Jongste verversing: dinsdag 21 oktober 2014

 

 

 

14418 Adams, Cindy(ed.) Sukarno, an Autobiography as told to Cindy Adams.  Hong Kong, Gunung Agung, 1966, 2e, linnen, 324p. Foto's.13,-

13017 Aernsbergen, A.I. van.(samst.) Chronologisch overzicht van de werkzaamheden der jezuiten in de missie van N.O.-I.. Bij den 75sten verjaardag van hun aankomst in de nieuwe missie 1859 - 9 juli - 1934.  Bandoeng, Nix, 1934, 1e, linnen, 440p. Opnieuw in de band gezet; wormgaatjes in band. Boekblok prima.60,-

13713 Anak Agung Gde Agung, Ide. Bali in the 19th century.  Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1991, 1e(engelstalige), ingenaaid, 292p. Foto's; uitklapbaar kartje.20,-

11315 anoniem. Indië-nummer van het illegale Trouw.  Z.p., Trouw, 1943, 1e jrg., nr. 14, geniet, 16p.25,-

16009 anoniem. Sumatra's Westkust in beeld.  Weltevreden, Encyclopedisch Bureau, 1920, 1e, halflinnen, 97p. Foto's; met twee uitklapbare kaarten. Lichte roest.17,5,-

13409 Backer Dirks, F.C. De Gouvernementsmarine in het voormalige Nederlands Indië 1861-1949.  Houten, De Boer Maritiem,1986, 1e, 3 dln, gebonden met stofomslag, 336/359/330p. Rijk geïllustreerd. Mooie staat.75,-

12102 Baudet, H. en I.J. Brugmans.(red.) Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië.  Assen, Van Gorcum, 1984, 2e, ingenaaid, 374p.10,-

16786 Beekman, E.M. Troubled pleasures. Dutch Colonial Literature from the East Indies, 1600-1950.  Oxford, Clarendon Press, 1996, 1e, gebonden met stofomslag, 654p.65,-

13336 Beest, N. De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner.  Meppel, Boom, 1981, 2e,ingenaaid,476p. Met opdracht van vorige eigenaar op titelpagina.15,-

13337 Beets, Nic. De levenden. Een geschiedenis uit het Pacific-oorlogsjaar 1942.  Utrecht, Beets-Beels, 1989, 1e, ingenaaid, 364p. Met erratavelletje.10,-

11780 Bekaar, J.J. Hoe wij Insulinde besturen. Interviews met bestuurders in onze oost. Tweede bundel.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1914, 1e, ingenaaid, 202p. (Lichte roest)10,-

8256 Berg, G.W.H. van den. Baalen Droefheid; Biak-Nederlands Nieuw-Guinea sche®tsenderwijs.  Den Haag, Moesson, 1981, 1e, garenloos, 136p. Geïllustreerd.10,-

9806 Berg, Joop van den. Soebatten, sarongs en sinijo's . Indische woorden in het Nederlands.  's-Gravenhage, BZZTôH, 1991, 1e, garenloos, 111p. Nieuwstaat.14,-

9314 Bergen, Leo van. Een Menslievende en Nationale Taak. Oorlog, kolonialisme en het Rode Kruis in Nederlandsch-Indië 1870-1950.  Soesterberg, Aspekt, 2004, 1e, garenloos, 302p.16,-

9497 Beynon, H.C. Nederland staat terecht in Indonesië. Achtergronden bij de processen tegen de nederlanders Jungschläger, Schmidt en anderen in Djakarta.  Utrecht, Bruna, z.j., 1e, gebonden, 236p. Met een voorwoord van prof. Mr. J.M. van Bemmelen.12,-

1694 Bezemer, T.J. Indonesische Kunstnijverheid.  Amsterdam, Meulenhoff, z.j., halflinnen, 168p., foto's.,57,-

13076 Bezemer, T.J., e.a.(red.) Nederlandsch Indië oud & nieuw.  Amsterdam, Tijdschrift nederlandsch Indië. Oud & Nieuw, 1919/1920, 4e jaargang, linnen, 384p. Mooi exemplaar.50,-

8559 Bijkerk, J.C. Erfenis van haat.  Hilversum, De Boer, 1967, 1e, garenloos, 235p.(roman)5,-

3692 Bikker,A.(inl.) Pergilah kamoe! Gaat dan heen!  Dordrecht, D.J. van Brummen, 1959, 2e, gebonden met (licht besch.) stofomslag, 251p. , met overzichtskaart. Uitgave in opdracht van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland.20,-

10901 Binnerts, C. "Alles is in orde heren…!" Een dagboek van het eiland Flores uit het jaar 1943.  's-Gravenhage, Minerva, 1988, 2e, garenloos, 86p. Met een inleiding van Rudy Kousbroek.5,-

5570 Blom, J.C.H. De muiterij op de Zeven Provinciën.  Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1975, 1e(handelseditie van dissertatie), linnen met stofomslag, 367p. Klassieke studie.30,-

6705 Bodan, L. Jeugdige vrijbuiters.  Oegsgeest, Zendingsbureau, 1922, 1e, geniet, oblongformaat, 48p. Foto's Kaftje beschadigd..10,-

15109 Boeke, J.H. Indische economie; 2 dln. Deel 1 : De theorie der Indische economie; Deel 2: De nieuwe economische overheidspolitiek in Nederlandsch-Indië  Haarlem, Tjeenk Willink, 1940, 2dln., 1e, linnen, 200/152p.15,-

14411 Boeke, J.H. Economics and economic policy of dual societies as exemplified by Indonesia.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1953, 1e, linnen,324p.(bovenzijde voorzijde en rug licht verkleurd).25,-

13763 Boelaars, J. Nieuw Guinea, uw mensen zijn wonderbaar. Het leven der Papua's in Zuid Nieuw Guinea.  Antwerpen, Sheed & Ward, 1953, 1e, linnen met (heel licht beschadigde) omslag, 167(1)p. Foto's.20,-

10983 Bosch, F.D.K. Het ontwaken van het aesthetisch gevoel voor de hindoe-javaansche oudheid.  Santpoort, Mees, 1938, 1e, ingenaaid, 39p. Inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 2 mei 1938.10,-

400 Bosscher, Doeko en Berteke Waaldijk. Ambon, eer & schuld; politiek en pressie rond de Republiek Zuid-Molukken.  Weesp, Holkema & Warendorf, 1985, 1e, paperback, 254p., foto's,7,-

6703 Bout, D.C.A. Eerstelingen des Oogstes op Jappen.  Oegstgeest, Zendingsbureau, z.j., 2e, ingenaaid, 72p. Foto's.9,-

6704 Bout, D.C.A. Groeiende arbeid op Jappen.  Oegstgeest, Zendingsbureau, z.j., 1e, ingenaaid, 70p. Foto's.9,-

1776 Brandt, Willem. Oostwaarts.  Bilthoven, De Gemeenschap, 1937, ing., 79p.; gesigneerd en met opdracht: "Voor C.Vos, met oprechte gevoelens van vriendschap en erkentelijkheid van den schrijver, Medan,Deli, december 1937." ,34,-

11473 Brandts Buys- van Zijp, J.S. en A. De toonkunst bij de Madoereezen.  Weltevreden, Djawa, z.j., ingenaaid, 290(XXV)p. Afl. 3-6 van het tijdschrift Djawa van het Java-instituut.  Foto's en tekeningen.(roest).75,-

16699 Breman, Jan. Koelies, planters en koloniale politiek.  Dordrecht, Foris Publications, 1987, 2e, ingenaaid, 417(1)p. € ,-

408 Brongersma, L.D. en G.F. Venema. Het witte hart van Nieuw-Guinea; met de Nederlandse expeditie naar het Sterrengebergte.  Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1960, linnen met omslag, 287p., foto's,16,-

13320 Brouwer, P.R., e.a. International Aspects of the Indonesian Struggle for Independence/Aspek-Aspek Internasional Perjuangan Kemerdekaan Indonesia 1945-1949.  Jakarta, Department of Press and Cultural Affairs of the Royal Netherlands Embassy in Indonesia, 1997, 1e, gebonden, 116p. Tekst in het Engels en het maleis.15,-

13421 Brugmans, I.J., e.a. Nederlandsch Indië onder Japanse bezetting 1942-1945.  Franeker, Wever, z.j., 3e, linnen met stofomslag, 661p.25,-

4254 Bruijn, J.V. de. Het verdwenen volk.  Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1978, gebonden met stofomslag, 372p. Rijk geïllustreerd. Met een inleiding door Anthony van Kampen.16,-

1744 Budde, J.K. Naar de parels van het oosten van Java en Sumatra.  Utrecht, Kemink & Zoon, Over den Dom, 1928,ing.,99p., met inl. van prof. W.C. de Graaff.,14,-

14423 Budiardjo, Carmel, en Soei Liong, Liem. West Papua: the obliteration of a people.  Thornton Heath, Tapol, 1988, 3e rev., garenloos, 142p. Foto's.15,-

14487 Budiardjo, Carmel. Surviving Indonesia's  Gulag. A western woman tells het story.  London, Cassell, 1996, 1e, garenloos, 213p. Foreword by Lord Avebury.10,-

1603 Burgersdijk-Kolkmeijer, P. Kentering  Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1931, gekart. met o., 124p.; omslag Hans Borrebach.,18,-

16799 Bussemaker, H. TH. Bersiap! Opstand in het paradijs. De Bersiap-periode op Java en Sumatra 1945-1946.  Zutphen, Walburg Pers, 2005, 2e herz., gebonden, 400p. Foto's.(naam vorige eigenaar op schutblad).40,-

15754 Buurman, Peter. Wayang Golek. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel.  Amsterdam, Sijthoff, 1984, 2e, ingenaaid, 160p. Rijk geïllustreerd.10,-

12987 Cense, A.A., en E.M. Uhlenbeck. Critical survey of studies on the languages of Borneo.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958, 1e, ingenaaid, 82p. Met uitklapbaar kaartje. Uit de bibliotheek van bisschop Muskens, met zijn signatuur.30,-

6899 Cohen Stuart, W.J. De zeemacht in Nederlandsch-Indië 1874-1888.  's-Gravenhage, Van Cleef, 1932, 1e, ingenaaid, 104p. Aanhangsel op "De Nederlandsche zeemacht in hare verschillende tijdperken geschetst"door J.J. Backer Dirks.25,-

9962 Coolsma, S. Soendaneesch-Hollandsch woordenboek.  Leiden, Sijthoff, 1913, 2e, linnen, 729p.(band licht beschadigd)45,-

15007 Dahm, Bernhard. History of Indonesia in the twentieth century.  London, Pall Mall Press, 1971, 1e, linnen, 321p. Translation by P.S. Falla.15,-

5291 Daum, P.A. De van der Linden's .  's-Gravenhage, Thomas & Eras, 1978, ingenaaid met stofomslag, 238p. Bezorgd door Gerard Termorshuizen.16,-

4880 Deudocus, Cornelius. Bataviaasche portretten. Geschetst in ernst en caricatuur.  Amsterdam/Soerabaia, Graauw, z.j., linnen, 227p.14,-

14017 Deuss,J.J.D De theecultuur.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1930, 4e, ingenaaid, 115p. Foto's en kaartje van Preanger.8,-

12992 Dijk, Kees van. A country in despair. Indonesia between 1997 and 2000.  Leiden, KITLV Press, 2001, 1e, ingenaaid, 621p.25,-

15694 Div. auteurs. 10 vervlogen jaren. K.N.I.L.M. 1928-1938.  Batavia, K.N.I.L., 1938, 1e, gebonden, 150(2)p. Foto's.  Band beschadigd.35,-

16144 Doel, H.W. van den. De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera. 1808-1942.  Amsterdam, bert Bakker, 1994, 1e, garenloos, 577(1)p. Perfect exemplaar.15,-

13008 Doorn, J.A.A. Orde-opstand-orde. Notities over Indonesië.  Meppel, Boom, 1973, 1e, ingenaaid, 98p.7,-

16785 Doppert, Louis. De eerste generatie. Indische gebeurtenissen sinds 1936.  Naarden, Lunet, 1990, 1e, garenloos, 111p.10,-

426 Drewes, G.W.J. Modern Malay Reader  Den Haag, Servire, 1949, linnen met omslag, 253p.,18,-

15568 Droste, Chr. B. Tot betere dagen….  Amsterdam, Allert de Lange, 1946, 1e, halflinnen, 230p. Met foto's en kaartjes. Door de auteur oorspronkelijk in het Engels geschreven en door hem in het Nederlands vertaald.10,-

3651 Duynstee, F.J.F.M. Nieuw-Guinea als schakel tussen Nederland en Indonesië.  Amsterdam, De Bezige Bij, 1961, 1e, gareloos, 431p. Kwadraatpocker nr. 3.11,-

8177 Duyvendak, J.Ph. Inleiding tot de ethnologie van de Indonesische archipel. Deel 1.  Djakarta, Wolters, 1955, 5e herz., linnen, 213p. Dit deel herzien door Mr. C.Tj. Bertling.20,-

435 Emden, F.J.G. van en Willem Brandt. Kleurig memoriaal van de Hollanders op oud-Java.  Amsterdam, 1964, linnen, 240p.,9,-

13412 Emeis, M.G. Inleiding tot de Bahasa Indonésia.  Groningen, Wolters, 1948, 2e, linnen, 216p. Met separaat bijgevoegd oefenboekje.10,-

5903 End, Th. van den. De gereformeerde zendingsbond 1901-1961. Nederland- Tanah Toraja.  Z.p., Uitgave van de Raad van de Zending etc. , 1985, 1e, linnen, 782p. Rijk geïllustreerd en gedocumenteerd.45,-

1948 Everaert, Oswald. Avontuur in de djungel.  Leuven, Davidsfonds, 1949, ing., 175p., ills.5,-

11382 Fabricius, Johan. De kraton.  Amsterdam, De Bezige Bij U.A., 1945, 1e, ingenaaid, 23p.10,-

13413 Fabricius, Johan. Hoe ik Indië terugvond.  Den Haag, Leopold, 1947, 1e, gekartonneerd, 205p.(lichte gebruikssporen).7,-

4746 Fabricius, Johan. Een wereld in beroering.  Verder memoires (1936-1946) van Johan Fabricius.  's-Gravenhage, Leopold, 1952, 1e, kunstleer met stofomslag, 239p. Foto's.(vouwtje in omslag).11,-

10461 Fahner, Chr. Jali's van de Pasvallei.  Utrecht, De Banier, z.j., 1e, linnen met stofomslag, 189p. (kleuren)foto's. (hoekje uit titelpagina).7,-

9594 Fasseur, C. Geld en geweten. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische archipel. Deel 1: 19e eeuw.  Den Haag, Martinus Nijhoff, 1980, 1e, ingenaaid, 235p. (verkleuringen op voor- en achterzijde).15,-

14448 Feith, Herbert. The decline of Constitutional Democracy in Indonesia.  Ithaca, Cornell University Press, 1962, 1e, linnen, 618p.25,-

5551 Felden, Frieda van. In alle talen.  Baarn, Bosch & Keuning, z.j., 2e, gebonden met (licht besch.) omslag, 240p.9,-

445 Ferguson, Margaretha. Anna en haar vader.  Amsterdam, Arbeiderspers, 1959, 1e, ing. met omslag, 70p., Boekvink,7,-

4747 Ferguson, Margaretha. Elias in Batavia en Jakarta.  Den Haag, Leopold, 1977, 1e, garenloos, 261p.7,-

9590 Franken, L. Indrukken van een reis per Motorschip naar Ned. Oost-Indië.  Den Helder, Egner, 1931, 1e, geniet, 68p. Uitgave voor het "Helden-der-Zee-Fonds Dorus Rijkers.Kaft licht verkleurd.20,-

1900 Franks, H.George. Oerwoudstrijders onder onze driekleur.  Amsterdam/Brussel/Londen/New York, 1946, 1e, halflinnen,276p., foto's; uit het Engels vertaald door M.H.Székely-Lulofs.23,-

1766 Frische, Paul. Indische jaren achter Bilik.  Amsterdam, Querido, 1962, gebonden met omslag, 108p.,9,-

5747 Fruin-Mees, W. Geschiedenis van Java. Dl. 2. De mohammedaansche rijken tot de bevestiging van de macht der compagnie.  Batavia(Weltevreden), Commissie voor de volkslectuur, 1920, 1e, gebonden, 127p. Met illustraties en een kaart.20,-

3648 Fruin-Mees, W. Geschiedenis van Java.  Weltevreden, Commissie voor de volkslectuur, 1922, ingenaaid, 118p. Met foto's en kaarten. Deel 1: Hindoetijdperk.23,-

1692 Fuhrmann, Ernst. Neu-Guinea.  Hagen, Folkwang-Verlag, 1922, halflinnen met (besch.)omslag; 130p., in serie Kulturen der Erde; band 14; omslag en band vlekkerig.,102,-

1606 Gase, Ronald. Beel in Batavia; van contact tot conflict;verwikkelingen rond de Indonesische kwestie in 1948.  Amsterdam, Anthos, 1986, garenloos, 330p., 330p.11,-

14425 Geertz, Clifford. Agricultural Involution. The processes of ecological change in Indonesia.  Berkeley, University of California press, 1974, 6e, garenloos, 176p.10,-

8471 Geurtjens, H. Op zoek naar oermenschen.  Roermond, Romen, z.j.(1934), 1e, linnen, 150p. Foto's.20,-

10106 Geurtjens, H. Onder de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea.  Roermond, Romen & Zonen, z.j.(1938), 1e, linnen, 192p. Met verklarende woordenlijst. Foto's.22,-

5261 Gonggrijp, G. Acoka. Drama in vier bedrijven.  Amsterdam, Hadi Poestaka, 1921, ingenaaid, 119p.(klein scheurtje in papieren band).11,-

13420 Graaff, Ant. P. de. Indië blijft ons bezighouden.  Franeker, Van Wijnen, 2003, 1e, garenloos,143p. Illustraties.5,-

9318 Graaff, Ant. P. de. Vertel het je kinderen, veteraan!  Franeker, Van Wijnen, 1999, 1e, garenloos, 167p.8,-

13416 Groen, P.M.H. Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in Indonesië 1945-1950.  's-Gravenhage, SDU, 1991, 1e, gebonden met stofomslag, 359(1)p. Met acht bijgevoegde kaarten. (klein butsje aan onderzijde achterplat). Foto's.27,5,-

9415 Groeneveld, W., en J.C. Witjens. Het paard.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1924, 1e, ingenaaid, 93p. Reeks Onze koloniale dierenteelt, nr. 3.(rugje bovenaan licht beschadigd)15,-

5034 Haan, Tj. A. de. Gouden munt.  Amsterdam, In eigen beheer, 1975, 1e, garenloos, z.pa.. Gesigneerd.7,-

11576 Hall, C.J.J. van, en C. van de Koppel. De landbouw in de indischen landbouw. Deel IIB: Genotmiddelen en specerijen.  's-Gravenhage, Van Hoeve, 1949, 1e, linnen met (gehavende) stofomslag, 784p.(band vlekkerig).15,-

11577 Hall, C.J.J. van, en C. van de Koppel. De landbouw in de indischen landbouw. Deel I: algemeen gedeelte.  s-Gravenhage, Van Hoeve, 1946, 1e, linnen,423p, (gebruikssporen/band vlekkerig).10,-

13493 Hall, C.J.J. van, en Koppel, C. van de.(red.) De landbouw in den Indischen archipel.  's-Gravenhage, Van Hoeve, 1946, linnen, 3 dln. In 4 banden, 423/905/784/756p. Banden licht verkleurd. Mooie set.75,-

14702 Hart, Neville. Indië & De Indische golfbaan.  Z.p., in eigen beheer, z.j., garenloos, 58p. Fraai geïllustreerd. Oblongformaat. Curieus.10,-

12072 Hartley, M.G. Mijn Kamp, niet door Hitler maar door M.G. Hartley. Tekeningen en tekst uit het kampleven te Tjimahi-Java.  Amsterdam, Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij, 1947, 1e, halflinnen, 128p. Oblongformaat.45,-

4127 Hasselman. C.J. L'Institut Royal Colonial d'Amsterdam. Sa génèse, son fonctionnement, son avenir.  Paris, les Editions du monde nouveau, 1927, ingenaaid, 110p. Met drie uitklapbare kaartjes.18,-

16794 Hawkins, Clifford W. Praus of Indonesia.  London, Nautical Books, 1982, 1e, linnen met omslag, 134p. Rijk geïllustreerd.40,-

16801 Hedon, Ludus. Krokkot. Inderjaren in een Japans kamp.  Bergen, Bonneville, 1995, 1e, 117p.,illustraties.14,-

13009 Heering, P. Indische Schetsen.  Leiden, Brill, 1897, 2e, ingenaaid, 250p.(afdruk van fles op voorplat).25,-

4246 Heijboer, Pierre. Klamboes, Klewangs, Klapperbomen. Indië gewonnen en verloren.  Houten, De Haan, 1987, 2e, garenloos, 184p. Zeer rijk geïllustreerd.11,-

5803 Helfrich, C.E.L. De militair-strategische positie van de Republiek Zuid-Molukken.  's-Gravenhage, Door de eeuwen trouw, z.j.(1957),1e, geniet, 28p. Foto's.11,-

5900 Henssen, Emile. Gerretson en Indië.  Groningen, Wolters/Noordhoff-Bouwman, 1983, 1e, ingenaaid, 231p. Met los register.16,-

12998 hering, Bob. Soekarno. Architect van een natie. Architect of a nation 1901-1970.  Amsterdam, KIT Publishers, 2001, 1e, ingenaaid, 96p. Met opdracht van auteur aan bisschop Muskens.Gesigneerd.25,-

13015 Heslinga, J.H. de Veranderingen, we;lke de Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië ons bracht.  Weltevreden, Boekhandel Visser, 1928, 3e, verm., ingenaaid, 87p.(vochtvlek op voorzijde).10,-

6707 Hinzler, H.I.R. Wayang op Bali.  Z.p., Nederlandse vereniging voor het poppenspel, 1975, 1e, ingenaaid, 83p. Rijk geïllustreerd.19,-

16802 Hoofdbestuur der P & T. Hallo Bandoeng hier Den Haag. Herinneringen aan de eerste radiotelefoongesprekken tusschen Nederland en Nederlandsch-Indië.  Z.p., P & T, 1928, 1e, ingenaaid, 90p. Houtsneden van Fokko Mees. (band verkleurd)20,-

16515 Hooykaas, C. Religion in Bali.  Leiden, Brill, 1973, 1e, ingenaaid, 30p/52p(foto's) . Reeks Iconography of Religions XIII, 10.15,-

1753 Hooykaas-Van Leeuwen Boomkamp, J.H. Vrouwenkamp op Java.  Amsterdam/Batavia, G.Kolff & Co, 1946, ing.61p., met tekeningen van Kick Hofer.,16,-

476 Hovinga, Henk. Dodenspoorweg door het oerwoud; het drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra.  Franeker, Wever, 1976, ing. met omslag, 157p., foto's,9,-

14419 Hughes, John. The end of Sukarno. A coup that misfired: a purge that ran wild.  London, Angus and Robertson, 1968, 2e, linnen, 304p.20,-

11148 Hullebroeck, Emiel. Insuline. Ons mooi Indië.  Amsterdam, Meulenhoff, 1921, 1e, gebonden met omslag, 232p. Foto's.15,-

2765 Hyna, Albert. The Dutch in the Far East.  Michigan, George Wahr Publishers Ann Arbor, 1942, 1e, linnen met ( zwaar besch.) stofomslag, 249p.23,-

500 Indië Mededeelingen uit de Gaslaboratoria van het K.N.I.L., nr.2,.  Batavia, Reproductiebedrijf, 1939, geplakt, 90p., foto's en kaartjes, (los in bandje),34,-

16612 Jacobs, An. Ontwortelden.  's-Gravenhage, Van Hoeve, 1947, 1e, halflinnen, 183p.10,-

16448 Jalhay, S.M. Allen zwijgen. Van Merdeka en Andjing-Nica tot  APRA.  Z.p., in eigen beheer, z.j., ingenaaid, 298(1)p. Foto's.7,-

14835 Jay, Robert R. Javanese villagers. Socia; relations in rural Modjokuto.  Cambridge, MIT, 1968, 1e, linnen, 468p.25,-

10444 Joël, H.F. Honder Jaar4 Java Bode. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in Indonesië.  Djakarta, Koninklijke drukkerij De Unie, 1952, 1e, kunstleer, 124p.Fraai geïllustreerd.(groot formaat)70,-

13014 Jong, J. de. Het geestesleven der Indonesiërs.  Groningen, Wolters, 1951,4e, ingenaaid, 129p. Uit de bibliotheek van bisschop Muskens; met zijn signatuur.(onderstrepingen met balpen).10,-

16190 Jongejans, J. Uit Dajakland, kijkjes in het leven van den koppensneller en zijne omgeving.  Amsterdam, Meulenhoff, 1922, 1e, half (verguld) linnen, 290p. Met 80 afbeeldingen en een kaartje. Fraai exemplaar.30,-

5529 Joosten, Leo. Samosir, de oudbatakse samenleving.  's-Hertogenbosch, Minderbroeders Kapucijnen, 1996, 1e, garenloos, 99p. Met woordenlijst en kaartje.7,-

489 Kadt, J. de. De Indonesische tragedie; het treurspel der gemiste kansen.  Amsterdam, G.A.van Oorschot, 1949, 1e, ing., 205p.,11,-

11579 Kalshoven, L.G.E., J. van der Vecht, H.J.V. Sody en A.C.V. van Bemmel. De plagen van de cultuurgewassen in Indonesië.  's-Gravenhage, Van Hoeve, 1950, 1e, 2 dln., linnen met (gehavende) stofomslagen, (511)1065p.(Kleur)rijk geïllustreerd met honderden foto's en afbeeldingen.(banden vlekkerig).50,-

7667 Kampen, Anthony van. Een kwestie van macht. Het bewogen leven van  de arts dr. L.J.A. Schoonheyt in het voormalige Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Suriname en Nederland.  Bussum, Van Holkema & Warendorf, 1975, 1e, gebonden met stofomslag, 368p. Foto's.(ewnkele onderstrepingen in tekst).15,-

13716 Kawilarang, A.E. Officier in de dienst van Republiek Indonesië.  Breda, Warung Bambu, 1994, 1e, garenloos, 255p. Foto's.10,-

3196 Keith, Agnes Newton. Three came home.  London, Michael Joseph, 1950, 10e, linnen met stofomslag, 296p. Book in very good condition.9,-

13284 Kempees, J.C.J. De tocht van Overste van Daalen door de Gajo-, Alas- en Bataklanden, 8 Februari tot 23 Juli 1904.  Amsterdam, Dalmeijer, z.j., 1e, gebonden, 265p. Foto's. Met kaartjes in de tekst. Opnieuw in de band gezet.200,-

5901 Kleintjes, Ph. Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië.  Amsterdam, De Bussy, 1917/1918, 3e herz., linnen, 3e herz., 355/446p.45,-

13428 Klinkert, H.C. Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek.  Leiden, Brill, 1926, 3e herz. en bijgew., 682(1)p. Uitgave herzien en bewerkt door C.Spat. Exlibris.25,-

13252 Klinkert, H.C. Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek.  Leiden, Brill, 1901, 2e verm. en verb., 868p.20,-

13429 Klinkert, H.C. Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek met Arabisch karakter naar de beste en laatste bronnen bewerkt.  Leiden, Brill, 1947, 5e,1047p. Exlibris.65,-

13427 Klinkert, H.C.sr. Supplement op het Nieuw Maleisch-Nederlandsch woordenboek met Arabisch karakter.  Leiden, Brill, 1898, 1e, linnen, 190p. Met separaat bijgevoegd Enkele aanteekeningen door A.F. von Dewall.(18p). Band heeft vochtvlekken.30,-

10867 Kloppenburg-Versteegh, J. Atlas van Indische geneeskrachtige planten bij wenken en  raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten enz.  Semarang, Van Dorp, 1933, 4e herz. en verm., met 147 afbeeldingen in kleur. Fraai.60,-

5795 Koerts, H.J. Eens vrienden, altijd vrienden. ( "Sekali sahabat, tetap sahabat"). Herontmoeting met Zuid-Celebes.  Garrelsweer, Servo, 1989, 1e, 269p.11,-

5746 Koerts, H.J. De vrijheid werd duur gekocht. Zuid-Celebes na de Japanse capitulatie.  Bunne, Servo, 1991, 1e, garenloos, 323p.11,-

13013 Koesnoe, Moh. Musjawarah. Een wijze van volksbesluitvorming volgens Adatrecht.  Nijmegen, KUN, 1969, 1e, geniet, 26p. Afscheidsrede. Uit de bibliotheek van bisschop Muskens; met zijn signatuur.10,-

5070 Kooijman, S.(inl.) Papoea-kunst in het Rijksmuseum.  Amsterdam, Het Rijksmuseum, 1966, ingenaaid, 104p. Catalogus zomertentoonstelling 1966.23,-

14680 Koomen, P. de.(inl.) Uw koninkrijk Kome. Vijftien jaren zendingsarbeid in de residentie Soerakarta.  Kampen, Kok, 1927, 1e, (verguld) linnen, z.pa. Oblongformaat. Foto's.10,-

12475 Kousbroek, Rudy. Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.  Amsterdam, Meulenhoff, 1992, 3e, garenloos, 494p. (naam vorige eigenaar binnenzijde voorkant) Prima exemplaar.10,-

11137 Kraemer, H. Van godsdiensten en menschen. Reisindrukken van een Tambaram-ganger.  Nijkerk, Callenbach, 1940, 1e, linnen, 208p. Foto's.7,-

4072 Kreuger, S.C.P. Zr. Ms. Onrust. Verraad en ondergang in Borneo.  Amsterdam, Van Soeren & Co, 1994, garenloos, 79p. Foto's.8,-

5817 Krom, N.J. Het oude Java en zijn kunst.  Haarlem, Erven F.Bohn, 1943, 2e herz., halflinnen, 215p. Met register en tien platen.14,-

509 Kruijt, Alb. C. Zending en Volkskracht.  's-Gravenhage, Boekencentrum voor inw. en uitw. zending. 1937, ing., 112p.,9,-

3646 Kruls, H.J. Op inspectie.  Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1947, 1e, halflinnen, 112p. Foto's.16,-

11779 Lampe, Augusta. Daden onder de zon. Verhalen uit het vrouwenkamp.  Den Haag, Omniboek, z.j., 1e, garenloos, 170p.(naam vorige eigenaar op Franse titel)6,-

5772 Lamster, J.C. J.B. van Heutsz.  Amsterdam, Van Kampen, 1942, 1e, halflinnen met stofomslag, 185p. Patriareeks nr. 39.14,-

12456 Lamster, J.C. "Indië", gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving.  Haarlem, Droste cacao- en chocoladefabrieken, 1928, 1e, 176p. Met erratavelletje. Platjesalbum, compleet.. Oblongformaat.40,-

13338 Lange, Joop de. Als de natuur zwijgt.  Bergen, Bonneville, 1995, 1e, garenloos, 306p. Gesigneerd door de auteur.10,-

14488 Leifer, Michael. Indonesia's  foreign policy.  London, Allen & Unwin, 1983, 1e, gebonden met stofomslag, 198p. Gesigneerd, met opdracht aan Brian May.45,-

14447 Leur, J.C. van. Indonesian trade and society.Essays in Asian Social and Economic History.  The Hague, Van Hoeve, 1967, 2e, linnen met (licht beschadigde) omslag, 465(4)p. Selected studies on Indonesia, vol. 1.25,-

15437 Lezer, L.A. Lezer's Soendasch  Woordenboek.  Bandoeng, Boekenverzendhuis L.A. Lezer, 1931, 1e, linnen, 350p.15,-

5558 Linde, Johan de. Anonè. De Europese gemeenschap gedurende de Japanse bezettingstijd.  Rotterdam/Antwerpen, Donker, 1946, 1e, halflinnen met stofomslag, 93p.9,-

3233 Logchem, J. Th. Van, De Argoeniërs.  Utrecht, Schotanus & Jens, 1963,ingenaaid,  207p, met kaartje en illustraties. Dissertatie.25,-

8243 Luyendijk-Elshout, A.M.(eindredactie). Nederlandse geneeskunde in de Indische archipel 1816-1942.  Amsterdam, Atlanta, 1989, 1e, ingenaaid, 167p. Foto's. Verslag van een symposium gehouden bij het afscheid van Prof. Dr. D. de Moulin op 30 september 1989.15,-

8233 Mangunwijaya, Yusuf B. De ballade van de betjak.  Baarn, Ambo, 1991, 1e, garenloos, 71p. Met woordenlijstje. Nederlandse vertaling van F. van den Bosch en Fons Kwee-Tan.7,-

15881 Melati van Java. De ring der grootvorsten.  Groningen, Handelsonderneming Nobel, z.j., 1e, ingenaaid, 120p. Romanuitgave no. 1.7,-

3736 Missie. Wij vieren feest. Celebes Missie 29 november 1919- 29 mei 1932.  Z.u., z.p., z.j., 48p. Oblongformaat. Zeer rijk geïllustreerd.27,-

15301 Moerman Jz., J. De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indië. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer  Groningen, Noordhoff, 1933, ingenaaid, 2 dln., 53,53p.Deel 2 (Cultureel leven) bandje heeft kleine verkleuring. Fraai.35,-

525 Moerman, J. jn. Van goden en mensen; oude verhalen uit een oud land;voor de hoogste klassen der Holl. Chineesche scholen.  Groningen, Noordhoff, 1931, ing. 225p., 2dln., platen van Menno van Meeteren Brouwer,41,-

9907 Moerman, J. jz. Van goden en menschen. Oude verhalen uit een oud land voor de hoogste klassen der Chineesche scholen.  Groningen, Noordhoff, 1931, ingenaaid, 2 dln., 109/115p. Met gekleurde platen van Menno van Meeteren Brouwer.40,-

16804 Moor, Dik de. Leven met geleende tijd. Memoires van een medisch proefpersoon.  Z.p., Kirjaboek, 2009, 1e, linnen met omslag, 298p.12,5,-

12161 Neef, Alb. J. de. Papoealand, het arbeidsveld van de Utrechtsche Zendings-Vereeniging.  Oegstgeest, Zendingsbureau, z.j., 3e, halflinnen, 115(3)p. Plaatjesalbum. Compleet.20,-

9636 Neilen, M. Japanse kampen.  Rotterdam, Missieprocuur, z.j., geniet, 55p. Tekeningen.(papieren bandje beschadigd)10,-

7487 Neilen, M., pater s.c.j. Schone Sahari en andere legenden van Zuid-Sumatra.  Rotterdam, Missieprocuur, z.j., 1e, ingenaaid, 85p.(vochtplekken op voor- en achterplat)8,5,-

1895 Neverman, H. Onder koppensnellers en moerasmenschen.  Amsterdam, H.J.G.Strengholt, z.j., halflinnen met (zw. besch.) omslag, 191p., foto's en tekeningen. (één katern losjes)11,-

13339 Nieuwenhuys, Rob. Het laat je niet los. Verhalen van Nederlandse schrijvers over Indonesië, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.  Amsterdam, Querido, 1985, 1e, linnen met stofomslag, 436p.12,5,-

16798 Nooteboom, C. De boomstamkano in Indonesie.  Leiden, Brill, 1932, 1e handelseditie, ingenaaid met omslag, 240p. Foto's  en tekeningen,65,-

9437 Noto Soeroto. Fluisteringen van de avondwind.  Deventer, Van Hoeve, z.j., 2e, linnen, 68p.(met opdracht voor vorige eigenaar van onbekende).8,-

12504 Nuis, Aad. De balenkraai. Kroniek uit Oudnederlandsguinea.  Amsterdam, Meulenhoff, 1967, 1e, garenloos, 124p.7,-

15864 Nur Ichwan, Moch. Official reform of Islam. State Islam and the Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia, 1966-2004.  Z.p.(Tilburg), in eigen beheer, 2006, 1e, garenloos, 425(1)p. Dissertatie.50,-

12490 Oehmke, T.R.L. Waar kris en klewang dreigden. Een episode uit den heldenstrijd op Atjeh 1895-1897.  Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgeversmij., 1936, 1e, linnen met omslag, 243p.30,-

16781 Oosten, F.C. van. The battle of the Java Sea.  London, Ian Allan, 1976, e, gebonden met stofomslag, 128p. Foto's. Reeks Sea battles in close-up 16.10,-

4489 Ostmeier, J.J.B. Handleiding voor de Assistenten in de Cultures betreffende den omgang met het  Inlandsche, speciaal met het Javaansche werkvolk.  Z.p., z.j.(1929), 1e, ingenaaid, 81p.14,-

15479 Paauwe, C. Leerboek der plantkunde ten behoeve van het onderwijs in Indië en van plantenliefhebbers.  Batavia, Kolff, 1910, 1e, linnen, 630p.Illustraties. Band vlekkerig.25,-

14453 Paget, Roger K.(ed.) Indonesia Accuses! Soekarno's Defence Oration in the Political Trialof 1930.  Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1975, 1e,linnen met omslag, 153p.150,-

14420 Palmer, Ingrid. The Indonesian economy since 1965. A case study of political economy.  London, Frank Cass, 1978, 1e, linnen met omslag, 196p.20,-

13310 Peters, Theo. Nederlands Nieuw-Guinea. Een na-oorlogse kroniek.  Den Haag, VBM/LKV, 1993, 1e, garenloos, 255p. Foto's.20,-

2905 Piekaar, A.J. Atjèh en de oorlog met Japan.  's-Gravenhage/Bandung, W. van Hoeve, 1949, halflinnen, 398p. Met zes los bijgevoegde kaarten. Perfecte staat.80,-

16142 Pirngadie, Rudy. The "P.R.R.I.- Affair"(as seen in the light of the history of the Indonesian Armed Forces).  Djakarta, Nusantara Publishing Coy, z.j., 1e, ingenaaid met omslag, 55p. Foto's. Zeldzaam.75,-

8475 Pluvier, J.M. Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942.  's-Gravenhage, Van Hoeve, 1953, 1e, ingenaaid, 234p.15,-

6917 Poeze, Harry en Henk Schulte Nordholt(red.) De roep om merdeka.  Amsterdam, Mets/Novib, 1995, 1e, garenloos, 251p. Met een voorwoord van Hella S. Haasse.17,-

2889 Pon, W.P.H. du. Terugblik van een pionier.  Z.p., Shell, z.j., ing., 46p. Het dagboek van de Shell-pionier verhaalt over de periode 1891-1913 toen W.P.H. du Pon voor de "Koninklijke" werkzaam was in voormalig Nederlands- Indië, het laatst als Hoofd-Administrateur in Pankalan Brandan.11,-

2271 Poortenaar J. en W.Ph. Coolhaas. Onder palmen en waringins; geest en godsdienst van Insulinde.  Naarden, In den Toren, z.j., linnen, 320p.,, rijk geïlls., met kaart van Nieuw-Guinea.39,-

9906 Praag, S. van. Onrust op Java. De jeugd van Dipanegara. Een historisch-literaire studie.  Amsterdam, Nederlandsche Keurboekerij, 1947, 1e, halflinnen met stofomslag, 271p. Mooie staat.35,-

15776 Princen, Poncke. Een kwestie van kiezen. Zijn levensverhaal opgetekend door Joyce van Fenema.  's-Gravenhage, BZZTôH, 1995, 2e, garenloos,208p. Foto's.5,-

5902 Prins, J. e.a. Wij gedenken…  Gedenkboek van de Vereniging van ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië.  Utrecht, Oosthoek, 1956, 1e, linnen, 362p. Foto's.57,-

12098 Putten, L.P. van. Ideaal en werkelijkheid. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1796-1945.  Rotterdam, Ilco, 2003, 1e, linnen met stofomslag, 240p. Illustraties.30,-

1788 Quanjer, Ph. C.A Land en volk van Nederlandsch-Indië.  Zutphen, W.J.Thieme & Cie, 1933, linnen, 280p., foto's.14,-

16797 Raben, Remco(red.) Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië. Persoonlijke getuigenissen en publieke beeldvorming in Indonesië, Japan en Nederland.  Zwolle, Waanders, 1999, 1e, ingenaaid, 239(1)p.20,-

1950 Rauws, J. Nieuw-Guinea.  Den Haag," Boekhandel van den zendingsstudie-raad", 1919, halflinnen, 196p., foto's en kaarten.18,-

9479 Rees, W.A. van. Herinneringen van een Indisch officier.  Rotterdam, Bolle, z.j., herz. uitg., verguld linnen, 333/307p. Twee delen in een band. Illustraties van G.B.Hooyer.50,-

13000 Reid, Anthony. The Contest for North Sumatra. Atjeh, the Netherlands and Britain 1858-1898.  Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1969, 1e, linnen, 333p. Foto's en kaartjes.60,-

1831 Reijnst, J.C. De afscheiding der Rechterlijke en Administratieve macht in Nederlandsch Oost-Indië.(diss.)  Leiden, L. van Niftrik Hz., 1878, ing., 68p.27,-

10159 Reijnst, Joan Cornelis. De afscheiding der Rechterlijke en Administratieve macht in Nederlandsch Oost-Indië.  Leiden, Van Niftrik, 1878, 1e, ingenaaid, 68p. Dissertatie.(rugje en voorplat beschadigd).25,-

13418 Richter, Anne. Arts and Crafts of Indonesia.  London, Thames and Hudson, 1993, 1e, ingenaaid met flappen, 160p. Rijk geïllustreerd. Foto's van John Storey.10,-

5729 Rietbergen, P.J.A.N. De Eerste Landvoogd Pieter Both(1568-1615). Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië(1609-1614).  Zutphen, Walburg Pers, 1987, 2 dln, 1e, gebonden met stofomslag, (184)360p. Werken Linschoten-vereeniging nr. 87.(vlekjes op omslag dl. 1)80,-

12975 Rijkee, W. Mz. De Nederlander onder de inlanders in Nederlandsch-Indie.  Rotterdam, Rijkee, z.j., 1e, ingenaaid, 52p.(uit bibliotheek van bisschop T. Muskes, met zijn dignatuur).15,-

15787 Robinson, Tjalie. Piekerans van een straatslijper. Nú deel I en II plus 10.  Den Haag, Tong Tong(Moesson), z.j., zoveelste druk, ingenaaid, 568p.100,-

14424 Roeder, O.G. The smiling general. President Soeharto of Indonesia.  Djakarta, Gunung Agung, 1970, 2e re., gebonden,290p. Foto's; leeslint.15,-

5769 Ronkel, S. van. De eerste Europeesche Tamilspraakkunst en het eerste Malabaarsche Glossarium.  Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgeversmij, 1942, ingenaaid, 56p. Mededeelingen der Nederlandsche Akademie van wetenschappen, afdeeling letterkunde.9,-

4241 Rutgers, S.J. en A.Huber. Indonesië.  Amsterdam, Pegasus, 1937, 1e, linnen, 166p. Foto's en een uitklapbaar topografisch kaartje.23,-

2818 Schaap, C.H.(bew.) Indonesische volksverhalen.  's-Gravenhage, W. van Hoeve, z.j., garenloos, 162p. Met verklarende woordenlijst. Illustraties van Peter Waworoentoe.5,-

16788 Schaik, A. van. Malang. Beeld van een stad.  Purmerend, Asia Maior, 1996, 1e, gebonden met stofomslag, 160p.60,-

10822 Scholte, Lin. Takdiran en andere verhalen.  Amsterdam, Querido, 1977, 2e, garenloos, 99p.5,-

11575 Schoorel, A.F. Handleiding voor de theecultuur.  Z.p., Centrale vereniging tot beheer van proefstations voor de overjarige cultures in Indonesië, 1949, 1e, linnen, 342p. Met (uitklapbare) kaarten, foto's en statistieken.(band vaal)25,-

8015 Schouten, Ted. Dwaalsporen. Oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië 1945-1949.  Zutphen, Walburg Pers(Alpha), 1995, 1e, garenloos, 176p. Foto's.15,-

15110 Schrieke, J.J. Inleiding in het staatsrecht van Nederlands-Indië.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1940, 1e, linnen, 267p.15,-

5818 Schrieke, J.J. Een nieuw bestek.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1935, ingenaaid, 48p. Rede uitegsproken bij het aanvaarden van het ambt van buitengewoon hoogleraar in het staats- en administratief recht van nederlands-Indië aan de Leidse Rijksuniversiteit op 3 mei 1935. (Voorplat licht verkleurd).9,-

16112 Schuh, Gotthard. Eilanden der goden. Java, Sumatra, Bali.  Amsterdam, Elsevier, 1943, 1e, gekartonneerd met licht beschadigde stofomslag, 212p. Nederlandse bewerking van Fred Rombach. Fotoboek.9,-

8568 Schumacher, Peter. Ogenblikken van genezing. Indonesische ervaringen.  Amsterdam, Van Gennep, 1996, 1e, garenloos, 294p. Foto's.10,-

7907 Schwidder, Emile en Fritjof Tichelman(inl.+ bew.) A.Baars en H. Sneevliet: Het proces Sneevliet 1917.  Leiden, KITLV, 1991, 447p. Fotomechanische herdruk uit 1918. Indonesische Herdrukken.20,-

14770 Simatupang, T.B. Het laatste jaar van de Indonesische vrijheidsstrijd 1948-1949. Een authentiek verslag door de voormalig chef-staf van de Indonesische strijdkrachten.  Kampen, Kok, 1985, 1e, ingenaaid, 234p. Foto's.7,-

5630 Smit, C.(samst.) Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof. Dr.ir. W. Schermerhorn als voorzitter der commisie-generaal voor nederlands-Indië 20 september 1946-7 oktober 1947.  Groningen, Wolters-Noordhoff, 1970, 2dln., linnen met stofomslag, 956p. Geïllustreerd.41,-

4744 Soeroto, Sitisoemandari. Kartini; pionierster van de Indonesische onafhankelijkheid en vrouwenemancipatie.  Frankeer, Wever, 1977, 1e, garenloos, 184p. Foto's. Vertaald en bewerkt door Cora Vreede-De Stuers.5,-

15061 Spaninks, Kees. Briefsnippers in de kali.  Franeker, Van Wijnen, 2000, 1e, garenloos, 184p. Roman.7,5,-

13796 Spoor-Dijkema, Mans. Achteraf kakelen de kippen. Herinneringen aan Generaal KNIL S.H.Spoor, Legercommandant in Nederlands-Indië 30 januari 1946-25 mei 1949, opgetekend door zijn weduwe.  Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2004, 1e, linnen, 304p. Foto's.70,-

6260 Sprang, Alfred van. En Soekarno lacht..! Journalistieke ervaringen van een Nederlandsch oorlogscorrespondent in  Indië.  's-Gravenhage, Van Hoeve, 1946, ingenaaid, 109p. Foto's. Omslagtekening van Roland Frijling. (beetje scheef gelezen).15,-

8402 Sprang, Alfred van. Doodenkamp Ambarawa.  Amsterdam, Van Campen, 1946, 1e, geniet, 24p. (rugje gerepareerd). Zeldzaam.20,-

11115 Sprang, Alfred van. Wij werden geroepen. De geschiedenis van de 7 December Divisie, met zweten en zwoegen geschreven door twintigduizend Nederlandse mannen, in inkt geboekstaafd door Alfred van Sprang.  's-Gravenhage, Van Hoeve, 1949, 1e, linnen met (heel licht beschadigde)stofomslag, 243(1)p. Complete set mèt 2 (kleuren)portretten. In deze staat zeer zeldzaam.75,-

16796 Stapel, F.W. Cornelis Janszoon Speelman.  's - Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1936, 1e, linnen, 220p. Illustraties.40,-

4143 Stempelr, A. De parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraagstuk.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1950, 1e, linnen(vaal), 317p.11,-

14778 Tapol. Indonesia: Muslims on trial.  London, Tapol, 1987, 1e, garenloos, 114(2)p.10,-

13177 Teitler, G. en P.M.H. Groen. De Politionele Acties.  Amsterdam, De Btaafsche Leeuw, 1987, 1e, gebonden met stofomslag, 160p. Foto's en kaart.15,-

5471 Teitler, G.(red.) De val van Nederlands-Indië.  Dieren, De Bataafsche leeuw, 1982, 1e, gebonden met stofomslag, 128p. Foto's.16,-

13176 Teitler, G., en J. Hoffenaar(red.) de Politionele Acties. Afwikkeling en verwerking.  Amsterdam, De Btaafsche Leeuw, 1990, 1e, gebonden met stofomslag, 128p.18,-

10032 Termorshuizen, Gerard. Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905.  Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2001, 1e, linnen, 862p. Geïllustreerd.35,-

16354 Terwogt, W.A. Het land van Jan Pietersz. Coen. Geschiedenis der Nederlanders in Oost-Indië, aan het Nederlandsche Volk Verhaald.  Hoorn, Geert, z.j.(1892), 1e, (verguld) linnen, 633(3)p.  Compleet met alle kleurenlitho's en een uitklapbare kaart.75,-

13016 Thambun Anyang, Yohannes Cyprianus. Daya taman Kalimantan.  Nijmegen, KUN, 1996, 1e, garenloos, 268p. Met een samenvatting in het Nederlands. Stellingen. Dissertatie. Een etnografische studie van sociale organisatie en verwantschap vanbuit een rechtsantropologisch perspectief.30,-

5711 Tichelman, F. Socialisme in Indonesië. De Indische Sociaal-Democratische Vreeniging 1897-1917. Deel 1.  Dordrecht, Foris, 1985,ingenaaid, 706p.30,-

6135 Tichelman, G.J. en W. Jos de Gruyter. Nieuw-Guineesche oerkunst.  Deventer, Van Hoeve, 1944, 1e, halflinnen, 47p( XXXI).Met medewerking van K. Herman Bouwman. Reeks : Vormen en verbeeldingen in Indonesië.20,-

5673 Tichelman, G.L. en C.W. Wormser. Archipel varia.  Deventer, Van Hoeve, z.j.(1942), gebonden met stofomslag, 151p. Met tekeningen can CH. Jongejans.16,-

5244 Trip, F.H.P. Brieven uit Indië 1946-1949.  Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1990, ingenaaid, 70p., geïllustrreerd.7,-

4060 Utrecht, Elien. Twee zijden van een waterscheiding. Herinneringen aan Indonesië voor en na de onafhankelijkheid.  Amsterdam, Sua, 1991, 1e, garenloos, 250p.9,-

4130 Vanvugt, Ewald. Natilaan.  Amsterdam, In de Knipscheer, 1989, garenloos, 72p. Foto's.5,-

8570 Vanvugt, Ewald. De maagd en de soldaat. Koloniale monumenten in Amsterdam en elders.  Amsterdam, Mets, 1998, 1e, garenloos, 159p. Rijk geïllustreerd.10,-

16803 Veer, Paul van 't. De Atjeh-oorlog.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1980, 3e, linnen met omslag, 320p.Foto's.10,-

7763 Velde, J.J. van de. De godsdienstige rechtspraak in Nederlandsch-Indië, staatsrechtelijk beschouwd.  Leiden, Vros, 1928, 1e, ingenaaid(papieren band), 179p. Dissertatie.(vlekken op papieren band).50,-

16805 Velde, J.J. van de. Brieven uit Sumatra 1928-1949.  Franeker, Wever, 1982, 1e, linnen met omslag, 224p.10,-

11107 Verheem, Rudy. Bevrijding zonder bevrijders. De 'Sinjo' tussen Indië en Nederland.  Baarn, Hollandia, 1980, 1e, ingenaaid met flappen, 112p.7,-

1951 Vermeer, N. Tropendokter; schetsen uit een zendingsziekenhuis op Java.  Nijkerk, Callenbach, z.j., 4e, linnen.208p.7,-

10893 Verstappen, H. Th. Djakarta Bay. A geomorphological study on shoreline development.  's-Gravenhage, Trio, 1953, 1e, ingenaaid, 101p. Met uitklapbare kaarten. Dissertatie.15,-

13011 Verstraten, Joop. Het gestolen huis. De stille oorlog tegen de Papoea's.  Utrecht, IJzer, 2005, 1e, garenloos, 151p. Met opdracht aan bisschop Muskens.20,-

5359 Visman, H.S.(e.a.) Orang Peladang. Lustrumnummer, 4e lustrum 1919-1939.  Deventer, MKL, 1939, ingenaaid, 63p. ; 26e jrg., juni 1939, no.9.7,-

14421 Vlekke, H.M. Nusantara. A history of Indonesia.  Bruxelles, Manteau, 1961, 5e rev., linnen, 479p.(band licht beschadigd).15,-

15642 Vrande, L.G.W. van de. Ons groot avontuur.  Tilburg, Drukkerij Missiehuis, 1948, 1e, linnen, 152p. Foto's. Heel lichte gebruikssporen.70,-

4244 Vreugdenhil, C.G. Maar nu nabij gekomen. Enkele aspekten van een worsteling tegen de oude heidense adat en voor de doorwerking van het Woord in het leven van een bergstam op Irian Jaya,  Utrecht, Den Hertog, 1978, gebonden met stofomslag, 264p.  Rijk geïllustreerd.11,-

4073 Vreugdenhil, Ds. C. G. Medeburgers der heiligen. Een jonge zendingskerk op weg naar de volwassenheid.  Houten/Utrecht, Den Hertog, 1983, gebonden, 335p. (kleuren)Foto's. Interessant werk over het moderne zendingswerk op Irian Jaya(Nieuw-Guinea).9,-

13422 Vries, H.M. de.(red.) The importance of Java seen from the air.  Batavia, Kolff, z.j.(1928), 1e, linnen, 332p. Foto's. Met uitklapbare kaart.125,-

15843 Wall, V.I. van de. Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia.  Deventer, Van Hoeve, z.j., 1e(en enig deel), linnen, 174p. Foto's.15,-

7753 Weber - Van Bosse, A. Een jaar aan boord van H.M.Siboga.  Leiden, Brill, z.j. 2e, ingenaaid, 335p. Foto's en een kaart.35,-

6052 Wickizer, V.D. Tea under international Regulation.  California, Stanford University, 1944, 1e, linnen, 189p. With supplementary comment, by the author.70,-

13898 Wiebes, Cees, en Zeerman, Bert. Indonesische dagboeknotities van dr. H.N.Boon. 1946-1949.  Houten, De Haan, 1986, 1e, garenloos, 228p. Foto's.8,-

12507 Wiersma, Gait. Weerzien met Tikoes. De weg van een theeplanter uit de Preanger.  Franeker, Wever, 1978, 1e, garenloos, 192p.6,-

13063 Willems, Wim, e.a.(red.) Uit Indië geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis.  Zwolle, Waanders, 1997, 1e, ingenaaid, 224p. Rijk geïllustreerd.(klein vouwtje achterzijde).50,-

12995 Wilton van Reede, Theo. Een broekzak vol rijst. Ongewone verhalen uit Indonesië.  Meppel, Edu's Actief, 1995, 1e, ingenaaid, 123p. Gesigneerd met opdracht.15,-

1693 With, Karl. Java; Brahmanische, Buddhistische und Eigenlebige Architektur und Plastik auf Java.  Hagen, Folkwang-Verlag, 1920, halflinnen, 167p. En 176p., foto's.,57,-

14974 Witkamp, F.(red.) Gedenkboek KNIL.  Rotterdam, Vereniging van oud-onderofficieren van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger MADJOE 1911-1961, 1e, linnen met stofomslag, 334p. Foto's. Met erratavelletje. Perfecte staat.45,-

13283 Witkamp, F.(red.) e.a. Gedenkboek van het K.N.I.L. Uitgegeven in opdracht van de Vereniging van Oud-Onderofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger MADJOE ter gelgeneheid van haar 50-jarig bestaan.  Z.p., Madjoe, 1961, 1e, linnen met stofomslag, 334p. Met uitklapbare kaart. Perfect exemplaar.45,-

14777 Wurtzburg, C.E. Raffles of the Eastern Isles.  London, Hodder & Stoughton, 1954, 1e, linnen met (beschadigde) omslag, 788p.75,-

12117 Zeggelen, Marie C. van De schat van den armen jongen.  Amsterdam, Scheltema & Holkema, z.j., 3e, linnen, 158p. (deel schutblad verwijderd). Jeugdboek.10,-

5330 Zending Gereformeerde Gemeenten. Zending op Irian Jaya. Kerkvisitatie en beeld van opbouw en verwoesting post Nipsan.  Z.p., ZGG, 1975, 3e, gekartonneerd, 199p. Zeer rijk geïllustreerd. Oblongformaat.9,-

15591 Zentgraaff, H.C. Atjeh.  Batavia, De Unie, z.j., 1e, gebonden, 302(2)p.35,-

15589 Zweers, Louis. Sumatra. Kolonialen, koelies en krijgers.  Houten, Fibula, 1988, 1e, linnen met omslag,160p. Rijk geïllustreerd.12,5,-

16726 Zwitzer, H.L. Mannen van 10 jaar en ouder. De jongenskampen Bangkong + Kedoengdjati 1944-1945.  Franeker, Van Wijnen, 1995, 1e, ingenaaid met flappen, 429p. Geïllustreerd.35,-

16406 Zwitzer, H.L., en Heshusius, C.A. Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950.  's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1977, 1e, ingenaaid, 175(1)p. Foto's.10,-