Jongste verversing: dinsdag 21 oktober 2014

 

 

 

12911 Aebischer, Paul(bez.,) Le voyage de Charlemagne a Jérusalem et a Constantinople.  Genève, DROZ, 191965, 1e, ingenaaid, 122p.7,-

11631 Aebischer, Paul. Préhistoire et protohistoire du Roland d'Oxford.  Berne, Ëditions Francke, 1972, 1e, linnen, 289(1)p.20,-

15423 Alphen, Hieronymus van. Dichtwerken.  Utrecht, Terveen, 1857, 2 dln., 2e, linnen; dl. 1: XXIV, 456p.; dl. 2 : X,495p. Met levensbericht door Mr. J.I.D. Nepveu.75,-

11332 Altena, Ernst van.(hertaling) Reinaert de Vos.  Amsterdam, Ploegsma, 1979, 1e, gebonden, 75(12)p. Tekeningen van Bert Bouman.15,-

14659 Ampe, A. Ruusbroec. Traditie en werkelijkheid.  Antwerpen, Ruusbroec-Genootschap, 1975, 1e, linnen, 686(7)p.25,-

12769 Ampe, Alb. De mystieke leer van Ruusbroec over den Zieleopgang.  Tielt, Lannoo, 1957, 1e, ingenaaid, 562p. Mooi exemplaar.35,-

12892 Andriessen, P.J. Een zoon van Friesland of Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog 1702-1713.  Amsterdam, Tielkemeijer, 1872, 2e, linnen, 207(1)p. Met kleuerenillustraties(litho's). Mooi exemplaar.15,-

6192 anoniem. Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen, opnieuw uitgegegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.  Utrecht, Hes, 1977, 2e, ingenaaid, 218p. De eerste druk verscheen in 1899 bij uitgeverij Brill in Leiden.9,-

15347 Bachmann, Albert. Mittelhochdeutsches Lesebuch mit Grammatik und Wörterbuch.  Zürich, Beer, 1978, 20e, garenloos, 317p.10,-

14317 Barber, Richard. King Arthur. Hero and legend.  Woodbridge, Boydell, 1990, 4e, 209p. Geïllustreerd.10,-

8675 Barnouw, A.J. Vondel.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1926, 1e, linnen, 226p.10,-

15971 Beets, D, en Beets, A. Het leven van N icolaas Beets beschreven door P.D. Chantepie de la Saussaye, met een volledige lijst zijner geschriften.  Haarlem, Bohn, 1906, 2e herz., linnen, 336p. Lichte gebruikssporen.20,-

14105 Beets, Nicolaas. Gedichten.  Haarlem, Erven F. Bohn, 1847, 2e herz. en verm., 236p.Kartonnen band waarvan rugje licht beschadigd. Op titelpagina geschreven tekst van uitgever met zijn signatuur.15,-

14282 Beets, Nicolaas.(vert.) De roem der dagen of de voordeelen van den dag  des heeren voor de arbeidende standen, door een arbeiders dochter.  Utrecht, Kemink, 1948, 1e, zijden, 101p. Gebruikssporen(rugje beschadigd).25,-

14208 Benedeit. Le voyage de Saint-Brandan.  Paris, Union Générale d'Éditions, 1984, 182p. Texte et traduction de Ian Short; introduction et notes de Brian Merrilees.7,-

12697 Bennis, Hans, Anneke Neijt en Ariane van Santen.(samst.) De groene spelling.  Amsterdam, Bert Bakker, 1991,1e, garenloos, 213p.9,-

11973 Berendrecht, Petra. Proeven van bekwaamheid. Jacob van Maerlant en de omgang met zijn Latijnse bronnen.  Amsterdam, Prometheus, 1996, 1e, ingenaaid, 372(1)p.10,-

15003 Berg, B. van den. Foniek van het Nederlands.  Den Haag, Van Goor, 1974, 7e, ingenaaid, 132p.5,-

13449 Besamusca, B, W. Kuiper en R. Resoort. Sibilla.  Muiderberg, Coutinho, 1988, 1e, ingenaaid, 101p.7,-

11609 Besamusca, Bart, en Jaap Tigelaar.(red.) Karolus Rex. Studies over de middeleeuwse verhaaltraditie rond Karel de grote.  Hilversum, Verloren, 2005, 1e, ingenaaid, 265p. Met bijdragen van o.a. Frits van Oostrom en A.M. Duinhoven.20,-

14978 Beuken, W.H. Ruusbroec en de Middeleeuwse mystiek.  Utrecht, Het Spectrum, 1946, 1e, halfzijden, 118p.7,-

13577 Beuken, W.H. Ruusbroec de Wonderbare.  's-Gravenhage, Nijhoff, 1981, 3e, ingenaaid, 206p. Reeks Nijhoffs Nederlandse klassieken. Nieuw.8,-

7050 Beuken, W.H. Heilige dronkenschap. Jan van Ruusbroec.  Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1951, 1e, gekartonneerd met stofomslag, 64p. Reeks Gastmaal der eeuwen.10,-

14046 Beuken, W.H.(bez.) Die eerste bliscap van Maria & Die sevenste bliscap van onser vrouwen.  Culemborg, Tjeenk Willink, 1973,1e, ingenaaid, 222p.12,5,-

14101 Bilderdijk, W. Mr. Willem Bilderdijk's treurspelen. 3 dln.  Utrecht, Van der Post, 1846, 2e, papieren band,175, 172(2), 159(1). Bevatten: Willem van Holland, Elfriede, Kormak, Het treurspel(verhandeling),Cinna (na Corneille) en Ifigenia(na Racine). Onafgesneden; papieren ruggetjes licht beschadigd.50,-

15493 Bilderdijk, Willem Krekelzangen.Tweede deel.  Rotterdam, Immerzeel, 1822, 1e, uitgeversband, 216p. Band heeft gebruikssporen; binnenwerk goed.15,-

14812 Bison, Meta, e.a. Ô Laage hut! Meer grootsch dan vorstelyke hoven. Het kluisje van Betje Wolff en agje Deken te Beverwijk.  Beverwijk, Stichting tot behoud van het tuinhuisje van de dames Betje Wolff en Aagje Deken te Beverwijk, z.j.(1993), 1e, ingenaaid, 182p. Geïllustreerd.5,-

8155 Bisschop, W. en E.Verwijs. Gedichten van Willem van Hildegaersberch.  Utrecht, HES, 1981, ingenaaid; ongewijzigde herdruk van de uitgave uit 1870.(hoek uit franse titel).20,-

12229 Blok, F.F. Contributions to the history of Isaac Vossius's  library.  Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1974, 1e, ingenaaid, 47p. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks,deel. 83.10,-

12993 Boeren, P.C. Florarium Temporum. Een wereldkroniek uit het jaar 1472.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1951, 1e, ingenaaid, 132p.15,-

12387 Boheemen, F.C. van, en Th. C.J. van der Heijden. De Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw.  Amsterdam, Rodopi, 1985, 1e, ingenaaid, 195p. Met een tekstuitgave, inleiding en aantekeningen van het Spel van Sinne "De4 Wortel van Rethoorijka".12,-

11748 Bos, E.P., en G. Warnar. Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec(1293-1381)  Hilversum, Verloren, 1993, 1e, ingenaaid, 92p. Met erratum-strookje.10,-

10017 Bosch, J. Reinaert-perspectief.  Kampen, Kok, 1972, 1e, ingenaaid, 51p. Oorspronkelijk tekst van Bosch' inaugurele rede van 19 november 1971.7,-

13253 Boudewyns, Katherina. Het prieelken der gheestelyker wellusten.  Antwerpen, De Sikkel, 1927, 1e, ingenaaid, 172(2)p. Genummerd ex.: 258/360.20,-

13325 Bouwhuis, Jan, en Willem Wilmink. Revius nu.  Zutphen, Walburg Pers, 1986, 1e, ingenaaid met omslag, 67p.7,-

12388 Branden, Lode van den, Elly Cockx-Indestege, en Frans Sillis. Bio-bibliografie van Cornelis Kiliaan.  Nieuwkoop, De Graaf, 1978, 1e, linnen, 232p. Illustraties.(belettering rug licht vervaagd).25,-

12912 Brasseur, Annette(ed.) Jehan Bodel: La Chanson des Saines.  Genève, DROZ, 1989, 1e, 2 dln., (709)1145p. Dl. 1: Texte; dl.2: Notes,Glossaire et Tables. Nieuwstaat.40,-

15344 Braune/Ebbinghaus. Gotische Grammatik.  Tübingen, Niemeyer, 1981, 19e, garenloos, 205p.8,-

15345 Braune/Eggers. Althochdeutsche Grammatik.  Tübingen, Niemeyer, 1987, 14e, garenloos, 358p.10,-

8123 Breekveldt, Willem. Pragmatiek van de roman. Een onderzoek naar aspecten van Cornelia Wildschut, roman in brieven door E. Wolff-Bekker en A.Deken.  Amsterdam, Stichting Neerlandistiek V.U., 1988, 1e, 289p. Dissertatie.(lichte gebruikssporen).14,-

13001 Brill, W.G. Nederlandsche spraakleer. Klankleer, woordvorming, aard en verbuiging der woorden. Leer van den volzin(syntaxis).  Leiden, Brill, 1860/1863, halfleer, 401/324p.  Twee delen in één band.(lichte gebruikssporen).50,-

15079 Brill, W.G.(bez.) Rijmkroniek van Melis Stoke.  Utrecht, Hes, 1983, gebonden, 2 dln. In een band.,290/380p. Ongewijzigde herdruk van de uitgave uit 1885.50,-

7734 Bruijn, J.T .P. de, e.a. Dichter en hof. Verkenningen in veertien culturen.  Utrecht, Hes, 1986, 1e, garenloos, 282p.25,-

15360 Buijnsters, P.J. Wolff & Deken. Een biografie.  Leiden, Martinus Nijhoff, 1984, 1e, ingenaaid, 416p. Illustraties.9,-

13591 Buijnsters, P.J. (bez.) Briefwisseling van Betje Woff en Aagje Deken.  Utrecht, HES, 1987, 2 dln., linnen, (489)/886p.50,-

13588 Buijnsters, P.J.(bez.) E.Bekker-A.deken: Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart.  Den Haag, Nijhoff, 1980, linnen, 2 dln., (423)/765p. Naar de eerste druk van 1782 met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters.50,-

15371 Busken Huet, Cd. Het land van Rembrand.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1886, 2e herz. en bijgew., 2dln. In drie banden, linnen, 520/327(3)/436p.60,-

13182 Buuren, A.M.J. van. Der minnen loep van Dirc Potter.  Utrecht, H&S. 1979, 1e, ingenaaid, 449p.(klein vouwtje voorzijde).10,-

11980 Chantepie de la Saussaye, P.D. Het leven van Nicolaas Beets.Met een volledige lijst zijner geschriften bijeengebracht door Mr. D. Beets en Mejuffrouw A. Beets.  Haarlem, Bohn, 1904, 1e, halflinnen, 342p.20,-

13397 Clavareau, Aug.(vert.) Petits poèmes a l' usage de l' enfance.  Utrecht, Van Terveen, 1858,  papieren (licht beschadigd)bandje, 112p.  Franse vertaling van Hieronymus van Alphens Kleine gedichten voor kinderen.25,-

12498 Cohen, A., C.L. Ebeling, K. Fokkema en A.G.F. van Holk. Fonologie van het Nederlands en het Fries.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1978, 2e, linnen, 155p.6,-

14106 Colledge, E.(intr. and transl.) Mediaeval Netherlands religious literature.  Leyden, Sythoff, 1965, 1e, linnen, 226p.  Bibliotheca Neerlandica.10,-

11327 Colmjon, Gerben. R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid.  Rijswijk, Leidsche Uitgeversmij., 1951, 2e herz., linnen, 241p.10,-

7708 Cool, Jacob. Den staet van London in haere Groote peste.  Leiden, Brill, 1962, gebrocheerd, 63p. Inleiding en aantekeningen door J.A. van Dorsten en K. Schaap.15,-

14119 Costers, S. Boere-Klucht van Teeuwis de Boerr, en men Juffer van Grevelinckhuysen.  Zutphen, Thieme, 1935, gekartonneerd, 136p. Toelichting door F.S. Stoett.7,-

11995 Dalen-Oskam, Karina van. Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel.  Hilversum, Verloren, 1997, 1e, ingenaaid, 269p.25,-

15361 Daniëls, F.A.M. Meester Dirc van Delft, zijn persoon en zijn werk.  Nijmegen, Dekker & van de vegt, 1932, 1e, ingenaaid, 248p. Zusammenfassung in Deutsch. Dissertatie. Rug beschadigd.10,-

11760 Daniels, L.M.Fr. Tafel van den Kersten Ghelove.  Antwerpen, Centrale Boekhandel "Neerlandia", 1939, 1e, ingenaaid, 4 dln., 277/464/(345)689p.80,-

11400 Daniels, L.M.Fr. De spieghel der menscheliker behoudenesse.  Tielt, Lannoo, 1949, 1e, linnen, 275p. De middelnederlandse vertaling van het Speculum humanae salvationis. Een uitgave van het Ruusbroec-genootschap uit Antwerpen. (naam vorige eigenaar op titelpagina).25,-

6253 Debaene, Luc.(bez.) De historie van Broeder Russche.  Antwerpen, De Seven Sinjoren, 1950, 1e, linnen met stofomslag, 32p. Oplage 660 ex.; dit is nr. 294.25,-

12008 Degroote, Glbert(inl., aant. en glossarium) Jan Pertcheval's  Den camp vander doot.  Antwerpen, De Sikkel, 1948, 1e, ingenaaid, 133p. Toelichting bij houtsneden doior A.J.J. Delen.20,-

13488 Derudder, Gustave. Cats, sa vie et ses oeuvres.  Calais, Imprimerie des orphelins, 1898, 1e, linnen, 477(1)p.(enkele potloodonderstrepingen).35,-

12393 Deursen, A. Th. van, E.K.Grootes en P.E.L.Verkuyl.(red.) Veelzijdigheid als levensvorm. Facetten van Constantijn Huygens' leven en werk. Een bundel studies ter gelegenheid van zijn driehonderdste sterfdag.  Deventer, Sub Rosa, 1987, 1e, ingenaaid, 276p. Illustraties.20,-

13915 Devos, Magda. Bouwlandtermen in de Vlaamse dialecten. Spreidings- en betekenisgeschiedenis.  Tongeren, Drukkerij George Michiels, 1991, ingenaaid,492p. Met separaat bijgevoegd mapje met kaarten. Handelseditie van dissertatie. Gesigneerd met opdracht.50,-

12385 Dibbets, Geert, Wim Hüsken, Robert Arpots en Ben Salemans. Vondel in Nijmegen. Vijf Nijmeegse hoogleraren en Vondel.  Nijmegen, KUN, 1987, 1e, garenloos, 2 dln., 68/18p.5,-

11158 Dijkstra, R. Reinaert de Vos. Oudste tekst voor een ieder verstaanbaar gemaakt door interlineaire vertaling van de verouderde woorden en uitdrukkingen.  Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1917, 2e, ingenaaid, 220p.(papieren band licht beschadigd).25,-

14414 Doel, H.G. van den. Daar moet veel strijds gestreden zijn. Dirk Rafaelsz Camphuysen en de contraremonstranten. Eeen biografie.  Meppel, Boom, 1967, 1e, ingenaaid, 266p.5,-

15075 Draak, Maartje. Arthur en zijn tafelronde.  Den Haag, Nijhoff, 1979, 2e, ingenaaid, 128p. Illustraties.8,-

8158 Draak, Maartje. De reis van Sinte Brandaan.  Amsterdam, Meulenhoff, 1985, 4e, garenloos, 284p. Middeleeuwse tekst herdicht door Bertus Aafjes.12,-

6251 Duinhoven, A.M. De geschiedenis van Beatrijs.  Utrecht, Hes, 1989, 1e, ingenaaid, 2 dln., 313/55p.40,-

13674 Duinhoven, A.M.(bez.). Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie.  Zwolle, Tjeenk Willink, 1969, 1e, kunstleer, 2 dln., 80/61p.10,-

6612 Elslander, A. van. Het refrein in de Nederlanden tot 1600.  Ledeberg/Gent, Erasmus, 1953, 1e, ingenaaid, 289p.60,-

14120 Endt, Enno(samst.) Herman Gorter Documentatie over de jaren 1864 tot en met 1897.  Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1964, 1e, linnen met (licht verkleurde) omslag, 448p.10,-

6611 Eringa, S. La Renaissance et les rhétoriquers Néerlandais: Matthieu de Casteleyn - Anna Bijns - Luc de Heere.  Amsterdam, Holland, 1920, 1e, ingenaaid, 258p. Dissertatie verdedigd aan de faculteit der letteren van de Parijse universiteit. (gebruikssporen)75,-

11833 Erné, B.H., en L.M. van Dis.(bez.) De Gentse spelen van 1539.  's-Gravenhage, Nijhoff, 1982, 1e, 2 dln., ingenaaid, (329)647p.30,-

13573 Es, G.A. van.(bez.) Penninc en Pieter Vostaert: Roman van Walewein.  Culemborg, Tjeenk Willink, 1976, 2e, ingenaaid,331p. Fotomechanische herdruk van De Jeeste van Walewein en het schaakbord. Reeks Klassieken Nederlandse Letterkunde.10,-

14146 Feith, Rhijnvis. Het graf in vier zangen.  Rotterdam, Immerzeel, 1819, 2e,halfleder, 105p. Mooi ex.75,-

14248 Franck, Johannes. Mittelniederländische Grammatik, mit Lesestücken und Glossar.  Arnhem, Gysbers & Van Loon, 1971, linnen, 2e herz.,295p. Onveranderde herdruk van de uitgave uit 1910.20,-

13115 Geeraedts, Loek.(vert. en bez.) Het volksboek van Ulenspieghel.  Kapellen, DNB/Pelckmans, 1986, ingenaaid, 215p. Naar de oudste, bewaard gebleven druk van Michiel Hillen van Hoochstraten uit de eerste helft van de 16de eeuw.10,-

13864 Gerritsen, W.P., Edel, Doris en Kreek, Mieke de. De wereld van Sint Brandaan.  Utrecht, HES, 1986, 1e, ingenaaid, 132p. Illustraties.12,5,-

13590 Geurts, P.A.M., e.a. J.A. Alberdingk Thijm. Erflater van de negentiende eeuw.  Baarn, Arbor, 1992, 1e, ingenaaid, 283p. Illustraties.20,-

11615 Gier, J. de. Van souterliedekens tot Marnix. Stromingen en genres binnen de letterkunde der hervorming in de zestiende eeuw.  Kampen, Kok, 1987, 1e, ingenaaid, 176p.7,-

6179 Graft, C.C. van der. Middelnederlandsche Historieliederen.  Arnhem Gysbers & Van Loon, 1968, 2e, gebonden, 251p. Fotografische herdruk van de uitgave uit 1904.15,-

11310 Graft, Catharina van de(bez.) Een boecxken gemaket ende bescreven van suster Bertken dielvij iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in die buerkercke.  Zwolle, Tjeenk Willink, 1955, 1e, ingernaaid, 121(1)p. Zwolse drukken en herdrukken nr. 9.(stempeltje vorige eigenaar op titelpagina).8,-

12834 Grimm, Jacob. Reinhart Fuchs.  Hildesheim, Georg Olms, 1974, 2e, linnen, 296(452)(1)p. Fotografische herdruk van de uitgave uit 1834. Enkele potloodonderstrepingen.10,-

7712 Groot, Joh. De en G.S.Overdiep. Een pelgrimage naar den Sinaï.  Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1936, ingenaaid, 80p.10,-

7715 Grootes, E., e.a. Wonderlicke avontuer van twee goelieven.  Muiderberg, Coutinho, 1988, 1e, ingenaaid, 120p.8,-

15248 Haan, G.J. de, Koefoed, G.A.T., en Tombe, A.L. de. Basiskursus alegemene taalwetenschap.  Assen, Van Gorcum, 1977, 4e, ingenaaid, 220p.7,-

7719 Haan, M.J.M.(intro.) Ferguut and Galiene.  Leiden, New Rhine Publishers, 1974, ingenaaid, 16(33)p., Met facsimile van oorspronkelijke tekst. Introduction in English.20,-

11612 Hage, A.L.H. Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre.  Groningen, Wolters-Noordhoff/Forsten, 1989, 1e, 271p. Dissertatie.10,-

13767 Hartog, J. De Spectatoriale Geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18de eeuw.  Utrecht, Van der Post, 1890, 2e verm. en herz.,(verguld) halfleder, 323p. Exlibris en naam vorige eigenaar op titelpagina.25,-

13578 Hegman, W.E.(bez.). Hein van Aken: Vierde Martijn.  Zwolle, Tjeenk Willink, 1958, 1e, ingenaaid, 163p.6,-

16248 Heinsius, Daniel. De verachting van de dood. De contemptu mortis.  Amsterdam, Prometheus/Bakker, 2005, 1e, gebonden met omslag, 514(1)p. Reeks Nederlandse klassieken. Bezorgd door Jan Bloemendal en Jan W. Steenbeek. Voorwoord door Rosita Steenbeek.15,-

13255 Henry, Albert. Chrestomathie de la littérature en ancien francais. Part 1, textes.  Berne, Francke, 1978, 6e, linnen, 174p.9,-

14107 Hermesdorf, B.H.D. Recht en taal te hoofde. Opstellen over de ontmoeting tussen Middelnederlandse letteren en oudvaderlands recht.  Zwolle, Tjeenk Willink, 1955, 1e, ingenaaid, 390p. Kartonnen band verkleurd. Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies nr. 1.8,-

14053 Hermkens, H.M., en Ketterij, C. van de. Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten. Instructiegrammatica.  Groningen, Wolters-Noordhoff, 1980, 1e, ingenaaid, 223p. Met separaat bijgevoegd register. Als nieuw.14,-

11686 Heuiter, Pontus de. Nederduitse Orthographie.  Groningen, Wolters-Noordhoff, 1972, ingenaaid, 90p. Bezorgd door G.R.W. Dibbets.8,-

11431 Hildebrand(Nicolaas Beets). Camera Obscura.  Haarlem, Erven F.Bohn, 1909, 25e, linnen, 527p. Deze uitgave wordt voorafgegaan door tientallen vommentaren/aanbevelingen van o.a. Koningin-moeder Emma, F. van Eeden. Fraai.25,-

12289 Hoebeke, Marcel(bez.) Het spel van de V vroede ende van de V dwaeze maegden.  Zwolle, Tjeenk Willink, 1959, 1e, ingenaaid, 155p. Zwolse drukken en herdrukken nr. 37.5,-

14251 Hofdijk, W.J. Lauwerbladen uit Neèrlands gloriekrans.  's-Gravenhage, Ijkema, z.j., 1e, gebonden, 320p. Met litho's.40,-

13439 Hombergh, F.A.H. van den. Leven en werk van Jan Brugman o.f.m.(1400-1473).  Groningen, Wolters, 1967, 1e, ingenaaid, 311p. Dissertatie. Met een uitgave van twee van zijn tractaten.20,-

14161 Hoop, A. van der Jr. Johanna Shore, treurspel in vijf bedrijven.  Dordrecht, Van Houtdrijve, 1834, 1e, gebonden, 116p. Lederen rugschildje.45,-

14740 Horst, J.M. van der. Kleine Middelnederlandse syntaxis.  Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1981, 3e, ingenaaid, 90p.7,-

11857 Huizinga, A. Encyclopedie van namen. Een vraagbaak over de afkomst van onze Nederlandse en Vlaamse familie- en geslachtsnamen.  Amsterdam, Strengholt, 1955, 1e, linnen met stofomslag, 328p.10,-

14875 Huizinga, A. Nederlandse zegswijzen. Ruim twaalfduizend spreekwoorden en uitdrukkingen uit Nederland en Vlaanderen, etymologisch, historisch en folkloristisch verklaard.  Amsterdam, Elsevier, 1965, 1e, linnen, 688p.15,-

6610 Hummelen, W.M.H. De sinnekens in het rederijkersdrama.  Groningen, Wolters, 1958, 423p.Handelseditie van dissertatie.60,-

14657 Huygens, Constantijn. F.L.Zwaan: C.Huygens Avondmaalsgedichten en heilige dagen.  Zwolle, Tjeenk Willink, 1968, 1e, gebonden, 133p. Nieuwstaat. Zwolse drukken en herdrukken.7,-

14999 Huygens, Constantijn. Heilighe daghen.  Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1974, linnen, 77(1)p. Oblongformaat. Bezorgd door L. Strengholt; uitgegeven naar de eerste editie van 1645.10,-

11153 Huygens, R.B.C. Reynardus Vulpes. De Latijnse reinaert-vertalingen van Balduinus Iuvenis.  Zwolle, Tjeenk Willink, 1968, 1e, gebonden, 190p. Zwoilse drukken en herdrukken nr. 66.30,-

15367 Jacobs, J.H. Jan de Weert's  Nieuwe Doctrinael of Spieghel van sonden.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1915, 1e, ingenaaid, 323p. Boekblok gebroken.20,-

12021 Janssens, Jozef D., e.a. Op avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage Landen.  Amsterdam, Prometheus, 1998, 1e, garenloos, 389p.12,-

12309 Janssens, Jozef. De Graal en de ridders van de Ronde Tafel.  Leuven, Davidsfonds, 1995, 1e, linnen met stofomslag, 127p. Fraai geïllustreerd.9,-

15246 Johannes, G.J.(bez.) Aenmerckinghe op de tegenwoordige Steert-Sterre. Jacob Cats' visie op sterren, kometen en hun invloed.  Utrecht, Hes, 1986, 1e, garenloos, 112p.6,-

13244 Jonk, Jan.(vert.) Beowulf.  Z.p., Papieren Tijger, 2002, 1e,ingenaaid met omslag, 197p.10,-

14763 Kalff, G. Literatuur en tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw.  Haarlem, Erven Bohn, 1895, 1e, halfleder, 318p.25,-

8161 Kampen, Hinke van, en Herman Pley. De pastoor van Kalenberg. Een laatmiddeleeuwse anekdotenverzameling.  Muiderberg, Coutinho, 1981, 1e, garenloos, 96p.9,-

6193 Keyser, P. de. Hein van Aken: Van den coninc Sladijnende van Hughen van Tabaryen.  Leiden, Brill, 1950, 1e, ingenaaid, 28p.5,-

14090 Keyser, Paul de.(bew.) Die Borchgravinne van Vergi.  Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1947, 1e, ingenaaid, 53p. Met houtsneden van Luc. De Jaegher.10,-

11273 Kloeke, G.G. Seer schoone spreeckwoorden.  Assen, Van Gorcum, 1962, linnen, 68p. Studie over de uit 1549 in Antwerpen verschenen woordenlijst.12,5,-

4805 Kneppelhout, J. Opvoeding door vriendschap.  Amsterdam, Querido, 1980, ingenaaid, 83p.  Toegelicht door Marita Mathijsen & Frank Ligtvoet.  Geïllustreerd.(stempeltje vorige eigenaar op franse titel).8,-

11448 Knuttel, J.A.N. Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming.  Groningen, Bouma's Boekenhuis, 1974, 2e, linnen, 543p. Herdruk van de uitgave Rotterdam 1906.20,-

9086 Komrij, Gerrit.(samst. en inl.) Aan een droom vol weelde ontstegen. Poëzie uit de Romantiek 1750-1850.  Amsterdam, Meulenhoff, 1982, 1e, garenloos, 292p.(flauw vouwtje in voorplat).8,-

11958 Kruyskamp, C. De middelnederlandse boerden.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1957, 1e, ingenaaid, 159p. (geplastificeerd). Naam vorige eigenaar op Franse titel.15,-

11677 Kruyskamp, C.(bez.) Dichten en spelen van Jan van den Berghe.  Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1959, 1e, linnen, 151p. Vereeniging der Antwerpsche bibliophielen, tweede reeks, nr. 4.15,-

13443 Kruyt-Parmentier, A.M. Das Buch Extasis van Jan vander Noot.  Leiden, Rijksuniversiteit Leiden, 1989, 1e, 2 dln., (97)223p., gecyclostyleerd. Doctoraalscriptie.25,-

13442 Kruyt-Parmentier, A.M. Jan vander Noot: De apodixe in Das Buch Extasis.  Leiden, in eigen beheer, z.j., 1e,gecyclostyleerd. Scriptie. Bijgevoegd correspondentie van auteur met professor Zaalberg.20,-

6613 Laan, N. van der(red.) Noordnederlandse rederijkersspelen.  Amsterdam, Elsevier, 1941, 1e, halfleder, 321p. Bibliotheek der Nederlandse letteren.12,-

14386 Laan, N. van der. Redrijkersspelen. Naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche Gemeentearchief.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932, 1e, ingenaaid, 140p.10,-

11663 Lange, J. de.(inl. en toel.). P.C.Hooft's Rampzaeligheden der Verheffinge van den Hujze Medicis.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1981, 1e, ingenaaid, 308p. Reeks Nijhoffs Nederlandse Klassieken.8,-

11773 Laurillard, E. Ernstig en Los.  Amsterdam, D.B. Centen, 1888, 3e verm., (verguld) linnen, 229(2)p.10,-

12060 Lecoutere, C., en W.L. de Vreese. Een schoon historie van Tiurias ende Floreta, seer ghenuechlijck om lesen, hoe turias die schoone floreta ontschaecte ende hoe hy namaels coninck van persen ghecroont werdt.  Leiden, Brill, 1904, 1e, ingenaaid, 84(2)p. Nederlandsche Volksboeken VIII.10,-

14279 Lecoy, Félix. Guillaume de Lorris , Jean de Meun: Le roman de la rose.  Paris, Champion, 1965/1966/1970, ingenaaid, 3 dln., 293(1),303(1),273(2)p.20,-

6619 Leeuwen, W.L.M.E.(red.) Dichterschap en Werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika.  Utrecht, De Haan, 1943, 2e verm., 434p. Fraai geïllustreerd.25,-

13287 Lekkerkerker, K., H.J. Scheepmaker en Jan Spierdijk.(red.) Proloog, cultureel en literair tijdschrift van de jonge generatie.  Amsterdam, Contact, 1945, 1e jr., nr. 1, 48p. Met bijdragen van Bertus Aafjes, Adriaan Morriën, e.a.10,-

14103 Lennep, J. van. Een droom van Californië. Kluchtspel met zang.  Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1849, 1e, ingenaaid, 60p. Papieren gemarmerde omslag ontbreekt deels. Op titelpagina geschreven opdracht van de uitgever aan het gemeentebestuur van Amsterdam.20,-

14104 Lennep, J. van. Elizabeth Musch. Een tafereel uit de zeventiende eeuw. 3 dln.  Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1851, 1e, ingenaaid, 238, 233, 226p. Papieren omslag, waarvan rugjes beschadigd. Op titelpagina geschreven opdracht van de uitgever aan het gemeentebestuur van Amsterdam. Gesigneerd, ook door de drukker!40,-

13367 Lennep, J. van.(bez.) De gedichten van den schoolmeester.  Amsterdam, Elsevier, 1901, linnen, 9e, 292p. Met 300 illustraties van J. Donker.15,-

15348 Lexers, Matthias. Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch.  Stuttgart, Hirzel, 1976, 34e, garenloos, 505p.10,-

14316 Loey, A. van. Middelnederlands leerboek.  Antwerpen, De Sikkel, 1947, 1e, ingenaaid, 357p. Lichte gebruikssporen.20,-

11633 Loey, A. van. Schönfelds historische grammatica van het Nederlands. Klankleer, vormleer, woordvorming.  Zutphen, Thieme, 1970, 8e, linnen, 372p.10,-

11983 Lox, Harlinda. Van stropdragers en de pot van Olen. Verhalen over Keizer Karel.  Leuven, Davidsfonds, 2000, 3e, ingenaaid, 271p.10,-

12601 Lub, J.J. Sinte Augustijns Hantboec.  Assen, van Gorcum, 1962, 1e, ingenaaid, 2 dln., 421(274)p. Dissertatie. Met stellingen.30,-

11636 Luxemburg, Jan van, Mieke Bal en Willem G. Weststeijn. Inleiding in de literatuurwetenschap.  Muiderberg, Coutinho, 1988, 6e, ingenaaid, 313p.10,-

15098 Maerevoet, L, en Bondt, F. de. Bijdrage tot de studie van de woordenschat van de Scheldevissers te Mariekerke.  Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1961, 1e, ingenaaid, 221p. Reeks VI, nr. 84.25,-

6609 Maj, J.J. De rederijkers.  Amsterdam, Van Kampen, 1944, 1e, halflinnen, 184p.  Patriareeks nr. 34.9,-

13228 Matthews, John. Elementen van Arthur-mythologie.  Naarden, Strengholt, 1994, 1e, garenloos, 128p. Nederlandse vertaling door Erica Meiners-Feberwee.5,-

14021 Meesters, Rob. Roman van Heinric ern Margriete van Limborch. Uitgegeven volgens het Brusselse Handschrift.  Amsterdam, Wereldbibliotheek/Stichting "Onze oude letteren", 1951, 1e, linnen, 77,147,p. Met separaat bijgevoegd 'Aantekeningen bij het tekstgedeelte'.25,-

16643 Merken, Lucretia Wilhelmina van. Het nut der tegenspoeden, brieven en andere gedichten,(..)  Amsterdam, Pieter Meijer, 1762, 1e, halfleder(kalfs), 344(4)p. Rugschildje. Fraai.250,-

11936 Mertens, Th. e.a. Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza.  Amsterdam, Prometheus, 1993, 1e, ingenaaid, 510p.15,-

11933 Mertens, Thom(red.) Siet, de brudegom comt. Facetten van Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec(1293-1381).  Kampen, Kok, 1995, 1e, garenloos, 112p.5,-

12750 Micha, Alexandre. Étude sur le "Merlin" de Robert de Boron. Roman du XIIIe siècle.  Genève, Droz, 1980, 1e, ingenaaid, 239(1)p.25,-

13229 Minary, Ruth & Charles Moorman. An Arthurian Dictionary.  Chicago, Academy Chicago Publishers, 1990, 2e, garenloos, 117p.5,-

15198 Mitchell, Bruce, en Robindon, Fred C. Beowulf. An Edition.  Oxford, Blackwell, 1998, 1e, ingenaaid, 318p. Mooie staat.12,5,-

14435 Moerdijk, A. handleiding bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal(WNT)  's-Gravenhage, Sdu, 1994, 1e, garenloos, 307p.15,-

12337 Moignet, Gérard. La Chanson de Roland. Texte original et traduction.  Paris, Bordas, 1995, garenloos, 320p.7,-

15359 Moltzer, H.E,, en Te Winkel, Jan.(red.) levens en legenden van heiligen. Eerste gedeelte: Brandaen en Panthalioen.  Groningen, Wolters, 1991, 1e, 70(1)p. Opnieuw in band gezet.10,-

11991 Moolenbroek, Jaap van, en Maaike Mulder(red.). Scolastica willic ontbinden. Over de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant.  Hilversum, Verloren, 1991, 1e, ingenaaid, 147(1)p.15,-

16578 Mulders, J. van. Karel en Elegast. Uit het Middelnederlandsch naverteld.  Brussel, Marc Didier, z.j., 1e, geniet, 36p. Met plaatjes van M. Moniquet. Reeks Nederlandsche Lectuur voor de jeugd. No. VII.10,-

10545 Naeff, J.P. Bredero en de kritiek.  Amsterdam, Atehenaeum-Polak & Van Gennep,  1971, 1e, garenloos, 183p.(naam vorige eigenaar op titelpagina).7,-

14693 Napoleon de Pauw. Middelnederlandsche gedichten en fragmenten.  Gent, Siffer, 1893, 1e, gebonden, 289p. Eerste aflevering.35,-

14721 Nieuwland, Pieter. Nagelaten gedichten.  Haarlem, Loosjes, 1827, 3e verm.,ingenaaid, 196p. Papieren uitgeversband. Mooi exemplaar.20,-

16600 Oostrom, F.P. van, e.a. Misselike tonghe. De Middelnederlandse letterkunde in interdisciplinair verband.  Amsterdam, Prometheus, 1991, 1e, ingenaaid, 237p.8,-

14658 Oostrom, F.P. van, en Anrooij, W. van(eindred.) Grote lijnen. Syntheses over  Middelnederlandse letterkunde.  Amsterdam, Prometheus, 1995, 1e, ingenaaid, 234p.7,-

12002 Oostrom, F.P. van, en Frank Willaert(red.) De studie van de Middelnederlandse letterkunde: stand en toekjomst. Symposium Antwerpen 22-24 september 1988.  Hilversum, Verloren, 1989, 1e, ingenaaid, 269p.10,-

13634 Oostrom, F.P. van.(samst.) Voorbeeldig vertellen. Middelenederlandse exempelen.  Amsterdam, Querido, 1985, 1e, garenloos, 111p. Reeks griddioen.4,5,-

11994 Oostrom, Frits van(bez.) Jacob van Maerlant: Spiegel historiael.  Amsterdam, University Press, 1994, 1e, ingenaaid, 118p.9,-

12355 Oostrom, Frits van. Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hun publiek.  Amsterdam, Prometheus, 1992, 1e, garenloos, 334p.15,-

11979 Ornée, W.A. De zin in het Nederlands proza en de poëzie van Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde. Een syntactisch-stilistische analyse.  Groningen, Rijks-Universiteit, 1955, 1e, ingenaaid, 320p. Dissertatie.  Avec sommaire en francais.25,-

11464 Oudemans, A.C. Sr. Woordenboek op de gedichten van G.Az. Bredero.  Leiden, Brill, 1857, 1e, halfleer, 512p. Nieuwe reeks van Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Lichte roest; stempel vorige eigenaar op titelpagina;mooi exemplaar.35,-

12015 Oudemans, A.C.Sr. Taalkundig woordenboek op de werken van P.C.Hooft.  Leiden, Steenhoff, 1868, 1e, opn. geb., 496(1)p. Enkele onderstrepingen met potlood in het voorbericht.40,-

7733 Overmaat, B. Mellibeus. Een geschrift van Dirc Potter.  Nijmegen, Paapo, 1950, 1e, ingenaaid, 121p. Diss.25,-

11090 Pater, J.H.C. de. Jan van Hout (1542-1609) Een levensbeeld uit de 16e eeuw.  's-Gravenhage, Daamen, 1946, 1e, linnen, 122p.5,-

15343 Paul/Moser/Schröbler. Mittelhochdeutsche Grammatik.  Tübingen, Niemeyer, 1975, 21e, garenloos, 504p.20,-

12291 Pennink, R.(bez.) Twee uit het latijn vertaalde middelnederlandse novellen.  Zwolle, Tjeenk Willink, 1965, 1e, ingenaaid, 174p. Zwolse drukken en herdrukken nr. 43.10,-

9692 Peregrijn, Lukas. Al bleef ik eeuwig ongelezen. Tijdgenoten der tachtigers die tachtig meden of bestreden. Een bundel romantische en opstandige verzen.  Den Haag, Bert bakker, 1974, 1e, garenloos, 189p.5,-

8157 Pley, Herman. Nederlandse literatuur van de late middeleeuwen.  Utrecht, HES, 1990, 1e, garenloos, 243p.20,-

14196 Poot, H.K. H.K. Poot's gedichten, dl. III.  Amsterdam, Baalde, 1780, halflinnen, 382p.(band heeft gebruikssporen).15,-

14947 Portegies, Annette, en Rijghard, Ron. Nederlandse literatuur in een notendop. Wat iedreen van de nederlandse en Vlaamse letteren moet weten.  Amsterdam, Prometheus, 1999, 1e, garenloos, 131(1)p. Met medewerking van René van Stipriaan.5,-

14700 Potter, Dirc. Der minnen loep.  Leiden, 1845-1847;. 280 pp.+ Facs.,355 pp; (Werken Ver. Oude Ned. Letterk. II:1, 3, III: 1, IV: 1); in 4 'stukken'; Hleder,rug licht beschadigd.100,-

8302 Prinsen, J. J.Lzn. Gerbrand Adriaensz. Bredero.  Amsterdam, Graauw, 1919, 1e, (groen) linnen, 153p. Geïllustreerd.10,-

14660 Reeser, H. De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint 1812-1851.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1962, 1e, linnen, 361p.12,5,-

6254 Reest, Rudolf van. 'n Onbegriepelijk mensch. Het leven van Mr. W. Bilderdijk.  Goes, Oosterbaan & Le Cointre, z.j., 2e, gebonden, 344p.9,-

8162 Resoort, Rob. Robrecht de duyvel.  Muiderberg, Coutinho, 1980, 1e, ingenaaid, 151p.10,-

11953 Reynaert, J. Jan Praets parlament van omoed ende hoverdije. Met een inleiding tot de "Speghel der Wijsheit".  Nijmegen, ALFA, 1983, 1e, ingenaaid, 131p.10,-

11978 Reynaert, J. e.a. Wat is wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde.  Amsterdam, Prometheus, 1994, 1e, ingenaaid, 475p.20,-

13288 Rodenko, Paul, Fokke Sierksma, Anne Wadman en Gerrit Borgers(red.) Podium, literair maandblad.  Amsterdam, Podium, 1947, 1e, jrg., nr. 1, 56p. Met bijdragen van Gerrit Achterberg, Ben Cami, e.a.(gebruikssporen)10,-

15346 Saran/Nagel. Das Übersetzen  aus dem Mittelhochdeutschen.  Tübingen, Niemeyer, 1975, 6e verb.,garenloos, 228p.10,-

14775 Schatz, Henriëtte. Lik op stuk. Het dialect van Amsterdam.  's-Gravenhage, BZZTôH, 1987, 1e, garenloos, 96p.6,-

11676 Schellart, Fr., J.(bez.) Volksboek van Margarieta van Lymborch(1516).  Amsterdam, Wereldbibliotheek/Stichting "onze oude letteren", 1952,1e, linnen, 151p.10,-

15863 Schenkeveld, Maria A. Dutch Literature in the Age of Rembrandt. Themes and ideas.  Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 1991, 1e, gebonden met omslag, 215p. Illustraties.20,-

5376 Schmook, Ger. Hendrik Conscience c.s. schrijven aan zijne majesteit Leopold 1: 10.10.1846.  Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1984, ingenaaid met flappen, 273p.11,-

13863 Schurman, Anna Maria van. Eucleria, of uitkiezing van Het Beste Deel.  Leeuwarden, De Tille, 1078, 2e(facsimilé van uitgave uit 1684), kunstleer, z.pa. Met een inleding door Prof. Dr. S. van der Linde.30,-

14677 Schützeichel, R. Althochdeutsches Wörterbuch.  Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1981, 3e verb. , garenloos, 250p.25,-

14358 Seyn, Eug. De. Reinaard de Vos.  Brugge, Excelsior, z.j., 1e, ingenaaid, 70p.(lichte roest).14,-

16579 Slings, Hubert.(samst.) Karel en Elegast.  Amsterdam, University Press, 1997, 1e, ingenaaid, 96p. Illustraties.6,-

12965 Smout, Herm. Het Antwerps dialect. Met een schets van de geschiedenis van dit dialect in de 17de en 18de eeuw.  Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, z.j., 2e, gebonden, 160(20)p. Ingeleid door Yvette Stoops.15,-

11889 Spijker, Irene(bez.) De Historie vanden Vier Heemskinderen.  Amsterdam, Bert bakker, 2005, 1e, linnen met stofomslag, 397p. Met leeslint. Fraai.25,-

13576 Starter, Jan Jansz. Friesche lusthof.  Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1974, (groen) linnen, z.p. Fotomechanische herdruk naar uitgave uit 1621.10,-

6177 Stebbins, Sara. Studien zur Tradition und Rezeption der Blidlichkeit in der 'Eneide' Heinrichs von Veldeke.  Frankfurt/Bern, Lang, 1977, 1e, garenloos, 219p. Dissertatie.25,-

13673 Steenbergen, G. Jo.(bez.) De bekeeringe Pauli.  Zwolle, Tjeenk Willink, 1953, 1e, ingenaaid, 104p.5,-

11628 Stellinga, G.(bez.) Het abel spel van "Gloriant van Bruuyswijc"en de sotternie "De Buskenblazer" na volghende.  Culemborg, Tjeenk Willink, 1976, ingenaaid, 114p. Reeks Klassieken Nederlandse letterkunde.4,-

14436 Sterkenburg, P.G.J. van. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Portret van een Taalmonument.  's-Gravenhage, Sdu, 1992, 1e, garenloos, 253p.9,-

9076 Stipriaan, R. van. Leugens en vermaak. Boccaccio's  novellen in de kluchtcultuur van de Nederlandse renaissance.  Amsterdam, University Press, 1996, 1e, ingenaaid, 357p. Illustraties.20,-

14755 Stoett, F.A. Middelnederlandsche spraakkunst.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1923, 3e herz., ingenaaid, 266p.7,-

15266 Stoett, F.A. Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden, naar hun oorsprong en beteekenis verklaard.  Zutphen, Thieme, 1905, 2e, linnen, 804p.50,-

14272 Storey, Christopher. La vie de Saint Alexis.  Genève, Droz, 1968, ingenaaid, 155(3)p. Texte du Manuscrit de Hildesheim(L)15,-

7287 Stuiveling, G. De wording van Perks 'Iris'.  Zwolle, Tjeenk Willink, 1963, ingenaaid met stofomslag, 74p. Zwolse drukken en herdrukken.6,-

7718 Stuiveling, Garmt(inl.) Van den lande van ouer zee.  Amsterdam, Herzberger, 1966, ingenaaid, 2 dln, 45/39p. Met facsimile van het oorspronkelijke handschrift.(omslag licht verkleurd).22,-

14149 Te Winkel, Jan. Maerlants werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw.  Gent, Vuylsteke, 1892, 2e omgew., (verguld halfleder) 535p.Bovenzijde rug heel licht beschadigd.75,-

12013 Thiele, Johannes(red.). De Minne is al. 19 portretten van vroouwelijke mystieken uit de Middeleeuwen.  's-Gravenhage, Meinema, 1990, 1e, garenloos, 264p. Nederlandse vertaling door Ton van der Stap.10,-

12913 Thompson, John Jay(ed.) Wauchier de Denain: La vie mon signeur Seint Nicholas, Le beneoit Confessor.  Genève, DROZ, 1999, 1e, 271p.15,-

13768 Tideman, J. Gedichten.  's-Gravenhage, Gebr. Van Langenhuysen, z.j., 1e, (verguld)linnen(reliëf),168p."Niet in den handel" Genummerde uitgave: nr.118.25,-

15499 Tollens, H. Cz. Gedichten. Derde deel.  Rotterdam, Immerzeel, 1815, 1e, gekartonneerd, 196p. Gebruikssporen.20,-

15492 Tollens, H. Cz. Gedichten. Eerste deel.  Den Hage, Immerzeel, 1808, 1e, uitgeversband, 192p. Band beschadigd; binnenwerk goed.15,-

6181 Van den vos Reinaerde. L.M. van Dis: Van den Vos Reinaerde.  Groningen, Wolters, 1976, 20e, garenloos, 230p. Geplastificeerd.5,-

6186 Van den vos Reinaerde. J. Bosch: Reinaert-perspectief.  Kampen, Kok, 1972, 1e, ingenaaid, 51p.10,-

6187 Van den vos Reinaerde. H.W.J. Vekeman(inl./vert.): William Madoc.  Amsterdam, Bakker, 1977, 1e, garenloos, 164p.5,-

5388 Veenstra, Fokke. Ethiek en moraal bij P.C.Hooft. Twee studies in renaissancistische Levensidealen.  Zwolle, Tjeenk Willink, 1968, 266p. Met bijlage. Reeks : Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies.9,-

12852 Vekeman, H.W.J.(inl. en vert.) William: Madock  Amsterdam, Bert Bakker, 1977, 1e, garenloos, 164p.8,-

12726 Vekeman, Herman W.J. Eerherstel voor de mystieke amazone. Het Twee-vormich Tractaetken.  Kampen, Kok, 1996, 1e, garenloos, 69p. Middelnederlandse tekst met hertaling en commentaar.6,-

11959 Verdenius, A.A. Jacob van Maerlant's heimelijkheid der heimelijkheden. Opnieuw naar de handschriften uitgegeven en van inleiding en aanteekeningen voorzien.  Amsterdam, A.H. Kruyt, 1917, 1e, ingenaaid, 210p. Dissertatie.(bovenzijde rug heel licht beschadigd).50,-

11749 Verdeyen, Paul. Jan van Ruusbroec. Mystiek licht uit de Middeleeuwen.  Leuven, Davidsfonds, 1996, 2e herz., ingenaaid, 167p.10,-

11968 Verhaak, G.T.H.M. Het geestelijk liedboek uit het tertiarissenklooster "Mariengraff" te Grave. Deel 1: inleiding.  Zwolle, Tjeenk Willink, 1963, 1e, ingenaaid, 362p. Dissertatie.20,-

13438 Verkroost, C.M.(bez.) nagelaten brieven van P.A. de Genestet, 1829-1861.  Delft, Elmar, 1976, 1e, linnen,249p. Met inleiding en annotaties.8,-

11747 Verwijs, Eelco. Jacob van Maerlant's Naturen Bloeme.  Arnhem, Gijsbers & Van Loon, 1980, linnen, 2 dln. In één band.345/251p. Ongewijzigde herdruk van de editie uit 1878.25,-

14871 Vliet, P. van der. Wolff & Deken's  Brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting.  Utrecht, HES, 1982, 1e, ingenaaid, 400p. Dissertatie. Met stellingen.8,-

16092 Vondel, J., van den. Twee zeevaart-gedichten.  Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1987, 1e, ingenaaid met omslag, 1979, 2 dln., 257/247. Deel 1: Teksten en inleiding; deel 2: apparaat en commentaar. Historisch-kritische uitgave verzorgd door Marijke Spies. Monumenta Literaria Neerlandica 111,2.30,-

13774 Vooys, C.G.N. de. Middelnederlandse legenden en exempelen.  Groningen, Wolters, 1926, herz. en ver.,374p.(belettering rug verkleurd).20,-

11641 Vooys, C.G.N. de. Geschiedenis van de Nederlandse taal.  Groningen, Wolters-Noordhoff, 1970, linnen, 269p.15,-

14387 Vreese, Willem de.(bez.) Die eerste bliscap van Maria.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931, 1e, ingenaaid, 186p.10,-

16806 Vries, M. de, en Winkel, L.A. Te. Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche Taal, met aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden.  's-Gravenhage, Nijhoff, 1866, 1e, linnen, 410p. (gebruikssporen)50,-

13823 Vries, Willemien B. de. Wandeling en verhandeling. De ontwikkeling van het Nederlandse hofdicht in de zeventiende eeuw(1613-1710).  Hilversum, Verloren, 1998, 1e, ingenaaid, 319p. Diss.20,-

15193 Waard, Elly de. Anna Bijns.  Amsterdam, Anna Bijns Stichting, 1985, 1e, ingenaaid, 39p.(naam vorige eigenaar op Franse titel)4,-

12354 Wackers, Paul, e.a. Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en de Middelnederlandse letterkunde.  Amsterdam, Prometheus, 1996, 1e, ingenaaid, 363p.25,-

11952 Warnar, Geert. Het Ridderboec. Over Middelnederlandse literatuur en lekenvroomheid.  Amsterdam, Prometheus, 1995, 1e, ingenaaid, 242p.30,-

13589 Warnar, Geert. Ruusbroec; literatuur en mystiek in de veertiende eeuw.  Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep,2003, 1e, linnen,398p. Illustraties.20,-

15211 Weijnen, A. Structurele factoren in de historische grammatica van het Nederlands.  Assen, Van Gorcum, 1966, 1e, geniet, 40p.5,-

15215 Weijnen, A. Nederlandse dialectkunde.  Assen, Van Gorcum & Comp. - G.A.Hak & Dr.H.J.Prakke, 1958. , linnen, 397 blz. 41 kaarten (1 uitsl.)8,-

12006 Weijnen, A.(red.) Frankisch, Merovingisch, Karolingisch.  Assen, Van Gorcum & Co, 1965, 1e, linnen, 106p.7,-

11682 Weijnen, A.A. Het Algemeen Beschaafd Nederlands historisch beschouwd.  Assen, Van Gorcum, 1974, 1e, geniet, 35p.13,-

11681 Weijnen, A.A. De oorzaken in de taalgeschiedenis.  Assen, Van Gorcum, 1971, 1e, geniet, 19p.5,-

15207 Wenseleers, Luk. De pels van de vos. Historische achtergronden van de middeleeuwse Reinaert-satire.  Amsterdam, Meulenhoff, 1973, 1e, garenloos, 310p.10,-

13495 Werkgroep Brusselse en Utrechtse neerlandici. Truwanten. Een toneeltekst uit het handschrift- Van Hulthem.  Utrecht, HES, 1987, 3e herz., garenloos, 155p.5,-

11772 Westrheene, T. van Wz.(samst.) Ernst en luim.  Leyden, Sythoff, 1858, 1e, (verguld)linnen, 213p. Rugje heel licht verkleurd.20,-

13060 Wijngaards, N.(inl. en aant.). Liederen van Mechteldis van Lom en andere annuntiaten, voorafgegaan door De Transcedronkroniek van Barbara de Put.  Zwolle, Tjeenk Willink, 1957, 1e, ingenaaid, 276p. Zwolse drukken nr. 25.6,-

11311 Wijngaards, N.C.H.(bez.) S. Costers Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en men Juffer van Grevelinckhuysen.  Zutphen, Thieme, z.j., ingenaaid, 112p. Met aantekeningen van F.A. Stoett. Klassiek Letterkundig Pantheon 172.7,-

12293 Wijngaards, Nicolaas carel Heinrich. Mechteldis van Lom 1600-1653. Dichteres en Annuntiate van venlo.  Zwolle, Tjeenk Willink, 1957, 1e, ingenaaid, 178(1)p. Dissertatie.10,-

12336 Willaert, Frank, e.a. Een zoet akkord. Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen.  Amsterdam, Prometheus, 1992, 1e, ingenaaid, 441p.20,-

5375 Witstein, S.F. en E.K. Grootes.(red.) Visies op Vondel na 300 jaar.  Den Haag, Nijhoff/Tjeenk Willink Noorduyn, 1979, ingenaaid, 327p.9,-

14155 Zaalberg, C.A.(ed.) The Olympia epics of Jan van der Noot.  Assen, Van Gorcum, 1956, gebonden met omslag, 274. Facsimile uitgave van Das Buch Extasis, Een cort begryp der XII boecken olympiados en Abrege des douze livres olympiades.10,-

15252 Zwaan, F.L. Tien gedichten van Constantijn Huygens.  Amsterdam, Van Gorcum, 1976, 1e, linnen,219p. Van Gorcum's  literaire bibliotheek nr. 29.10,-