Jongste verversing: dinsdag 21 oktober 2014

 

 

 

8843 Ulbricht, Walter, e.a. Die Kommunistische Internationale. Kurzer historischet Abriss.  Frankfurt am Main, 1970, 1e, linnen met stofomslag, 718p. Foto's.20,-

4427 Paardekoper, P.C. ".. Er zijn geen belgen! ". Zes causeriën.  Amsterdam/Antwerpen, Standaard, 1962, ingenaaid, 47p.5,-

6694 Breffny, Brian de. De synagoge in ballingschap en diaspora.  Amerongen, Gaade, 1979, 1e, linnen met (beschadigde) stofomslag, 215p. Foto's van George Mott.20,-

6560 Hannak, Jacques. Im Sturm eines Jahrhunderts. Volkstümliche Geschichte der sozialistischen Partei Österreichs.  Wien, Volksbuchhandlung, 1952, 1e, linnen met stofomslag, 423p.30,-

6559 Salomon, F. Die Deutsche Parteiprogramme. Heft 1: von 1844-1871.  Leipzig/Berlin, Teubner, 1907, 1e, ingenaaid, 111p.(rugje licht besch.)25,-

6558 Man, Henri de. Cavalier seul. Quarante-cinq années de socialisme Européen.  Genève, Du Cheval Ailé, 1948, 1e, ingenaaid, 309p.(lichte besch. Voorplat).20,-

8673 Ariëns Kappers, C.U. Reiziger in breinen. Herinneringen van een hersenonderzoeker.  Amsterdam, Veen, 2001, 1e, garenloos, 253p. Geredigeeerd door Frank van Kolfschooten; voorwoord door Dick F.Swaab en Michel A.Hofman.10,-

6692 Ferron, Louis(vert.) Guéoula Cohen; Een stem voor strijdend Israël.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968, 1e, gebonden, 223p.Illustraties en vormgeving van Kurt Löb. Ferron vertaalde de geautoriseerde Frande vertaling.7,-

12211 Duby, Georges. Bernard van Clairvaux en de cisterciënzerkunst.  Amsterdam, Agon, 1989, 1e, linnen met stofomslag, 166p. Illustraties. Uit het Frans vertaald door Renée de Roo-Raymakers.20,-

7393 Vanderburcht, Dirk. Belgen op de tweesprong. Tussen nationalisme en federalisme.  Berchem/Antwerpen, De internationale pers, 1967, 2e, garenloos, 234p.10,-

9728 Waters, Sydney D. Ordeal by sea. The Company's History in the Second World War 1939-1945.  London, The New Zealand Shipping Company Limited, 1949, 1e, linnen met omslag, 263p.30,-

16768 Brookes, Edgar H. The colour problems of South Africa. Being the Phelps-Stokes Lectures, 1933, delivered at the University of Cape Town.  Lovedale, Lovedale Press, 1934, 1e, linnen, 237p.(enkele (potlood) streejes in tekst en kantlijn).20,-

16766 Wessels, C. Early Jesuit Travellers in Central Asia 1603-1721.  The Hague, 1924, 1e, linnen, 344p. With map and illustrations. Good copy.250,-

8672 Tenhaeff, W.H.C. Oorlogsvoorspellingen. Een onderzoek met betrekking tot proscopie in verband met het wereldgebeuren.  Den Haag, leopold, 1948, 1e, linnen, 271p. Deel 6 uit de Parapsychologische bibliotheek onder redactie van W.H.C. Tenhaeff en G.Zorab.9,-

6690 Harris, Lis. Bezield bestaan. De wereld van een chassidische familie.  Baarn, Bosch & Keuning, 1987, 1e, garenloos, 217p. Nederlandse vertaling van Miriam Krekel.10,-

6693 Trotzki, Leo. Die wirkliche Lage in Russland.  Hellerau bei Dresden, Avalun, z.j., 17-22 duizend, linnen(kleine beschadiging aan onderkant rug), 288p.45,-

6726 Pastor, Ludwig Freiherr von. Charakterbilder katholischer Reformatoren des XVI. Jahrhunderts.  Freiburg, Herder, 1924, 1e, halflinnen, 167p.  Uitgegeven ter gelgeneheid van de vijfenzeventigste verjaardag van de auteur.(band licht verkleurd)15,-

7635 Leeuw, A.S. de . Het socialisme en de natie. Van het 'communistisch manifest" tot de strijd tegen het fascisme.  Amsterdam, Pegasus, 1939, 1e, gebrocheerd met flappen, 376p.25,-

6812 Bernstein, Ed. Die deutsche Revolution. Geschichte der Entstehung und ersten Arbeitsperiode der deutschen Republik.  Berlin-Fichtenau, 1921, 1e, geniet, 198p. (los in de band; rugje beschadigd)25,-

6811 Kautsky, Karl. Der Weg zur Macht.  Berlin, Vorwärts, 1920, 3e, ingenaaid, 112p.(rugje licht beschadigd).14,-

10872 Hiro, Dilip. Lebanon, fire and embers. A history of the lebanese civil war.  London, Weidenfeld and Nicolson, 1993, 1e, genonden met stofomslag, 274p.60,-

9588 Goedhart, F.J. Een revolutie op drift. Indonesisch reisjournaal.  Amsterdam, Van Oorschot, 1953, 1e, gebonden met (beschadigde) stofomslag, 220p.10,-

16774 Miln, L.J. Korea. Het "gesloten rijk".  Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1904, 1e, ingenaaid, 200p. Geïllustreerd. Nederlandse bewerking door S. Kalff.(lichte gebruikssporen).80,-

6730 Wiesenthal, Simon. Zeilen der hoop. De geheime missie van Christoffel Columbus.  Amsterdam, Becht, z.j., 1e, garenloos, 232p. Vertaling van  Max de Metz. Omslagontwerp Eppo Doeve.12,-

15000 Kaiser, Daniel H., and Marker, Gary.(comp. And ed.) Reinterpreting Russian History. Readings 860-1860s.  New York, Oxford University Press, 1994, 1e, ingenaaid, 445p.15,-

6845 Montefiore, Claude G. Het liberale jodendom. Grondstellingen en ontwikkeling.  Baarn, Hollandia, 1934, 1e, halflinnen met stofomslag(vlekjes), 369p.25,-

6628 Enklaar, D.Th. De dodendans. Een cultuur-historische studie.  Amsterdam, Veen, 1950, 1e, gebonden(kunstleer) met stofomslag, 162p. Geïllustreerd.18,-

6625 Enklaar, D. Th. Levende bij de dooden.  Amsterdam, Veen, 1e, halflinnen met stofomslag, 138p.15,-

6571 Kolbe, Helmut(inl.). Spartakusbriefe.  Berlin, Dietz, 1958, 1e, linnen, 476p. Bijgesloten 1 facsimile van de Spartakusbrief nr. 12 uit oktober 1918.20,-

6570 Beyer, Hans. Die Revolution in Bayern 1918-1919.  Berlin, Verlag der Wissenschaften, 1982, ingenaaid, 192p.15,-

6561 Flake, Otto. Das Ende der Revolution.  Berlin, Fischer, 1920, 1e, ingenaaid, 93p.(bandje met gebruikssporen).40,-

8287 Vorrink, Koos. Walter Ratenau.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936, 1e, ingenaaid, 62p.10,-

4581 Hasluck, Alexandra. Unwilling emigrants. A study of the convict period in Western Australia.  Melbourne, Oxford University Press, 1959, 1e, cloth with dustwrappers, 165p.18,-

5825 Küppers, Waltraut. Mädchen tagebücher der Nachkriegszeit.  Stuttgart, Klett, 1964, 1e, linnen met (licht besch.) omslag, 334p.11,-

5691 Davids, S. Journaal juni-december 1945; wereldpolitiek van week tot week.  Amsterdam, Republiek der Letteren, 1946, 1e, ingenaaid, 210p.5,-

5822 Mehnert, Klaus. Die Jugend in Sowjet-Russland.  Berlin, Fisher Verlag, 1932, 1e, linnen, 274p.23,-

4760 Paschal, Léon. Het historisch en politiek noodlot van België.  Amsterdam, Van Looy, 1924, 1e, halflinnen, 238p. Met een voorwoord van Jhr. A.F. de Savorin Lohman.7,-

4735 Mak, J.J. De geboorte der moderne westerse beschaving.  Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1954, gebonden, 179p. Met tekeningen van J.J. Hartogh.9,-

7303 Sochen, June. The new woman in Greenwich Village 1910-1920.  New York, Quadrangle,1972, 1e, linnen met stofomslag, 175p.(resten stickertje op voorzijde omslag).15,-

14993 Dukes, Paul. The making of Russian Absolutism 1613-1801. Second edition.  London, Longman, 1997, 4e, ingenaaid, 240p. Longman History of Russia.10,-

6686 Naumann, D. Fr. Demokratie und Kaisertum. Ein Handbuch für innere Politik.  Berlin-Schöneberg, " Hilfe" ,1904, 3e opnieuw bewerkte uitgave, gebonden in nieuwe vergulde band, 231p.60,-

7622 Volkmann, E.O. Revolution über Deutschland.  Oldenburg, Stalling, 1930, 21-30 duizend, 393p.20,-

4575 Geyl, P. Napoleon. Voor en tegen in de Franse geschiedschrijving.  Utrecht, Oosthoek, 1946, 1e, linnen, 529p. Met twee kaarten.16,-

16758 Klok, J. De Boeren-Republieken in Zuid-Afrika. Hun ontstaan, geschiedis en vrijheidsoorlogen.  Utrecht, de Liefde, 1901, linnen,876p. Illustraties.20,-

12139 P.B.(r.k. priester der bisschoppelijke klerezie) Proeve van antwoord op de prijsvraag der R.K. Maatschappij: De geschiedenis der Jansenisten - Hun oorsprong - hun voortgang in de Nederlanden, inzondreheid te Utrecht - de redenen, om welke zij de bescherming van het anderszins zoo onverdraagzaam gouvernement genoten hebben,m en andere bijzonderheden deze sekte betreffende.  Amersfoort, B.Blankenberg, 1822, 1e, ingenaaid, 93p. Gemarmerde papieren band, rugje licht beschadigd. Binnenwerk prima.100,-

4561 Geyl, P. Tochten en toernooien.  Utrecht, Oosthoek, 1950, 1e, linnen met stofomslag, 272p.14,-

8933 Blasco-Ibanez, Vicente. Alphons XIII , Marokko en de militaire terreur in Spanje..  Den Haag, Boek en Periodiek, z.j., 1e, ingenaaid, 100p. Bewerkt door H. W. Sandberg. De omslag is van J.W.M.Wins.Fraai.25,-

16759 Wet, C.R. de. De strijd tusschen Boer en Brit.  Amsterdam, Höveker & Wormser, 1902, 1e, linnen, 508p. Foto's.10,-

13137 Redondi, Pietro. Galilei, ketter. De politieke machtsstrijd rond het proces tegen Gal1leo Galilei, 1633.  Amsterdam, Agon, 1989, 1e, ingenaaid, 395p. Illustraties.8,-

7048 Hooykaas, R. De chemische omwenteling. Lavoisier.  Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1952, 1e, gekartonneerd met stofomslag, 60p.(licht roestvlekkig). Reeks Gastmaal der eeuwen.15,-

5676 Noguères, Henri. Front populaire 1935-1938.  Paris, Hachette, 1977, 1e, ingenaaid, 312p.7,-

8408 Dallin, David J. en Boris I. Nicolaevsky. Dwangarbeid in Sowjet-Rusland.  Leiden, Ginsberg, 1949, 1e, halflinnen, 275p.(band verkleurd). Nederlandse vertaling van A.L. Bogaert.10,-

5501 Mandere, H.Ch. J. v.d. Een dynamische tijd.  Gorinchem, Noorduyn, 1948, 4e aangev., 395p. Foto's.7,-

9671 anoniem Almanak van het Leidsche Studentencorps voor het jaar 1886; twee-en-zeventigste jaargang.  Leiden, Van Doesburgh, 1886, 1e, linnen, 432/143p. Roest, binding losjes maar alleszins zeer goed exemplaar.100,-

5464 Engelbregt, L.(red.) De werkende stilte. De oorsprong der grote kloosterorden.  Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1957, gebonden, 270p. Rijk geïllustreerd.25,-

13637 Fernandez Retamar, Roberto Caliban cannibale.  Paris, Maspero, 1963, 1e, ingenaaid met flappen, 191(2)p.33,-

6776 Davidson, Steef. Beeldenstorm. De ontwikkeling van de politieke strip 1965-1975.  Amsterdam, Van Gennep, 1978, 1e, garenloos, 1e, groot formaat. Zeer rijk geïllustreerd.18,-

10493 Alphen, Oscar van. Het rijke onvermogen. Een fotoreportage over West-Duitsland.  Amsterdam, Van Gennep, 1978, 1e, ingenaaid, 96p.20,-

11667 Stuip, R.E.V. en C. Vellekoop(red.). Oraliteit en schriftcultuur.  Hilversum, Verloren, 1993, 1e, ingenaaid, 206p. Reeks Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek, deel 12.20,-

8841 Pernoud, Régine. Der Abenteuerer auf dem Thron. Richard Löwenherz, König von England.  München, Diederichs, 1994, 1e, linnen met (licht beschadigde) stofomslag, 301p. Uit het Frans vertaald door Christiane Landgrebe.(naam vorige eigenaar op schutblad).10,-

6793 Schultz, Edmund en Friedrich G. Jünger. Das Gesicht der Demokratie.  Leipzig, Von Breitkopf, 1931, 1e, ingenaaid met (beschadigde) omslag, 150p. Rijk geïllustreerd.75,-

5214 Cochenhausen, Friedrich von. Soldatische Führer und Erzieher.  Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1942, 2e, ingenaaid met (vastgeplakte) stofomslag, 167p.11,-

5629 Constandse, Anton. Geen morgenrood. Beeld en balans van onze eeuw.  Amsterdam, Meulenhoof, 1975, 2e verm., 268p.7,-

8624 Bossema, Wim en Rob Vreeken. De moeder aller veldslagen. Kroniek van de Golfoorlog.  Amsterdam, De Volkskrant, 1991, 1e, ingenaaid, 151p. Rijk geïllustreerd.8,-

14996 Rogger, Hans. Russia in the age of modernisation and revolution 1881-1917.  London, Longman, 1997, 11e, ingenaaid, 323p. Longman History of Russia.10,-

7995 Schoonbaert, Lydia M.A., e.a. America. Bruid van de zon. 500 Jaar Latijns-Amerika en de Lage Landen.  Antwerpen, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1992, 1e, ingenaaid, 528p. Rijk geïllustreerd. Prachtige uitgave.40,-

10338 Brandt- van Warmelo, Johanna. Het concentratie-kap van Iréne.  Amsterdam/Kaapstad, Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-Maatschappij, 1905, 1e, linnen, 130p. (heel lichte gebruikssporen).125,-

8367 Ziegler, Philip. Mountbatten; the official biography.  London, Collins, 1985, 2e, gebonden met stofomslag, 786p. Foto's.25,-

8366 Wesseling, H.L. Oorlog lost nooit iets op. Opstellen over Europese geschiedenis.  Amsterdam, Bert Bakker, 1993, 1e, garenloos, 345p.12,5,-

8794 Florquin, Alex. Het landbouwkrediet in België.  Leuven, Ceuterink, 1949, 1e, ingenaaid, 293p + tabellen.20,-

8139 Dimitrov, I, e.a. Geschiedenis van Bulgarije.  Antwerpen, Elsevier Manteau, 1981, 1e, linnen met (licht besch.) stofomslag, 533p. Foto's. (stempeltje vorige eigenaar op schutblad).12,-

7767 Dominicus, F.C. Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18e eeuw.  's-Gravenhage, Nijhoff, 1919, 1e, ingenaaid, 109p.25,-

8072 Loxton, Howard. Pilgrimage to Canterbury.  London, David & Charles, 1978, 1e, gebonden met omslag, 208p. Opdracht vorige eigenaar op titelpagina.15,-

8621 Elias, H.J. Onze Wording tot Natie. Inleiding tot de geschiedenis der Vlaamsche Beweging.  Kortrijk, Steenlandt, 1932, 1e, ingenaaid met flappen, 118p. Bandontewerp Jozef Cantré. De Phalanks II.25,-

8300 National Park Service. John Brown's raid.  Washington, United States National Park Service, z.j., ingenaaid, 69p. Geïllustreerd.5,-

12052 Mitchell, David. De Spaanse burgeroorlog. Ooggetuigen spreken na de dood van Franco.  Weesp, Het Wereldvenster, 1986, 1e, ingenaaid, 219p. Foto's.(scheurtje in schutblad).10,-

9069 Iongh, Hanno de. Europese koninklijke bastaarden.  Soesterberg, Aspekt, 2002, 1e, garenloos, 108p. Geïllustreerd.10,-

7923 Powers, Richard Gid. Secrecy and power. The life of J. Edgar Hoover.  New York, The Free Press, 1987, 1e, linnen met stofomslag, 624p.20,-

7921 Kennell, Nigel M. The Gymnasium of virtue. Education & culture in ancient Sparta.  North Carolina, Chapel Hill & London, 1995, 1e, linnen met stofomslag, 241p.40,-

7038 Pen, J. Een harde wereld.  Amsterdam, De Bezige Bij, 1964, 1e, garenloos, 154p. KP16.7,-

8086 Francq, H.G. Louis XVII. The unsolved mystery.  Leiden, Brill, 1970, 1e, linnen met stofomslag, 240p.12,-

8340 Wesseling, H.L. Vele Ideeën over Frankrijk; opstellen over geschiedenis en cultuur.  Amsterdam, Bert Bakker, 1987, 1e, garenloos, 363p.(naam vorige eigenaar op franse titel).12,5,-

8284 Brandt-van der Veen, J. De voorgeschiedenis van de Balkanoorlog.  Utrecht, Kemink en Zoon, 1935, 1e, (verguld) linnen, 147p. Dissertatie. (notitie vorige eigenaar op schutblad)25,-

8484 Zielonka, Jan. Pools experiment. Een visie op de gebeurtrenissen van '80-'82.  Leeuwarden, Eisma, 1982, 1e, garenloos, 244p. Met een voorwoord van Bart Tromp. Vertaling door Jan Minkiewicz. Over de geschiedenis van Solidarnosc.8,-

8446 Claes, Jo, Alfons Claes en Kathy Vincke. Sancti. Nog meer heiligen herkennen.  Leuven, Davidsfonds, 2004, 1e, ingenaaid, 344p. Fraai geïllustreerd.35,-

8350 Romein, Jan. De eeuw van Azië. Opkomst, ontwikkeling en overwinning van het modern-Aziatisch nationalisme.  Leiden, Brill, 1956, 1e, linnen met stofomslag, 395p. Met medewerking van Jan Erik  Romein.20,-

8347 Hampe, Karl. Deutsche Kaisergeschichte in der Zeit der Salier und Staufer.  Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963, 11e, linnen, 336p. Bearbeitet von Friedrich Baethgen.10,-

8343 Bartsch, Hans-Werner, e.a. Chili, een zwartboek.  Bussum, Agathon, z.j.(1975), 1e, 207p. Nederlandse vertaling van het beroemde boek over de militaire staatsgreep in Chili in 1973.7,5,-

8522 Banning, W. Machten en mensen. Bijdragen tot een bezinning pop mogelijkheden en gevaren van menselijk leven in de technische maatschappij.  Haarlem, Erven Bohn, 1959, 1e, linnen met (licht beschadigde) stofomslag, 211p.(naam vorige eigenaar op schutblad).10,-

8341 Putten, Jan van. Democratisering in de Sovjetunie.  Utrecht, Spectrum, 1990, 1e, garenloos, 412p.  Aula.(naam vorige eigenaar op franse titel).12,5,-

8527 Huizinga, J.H. St. Jean Jacques Rousseau.  Nieuwkoop, Heureka, 1978, 1e, garenloos, 248p. Nederlandse vertaling van The making of a Saint.17,-

8339 Dittrich, Z.R. Het verleden van Oost-Europa. Maatschappelijke en culturele dynamiek tot het einde der Middeleeuwen.  Zeist, De Haan, 1963, 1e, garenloos met flappen, 263p. Foto's.10,-

16299 Strohl, Henry La pensée de la Réforme.  Neuchatel, Delachaux et Niestlé, z.j.(1951), 1e, ingenaaid, 264p.20,-

8637 Soetendorp, Jaap. Een staat herrijst. Indrukken uit het Joodse Land na de beslissing van de U.N.O.  Amsterdam, Joachimsthal, 1948, 1e, linnen met (beschadigde) stofomslag(fotomontage), 155p. Foto's.20,-

8635 Stokvis, Benno. Recht en slecht. Radiobeschouwingen.  Den Haag, Scheltens & Giltay, z.j., 1e, linnen met stofomslag, 191p.12,-

8634 Slavenburg, Jacob. De mislukte man. Vrouwenhaat in het christendom.  Zutphen, Alpha, 1996, 1e, ingenaaid, 156p.15,-

7707 Sontag, Sherry, and Christopher Drew and Annette Lawrence Drew. Blind Man's  Bluff. The untold history of American submarine espionage.  New York, Public Affairs, 1998, 1e, halflinnen met stofomslag, 352p. Foto's.30,-

8342 Slicher van Bath, B.H. Indianen en Spanjaarden. Een ontmoeting tussen twee werelden. Latijns-Amerika 1500-1800.  Amsterdam, Bert Bakker, 1989, 1e, garenloos, 301p.10,-

7404 Romein, Jan. Eender en anders. Twaalf nagelaten essays.  Amsterdam, Querido, 1964, 1e, linnen, 269p.13,-

7347 Vloemans, A. Europa in de spiegel. Een wijsgerige studie.  Den Haag, Leopold, 1957, 1e, linnen met (licht besch.) stofomslag, 173p.10,-

7261 Brandt, C.D.J. Kruisvaarders naar Jeruzalem. Geschiedenis van de eerste kruistocht.  Utrecht, De Haan, 1950, 1e, linnen met (licht besch.) stofomslag, 297p. Geïllustreerd; met uitklapbare kaart.18,-

7254 Viesel, Hansjörg. Literaten an der Wand. Die Münchner Räterepublik und die Schriftsteller.  Frankfurt am Main, Büchengilder Gutenberg, 1980, 1e, linnen met stofomslag, 831p.40,-

7253 Rüden, Peter von en Kurt Koszyk.(sam.) Beiträge zur Kulturgeschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1848-1918.  Frankfurt am Main, Büchergilde Gutenberg, 1979, 2dln, linnen met stofomslag, 300/323p.40,-

7240 Zoff, Otto. De Hugenoten.  Amsterdam, Ten Have, 1938, 1e, halflinnen, 350p. Vertaling en toelichting van J.C. van der Does. Inleiding van A.A. van Schelven.15,-

7920 Brodie, Fawn M. No man knows my history. The life of Joseph Smith.  New York, Knopf, 1986, 2e rivised and enlarged, linnen met stofomslag, 499(xx)p.35,-

7238 Steffe, Albert Martin. Die Hugenotten. Macht des Geistes gegen den Geist der Macht.  Gernsbach, Casimir Katz, 1989, 1e, gebonden met stofomslag, 564p.15,-

7721 Botha, J.H. Die arbeidsvraagstuk van Suid-Afrika.  Amsterdam, Paris, 1938, 1e, ingenaaid, 253p.(roest in binnenwerk).35,-

7067 Lindeboom, J. Een Franc-tireur der Reformatie. Sebastiaan Franck.  Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1952, 1e, gekartonneerd, 54p.7,-

15006 Sawyer, Birgit and Peter. Medieval Scandinavia. From conversion to Reformation circa 800-1500.  Minneapolis, University of Minneapolis Press, 1993, 1e, garenloos, 265p. The Nordic Series, volume 17.15,-

7018 Constandse, A.L. Indo-china, relaas van een tragedie.  Amsterdam, De Bezige Bij, 1971, 1e, garenloos, 94p.7,-

13904 Trotsky, leon. Stalin. An appraisal of the man and his influence.  New York, Harper & brothers, 1941, 3e, linnen met (licht beschadigde)omslag, 516p. Foto's.25,-

7641 Muchow, Hans. Brüssels Flämisches Antlitz.  Brussel, Deutsche Verlag Doe Osterlingen, 1943, 1e, gebrocheerd, 104p.Geïllustreerd.8,-

4361 Furlonge, Geoffrey. Palastine is my country. The story of Musa Alami.  London, John Murray, 1969, gebonden met stofomslag, 242p. Foto's.34,-

7239 Chambon, J. Geschiedenis ener martelaarskerk. Het protestantisme in Frankrijk.  Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1951, 1e, gebonden, 214p. Nederlandse vertaling van P. v.d.Kraan.7,-

7743 Paasche, Hermann. Deutsch- Ostafrika.  Berlin, Schwetschke, 1906, 1e, linnen(slijtplekken op band), 430p. Foto's.75,-

7706 Sampson, Anthony. The money lenders.  London, Hodder and Stoughton, 1981, 1e, gebonden met stofomslag, 336p.13,-

7705 Rodriguez, Felix I, and John Weisman. Shadow Warrior.  New York, Simon and Schuster, 1989, 1e, halflinnen met stofomslag, 283p. Foto's.20,-

7703 West, Nigel. A matter of trust. MI% 1945-72.  London, Weidenfeld, 1982, 1e, gebonden met stofomslag, 196p. Foto's.13,-

14779 Madan, G.R. Western Sociologists on Indian Society. Marx, Spenver, Weber, Durkheim, Pareto.  London, Routledge & Kegan Paul, 1979, 1e, gebonden met omslag, 399p.15,-

8996 Wheeler-Bennett, John W. John Anderson. Viscount Waverley.  London,m Macmillan, 1962, 1e, linnen met (licht besch.) stofomslag, 430p.Foto's.16,-

8995 Coolidge, Olivia. Churchill en de twee wereldoorlogen.  Amsterdam, De Spieghel, 1961, 1e, linnen met stofomslag, 248p. Foto's.10,-

7700 Wright, Peter. Spycatcher.  Australia, Heinemann, 1987, 1e, halflinnen met stofomslag, 392p.15,-

7874 Groot, Adriaan D. de. Saint Nicholas. A psychoanalytic study of his history and myth.  The Hague, Mouton, 1965, 1e, linnen met stofomslag, 211p.40,-

7720 Edelman, H. Vorming en ontvoogding van de Unie van Zuid-Afrika.  Rotterdam, Kramers, 1935, 1e, gebrocheerd, 186p. Diss.25,-

7742 Schmidt-Olden, F.G. Afrika winkt.  Leipzig, Wehnert, 1940, 11-20 duizend, linnen, 254p. Foto's , deels in kleur.13,-

7741 Neuloh, Otto(Hrsg.) Der ostafrikanische Industriearbeiter zwischen Shamba und Maschine. Untersuchungen über den sozialen und personalen Wandel in Ostafrika.  München, Weltforum Verlag, 1969, 1e, ingenaaid, 440p. Foto's, tabellen.25,-

7732 Boshoff, S.P.E. Volk en taal van Suid-Afrika.  Pretoria, De Bussy, 1921, 1e, linnen, 464p.60,-

7724 Lauts. De Kaapsche landverhuizers of Neerlands afstammelingen in Zuid-Afrika.  Leyden, Hazenberg, 1947, 1e, ingenaaid, 138p. Met kaartje. (papieren band lelijk). Zeldzaam.45,-

7723 Geyer, A.L. Das wirtschaftliche System der niederlandschen Ostindischen Kompanie am Kap der Guten Hoffnung 1785-1795.  München, Oldenbourg, 1923, 1e, gebrocherd, 113p.20,-

7047 Westenbrink, H.G.K. Het erfhuis der natuur. Darwin.  Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1951, 1e, gekartonneerd met (licht besch.) stofomslag, 54p. Reeks Gastmaal der eeuwen.12,5,-

8994 Divine, David. The blunted sword.  London, Hutchinson, 1964, 1e, linnen met (besch.) stofomslag, 272p.9,-

5855 Koejemans, A.J. Doperse ketterijen.  Amsterdam, Ten Have, 1965, 1e, garenloos, 128p. Carillon no. 42.5,-

4493 Harms, Herman Hendrik. Jean Jaurès als schrijver van het ancien régime.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1958, ingenaaid, 178p. Dissertatie.11,-

7986 Jansen, J. Victor. Oorlog in een primitieve maatschappij. Een overzicht van de wijze van oorlog voeren en de motieven daarvoor bij de Iroquois, en een onderzoek naar de factoren , die ten grondslag lagen aan hun dominberende positie.  Rotterdam, Van de Rhee, 1955, 1e, ingenaaid, 160p. Diss.20,-

11447 Merwe, P.J. van der. Die trekboer in die geskiednis van die Kaapkolonie.(1657-1842)  Kaapstad, Nasionale Pers, 1938, 1e, linnen, 334p.60,-

6122 Doorslaer, Rudi van. Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België (1925-1940).  Antwerpen, Hadewijch, 1996, 1e, garenloos, 253p.10,-

11903 Meijer, Fik. Wagenrennen. Spektakelshows in Rome en Constantinopel.  Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2004, 1e, garenloos, 233p. Met kaartjes. Nieuw.10,-

13548 Vollenhoven, M.W.R. van. Het Spaansche drama.  Hilversum, Paul Brand, z.j., 1e, ingenaaid, 47p. Foto's. Voorwoord door L.H. Grondijs.15,-

12040 Riley-Smith, Jonathan. The Crusades. A short history.  London, Athlone Press, 1987, 1e, ingenaaid, 302p.10,-

2230 Fedden, Sir Roy. Britain's air survival.  London, Cassel & Company, 1957, linnen met omslag, 151p., With an introduction by Edward Lanchbery.11,-

4793 Morris-Suzuki, Tessa. Showa. Japanners onder Hirohito.  Haarlem, In de knipscheer, 1987, garenloos, 413p.9,-

10792 Bange, Petty, Ton Brandenbarg, e.a.(red.) Tussen heks en heilige.Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de/16de eeuw.  Nijmegen, SUN, 1985, 1e, ingenaaid, 216p. Rijk geïllustreerd. Tentoonstellingscatalogus. (naam vorige eigenaar op franse titel). Fraai.10,-

14991 Fennell, John. The crisis of medieval Russia  1200-1304.  London, Longman, 1993, 5e, ingenaaid, 206p. Longman History of Russia.10,-

14981 Cornwall, Julian. Revolt of the peasantry 1549.  London, Routlegde & Kegan Paul, 1977, 1e, gebonden met omslag, 254p.10,-

14877 Anoniem Interavia ABC 1939.  Societe Anonyme D"Editions Aeronautiques Internationales, 1939; Third... 1939 Hardcover Good International Directory of Aviation, 1939. Blue/Grey Cloth with Gold Lettering.  Cover is fine however with a little paintspot on it.  Complete with maps and advertising for state-of-the-art 1939 aviation. Scarce volume.250,-

14710 Tcheng, Soumé. Souvenirs d'enfance et de Révolution.  Paris, Payot, 1920, 1e, ingenaaid, 255p. Met twee fot's buiten de tekst. Vertaald door B. van Vorst. (gebruikssporen).20,-

11482 Hobson, J.A. John Ruskin Social Reformer.  London, Nisbet & Co, 1898, 1e, linnen, 335p. Portret als frontispice.(heel lichte roest).35,-

6631 Steinhausen, Herrmann. De toekomst der vrijheid.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1938, 1e, ingenaaid, 264p. Met een inleidend woord van J. Huizinga. Vertalinf van de hand van U. Huber Noodt.8,-

11914 Hoopes, Townsend. The limits of intervention. An inside account of how the Johnson policy of escalation in Vietnam was reversed.  New York, David Mckay Company, 1970, 4e, linnen met (licht beschadigde) omslag, 245p.10,-

8839 Bjalik, Boris. Revolution und Kunst. Betrachtungen über Beziehungen zwischen lenin und Gorki.  Berlin, Aufbau-verlag, 1974, 1e, linnen met stofomslag, 325p.10,-

15206 Boer, P.A.H. de. Religieuze aspecten van het Palestijnse vraagstuk.  Leiden, Brill, 1982, 1e, ingenaaid, 39p.5,-

2474 Hopkins, Harry. De wereldmacht van het Witte Huis.  Den Haag, Ad. M.C. Stok, z.j., linnen, 2 dln., 400/376p., ills., inleiding van Robert E. Sherwood.16,-

2465 Foerster, F. W. De wedergeboorte van staats- en volksleven.  Zeist/Brussel, J. Ploegsma/N.V. Standaard-Boekhandel, 1929, linnen, 294p.7,-

5859 Eich, Hermann. Duitsers ongewenst. Een natie in de spiegel van generaties critici en bewonderaars.  Tilburg, Nederland's Boekhuis, z.j.(1963), 1e, gebonden met stofomslag, 368p.11,-

8234 Goldman, Emma. Essays en brieven.  Bussum, Wereldvenster, 1982, 1e, garenloos, 232p. Nederlandse vertaling van Janneke van der Meulen.10,-

10814 Paulsen, Alexis(vert.) Leven van Z.H. Paus Pius X. Gepubliceerd door de Commissie van Voorbereiding voor de Zaligverklaring  met een voorwoord van baron Ludwig von Pastor.  Eindhoven, Wilhelm van Eupen, 1929, 1e, ingenaaid, 242p. Foto's. Vertaling uit het Italiaans.15,-

14923 Keesing Keesings Wereldgebeuren in beeld. 100 actuele en artistieke foto's. Driemaandelijkse uitgave met Cross -Index. Nr. 2  Amsterdam, Systemen Keesing, 1935, ingenaaid,, 4to, 200 p., 100 foto's. ills., Dutch journalistic photographic periodical (quarterly); 100 photogr. with legend on historical events; met uitklapbare index, mint condition25,-

13222 Hill, Christopher. The English bible and the seventeenth-century revolution.  London, Allan Lane, 1993, 1e, gebonden, 466p.20,-

16226 Perre, Machteld Van de. Redt & helpt u zelven & elkander of hoe de daenistische beweging de sociale problemen bestreed.  Gent, provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, Dienst 91: Kunst en Cultuur, 1997, 1e, ingenaaid, 303p. Rijk geïllustreerd.22,5,-

12023 Carroll, John. De teloorgang van de westerse cultuur. Een andere kijk op 500 jaar humanisme.  Wormer, Inmerc, 2006, 1e, gebonden met stofomslag, 291p. Nederlandse vertaling door Vivienne de Jongh.12,-

7054 Huizinga, J. C.W.Vollgraff: Herdenking van Johan Huzinga.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1945, 1e, ingenaaid, 40p.7,-

11803 Guyotjeannin, Olivier. Clovis chez les historiens.  Paris, Librairie Droz, 1996, ingenaaid, 271p.Bibliothèque de l'école des chartes. Tombe 154. Nieuwstaat.10,-

12692 Exquemelin, A.O. De Americaensche zee-roovers.  Laren, Luitingh, 1971, 1e, linnen met stofomslag, 253(1)p. Heruitgave van de druk uit 1700 waarbij de tekst omgezet is in modern Nederlands.10,-

4668 Siepmann, Eckhard. Montage: John Heartfield; vom club Dada zur arbeiter-illustrierter Zeitung.  Amsterdam/Berlin, Van Gennep/Elefanten Press Galerie, 1977, 3e verb., 300p. Zeer rijk geïllustreerd.23,-

14748 Duckerts, Jules. La Chine en 1899.  Verviers, Vinche, 1900, 1e, linnen, 367p.65,-

7736 Molnos, Angela. Die sozialwissenschaftliche Erforschung Ostafrikas 1954-1963.  Berlin, Springer, 1965, 1e, ingenaid, 304p. Met twee kaarten. Afrika-Studien  nr. 5.20,-

4300 Faragó, László. Palestina op de tweesprong.  Amsterdam, Nederlandsche Keurboekerij, 1937, 2e, linnen, 330p. Geïllustreerd.(band gevlekt). Nederlandse vertaling van E. Straat.9,-

14980 Morishima, Michio. Why has Japan 'succeeded'?Western technology and the Japanese ethos.  Cambridge, Cambridge University Press, 1982, 1e, gebonden met omslag(voorzijde licht verkleurd aan de bovenkant), 207p.10,-

14979 Mannheim, Karl. Essays on the sociology of culture.  London, Routledge & Kegan, 1971, 4e, linnen met omslag, 253p. Ed. by Ernest Mannheim and Paul Kecskemeti. The International Library of sociology & social reconstruction.15,-

7739 Becker, Herbert Theodor. 20 Jahre englische Erziehungs-  und Schulpolitik in Deutsch-Ostafrika. Eine kritsche Studie zur Kolonialpädagogik Englands.  Hamburg, Friederichsen, De Gruyter, 1941, 1e, ingenaaid, 82p.  Met een kaartje. Schriften des Kolonial-Instituts der Hansischen Universität, Band 4.20,-

9616 Hart, Gillian. Power, Labor, and Livelihood. Processes of change in rural Java.  Berkeley, University of California Press, 1986, 1e, linnen met omslag, 228p.20,-

9631 Dawson, Christopher. De schepping van Europa. Een inleiding tot de geschiedenis der Europese christenheid.  Amsterdam, Veen, 1948, 2e, linnen met stofomslag, 348p. Illustraties. Nederlands van Aug. Cuypers.10,-

7365 Posthumus Meyjes, W.C. De Fransche buitenlandse politiek sedert 1919.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1933, 1e, ingenaaid, 55p.(roest).10,-

5357 Oertel, Herbert(samst.) Mazedonien. Leben und gestalt einer Landschaft.  Berlin, Wiking Verlag, 1940, 1e, linnen, 240p. Rijk geïllustreerd.11,-

6422 Roskam, K.L. Dekolonisatie van Afrika.  Bussum, Unieboek, 1973, 1e, ingenaaid, 211p. Rijk geïllustreerd.9,-

7486 Smits van Waesberghe, Jos. School en muziek in de middeleeuwen.  Amsterdam, Uitgeversmij. Holland, 1949, 1e, linnen met stofomslag(vlekjes), 174p.25,-

11597 Rompel, Frederik. Siegen oder Sterben. Die Helden des Burenkriegs. Bilder und Skizzen nach eigenen Erlebnissen.  's-Gravenhage, Uitgevers-Maatschappij "Nederland", z.j., 2e, halflinnen, 192p. Rijk geïllustreerd met foto's, schetsen en kaarten.(lichte beschadiging achterzijde).35,-

9162 Beaverbrook, Lord. The decline & fall of Lloyd George( and great was the fall thereof).  London, Collins, 1963, 2e, linnen met stofomslag, 320p. Foto's.10,-

4299 Lowdermilk, Walter Clay. Palestine, land of promise.  London, Victor Gollancz, 1946, gekartonneerd, 167p. With a foreword by John Russell.16,-

13547 Brouwer, J. De Spaansche Burgeroorlog; zijn oorzaken en mogelijke gevolgen.  Hilversum, Paul Brand, 1936, 1e, ingenaaid, 94(2)p.15,-

9042 Wesseling, H.L. Alles naar wens. Tien voordrachten over cultuur, geschiedenis & politiek.  Amsterdam, Bert Bakker, 1998, 1e, garenloos, 221p.10,-

13140 Markovits, Andrei S., en Simon Reich. Het Duitse dilemma. De rol van het nieuwe Duitsland in de 21e eeuw.  Antwerpen, Standaard, 1998, 1e, garenloos, 272p. Woord vooraf van Daniel Jonah Goldhagen. Vertaald door Stan Verschuuren.9,-

11601 Bannenberg, G.P.J. Organisatie en bestuur van de Middeleeuwse universiteit.  Nijmegen, Janssen, 1953, 1e, linnen, 183p. Dissertatie. Met stellingen.13,-

8988 Gollin, A.M. The Observer and J.L. Garvin 1908-1914. A study in a great editorship.  London, Oxford University Press, 1960, 1e, linnen met stofomslag, 445p.Foto's.(roest op binnenzijde omslag).20,-

8067 Teunis, H.B. Anjou 1050-1125. Heersers en heiligen in de Middeleeuwen.  Amsterdam, Bataafsche Leeuw, 1986, 1e, garenloos, 96p. Foto's.8,-

16235 Bowen, Frank C. The flag of the Southern Cross. The history of the Shaw Savill & Albion Co, Limited 1939-1945.  Liverpool, Shaw Savill & Albion Co. Limited, 1946, 1e, gebonden, 71p. Foto's.20,-

12016 Brandsma, Gijs. De Russische krijgsmacht.; te land ter zee en in de lucht.  Alkmaar, de Alk, 1979, 1e, ingenaaid, 144p. Rijk geïllustreerd.10,-

14829 Childe, V. Gordon. The dawn of European civilization.  London, Routledge & Kegan, 1968, 3e, linnen met omslag,368p. Illustraties.10,-

8986 De Gaulle, Charles. Memoires van de verwachting.  Busum, Van Holkema & Warendorf, 1971, 1e, linnen met stofomslag, 412(1)p. (krabbels, naam vorige eigenaar op schutblad).10,-

8889 Walton, John. Reluctant Rebels. Comparative studies of revolution and underdevelopment.  New York, Colombia  University Press, 1982, 1e, garenloos, 230p.(titelpagina ontbreekt).8,-

7737 Hauer, August. Kumbuke. Kriegserlebnisse eines Arztes in Deutsch-Ostafrika.  Berlin, Schneider, 1942, 6e, linnen, 326p. Met 30 foto's en 3 kaarten.( roest op band)14,-

7241 Palmer, Alan. Otto von Bismarck. Eine Biographie.  Bergisch Gladbach, Lübbe, 1989, 1e, gebonden met stofomslag, 384p. Duitse vertaling van Ada Landfermann en Cornelia Wild.15,-

12563 Robinson, James Harvey. The ordeal of civilization. A sketch of the development and worldwide diffusion of our present-day institutions and ideas.  New York, Harper & Brothers, 1926, 1e, linnen, 769p. Rijk geïllustreerd.15,-

12039 Veen, Koert ter. De tempeliers. Afrekening met een legende.  Soesterberg, Aspekt, 2001, 3e, garenloos, 345p. Illustraties.17,5,-

7243 Fricke, Dieter(sam.) Deutsche Demokraten . Die nichtproletarischen demokratischen Kräfte in Deutschland 1830 bis 1945.  Köln, Pahl-Rugenstein, 1981, 1e(West-Duitse), linnen met stofomslag, 410p.20,-

16234 Bowen, Frank C. The flag of the Southern Cross. The history of the Shaw Savill & Albion Co, Limited 1858-1939.  Liverpool, Shaw Savill & Albion Co. Limited, 1939, 1e, gebonden, 122/27/index. Foto's.25,-

3818 Tempel, P. van den. O.P. Het goed recht der hedendaagsche vrouwenbeweging.  Bussum, Paul Brand, 1918, 1e, ingenaaid, 80p.(roestvlekkig)7,-

4006 Heinen, Anton. Hoe komen wij tot  volksgemeenschap ?  Eindhoven, Lecturis, z.j., ingenaaid, 93p. Voor Nederland bewerkt door Henri Hermans.7,-

4005 Cathrein, Victor, s.j. Socialisme en christendom of Mag een katholiek socialist zijn ?  Amsterdam, R.K. Boekencentrale, 1919, 1e, geniet, 56p. Voor Nederland bewerkt door Jos. Krijn.5,-

4000 Williams, Francis. Dangerous Estate. The anatomy of Newspapers.  London,/New York/Toronto, 1957, 1e, boards with dustwrapper, 304p. Fine copy.23,-

3912 Poultney-Bigelow. Au Pays des Boers. Le Cap - Lourenco-Marques-Le Natal-Le Transval.  Paris, Juven, z.j., 316p. Zeer rijk geïullustreerd. Opnieuw ingebonden.68,-

3910 Sepulchre, Jean. Gens et choses de L'Afrique du Sud.  Elisabethville, L'essor du Congo, 1945, ingenaaid, 257p.20,-

10809 Palmer, Alan. Bismarck.  London, Purnell Book Services(Book Club Edition), 1976, gekartonneerd, 326p.7,-

8448 Ravesteyn, W. van. Het socialisme aan de vooravond van de Wereldoorlog 1914-1918. Dl. 3.  Amsterdam, Van Kampen, 1960, 1e, ingenaaid met flappen, 429p.(licht roestvlekkerig).10,-

14992 McCauley, Martin. The Soviet Union 1917-1991. Second edition.  London, Longman, 1996, 4e, ingenaaid, 422p. Longman History of Russia.15,-

3806 Radzinsky, Edward. De laatste tsaar. Het drama van Nicolaas II.  Amsterdam, Balans,1e, 1993, garenloos, 448p. Nederlandse vertaling door Jaap van der Wijk.9,-

3778 Herzog-Hauser, G. De godsdienst der Grieken.  Roermond/Maaseik, 1952, linnen met stofomslag, 366p. Geïllustreerd; met een historisch-archeologische toelichting door prof. dr. F.J. de Waele.14,-

3776 Gorris, Gabriël. Christoffel Columbus. De laatste kruisvaarder.  's-Gravenhage, Pax, 1947, halflinnen, 299p.11,-

3774 Waal, A. de. Paus Benedictus XV.  Amsterdam, R.K. Boekencentrale, z.j.(1917), verguld lederen band met leeslint, 200p. Nederlandse vertaling van H.M.J. Verzijl.45,-

12194 Hout, Guus van den.(inl.) De Kruistochten.  Zwolle, Waanders, 2005, 1e, ingenaaid, 96p. Rijk geïllustreerd. Tentoonstellingscatalogus. Fraai.10,-

14982 Kuchins, Andrew C.(ed.) Russia after the Fall.  Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2002, 1e, garenloos, 324p.10,-

3908 Holm, Erik. Die Buren. Land.Volk.Geschichte.  Berlin, Deutscher Verlag, 1942, gebonden, 158p. Met  44 afbeeldingen en 2 kaartjes.23,-

4165 Mott, Frank Luther. American Journalism. A history of newspapers in the United States through 260 years: 1690 to 1950.  New York, Macmillan, 1953, 2e, linnen(rug verkleurd), 835p. Geïllustreerd.34,-

14994 O.Crummey, Robert. The formation of Muscovy 1304-1613.  London, Longman, 1996, 7e, ingenaaid, 275p. Longman History of Russia.10,-

8758 Schepens, Luc. De Belgen in Groot-Brittannie 1940-1944. Feiten en getuigenissen.  Nijmegen, Gottmer, 1980, 1e, ingenaaid met flappen, 238p. Foto's.10,-

15624 Adler, Max. Neue Menschen. Gedanken über sozialistische Erziehung.  Berlin, Laub'sche, 1926, 2e verm., linnen, 235(1)p.25,-

13834 Wood, Charles T. The Age of Chivalry. Manners and morals 1000-1450.  London, Weidenfeld and Nicolson, 1970, 1e, gebonden met omslag, 176p. Illustraties.10,-

11487 Dyle, Conan. Micah Clarke, his statement as made to his three grandchildren Joseph, Gervas and Reuben during the hard winter of 1734.  New York, Burt, z.j., 1e, linnen, 405p.(krantenfotootje van auteur geplakt op schutblad).20,-

11435 Grimm, Hans. Volk ohne Raum.  München, Albert Langen, 1926, 8e, linnen, 1299p. (enigszins los in de band).10,-

4015 Uthmann, Jörg von. Joden en Duitsers. Een pathologische verhouding.  Haarlem, De Haan, 1969, garenloos, 194p. Nederlandse vertalig van L.Post.7,-

6668 Penkowsky, Oleg. De Penkowsky Documenten.  Den Haag, Stok, 1965, 4e, gebonden met stofomslag, 291p. Foto's.10,-

14987 Dube, S.C. Indian village.  London, Routledge & Kegan Paul, 1965, 5e, linnen met omslag, 248p.The International Library of sociology & social reconstruction.10,-

4164 Eden, Anthony. Full circle. The memoirs of sir Anthony Eden.  London, Cassell, 1960, 1e, linnen met stofomslag, 619p.20,-

4119 Nuijens, W.J.F. Het katholicismus in betrekking met de beschaving van Europa.  Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1856, halfledenren band, 2 dln., 383/487p. (roest in binnenwerk)80,-

7640 Haegendoren, Maurits van. Geel & Zwart van de Driekleur(van oude en andere Belgen tot 1980)  Leuven, Davidsfonds, 1979, 1e, garenloos, 367p.10,-

4082 Hemels, Joan. Op de bres voor de pers. De strijd voor de klassieke persvrijheid.  Assen, Van Gorcum/Prakke, 1969, 1e, ingenaaid, 699p.36,-

4080 Panikkar, K.M. In two Chinas. Memoirs of a diplomat.  London, Allen & Unwin, 1955, 1e, boards with dustjacket,  183p.18,-

8840 Thälmann, Ernst. Zur Machtfrage. Reden, Artikel und briefe 1920-1935.  Berlin, Dietz, 1982, 1e, linnen met (licht beschadigde) stofomslag, 463p.10,-

6669 Berdiajew, Nikolai. Sinn und Schicksal des russischen Kommunismus. Ein Beitrag zur Psychologie und Soziologie des russischen Kommunismus.  Luzern, Vita Nova, 1937, 1e, linnen, 199p.50,-

14985 Ragsdale, Hugh. The Russian tragedy. The Burden of History.  Armonk, M.E.Sharpe, 1996, 1e, garenloos,306(1)p. With a foreword by Robert C. Tucker.12,5,-

3238 Riboud, Marc. The three Banners of China.  Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, z.j.(1966), gebonden met (besch.) stofomslag, 216p. Prachtig fotoboek gericht op de jaren vijftig en zestig in Mao's China.61,-

3237 Haines, Lynn and Dora B. The Lindberghs.  New York, The Vanguard Press, 1931, linnen met (besch.) stofomslag, 307p. Fontispice foto van vader en zoon Lindbergh.11,-

6791 Imig, Werner, en Walter Kissljakow. Studien zur ideologischen Entwicklung der KPD 1919-1923.  Berlin, Dietz, 1981, 1e, linnen met stofomslag, 254p.10,-

12529 Wiersma, J.T., e.a. Het Raadsel der Joden.  Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1941, 1e, ingenaaid, 79p. Bevat: De verkiezing van Israël (J.T.Wiersma); De verwerping van Israël(F.J.C. Bredscheyder); De toekomst der joden(H. van der Linde).(lichte gebruikssporen)5,-

5191 Romein, Jan. Toynbee's studie der geschiedenis. Grondslagen ener algemene en vergelijkende beschavingsleer.  Buusum, Kroonder, 1948, halflinnen, 48p.(enkele onderstrepingen).9,-

3760 Gemelli, Augustinus O.F.M. Het Franciscanisme.  Turnhout, Etablissementen Brepols, 1938, halflinnen met stofomslag, 539p. Nederlandse vertaling van de hand van C. Ingen-Housz.23,-

11652 Hildinger, Erik. Swords against the senate. The rise of the roman army and the fall of the republic.  Cambridge, Da Capo Press, 2002, 1e, gebonden met stofomslag, 240p.15,-

3355 Devreker, A. Welvaartproblemen in Vlaanderen.  Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1958, 1e, ingenaaid, 236p., geïllustreerd. Gesigneerd met opdracht.9,-

6890 Weizmann, Chaim. In dienst van mijn volk.  Assen, Born, 1949, 1e, linnen, 544p. Autobiografie. Nederlandse vertaling van Jac. Van der Ster.(eerste schutblad ontbreekt).10,-

6790 Buber-Neumann, Margarete. Kriegsschauplätze der Weltrevolution. Ein Bericht aus der Praxis der Komintern 1919-1943.  Stuttgart, Seewald, 1967, 1e, linnen, 522p. Foto's.20,-

5777 Raptschinsky, B. Kolonisatie van blanken in de tropen.  Den Haag, Leopold, 1941, ingenaaid met flappen, 86p.7,-

2810 Schipper, Tobias. De waarheid over het verschijnsel De Gaulle.  Amsterdam, Hans Ferrée, z.j., geniet, 15p. Hans Ferrée piek pocket no. 9.5,-

2751 Jong, de. Handboek der kerkgeschiedenis.  Utrecht/Nijmegen/Antwerpen/Brussel/Leuven, Dekker & Van de Vegt/Standaardboekhandel, 1948, 4e, linnen, 4 dln., 382, 549, 464 en 416p., met kaartjes.34,-

8571 Schuster, A., e.a. Weerklank van de Sjofar. Een bundel actuele beschouwingen.  Amsterdam, Permanenete Commissie Nederlands-Israelietisch Kerkgenootschap, 1967, 1e, garenloos, 80p. Uitgave na de juni-oorlog van 1967.10,-

11653 Williams, Derek. Romans and barbarians.  New York, St. Martin's Press, 1999, 1e, gebonden met stofomslag, 237p.15,-

3392 Rooy, N. de. Monsieur Vincent; het epos der menselijke goedheid.  's-Gravenhage, Pax, 1949, linnen met (licht besch.) stofomslag, 416p.7,-

3644 Nolet, W. Beknopt handboek der kerkgeschiedenis.  Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1926, 2e herz., linnen, 612p. Met vragenboekje !14,-

12457 Walda, Dick, e.a. Siberië. De slapende reus ontwaakt.  Amsterdam, De Schalm, 1988, 1e, ingenaaid, 208p. Foto's van Mattheus Engel en Detlev Steinberg.10,-

11932 Jelsma, Auke en Gert van Klinken.(red.) Kruis en zwaard. Terugblik op de kruistochten 1096-1996.  Zoetermeer, Meinema, 1996, 1e, garenloos, 168p.5,-

7863 Bauer, Otto. Sociaaldemokratie, godsdienst en kerk. Een bijdrage tot opheldering van het programma van Linz  Amsterdam, Ontwikkeling, 1928, 1e, ingenaid, 205p10,-

7613 Geisel, Eike. Im Scheunenviertel.  Berlin, Severin und Siedler, 1995, 4e, gebonden met stofomslag, 155p. Prachtig fotoboek met teksten van o.a. Alfred Döblin en Joseph Roth.28,-

3522 Hermesdorf, B.H.D. Thomas van Aquino als raadsman van Toskaanse kooplieden. Aantekeningen bij een vrijwel verwaarloosd opusculum van de " doctor communis".  Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1963, ingenaaid, 72p.7,-

3239 Hausammann, Suzanne. India in Colour.  London, Thanes and Hudson, 1976, linnen met stofomslag, 70 kleurenfoto's van Suzanne Hausammann; tekst van Mulk Raj Anand. Prachtig fotoboek in topconditie.80,-

3509 Gelissen, M.G.H. Natuur en genade volgens Hendrik van Gent.  Tilburg, Bergmans, 1965, ingenaaid, 2 dln., 167/64p.20,-

3268 Kerfoot, J.B. American Pewter.  New York, Crown Publishers, 1942, 2e, gebonden, 236p. Rijk geïllustreerd. (klein scheurtje bovenkant rug)34,-

3363 Luykx, Theo. Dr. A. van de Perre en zijn tijd.  Antwerpen/Utrecht, Standaard Wtenschappelijke Uitgeverij, 1972, linnen met stofomslag, 330p.16,-

3362 Lehouck, Fernand. Van apathie tot strijdbaarheid. Schets van een geschiedenis van de Belgische vakbeweging 1830-1914.  Brugge/Nijmegen, Orion/Gottmer, 1980, 1e, ingenaaid, 529p.14,-

3360 Lamberty, Max. Philosophie der Vlaamsche beweging en der overige stroomingen in België.  Brugge, Boekhandel Cultura H. Caymna-Seynave, 1938, 2e herz. en verm., ingenaaid, 166p.9,-

8262 Rodenbach, Ferdinand. Albrecht Rodenbach en de Blauwvoeterij.  Amsterdam, Van Looy, 1909, 1e, linnen, 2 boeken in één band, 228/289p.(linnen rug verkleurd).100,-

3358 Vanlandschoot, Romain. Michiel Vandekerckhove. Leven en werk.  Tielt, in eigen beheer, 1980, 1e, ingenaaid, 286p. Oplage: 1200 ex.9,-

4313 Lapide, Pinchas E. De laatste drie pausen en de joden.  Hilversum, De Haan, 1967, 1e, garenloos, 343p.9,-

3513 Klant, J.J.(e.a.) Samenleving en onderzoek.  Leiden/Antwerpen, Stenfert Kroese, 1979, linnen met stofomslag, 442p. Uitgave onder auspiciën van de Stichting voor economisch onderzoek der Universiteit van Amsterdam.20,-

13630 Koch, H.W. Over hellebaarden, donderbussen en huurlingen. Het krijgsbedrijf in de middeleeuwen.  Amsterdam, Elsevier, 1980,1e, gebonden met omslag, 259p. Rijk geïllustreerd.15,-

12500 Burckhardt, Jacob. De Cultuur der Italiaanse Renaissance.  Zeist, De Haan, 1957, 1e, linnen met omslag, 436p. Geïllustreerd.15,-

15721 Marshall, H.E. Scotland's story. A history of Scotland for boys and girls.  London, Thomas nelson, z.j., 1e, linnen, 428p. Met illustraties van J.R. Skelton, John Hassall en J. haw Crompton.15,-

14206 Lévy, Bernard-Henri. Le siècle de Sartre.  Paris, Grasset, 2000, garenloos, 762p. Nieuwstaat.10,-

13932 Nish, Ian H. The Anglo-Japanes Alliance. The Diplomacy of Two Island Empires 1894-1907.  London, Athlone Press, 1966, 1e, linnen, 420p.65,-

13708 Reve, Karel van het. Rusland hoe het was. Een merkwaardige verzameling foto's van 80 jaar Rusland(1852-1932).  Amsterdam, Contact, 1976, 1e, garenloos, 160p. Fotoboek met ironische commentaren.15,-

14449 Wright, Denis. The English amongst the Persians during the Qajar Period 1787-1921.  London, Heinemann, 1977, 2e, linnen met omslag,218p. Illustraties.15,-

14416 Hopkins, A.G. Aan economic history of West Africa.  London, Longman, 1975, 2e, ingenaaid, 337p.15,-

14450 Gulliver, P.H.(ed.) Tradition & transition in East Africa. Studies of the Tribal Element in the Modern Era.  London, Routlegde & Kegan Paul, 1972, 2e, gebonden met omslag, 378p.12,5,-

13919 Becuwe, Frank, en Termote, Johan. De Sint-Niklaasabdij van veurne. Een bouwhistorische en topografische benadering.  Koksijde, Westvlaamse Gidsenkring, 1986, 2e, ingenaid,36p. Illustraties.5,-

13917 Hill, Richard. War at sea in the ironclad age.  London, Cassell, 2000, 1e, gebonden met stofomslag, 224p. Rijk geïllustreerd.25,-

13543 Vijgen, Theo. Tipi's, totems en tomahawks. Het leven van de Noordamerikaanse indianen.  Nijmegen, SUN, 1996, ingenaaid, 183p. Tekeningen van Peter Nuyten.10,-

13537 Ruig, R. de. In de schaduw van de grand seigneur.  Utrecht, Van Himbergen, 1984, 1e, linnen met omslag, 79p.5,-

13605 Verger, Jacques. Universiteiten in de Middeleeuwen.  Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1978, 1e, gebonden met omslag, 170p.8,-

13491 Macdonald, D.B. Aspects of Islam.  New York, Macmillan Company, 1911, 1e, linnen,375p.50,-

13702 Sauers, Redgan van. Suriname, wat de revolutie betreft en De kleine kolonel.  Breda, de Geus, 1987, 1e, garenloos,187(12)p.10,-

14217 ver Elst, André. De Belgische windmolens in beeld// Les moulins à vent belges en images.  Zaltbommel, Europese Biblotheek, 1977, 3e, gekartonneerd(oblong),z.pa. Tekst in het Nederlands en het Frans.25,-

14472 Thomas, Werner. In de klauwen van de inquisitie. Protestanten in Spanje, 1517-1648.  Amsterdam, Amsterdam University Press, 2003, 1e, ingenaaid, 448p.15,-

15636 Bevis, Trevor. Strangers in the fens. Huguenot/Walloon communities at Thorney, Parson Drove, Guyhirn and Sandtoft:, and some adherants.  March, Westrydale Press, 1983, 3e, garenloos, 42p. Illustraties.20,-

14426 Hilton, R.H. The English peasantry in the later Middle Ages.  Oxford, Clarendon press, 1975, 1e,linnen met omslag, 256p.15,-

14417 Crowder, Michael. Revolt in Bussa. A Study of Britsch 'Native Administration' in Nigerian Borgu, 1902-1935.  London, Faber & Faber, 1973, 1e, linnen met omslag, 273p.15,-

14389 Kint, Ph. Prometheus aangevuurd door Demeter. De economsche ontwikkeling van de landbouw in Oost-Vlaanderen 1815-1850.  Amsterdam, VU Uitgeverij, 1989, 1e, ingenaaid, 459p.Dissertatie.12,5,-

14444 Toussaint Raven, J.E. Heksenvervolging.  Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1972, 1e, ingenaaid, 119p. Illustraties. Fibulareeks 23.9,-

15165 Lane, Edward William. The modern Egyptians.  New York, Dover Publications, 1973, reprinted 1860 ed., ingenaaid, 619p.10,-

13120 Baignent, Michael, richard leigh en henry Lincoln. Het heilige bloed en de heilige graal. Een onthutsend nieuw licht op de oorsprong van het christendom.  Baarn, Tirion, 1988, 2e, ingenaaid met flappen, 413p. Foto's.10,-

14214 Gleba, Gudrun. Klosterleben im Mittelalter.  Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004, 1e, gebonden,239p. Rijk geïllustreerd. Nieuwstaat.20,-

14212 Jankrift, Kay Peter. Mit Gott und schwarzer Magie. Medizin im Mittelalter.  Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005, 1e, gebonden,173p. Rijk geïllustreerd. Nieuwstaat.20,-

16207 Grochowiak, Thomas, en Schröder, Anneliese(red.) Synagoga. Jüdische Altertümer, Handschriften und Kultgeräte.  Frankfurt am Main, Ner-Tamid- Verlag, 1961, 1e, garenloos, z.pa., met 178 afbeeldingen. Tentoonstellingscatalogus.10,-

15164 Eberhard, Wolfram. A history of China.  London, Routledge & Kegan Paul, 1977, 4e repr., 388p.10,-

14454 Fitzpatrick, Brian. British Imperialism and Australia 1783-1833. An Economic History of Australasia.  London, Allan & Unwin, 1939, 1e, linnen(gebruikssporen), 396p.With an introduction by Herbert Vere Evatt.20,-

14452 Duffy, Christopher. Russia's Military Way to the West. Origins and nature of Russian Military Power 1700-1800.  London, Routledge & Kegan Paul, 1981, 1e, gebonden met (licht beschadigde) omslag, 256p. Illustraties.100,-

14388 Autenboer, Eugeen van. De Turnhoutse speelkaartenindustrie(1826-1976)  Brussel, Ministerie van Buitenlandse zaken, 1976, 1e, ingenaaid, 152p. Ook opgenomen erin een Overzicht van de Belgische speelkaart van 1379 tot 1826 door Louis Tummers.15,-

12660 Thompson, Bard. Humanists & Reformers. A History of the Renaissance and Reformation.  Grand Rapids, William B. Eerdmans Publishing Company, 1996, 1e, linnen met stofomslag, 742p. Rijk geïllustreerd.(omslag heeft heel lichte gebruikssporen)25,-

12736 Herm, Gerhard. Karl der Grosse.  Düsseldorf, Econ, 1987, 1e, gebonden met stofomslag, 336p.10,-

12727 Keyes, Roger. Leopold III. 2dln.  Tielt, Lannoo, 1986, 1e, 2dln, gebonden met stofomslag, 439/499p. Vertaald uit het Engels door Erik van der Post. Dl. 1: Een beproegf koning; Deel 2: Complt tegen de koning. Nieuwstaat.22,5,-

12712 Hroch, Miroslav, en Anna Skybova. Ecclesia militans. The Inquisition.  Leipzig, Dorset Press, 1990, 2e, linnen, 263(1)p. Rijk geïllustreerd.15,-

12708 Hägermann, Dieter. Karl der Grosse. Herscher des Abendlandes. Biographie.  Berlin, Propyläen, 2000, 1e, linnen met stofomslag, 736p.(omslag heel licht beschadigd).25,-

14415 Parrinder, Geoffrey. West African religion. A study of the beliefs  and practices of Akan, Ewe, Yoruba,Ibo and Kindred Peoples.  London, Epworth, 1969, 6e, garenloos, 203p.10,-

13265 Baschwitz, K. De krant door alle tijden.  Amsterdam, Keesing, z.j., 2e, linnen, 277(11)p.10,-

12661 Walsh, Edward S. The canal system of New York State.  Albany, Lyon Company, 1923, 2e herz., 48p. Met uitklapbaar kaartje.20,-

13171 Preuss, Paul. Expedition nach Central- und Südamerika.  Berlin, Verlag des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees, 1902, 1e, verguld/gedecoreerd linnen, 452p.Rijk geïllustreerd, foto's, tekeningen, uitklapbare schets. € ,-

12625 Carroll, James. Constantine's  sword. The church and the jews. A history  Boston, Houghton Mifflin Company, 2001, 1e, halflinnen met omslag, 756p.15,-

12606 Doernberg, Erwin. Henry VIII and Luther. An account of their personal relations.  Stanford, Stanford Universitry Press, 1961, gebonden, 139p. Met een voorwoord door G.E.Rupp.10,-

12603 Peterson, W.(ed.) M.Fabi Quintiliani; Institutionis oratoriae liber decimus.  Hildesheim, Georg Olms, 1967, 2e, linnen, 227p. Fotografische herdruk van de uitgave uit 1891.35,-

12413 Jong, Rudolf de. De Spaanse burgeroorlog.  Den Haag, Bakker/Daamen, 1963, 1e, ingenaaid, 320p. Ooievaar 150/151. Rijk geïllustreerd.7,-

12408 Columbus, Christoffel. De ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493.  Nijmegen, SUN, 1991, 1e, ingenaaid, 239p. Illustraties. Nederlandse vertaling en inleiding door Hans Wrener en Wilfried Uitterhoeve.8,-

8485 Devliegher, Luc. De molens in West-Vlaanderen.  Tielt, Lannoo, 1984, 1e, linnen met stofomslag, 447p.Deel 9 uit reeks Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen. Rijk geïllustreerd. Zeer fraai.50,-

12807 Nederlof, A.B. Alexander de Grote.  Velsen, Editekst, 1986, 1e, ingenaaid, 182p. Illustraties.15,-

13161 Tack, Guido, Anton Ervynck en Gunther van Bost. De monnik-manager. Abt De Loose in zijn abdij t'Ename.  Leuven, Davidsfonds, 1999, ingenaaid, 197p. Illustraties.10,-

15230 Fetscher, Iring. Der Marxismus. Seine Geschichte in Dokumenten. Philosophie, Ideologie, Soziologie, Ökonomie, Politik.  München, Piper, 1973, 2e, gebonden met omslag, 877(1)p.45,-

13218 Bauer, Otto. Kapitalismus und Sozialismus nach dem Weltkrieg. Erster band: Rationalisierung; Fehlrationalisierung.  Berlin, Büchergilde Gutenberg, 1931, 2e, linnen, 231p.(rug licht verkleurd).20,-

13096 Fromm, Bella. Bloed en banketten. Society reporter in Berlijn.  Amsterdam, Balans, 1991, 1e, garenloos, 304p. Met een voorwoord van  Frederick T. Birchall. Nederlandse vertaling door Jaap van der Wijk.15,-

13089 Bialoguski, Michael. The Petrov story.  London, heinemann, 1955, 1e, gebonden met (beschadigde) stofomslag, 247p. Foto's.8,-

13073 Spoelstra, B. Die < Doppers> in Suid-Afrika 1760-1899.  Kaapstad, Nasionale Boekhandel, 1963, 1e, gebonden, 314p.25,-

13072 Bouman, A.C. Kuns in Suid Afrika.  Kaapstad, Jacques Dusseau, 1935, 1e, linnen, 121p. Met afbeeldingen.25,-

12771 Peursen, C.A. van. Michel de Montaigne. Het reizen als wijsgerige houding.  Amsterdam, Paris, 1954, 1e, linnen, 130p. (stempeltje vorige eigenaar op titelpagina).15,-

13166 De Dijn, Rosine. Liefde, leed en passie. De vrouwen van Rubens.  Leuven, Van Halewijck, 2002, 1e, gebonden met stofomslag, 270p. Illustraties. Leeslint. Nieuwstaat.10,-

12777 Kerner, Max. Karl der Grosse. Entschleierung eines Mythos.  Köln, Böhlau, 2000, 1e, gebonden met stofomslag, 334p.15,-

13062 Grondijs, L.H. Spanje. Een voortzetting van de Russische revolutie?  Leiden, Sijthoff, 1937, 1e, linnen, 227p.(lichte roest).5,-

13059 Tuyll van Serooskerken, M. van. Agrippa d'Aubigné. Een vriend van Hendrik IV.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1931, 1e, gebonden, 133p.(resten kaftpapieren op binnenzijde platten).10,-

13057 Wiesenthal, Simon. Zeilen der hoop. De geheime missie van Christoffel Columbus.  Amsterdam, Becht, 1992, 3e, garenloos, 232p.7,-

13018 Phathanothai, Sirin, en James Peck. The Dragon's Pearl.  New York, Simon & Schuster, 1994, 1e, halflinnen met stofomslag,336p. Foto's. Uit de bibliotheek ban bisschop Muskens.10,-

12988 Spence, Jonathan D. God's Chinese son. The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan.  New York, Norton, 1997, 2e, garenloos, 400p.10,-

13233 Dunk, H.W. von der. In het huis van de herinnering. Een cultuurhistorische verkenning.  Amsterdam, Bert Bakker, 2007, 1e, garenloos, 423p.16,-

13071 Beelaerts van Blokland, C. Transvaal.  Z.p., z.u., z.j.(1941), 1e, ingenaaid, 79p. Niet in de handel.10,-

15414 Weggeman-Guldemont, E. "De geestelijke cultuur van Kelten en Germanen."(superieur of inférieur?)  Amsterdam, Engelhard, van Embden, z.j., 1e, gebonden, 125(1)p. Opnieuw in de band gezet.15,-

15730 Turnbull, C.M. A  history of Singapore 1819-1988.  Singapore, Oxford University Press, 1992, 2e, ingenaaid, 388p. Kaartjes.15,-

15574 Dube, S.C. India's  changing villages.  London, Routledge, 1969, 4e, linnen met omslag, 230p.10,-

15572 Kahn, Herman. The emerging Japanese superstate. Challenge and response.  London, André Deutsch,1971, 1e, gebonden met omslag,274p.10,-

15525 Sontag, Sherry, Drew, Christopher, and Grew, Annette Lawrence. Blind man's bluff. The untold story of cold war submarine espionage.  London, Hutchinson, 1998, 1e, gebonden met omslag, 352(1)p.Foto's.10,-

15468 Acker, Jan van. Antwerpen; van Romeins veer tot wereldhaven.  Antwerpen, Mercurius, 1975, 1e, linnen met omslag, 447p. Fraai geïllustreerd.17,5,-

15598 James, Simon. Ontdek de wereld van de Kelten.  Vianen, Areopagus, 1994, 1e, linnen met omslag, 192p. Rijk geillustreerd.12,-

15419 Prims, Floris. Geschiedenis van Berchem tot bij de aanvang der Xxste eeuw.  Berchem, Gemeentebestuur van Berchem, 1949, gebonden, 348p.Illustraties en foto's.25,-

15801 Plokhooy, C. Met den mauser. Persoonlijke ervaringen in den Zuid-Afrikaanschen Oorlog.  Gorinchem, Duym, 1901, 1e, linnen, 151p.  Frontispice.25,-

15413 Birdwood, George C.M. The industrial arts of India.  London, Chapman and Hall, 1880, new edition, linnen, 344p., two parts in one volume. With map and woodcuts. Nice copy.150,-

15408 Dunbar, George. A history of India, from the earliest times to present day.  London, Ivor Nicholson & Watson, 1936, 1e, linnen, 631(1)p. Met uitklapbare kaart.25,-

15366 Northrup, David. Trade without rulers. Pre-colonial economis development in South-Eastern Nigeria.  Oxford, Clarendon Press, 1978, 1e, linnen met omslag, 269p. Oxford studies in African affairs.20,-

15365 Post, K.W.J., and Vickers, Michael. Structure and conflict in Nigeria. 1960-65.  London, Heinemann, 1973, 1e, ingenaaid, 248p. Kaartjes.25,-

15364 Berry, Sara S. Cocoa, custom and socio-economic change in rural Western Nigeria.  Oxford, Clarendon Press, 1975, 1e, linnen met omslag, 240p. Oxford studies in African affairs.40,-

14485 Duursma, Jorri. Self-determination, Statehood and International relations of Micro-States. The cases of Liechtenstein, San Marino, Monaco, Andorra and the Vatican City.  Leyden, University of Leyden, 1994, 1e, ingenaaid, 514p. Met erratavelletje. Dissertatie; met stellingen.100,-

15456 Roessingh, D. Het gebruik en bezit van den grond bij Germanen en Celten.  Groningen, Noordhoff, 1915, 1e, ingenaaid, 634p. Met kaarten. Dissertatie.(rug licht beschadigd)30,-

16071 Boogert, Bob van den, e.a. Maria van Hongarije 1505-1558. Koningin tussen keizers en kunstenaars.  Zwolle, Waanders, 1993, 1e, linnen met omslag, 368p. Rijk geïllusteerd.25,-

16434 Boom, Henk. Staatsgreep in Suriname. De opstand van de sergeanten op de voet gevolgd.  Utrecht, Veen, 1982, 1e, garenloos, 192p. Foto's.5,-

16317 Schrenk, Gottlob. Gottesreich und Bund im älteren Protestantismus vornehmlich beiJohannes Correjus. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Pietismus und der heilsgeschichtlichen Theologie.  Gütersloh, Bertelsmann, 1923, 1e, linnen, 366(1)p.75,-

16314 Waterbolk, E.H. Omtrekkende bewegingen. Opstellen aangeboden aan de schrijver   bij zijn tachtigste verjaardag.  Hilversum, Verloren, 1995, 1e, ingenaaid, 237p.20,-

16300 Schmidt, Georg. Der Wetterauer Grafenverein.Organisation und Politik einer Reichskorporation zwischen Reformation und Westfälischem Frieden.  Marburg, Elwert Verlag, 1989, 1e, linnen, 661p.50,-

16189 Schamelhout, G. De volkeren van Europa en de strijd der nationaliteiten. Eeerste deel: Ras en volk, taal en staat; het nationaliteitsbeginsel, Litauers, Letten, Esten en Finnen.  Amsterdam, MGGL, 1925, 1e, linnen, 485(1)p. Illustraties.10,-

16165 Kaiser-Wilhelm-Dank, Verein der Soldatenfreunde. Deutschland als Kolonialmacht.  Berlin, Kameradschaft, Wohlfahrtsgesellschaft, 1914, 1e, gebonden, 398(2)p. Met 580 foto's en 11 kaarten. Mooi exemplaar.110,-

15765 Kautsky, Karl. Oorsprong van het Christendom.  Amsterdam, Van Looy, 1912, 1e, linnen, 413(2)p. Vertaling door Herman Gorter. Exlibris.35,-

16135 Freeman, Gerard Pieter. Clarissen in de dertiende eeuw.  Utrecht, Franciskaanse Samenwerking, 1997, 1e, 424p. Met uitklapbare kaart. Dissertatie.10,-

15768 Jong, L. de. Hedendaags marxisme.  Amsterdam, de Arbeiderspers, 1937, 1e, ingenaaid, 79p. Reeks Socialistische studiebibliotheek.5,-

16069 Pflug, Hans. Deutsche Flüsse - Deutsche Lebensadern.  Berlin, Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1939, 1e, halflinnen, 162p, 175 fot's en een uitklapbare kaart.15,-

16053 Mohr, Adrian. Fischfang ist Not!  Freuden und leiden der deutschen Hochseefischerei.  Leipzig, Koehler & Amelang, 1926, linnen, 109p. Foto's. Roest.20,-

16050 Jucker, Ernst. Erlebtes Russland. 16 Jahre öffentliche Arbeit in der Sowjetunion.  Bern, Paul Haupt, 1945, 2e, linnen met omslag, 286p.20,-

15945 Mares, G. des. L'organisation du travail a Bruxelles au Xve siècle.  Bruxelles, Henri Lamertin, 1904, 1e, gebonden, 520p. Opnieuw in de band gezet.40,-

15858 Amerongen, M.van., e.a. De Baader Meinhof Groep; een documentaire.  Groningen, Xeno, 1975, 1e, garenloos, 98(3)p. Met bijdragen van o.a. Heinrich Böll en Rudi Dutschke.10,-

15596 Caenegem, R.C. van. Geschiedenis van Engeland. Van Stonehenge tot het tijdperk der vakbonden.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1982, 1e, gebonden, 502p.10,-

16151 Spiel, Hilde. Die hellen und die finsteren Zeiten. Erinnerungen 1911-1946.  München, List verlag, 1989, 2e, linnen met omslag, 263(1)p. Foto's.10,-

14503 Morrell, Gordon W. Britain confronts the Stalin Revolution: Anglo-Soviet relations and the Metro-Vickers Crisis.  Waterloo, Wilfried Laurier University Press, 1995, 1e, linnen met stofomskag, 204p.15,-

15426 Schulz, J.P. Ecological studies on rain forest in Northern Suriname.  Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1960, 267p. Part 2 of The vegetation of Suriname.30,-

14632 Lane Fox, Robin. Alexander de Grote.  Amsterdam, Agon, 1994, 2e, garenloos, 603p. Illustraties.9,-

14630 Radzinsky, Edward. Stalin. Onthullingen uit geheime privé-archieven.  Amsterdam, Areopagus,1e, garenloos, 556p.foto's. nederlandse vertaling door Jaap van der Wijk.10,-

16210 März, Joh. David Livingstone, ein Pionier des schwarzen Erdteils.Für Jugend und Volk erzählt.  Leipzig, Otto Spamer, z.j., 2e, linnen, 270p. Illustraties en een uitklabaar kaartje van Zuid-Afrika.15,-

14507 Sowell, Thomas. Ethnic America. A history.  New York, Basic Books, 1981, 1e, linnen met stofomslag, 353p.20,-

15618 Div. auteurs. Gerard Mercator en de geografie in de Zuidelijke Nederlanden// Gerard mercator et la geographie dans les pays-bas meridionaux.  Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, 1994, 1e, ingenaaid, 175p. Tekst in het Nederlands en het Frans. Fraai.25,-

14505 Thompson, John M. Russia and the Soviet Union. An Historical Introduction.  Boulder, Westview Press, 1990, 2e, garenloos, 315p.10,-

16250 Bryson, David M. Queen Jeanne and the promised land. Dynasty, homeland, religion and violence in sixteenth-century France.  Leiden, Brill, 1990, 1e, verguld linnen met omslag, 385p.65,-

14500 Freyre, Gilberto. Order and Progress. Brazil from Monarchy to Republic.  New York, Knopf, 1970, 1e, linnen met omslag, 422(35)p. Translated from the Portuguese by Rod W. Horton.25,-

14499 Freyre, Gilberto. The Masters and the Slaves. A study in the development of Brazilian Civilization.  New York, Knopf, 1970, 2e, linnen met omslag, 537(45)p. Translated from the Portuguese by Samuel Putnam.25,-

14498 Freyre, Gilberto. The Mansions and the Shanties. The making of Modern Brazil.  New York, Knopf, 1968, 3e, linnen met omslag, 431(29)p. Translated from the Portuguese by Harriet de Onis. Introduction by Frank Tannenbaum.25,-

14493 Hampton, Christopher(ed.) A radical reader. The struggle for change in England, 1381-1914.  London, Pinguin, 1984, 1e, garenloos, 624p.15,-

14492 Rodinson, Maxime. Islam and Capitalism.  London, Allan Lane, 1974, 1e, linnen met (licht beschadigde) omslag, 308p. Translated from the french by Brian Pearce.10,-

12499 Champion, Timothy, e.a. Prehistoric Europe.  London, Academic Press, 1984, 1e, ingenaaid, 359p. Geïllustreerd.(naam vorige eigenaar op Franse titel)12,-

14506 Lampert, Nick, and Rittersporn, Gábor T.(ed.) Stalinism, its nature and aftermath.Essays in honour of Moshe Lewin.  New York, Sharpe, 1992, gebonden met stofomslag, 291p.25,-

15491 Wolf, Karel de. Brugsch Volk.  Brugge, Cultura, 1942, 1e, ingenaaid, 262(3)p.Beperkte, genummerde  oplage: 911/1000. Met omslagontwerp en tekeningen van Rene de Pauw.(resten stickertje op rug)100,-

15358 Beattie, John, en Middleton, John.(ed.) Spirit Mediumship and Society in Africa.  London, Routledge & Kegan Paul, 1969, 1e, linnen met omslag, 310p. Foto's.20,-

15357 Davidson, Basil. A history of West Africa 1000-1800.  London, Longman, 1977, 3e herz., ingenaaid, 318p.7,-

15356 Bushell, Terry. Marriage of inconvenience. An anglo-soviet alliance.  London, deutsch, 1985, 1e, linnen met omslag, 237p.15,-

15213 Herrnstein, Richard J., en Murray, Charles. The bell curve. Intelligence and Class Structure in American Life.  New York, Free Press, 1994, 1e, halflinnen met omslag, 845p.(enkele onderstrepingen)20,-

15384 Drach, Paul L.B. De Kabbalah der joden, gewroken van de valsche aantijging van pantheisme door de simpele uiteenzetting van haar leerstellingen volgens de gezaghebbende kabbalistische boeken, vertaald en ingeleid door Ton Kerssemakers.  Tilburg, De gouden ring, 1934, 1e, ingenaaid, 81(2)p.10,-

15170 Hill, Polly. Studies in Rural Capitalism in West Africa.  Cambridge, Cambridge University Press, 1977, 2e, gebonden met omslag, 172(1)p.10,-

14807 Furet, Francois, en Ozouf, Mona. Dictionnaire critique de la Revolution Francaise.  Paris, Flammarion, 1988, 1e, linnen met omslag, 1122p.85,-

15502 Stein, Aurel. On ancient Central-Asian tracks. Brief narrative  of three expeditions in innermost Asia and North-Western China.  London, Macmillan, 1933, 1e, (verguld) linnen,342p. Met  talrijke illustraties, kleurenplaten, uitklapbare kaart. Zeer fraaie staat.1750,-

15167 Srinivas, M.N. The remembered village.  Delhi, Oxford University Press, 1976, 1e, gebonden met omslag, 356p. Foto's.25,-

15487 Vries, Jan de. De Germaansche oudheid.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1930, 1e, linnen, 318p. Foto's.(stempeltje vorige eigenaar - Rijksradio Omroep "De Nederlandsche Omroep" - op titelpagina.20,-

14884 Forman, Shepard. The Brazilian Peasantry.  New York, Columbia University Press, 1975, 1e, linnen met omslag, 319p.10,-

14883 Spain, James W. The way of the Pathans.  Karachi, Oxford University Press, 1972, 2e, linnen met stofomslag, 190p.25,-

14882 Misra, B.B. The Indian Middle Classes. Their growth in modern times.  Delhi, Oxford University Press, 1978, 2e, ingenaaid, 438p.10,-

15169 Balfour, Michael. The adversaries. America, Russia and the Open world 1941-62.  London, Routledge & Kegan Paul,1981, 1e, gebonden met omslag, 259p.10,-

15351 Perbellini, Gianni(ed.) La Défense militaire des voies navigables// The militairy defence at waterways.  The Hague, Europa Nostra, 1999, ingenaaid, 160(1)p. Rijk geïullustreerd. Bulletin 51.25,-

15516 Ginderen, Leo van, en Delgoffe, Chris. Fotoboek Belgische Zeemacht 1946-1996.  Antwerpen, Vlaamse maritieme Ruilvereniging, 1996, 1e, gebonden, 192p. Rijk geïllustreerd.40,-

9554 Lomax, Louis E. The negro revolt.  London, Hamish Hamilton, 1963, 1e(Britse), gebonden met omslag, 271p.20,-

12391 Gerlo, Aloïs(intr.) Erasmus & België.  Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1969, ingenaaid, 99(4)p. Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling rond de vijfhonderdtse verjaardag van Erasmus' geboorte.10,-

9773 Zarnecki, George. Monniksleven in de Middeleeuwen.  Bussum, De Haan, 1975, 1e, garenloos, 144p. Rijk geïllustreerd. Nederlandse vertaling door J.L. Wynia-Gils.7,-

9750 Oliemans, Willem H. Het brood van de armen. De geschiedenis van de aardappel temidden van ketters, kloosterlingen en kerkvorsten.  's-Gravenhage, SDU, 1988, garenloos, 348p. Geïllustreerd.13,-

13454 Marek, George. De val van de adelaars. De ondergang van het Huis Habsburg.  Amsterdam, Elsevier, 1975, 1e, linnen met (licht beschadigde) stofomslag,302p. Foto's.7,-

9581 Ranke-Heinemann, Uta. Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit.  Baarn, Ambo, 1990, 1e, garenloos, 301p. Nederlandse vertaling door Tineke Davids. Exlibris(enkele onderstrepingen met viltstift).10,-

9453 Broekmeyer, M.J. De arbeidsraad in Zuidslavië.1950-1966. Een hoofdstuk uit de bevrijding van de arbeid.  Meppel, Boom, 1970, 2e, garenloos, 542p.10,-

9578 Hes, Max de, en André van Well.(red.) Schendingen van de scheiding tussen kerk en staat.  Rotterdam,  Uitgeverij De Vrije Gedachte, 1998, 1e, gebonden, 176p.10,-

9454 Harper, Harry. Ace Air reporter.  London, Gifford, 1943, 1e, linnen, 151p. Foto's.12,-

9442 Stöver, H.D. Christenverfolgung im römischen Reich. Ihre Hintergründe und Folgen.  Düsseldorf, Econ, 1982, 1e, gebonden met stofomslag, 319p.7,-

14839 Foglesong, David S. America's secret war against bolshevism. U.S. intervention in the Rusian Civil War, 1917-1920.  Z.P.,The University of North Carolina Press, 1995, 1e, linnen met omslag, 386p.(binnenzijde voorste schutblad licht beschadigd).20,-

9393 Wittop Koning, D.A. De oude apotheek.  Delft, Mycofarm, 1966, 1e, garenloos, 112p. Rijk geïllustreerd.7,-

14801 Sayn-Wittgenstein, Pincesse  Catherine. La Fin de ma Rusie. Journal 1914-1919.  Montricher, Les editions noir sur blanc, 1990 1e, ingenaaid met flappen, 273p. Foto's. Nieuwstaat.15,-

14783 Gibb, H.A.R., en Bowen, Harold. Islamic Society and the West. Vol. 1 Islamic society in the eighteenth century, part 2.  Oxford, Oxford University Press, 1965, 3e, linnen met (beschadigde)omslag, 285p.15,-

9327 Tebbel, John. The compact history of the American newspaper.  New York, Hawthorn Books, 1963, 1e, linnen met (beschadigde) stofomslag, 286(1)p.9,-

9579 Johnson, David. Napoleon's Cavalry and its Leaders.  London, Batsford, 1978, 1e, gebonden met stofomslag, 191p. Illustraties.20,-

9935 Johnson, David. Napoleon's cavalry and its leaders.  London, Batsford, 1978, 1e, gebonden met stofomslag, 191p. Foto's. (op schutblad krantenknipsels ingeplakt).20,-

10080 Pakeha Maori, A. Old New Zealand. A tale of the good old times with a history of the war in yhe North of New Zealand against the Chief Heke in the year 1845 as told by an old chief of the Ngapuhi tribe, als Maori traditions.  Auckland, Whitcombe & Tombs, z.j., 2e, linnen, 327p. Illustraties.20,-

10034 Barghoorn, Frederick C. Soviet Foreign Propaganda.  Princeton, Princeton University Press, 1964, 1e, linnen met (licht beschadigde) stofomslag, 329p.25,-

9982 Hamerow, Theodore, S. Restoration, Revolution, Reaction. Economics and Politics in Germany, 1815-1871.  Princeton, Princeton University Press, 1958, 1e, linnen met (licht beschadigde) stofomslag, 347p.25,-

9981 Lorenz, Heinz. Die Universum-Bücherei. Geschichte und Bibliographie einer proletarischen Buchgemeinschaft 1926-1939.  Berlin, Elvira Tasbach, 1996, 1e, gebonden met stofomslag, 246p. Rijk geïllustreerd. Exlibris.20,-

10810 Brantenaar, A.D.J. Oost-Afrika. Enige aspecten van de ontwikkeling van een tropisch gebied met bijzondere verwijzing naar de factor transport.  Rotterdam, in eigen beheer, 1958, 1e, ingenaaid, 186p. Dissertatie. Met stellingen. Gekaft in doorzichtig plastic.15,-

10299 Koenigswald, G.H.R. von. Speurtocht in de prehistorie. Ontmoetingen met onze voorouders.  Amsterdam, De Spieghel, z.j.(1956), 1e, linnen met stofomslag, 220p. Geïllustreerd. Nederlandse vertaling door Jan Vrijman.(naam vorige eigenaar op schutblad pb).10,-

9938 Farwell, Byron. The man who presumed. A biography of Henry M. Stanley.  New York, Norton, 1985, 2e, garenloos, 334p. Foto's.7,-

9306 Rogge, André. Het riool van België. De waarheid achter de affaires.  Antwerpen, Kritak, 1996, 1e,  garenloos, 274(1)p.10,-

9896 Graaf Kessler, Harry. Walther Rathenau.  Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1929, 1e, (verguld) linnen, 410p.( klein stempeltje vorige eigenaar op titelpagina). Fraai.20,-

9734 Masters, Anthony. Schrijvers als spionnen.  Utrecht, Kwadraat, 1989, 1e, garenloos, 252p. Foto's. Vertaling uit het Engels van de hand van  Peter Nijmeijer.9,-

9733 Constandt, Nadine(red.) Joodse sporen in Oostende.  Antwerpen, Pandora, 2000, 1e, ingenaaid met flappen, 88p. Rijk geïllustreerd.15,-

9730 Waters, Sydney D. Clipper Ship to Motor Liner. The story of the New Zealand Shipping Company 1873-1939.  London, The New Zealand Shipping Company Ltd., 1939, 1e, linnen met omslag, 110p.40,-

9512 Coenen, Armand. Karel Wilms, één van de velen.  Antwerpen, Van Uffelen & Delagarde, 1945, 1e, ingenaaid, harde kaft, 129p. Met voorbericht van Willy Clijmans en een nawoord van Fritz Francken. Erin opgenomen bijdragen van o.a. Willem Elsschot en Johan Daisne. Beperkte oplage; nr.788/850. Niet in de handel.15,-

9505 Corn, Charles. Sporen van het paradijs. Het verhaal van de specerijenhandel.  Amsterdam, Bert bakker, 1998, 1e, garenloos, 352p. Nederlandse vertaling door Jan Mars.15,-

10160 Struik, Anton. Een nederlander in Siberië. Brieven van Anton Struik.  Nijmegen, SUN, 1979, 1e, ingenaaid, 70p. Sunschrift 146.5,-

8938 Enthoven, Henri Emile. Van Tanger tot Agadir.  Utrecht, kemink en Zoon, 1929, 1e, ingenaaid, 223p. Met kaartje.15,-

8832 MacGregor, Morna. Early Celtic Art in North Britain. A study of decorative metalwork from the third century B.C. to the third A.D. Volume 1.  Leicester, Leicester University Press, 1976, 1e, linnen, 224p. Geïllustreerd. Fraai.50,-

8805 Enklaar, Jattie, en Hans Ester. Vivat Helvetia. Die Herausforderung einer nationalen Identität.  Amsterdam, Atlanta, 1998, 1e, ingenaaid, 250p. Duitse Kroniek 48.30,-

8801 Cort, Bart de. 'Wenn nur die Sache siegt'. Erich Kuttner 1887-1942.  Amsterdam, IISG, 1990, 1e, geniet, 19p.Geïllustreerd.15,-

8798 Kooy, G.A. Een eeuw boerenleven in Zuidoost-Transvaal.  Wageningen, Landbouwhogeschool, 1965, 1e, ingenaaid, 173p.(resten plakkertje op voorplat).13,-

9002 Luvaas, Jay. The education of an army. British military thought 1815-1940.  London, Cassell, 1965, 1e, linnen met stofomslag, 454p.16,-

9326 Lancaster, Osbert. Signs of the Times(1939-1961).  London, John Murray, 1961, 1e, gebonden met stofomslag, 144p.(omslag vlekkerig en met enkele kleine scheurtjes). Selectie van de cartoons van Osbert Lancaster.15,-

8940 Brongersma, E. Voorproef in Spanje 1919-1939. Twintig jaar menschelijke kwaadaardigheid.  Utrecht, Het Spectrum, 1946,1e, linnen, 242p. Met drie kaartjes.15,-

8865 Kuiper, V.M. De katholieken en Spanje.  Hilversum, Paul Brand, 1938, 1e, ingenaaid, 131p.(gebruikssporen op voorplat).9,-

14780 Fage, J.D. A history of West Africa.  Cambridge, Cambridge University Press, 1972, 4e, garenloos, 239p.7,-

8830 Berg, Harry van den, en Peter reinsch. Racisme in schoolboeken. Het  gladde ijs van het westers gelijk.  Amsterdam, SUA, 1983, 1e, garenloos, 144p.8,-

8723 Hooftman, Hugo. Van Farman tot Neptune.  Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1964, 1e, 2dln. Gebonden, 182/204p. Dl 1.: Romantiek van watervliegtuigen en vliegboten; dl. 2: Vliegdek en wentelwiek. Zeer rijk geïllustreerd met foto's en tekeningen.100,-

8649 Fricke, Dieter(hrsg.) Deutsche Demokraten 1830 bis 1945.  Köln, Pahl-Rugenstein, 1981, 1e, linnen met stofomslag, 410p.20,-

8648 Wolf, Dieter. Die Doriot-Bewegung. Ein Beitrag zur Geschichte des französischen Faschismus.  Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1967, 1e, linnen met stofomslag, 408p.35,-

8646 Degras, Jane.(red.) Soviet Documents on foreign policy. Volume 1, 1917-1924.  London, Oxford University Press, 1951, 1e, linnen met stofomslag, 501p.25,-

9801 Guépin, J.P. Het humanisme 1350-1850.  Baarn, Ambo, 1993, 1e, garenloos, 161p.10,-

9024 Hertz, Frederick. The development of the German Public Mind. Vol. 2: The Age of Enlightenment.  London, Allen & Unwin, 1962, 1e, linnen met stofomslag, 487p.15,-

10314 HeRo. De strijd om de stedenkroon.De Maasveldtocht en inname van Maastricht.  Maastricht, Stichting Maastricht Vestingstad, 1982, 1w, geniet, 32p. Geïllustreerd.10,-

9413 Mann, Thomas. Deutschland und die Deutschen.  Sockholm, Bermann-Fischer, 1947, 1e, ingenaaid met stofomslag, 40p. Schriftreihe "Ausblicke".45,-

9345 Wiskemann, Elizabeth. A great swiss newspaper. The story of the Neue Zürcher Zeitung.  London, Oxford University Press, 1959,1e, linnen met (beschadigde) stofomslag, 90p.15,-

9334 Hassanein Heikal, Mohamed Nasser. Uit de geheime Cairo documenten.  Baarn, In den toren, 1972, 1e, garenloos, 304p. Foto's.6,-

14782 Anene, J.C. Southern Nigeria in Transition 1885-1906.Theory and Practice in a Colonial Protectorate.  Cambridge, Cambridge University Press, 1966,1e, linnen met omslag, 360p. Met uitklapbaar kaartje.15,-

14781 Naipaul, V.S. India: A wounded civilization.  London, Deutsch, 1978, 3e, gebonden met omslag, 174p.10,-

8848 Schuster, A.(red.) Het jodendom in de laatste twee eeuwen. Een serie lezingen uitgesproken voor de AVRO-microfoon van 19 april 1959 - 24 mei 1959.  's-Gravenhage, Boucher, z.j.(1960), 1e, linnen, 49p.15,-

12054 Jong, Martien J.G.de. Vrede ende vrolicheyt. Kestfeest in de Middeleeuwen.  Baarn, de Prom, 1985, 1e, gebonden met stofomslag, 304p. Illustraties.10,-

8856 Eilers, Marlene A. Queen Victoria's descendants.  Falköping, Rosvall Royal Books, 1997, 1e, gebonden, 191p. Rijk geïllustreerd.70,-

9022 Loebl, Eugene. Sentences & tried. The stalinist purges in Czechoslovakia.  London, Elek Books, 1969, 1e, gebonden ,met stofomslag, 272p.20,-

9021 Thayer, Charles W. Guerrilla.  London, Joseph, 1964, 1e, gebonden met stofomslag, 221p.20,-

8963 Aletrino, A. Napoleons laatste levensjaren.  Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j., 1e, linnen, 360p.(6).35,-

8868 Gestel, G. van. Loyola en de jezuïetenorde.  Utrecht, Het Spectrum, 1966, 1e, linnen met (besch.) stofomslag, 239p.12,-

8867 Garson, Barbara. Macbird.  Utrecht, Bruna, 1967, 1e, garenloos, 93p. Zwarte Beertje 1091. Nederlandse vertaling van Aad Nuis; satiriek toneelstuk waarin Amerikaans politiek systeem wordt gehekeld.4,-

9324 Giles, Frank. A Prince of Journalists. The Life and Times of de Blowitz.  London, Faber and Faber, 1962, 1e, linnen met stofomslag, 228p. Foto's.(naam vorige eigenaar op schutblad)9,-

9260 Sacharow, Andreji. Pleidooi voor een menswaardig bestaan.  Amsterdam, Het parool, 1968, 1e, garenloos, 156p. Voorzien van inleiding, slotwoord en aantekeningen door Harrison E. Salisbury. Actuele Parool-pocket 9. P.6,-

12699 Klein, Herbert S. The atlantic slave trade.  Cambridge, University Press, 1999, 1e, ingenaaid, 234p.15,-

11480 Michelet, Jules. Martelaren van Rusland.  Amsterdam, MGGL, z.j., è, halflinnen, 128(1)p. Vertaald en becommentarieerd door S.J. Bouberg Wilson.(naam vorige eigenaard op schutblad).10,-

11320 Snyder, Louis L. The Dreyfus case. A documentary history.  New Brunswick, Rutgers University Press, 1973, 1e, linnen met stofomslag, 414(1)p.(Lichte gebruikssporen)20,-

11318 Krüger, D.W. Paul Kruger.  Johannesburg, Dagbreek-Boekhandel, 1961, 2 dln., linnen, 283/310(8)p.Deel 1: 1825-1883;Deel II: 1883-1904.75,-

11317 Rosenberg, A. Demokratie und Sozialismus. Zur politischen Geschichte der letzten 150 Jahre.  Amsterdam, Allert de Lange, 1938, 1e, ingenaaid met beschadigde omslag, 345(2)p.25,-

11269 Bilt, Eduard van de, en Joop Toebes.(ed.) Een samenleving op de rails. De Verenigde Staten tussen 1776 en 1917.  Nijmegen, SUN, 1995, 1e, ingenaaid, 24op.10,-

11146 Lendvai, Paul. Anti-semitism in Eastern Europe.  London, Macdonald, 1971, 1e, gebonden met (beschadigde) omslag,393p.10,-

12701 Glubb, John. A short history of the Arab peoples.  New York, Dorset Press, 1988, 2e, halflinnen met stofomslag, 318p.10,-

12596 Jappe Alberts, W., en A.L.Hulshoff. Het Frensweger handschrift betreffende de geschiedenis van de Moderne Devotie.  Groningen, Wolters, 1958, 1e, ingenaaid, 268p.(naam vorige eigenaar op franse titel)10,-

12698 Royen, Paul C. van., Jaap R. Bruijn en jan Lucassen(ed.) Emblems of hell. European sailors and the maritime labour market, 1570-1870.  St.John's(Newfoundland), International Maritime Economic History Association, 1997, 1e, ingenaaid, 362p. Research in maritime history no. 13.15,-

12694 Walsh, Michael. De geheime macht van Opus Dei. Openbaringen over een mysterieuze organisatie binnen de schaduwzijde van de rooms-katholieke kerk.  Baarn, Tirion, 1990, 1e, ingenaaid met flappen, 192p. Foto's.9,-

11247 Sallenave, Danièle. Gepasseerd station. Teloorgang van een utopie 1990-1991.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1996, 1e, ingenaaid met flappen, 280p. Privé-domein 209. Vertaald door Rosalie Siblesz.(heel lichte gebruikssporen).18,-

11211 Leeuw, G. van der, e.a. De godsdiensten der wereld.Deel 2.  Amsterdam, Meulenhoff, 1941,1e, linnen,440p.12,-

11172 Briggs, Lyman, J., e.a. The National Geographic Society-U.A. Army Air Corps stratosphere flight of 1935 in the balloon "Explorer II".  Washington, National Geographic Society, 1937, 1e, ingenaaid, 277(1)p. Met separaat bijgeleverde kaart van het expeditiegebied.(band licht beschadigd).150,-

10439 Kadt, J. de. Pogrom Praag- Moskou. Rusland; de joden en de vrede.  Amsterdam, Van Oorschot, 1953, 1e, ingenaaid, 47p.10,-

11267 Irwin, Douglas A. Against the tide. An intellectual history of free trade.  Princeton, University Press, 1996, 1e, gebonden met omslag, 265p.20,-

12600 Dufourcq, Norbert. Nicolasa Lebègue(1631-1702) La vie musicale en France au siècle de Louis XIV.  Paris, Picard, 1954, 1e, ingenaaid, 217(2)p. Étude biographique suivie de nouveaux documents inédits relatifs a l'orgue francais au XVII e siècle.20,-

15998 Fehr, William. Treasures at the castle of good hope. // Skatte in die kasteel De goede Hoop.  Cape Town, Council of Trustees, 1978, 2e herz., 148p. Rijk geïllustreerd. Tekst in het Engels en Zuidafrikaans. Groot formaat.25,-

12299 Bot, Peter. Tussen verering en verachting. De rol van de vrouw in de middeleeuwse samenleving.  Kampen, Kok Agora, 1990, 1e, garenloos, 286p.15,-

12294 Hammerbacher, Hans Wilhelm. Irminsul. Das germanische Lebensbaum-Symbol in der Kulturgeschichte Europas.  Kiel, Orion-Heimreiter, 1984, 1e, garenloos, 213p. ,illustraties,15,-

12445 Koestler, Arthur, e.a. The God that failes. Six studies in communism.  London, Hamish hamilton, 1950, 2e, linnen met (licht beschdigde) omslag, 272p. Introduction by Richard Crossman.20,-

12335 Baschwitz, Kurt. De strijd met den duivel. De heksenprocessen in het licht der massa-psychologie.  Amsterdam, Andries Blitz, 1948, 1e, linnen, 556p. Exlibris.20,-

12118 Salmon, P.(eindred.) Zwart-Afrika. Geschiedenis en cultuur.  Amsterdam, Letteren en Kunst, 1976, 1e, linnen met stofomslag, 219p. Rijk geïllustreerd.15,-

11491 Okakura-Yoshisaburo. De geest van Japan.  Amsterdam, MGGL, z.j., 1e, halflinnen, 102p. Met inleiding door George Meredith.(naam vorige eigenaar op schutblad)10,-

11969 Mostert, M., R.E. Künzel, en A.Demyttenaere.(red.) Middeleeuwse cultuur. Verscheidenheid, spanning en verandering.  Hilversum, Verloren, 1994, 1e, ingenaaid, 192p.15,-

11529 Tamsma, R. De Moshav Ovdiem. Invloeden op de sociale geografie van Israel' coöperatieve kleine-boerendorpen zonder loonarbeid.  Assen, Van Gorcum, 1966, 1e, ingenaaid, 454p. Foto's. Kaarten apart bijgevoegd. With a summary in english. Dissertatie. Met stellingen.(rug licht beschadigd).12,5,-

16538 Brandt-van Warmelo, Johanna. Het concentratie-kamp van Iréne.  Amsterdam/Kaapstad, Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-Maatschappij, 1905, 1e, linnen, 130p. Foto's.75,-

12599 Saul, Nigel(ed.) Age of chivalry. Art and society in Late Medieval England.  London, Brockhampton Press, 1995, 2e, gebonden met stofomslag, 144p. Geïllustreerd.10,-

11873 Loo, C.J. van der. de Geschiedenis der Zuid-Afrikaansche Republiek. Aan het volk verteld door C.J. van der Loo.  Zwolle, Van der Vegt & Mehler,1896, 1e, linnen, 198(13)p.(schutblad gerepareerd/stempels vorige eigenaar).15,-

11872 Badenhorst, L.H. Die aandeel van die Kerk in die opvoeding spesiaal in die Kaapprovinsie.  Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1955, 1e, ingenaaid, 276p. Dissertatie.17,5,-

11852 Macintyre, Ben. Vergeten vaderland. Op zoek naar het fascistiusche paradijs van Elisabeth Nietzsche.  Amsterdam, Balans, 1994, 1e, garenloos, 224p. Foto's.10,-

11122 Boswell, John. Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.  Amsterdam, Balans, 1990, 1e, 356(1)p. Nederlandse vertaling door Gerda Pancras en Tilly Schel.9,-

11971 McGrath, Alister. The intellectual origins of the European Reformation.  Oxford, Blackwell, 1993, ingenaaid, 223p.15,-

10601 Matthijsen, J.W. In het jaar XIV. Dertien jaren ervaring met fascisme en dictatuur.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936, 3e, ingenaaid, 127p.(vlekken en gebruikssporen)7,-

10803 Guevara, Ernesto Che. Boliviaans Dagboek.  Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1968, 1e, garenloos, 240p. Met een inleiding van Fidel Castro. Kritiese Bibliotheek. Foto's.7,-

10710 Karhof, N.J. De kerkstrijd in Duitschland.  Middelburg, Altorfer, z.j., 1e, geniet, 32p.(vlekjes op kaftje). Zeldzaam.20,-

10685 Keyser, P. de. Gent in de literatuur en in de folklore.  Gent, Volksdrukkerij, 1935, 1e, halflinnen, 134p. Illustraties. Mooi exemplaar.25,-

10628 Luykx, Bonifaas. Ernest van der Hallen. Begenadigde en leider.  Zele, Ganzenhoeve, 1955, 1e, ingenaaid, 61p.12,-

10998 Toorenvliet, H. Uniformen van hun tijd. Kleurrijk in zwart/wit.  Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2001, 1e, gebonden met omslag, 136p. Rijk geïllustreerd.18,-

11169 Netanyahu, B. The origins of the inquisition in Fifteenth Century Spain.  New York, Random House,1995, 1e, linnen met stofomslag, 1384p. Foto's.95,-

10587 Kropotkine, Peter. Gedenkschriften van een revolutionair.  Zandvoort, Boo, z.j., 1e, 2 dln., linnen, 192/266p.(vlekjes op band dl. 2) Vertaald door F. Domela Nieuwenhuis. Met een voorwoord van Georg Brandes.30,-

10779 Herman, Hub.(samst.) Littekens in een gelooide stierehuid. Nederlandstalige schrijvers over de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939.  Weesp, Agathon, 1986, 1e, garenloos, 265p. Met kaartjes.10,-

10506 Schotel, G.D.J. Bijdrage tot de geschiedenis der kerkelijke en wereldlijke kleeding.  's-Gravenhage, Noordendorp, 1856, 1e, 237p. Opnieuw ingebonden. Scheurtjes op eerste pagina's met selloptape gerepareerd.25,-

10560 Romein, Jan. Byzantium. Geschiedkundig overzicht van staat en beschaving in het Oost-Romeinsche Rijk.  Zutphen, Thieme, 1928, 1e, (geel) linnen,316p. Met 35 platen en6 kaarten.10,-

10497 Davidson, Basil. Afrika en de vloek van de natiestaat.  Amsterdam, Mets, 1994, 1e, ingenaaid met flappen, 318p. Nederlandse vertaling door Stan Verschuuren.8,-

10473 Pinon, Roger, e.a. De gebroken brug.  Wassenaar, Volkskundig tijdschrift Neerlands volksleven, 1976. Jaargang 27, nrs. 3 en 4. Deze aflevering handelt vooral over een van de  beroemde stukken van het Europese Schimmentheater.10,-

10456 Kuster, H.J. Over homoseksualiteit in middeleeuws West-Europa.  Utrecht, in eigen beheer, 1977, 1e, garenloos, 175p. Dissertatie. (commentaar in potlood in de marges) Summary in English.15,-

16559 Verschelde, Karel. Geschiedenis van Middelburg in Vlaenderen.  Brugge, Gaillard, 1867, 1e, opnieuw in een halflederen(vergulden) band gezet, 272p. Kompleet met tee uitklapbare kaarten. Exlibris op naam van Milis-Proost.200,-

10590 Smilg-Benario, Michael. Von Kerenski zu Lenin. Die Geschichte der zweiten russischen Revolution.  Zürich, Amalthea-Verlag, 1929, 1e, linnen, 324p.  Met 91 illustraties en één uitklapbare kaart. (deel omslag op binnenzijde voorkant geplakt) Mooi exemplaar.18,-

11019 Röber, Ralph. Einbaum, Lastensegler, Dampfschiff. Frühe Schiffahrt in Südwestdeutschland.  Stuttgart, Theiss, 2000, 1e, ingenaaid, 240p. Rijk geïllustreerd. ALManach 5/6.15,-

11108 Robyn, L., en L. Dhondt. Historie van de ketterij; Oudenaarde en het Oudenaardse in de 16e eeuw.  Oudenaarde, Geschied- en Oudheidkundige kring, 1982, 1e, ingenaaid, 80/296(28)p. Illustraties.(kleine beschadiging bovenzijde voorkant.25,-

11395 Reese, Thomas J. In het Vaticaan. De organisatie van de macht in de katholieke kerk.  Amsterdam, Bert Bakker, 1998, 1e, garenloos, 389p. Nederlandse vertaling door Maarten  van der Marel. Nieuwstaat.15,-

14841 Robertson, Scott, J.W. The life and death of a newspaper. Aan account of the temperaments, perburbations an achievements of John Morley. W.T. Stead, E.T. Cook, Harry Cust. J/L/ Garvin and three other editors of the Pall Mall Gazette.  London, Methuen, 1952, 1e, linnen, 417p. Geïllustreerd.15,-

15911 Sharma, J.P. Republics in ancient India. C. 1500 B.C. - 500 B.C.  Leiden, Brill, 1968, 1e, linnen, 278p.20,-

12213 Riley-Smith, Jonathan. The Oxford illustrated history of the crusades.  Oxford, Oxford university press, 1997, 2e, ingenaaid, 436p. Rijk geïllustreerd.10,-

11083 Ephraïm, K.H. Medische aspecten van de atoomoorlogvoering.  Den Haag, Van Stockum, 1952, 1e, halflinnen, 189p. Foto's en illustraties. Voorwoord van J. Th. Wilkens.(voorzijde licht beschadigd).20,-

10805 Webb, Sidney en Beatrice. Het verval der kapitalistische beschaving.  Amsterdam, Querido, 1924, 1e, linnen, 222p. Vertaald en van aantekeningen voorzien door Henri Polak.10,-

11027 Aartsz, P. De arbeidersraden.  Amsterdam, De vlam, 1946, 1e, halflinnen, 277p.7,-

12212 Piggott, Stuart. The druids.  London, Thames and Hudson, 1996, 4e, ingenaaid, 214p.Rijk geïllustreerd.15,-

11412 Linden, Frénk van der. Klappen met één hand. Leven en lijden in jong China.  Amsterdam, Balans, 1997, 1e, garenloos, 229p. Nieuwstaat.7,-

10906 Urban, Frank. Ned's navy. The private letters of Admiral Sir Edward Charlton KCB, KCM. A window on life in the royal navy from 1878 to 1924.  Shrewsbury, Airlife, 1998, 1e, gebonden met omslag, 176p. Foto's.15,-

10898 Lucas, John. The silken canopy. A history of the parachute.  Shrewsbury, Airlife, 1997, 2e rev., gebonden met omslag, 173p. Foto's.15,-

10897 Brew, Alec. Boulton Paul Aircraft.  Stroud, Budding Books, 1998, 2e, garenloos, 126p. Foto's. Reeks: Britain in old photographs.10,-

11955 Milis, Ludo J.R. Hemelse monniken, aardse mensen. Het monnikenideaal en zijn betekenis voor de middeleeuwse samenleving  Baarn, Ambo, 1995, 1e, garenloos, 236p. Illustraties. Vertaling door Tineke Davids.15,-

10281 Büscher, Hermann. Giftgas! Und wir?  Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1937, 2e herz., ingenaaid, 228p. Geïllustreerd.30,-

11079 Wesseling, H.L. Algemene zaken.  Amsterdam, Bert Bakker, 1995, 1e, garenloos, 168p.5,-