlog, zijn opa, de supporters, meneer Michels, de centen, pietje en jopie, het publiek,m zichzelf en zijn europacup.  Bussum,  Teleboek, z.j., 1e, z.pa., Rijk geïllustreerd.10,-

15454 Maris van Sandelingenambacht, J.C. Een honderdtal Nederlandsche families. Een historische, genealogische en biografische studie over de kwartieren van Mr. Dr. C.W.Maris.  Nijmegen, J.C.Maris, 1946, 1e, linnen, 363p. Fraai.250,-

6876 Markus, A. Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Met geschiedkundige aantekeningen.  Arnhem, Mij.tot expl. Der Nieuwe Arnhemsche Courant, 1907, 1e, linnen(vlekje op voorplat. Met 64 kaarten, platen en portretten.60,-

15102 Marsilje, J.W. Het financiële beleid van leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode 1390-1477.  Hilversum, Verloren, 1985, 1e, ingenaaid, 347p. Dissertatie. Met stellingen.20,-

13760 Martens, Rob, en Westra, Lieuwe. Aanzien van de oude visserij…. Met de beste groeten van.  Assen, Born, z.j., 1e, gebonden met omslag, 126p. Fotoboek.15,-

15705 Mastenbroek, Jan, e.a. 100 jaar Noordzeekanaal.  Amsterdam, Amsterdam Werkt, Maanblad voor Groot Amsterdam, 1976, 1e, geniet, 58p. Advertenties.5,-

6573 Meegeren, D.A. van. Over de politieke toekomst van Nederland en de houding der katholieken.  Eindhoven, Hooghuis, 1945, 1e, geniet, 22p.(naam vorige eigenaar op titelpagina).5,-

16243 Meer, Deen van. Alexandra Radius. De ballerina, een tijdsbeeld.  Haarlem, Becht, 1990, 1e, ingenaaid, 48p. Foto's.5,-

6923 Meer, Philip van der. Problemen van Marokkaanse arbeiders; kultuurverschillen en kommunikatiestoornissen.  Amsterdam, UVA, 1976, 1e, garenloos, 79p. Papers on European and Mediterranean societies nr. 4; uitgave van het antropologisch-sociologisch centrum van de UVA.8,-

13498 Meiden, Anne van der. Oons hert temeute. Preakn in de Twentse moodersproake.  Baarn, Ten Have, 1990, 1e, garenloos, 112p.6,-

10084 Meier, Henk J. This hap-hap-happens in Amsterdam.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1966, 1e, z.pa. Foto's van Cor Jaring(lichte gebruikssporen)10,-

9753 Meij, J.C.A. de. De watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572.  Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1972, 1e, ingenaaid met omslag(gebruikssporen), 362p. Geïllustreerd.30,-

8574 Meij, P.J., e.a. Geschiedenis van Gelderland 1492-1795. Boek 2.  Zutphen, Walburg, 1975, 1e, ingenaaid, 564p.(band licht beschadigd; stempel vorige eigenaar op titelblad).40,-

13833 Meijer, Jaap. Het Jonas Daniël Meijerplein.Bezinning op drie eeuwen Amsterdams Jodendom.  Amsterdam, Du Bussy,1961, 1e, linnen met omslag, 180p.Scheurtje in omslag.10,-

7982 Meijer, Th. J. Kritiek als herwaardering. Het levenswerk vab Jacob Perizonius(1651-1715).  Leiden, Universitaire Pers, 1971, 1e, linnen met (licht besch.) stofomslag, 252p.25,-

8778 Meilink, Wim. Doopceel van Jan Claeszen. Kroniek van het traditionele poppenspel in Nederland.  Amsterdam, De Bussy, 1969, 1e, linnen met stofomslag, 160p. Geïllustreerd.25,-

11864 Meischke, M.C.A. Boerenwagens.  Bussum, Van Dishoeck, 1968, 1e, ingenaaid, 96p. Foto's en illustraties.7,-

15379 Melchers, P. Regelrecht uit Schiedam.  Schiedam, Melchers distilleerderijen en likeurstokerijen, z.j., 1e, geniet, z.pa. Met illustraties van Johan Melse. Reclamebrochure.10,-

11490 Mellema, Louise. Rijmprenten van een waddeneiland.  Groningen, Niemeijer, 1961, 1e, ingenaaid, 31(1)p. Foto's van R.L. Mellema.7,-

8546 Mengelberg, Rudolf. Nederland. Spiegel eener beschaving.  Amsterdam, Andries Blitz, z.j., 1e, ingenaaid, 115p. Nederlandse vertaling door L.M.G.Arntzenius.10,-

6915 Menkman, W.R. De Nederlanders in het Caraibische zeegebied.  Amsterdam, Van Kampen, 1942, 1e, halflinnen, 291p. Met kaartjes en illustraties.(beetje roest).14,-

8696 Mentink, G.J., en A.M. van der Woude. De demografische ontwikkeling te Rotterdam en Cool in de 17e en 18e eeuw.  Rotterdam, Gemeentearchief, 1965, 1e,  garenloos, 183p. Compleet, met een résumé in het Frans.15,-

4913 Merens, M.M. De expeditie naar Algiers 1815-1816.  Soerabaia, Koff & Co, 1941, ingenaaid, 88p. Met uitslaande kaart.( band vlekkerig)27,-

8816 Merwe, Jaap van de. Gij zijt kanalje! Heeft men ons verweten. Het proletariërslied in Nederland en Vlaanderen.  Utrecht, Bruna, 1974, 1e, garenloos, 400p. Rijk geïllustreerd.,12,-

12815 Messing, F.A.M. De mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering 1955-1975.  Leiden, Nijhoff, 1988, 1e, ingenaaid, 224p. Illustraties.10,-

15417 Metz, Arie J. Wandeling door "Oud-Woudrichem".  Zierikzee, Zeeuwsche Boekhandel, 1981, 1e, linnen, 72p.15,-

16115 Metz, Tracy. Pret! Leisure en landschap.  Rotterdam, NAI, 2002, 1e, ingenaaid met flappen, 286p. Foto's.10,-

7370 Metze, Marcel. De stranding. Het CDA van hoogtepunt naar catastrofe.  Nijmegen, SUN, 1995, 1e, garenloos, 287p. Foto's.10,-

12236 Meyier, K.A. de. Codices Vossiani Latini. Pars 1, Codices in folio.  Leiden, Universitaire Pers, 1973, 1e, ingenaaid,261p.25,-

11817 Michielse, H.C.M. Socialistische vorming. Het  Instituut voor Arbeidersontwikkeling(1924-1940) en het vormings- en scholingswerk van de Nederlandse sociaal-democratie sinds 1900.  Nijmegen, SUN, 1980, 1e, ingenaaid, 391p. Illustraties. Dissertatie.10,-

15237