Jongste verversing: dinsdag 21 oktober 2014

 

 

 

14042 Abma, G., e.a,(red.) Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945.  Franeker, Wever, 1986, 1e, garenloos, 181p., illustraties.8,-

15528 Addison, Paul, and Calder Angus. Time to kill. The soldier's Experience of War in the West 1939-1945.  London, Pimlico, 1997, 1e, garenloos, 472p.30,-

15325 Adler, H.G. Der Kampf gegen die "Endlösung der Judenfrage".  Bonn, Bundeszentrale für Heimatdienst, 1960, 2e, garenloos, 115p. Heft 34.10,-

13240 Aldag, Peter. Joden veroveren Engeland.  Amsterdam, Storm, z.j., 1e, halflinnen met stofomslag, 332p. Op binnenzijde voorplat stickertje van De Volksche Boekhandel Neuropa. (met stofomslag zeer zeldzaam).150,-

9990 Aldag, Peter. Joden veroveren Engeland.  Amsterdam, Storm,z.j., 1e, halflinnen, 332p. (gehavend exemplaar: linnen rug beschadigd; deeltje weggeknipt van titelpagina).35,-

15048 Allen, Martin. Het Hitler-Hess bedrog. Het best bewaarde geheim van WO II.  Amsterdam, Balans, 2003, 1e, garenloos, 316p. Foto's.15,-

16662 Alphen, J. van, en Voorthuizen, J. van. De Bommelerwaard 1939-1945.  Zaltbommel, Avanti, 1983, 1e, linnen met omslag, 187p. Foto's.15,-

7211 Alten, J.P. van. Een ophitsend geschrift in Zeeland.  Badhoevedorp, In eigen beheer, 2001, gebonden, 67p. Geïllustreerd.10,-

10328 Amerongen, M. van. De ongelooflijke geschiedenis van het krijgsgevangenenkamp 'Prins Bernhard'.  Alphen aan den Rijn, Sijthoff, 1979, 1e, ingenaaid met flappen, 70(2)p. Foto's.10,-

7183 Amstel, G. van. De zak met vlooien. Ontvluchtingen van Nederlandse officieren uit krijgsgevangenschap.  Blaricum, Bigot & Van Rossum, 1974, 2e, garenloos, 285p. Geïllustreerd. (beetje scheefgelezen).15,-

14799 Anders, W. Een leger in ballingschap. De geschiedenis van het Tweede Poolse Legercorps.  Asne, Born, z.j., 1e, linnen, 281p. Met voorwoord door F.M. Viscount Alexander of Tunis; inleiding door Harold Macmillan. (gebruikssporen).10,-

5408 Angelinus, O.F.M. Richtlijnen voor maatschappelijk herstel.  Utrecht, Het Spectrum, z.j.(1944), ingenaaid,  75p.5,-

10054 anoniem Oorlogsherinneringen van een dorpsburgemeester.  Alphen aan den Rijn, Samson, 1946, 1e, ingenaaid, 160p. Illustraties van Henri Pieck.10,-

8613 anoniem En de boer ploegt voort. Agrarisch program van De Nederlandsche Unie.  Z.p., z.u., z.j.(1940), 1e, ingenaaid, 72p. Gebruikssporen.10,-

6527 anoniem Gedenckclanck 1940-1944. Tweede deel.  Z.p., z.u., 1944, ingenaaid/gecyclostyleerd, 177p. Beperkte oplage,10,-

12585 anoniem De Beestmensch.  Amsterdam, Storm, z.j., 1e Nederlandstalige uitgave, geniet, z.pa. (achterzijde heel licht beschadigd) Beruchte racistische van het SS-Hauptamt-Schulungsamt.250,-

8618 anoniem Brood en bezinning. Corporatief en cultureel program van De Nederlandsche Unie.  Z.p., z.u., z.j.(1940), 1e, ingenaaid, 47p.(vlekjes op kaft).10,-

5226 anoniem Libertas en Veritate.  Amsterdam, Van Bottenburg, z.j., ingenaaid, 140p. Uitgave van de organisatie der reünisten van S.S.R., ter herdenking van haar in de jaren 1940-1946 overleden of voor het vaderland gevallen leden.20,-

16739 anoniem Bilan V1-V2. Omdat ge het niet zoudt vergeten//Lest we forget//Pourque vous ne l'oublieriez jamais.  Antwerpen, Internationaal Propaganda Kantoor, 1945 Papieren uitvouwbare kaart met geïllustr. omslag, 55.5x88cm. goede staat. Kaart waarop afgebeeld het stratenplan van de stad Antwerpen. De verschillende inslagplaatsen van de V1 en V2 raketten, afgevuurd door de Duitse strijdkrachten, worden op het stratenplan aangeduid met rode stip. Zeldzaam . Fraai.60,-

16628 anoniem(Ed.T.) Combats en France, Belgique et Pays-Bas. La première division blindée Polonaise.  Bruxelles, Union Office, z.j., 1e, geniet, 40p. Foto's.15,-

7654 anoniem. De koning en zijn volk.  Antwerpen, De papgaai, 1945, 1e, gebrocheerd(groot formaat), 132p.Oplage: 550 gen. Ex.; dit is nr. 497.35,-

6104 anoniem. Varsovie Accuse. Guide de l' Exposition organiseé par le Bureau de la reconstruction de la Capitale de concert avec le Musée National de Varsovie.  Varsovie, Ministère de la Culture et de l'art et Ministère de la reconstruction nationale, 1945, 1e, geniet, 31p. Zeldzaam.25,-

2219 anoniem. Overheidsvoorlichting; rapport der adviescommissie overheidsbeleid inzake voorlichting ingesteld 6 maart 1946.  's-Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij, 1946, ing., 130p.11,-

6938 anoniem. Engelsch Witboek.  Amsterdam, Frijda, z.j.(1939), 1e, geniet, 22p. Briefwisseling tussen de Engelse regering en de Duitse regering. "Vertaald in opdracht van de Britsche Legatie'.10,-

5337 anoniem. Ik draag u op…. Systeem en werk der Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten, getoetst aan de lotgevallen van locale eenheden(Apeldoorn en omgeving).  Apeldoorn, Stichting '40-'45, 1946, halflinnen, 156p. Rijk geïllusteerd.57,-

5152 anoniem. Kann England den Wirtschaftskrieg gewinnen ?  Z.p., z.u., z.j., geniet, 24p. Met fraai uitgevoerde statistiek.9,-

16411 anoniem. Mechanism of Japanese Warships. Part 4  Destroyers.  Tokio?,1991, linnen met omslag, 161(5)p. Rijk geïllustreerd.25,-

9420 anoniem. De gemeente Ubbergen in de frontlinie.  Ubbergen, H.A.R.K., 1945, 1e, ingenaaid met flappen, 44p. Foto's, tekeningen  en uitklapbare kaart. Zeldzaam.45,-

16421 anoniem. Feldmässiges Messen für den Pionier.  Z.p., z.u., 3 november 1944, 1e, geniet, 53p. Illustraties. Lichte gebruikssporen.10,-

16412 anoniem. Mechanism of Japanese Warships. Part 3 Heavy Cruisers.  Tokio?, 1991, linnen met omslag, 165(1)p. Rijk geïllustreerd.25,-

10272 anoniem. De veertiende december 1941 beslissend voor de toekomst van ons volk.  Utrecht, Nenasu, z.j.(1942), 1e, geniet, 46p.Foto's. geruchtmakende nsb-brochure.(achterzijde licht beschadigd).45,-

11162 anoniem. Stad en Land - een groote gemeenschap.  Z.p.,z.u.,z.j., 1e, geniet, z.pa. Foto's. Nazistisch propagandawerkje. Mooie staat.15,-

11163 anoniem. Wilt u de waarheid weten? Hitler zooals men hem aan u getoond heeft, en zooals hij in werkelijkheid is.  Z.p.,z.u.,z.j., 1e, ingenaaid,z.pa.  Im Auftrag des reichskommissaris für die besetzten Niederländischen Gebiete herausgegeben von der Hauptabteilung für Volksaufklärung und Propaganda.10,-

15924 anoniem. Mit dem VII. Korps ins Sudetenland. Erinnerungsblätter aus grosser Zeit.  München, Zentralverlag der NSDAP, 1939, 3e, linnen, 127(1)p. Fotoboek.40,-

14184 anoniem. Nederland zal herrijzen.  Eindhoven, comité Eenheid bij Verscheidenheid, 1944, 1e, geniet, z.pa. Tekst waarschijnlijk van A. J. Zoetmulder.10,-

8788 anoniem. Vijf jaar ondergrondse strijd.  Z.p., z.j., 1e, linnen, 278p. Zeldzaam; gebruikssporen/vochtplekken. Oplage: 2000 genummerde ex.; dit is nr. 528.25,-

14764 anoniem. Het Duitsche Witboek. Documenten over de laatste faze van de Duitsch-Poolsche Crisis.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939, 1e, ingenaaid, 78p.7,-

13675 anoniem. Het gepantserde hart. Ondergrondse poëzie.  Z.p., De Distelvink, 1944, 1e, ingenaaid met omslag, 24p.Nr. 267 uit een oplage van 375exx.30,-

8145 anoniem. Daar moet veel strijds gestreden zijn.  Gouda, Poolpers, november 1944, 1e, ingenaaid met omslag, 15p. De Jong 166.10,-

12901 anoniem. Max Blokzijl. Zijn berechting, veroordeling en executie.  Amsterdam, Buyten en Schipperheyn, 1946, 1e, halflinnen met omslag, 96p.(omslag met gebruikssporen).15,-

7864 anonymus. Arnhem lift. Diary of a glider pilot.  London, Pilot press, 1945, 3e, linnen, 96p.10,-

6678 Appel, Lea. Het brood der doden. Geschiedenis en ondergang van een joods meisjes-weeshuis.  Baarn, Bosch & Keuning, 1982, 1e, ingenaaid, 112p.Rijk geïllustreerd.20,-

9355 Aretino, P. "Ontaarde Kunst ".  's-Graveland, De driehoek, 1945, 1e, ingenaaid, 52p. Merkwaardige "foute" uitgave die verscheen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog .20,-

15761 Armando en Sleutelaar. de ss'ers.  Amsterdam, De Bezige Bij, 1978, 3e, ingenaaid, 474p.30,-

8685 B. Tj. de. De slag om Zutfen.  Zutfen, in eigen beheer, 1945, 4e, geniet, 16p.8,-

9584 B., Tj. De, en W.H.K. Rovers plunderen Arnhem. Een verhaal van Oorlog, Ballingschap, Vernieling en Massale Roof.  Z.p.(Arnhem), z.j.(1945), 1e, geniet, 24p.9,-

13897 B., Tj. de. De slag om Zutfen.  Zutfen, in eigen beheer, 1945, 5e, geniet, 16p.7,-

9169 Baan, Jan de. Spijkenisse in oorlogstijd.  Spijkenisse, Gemeente Spijkenisse, 1980, 1e, geniet, 26p. Met (uitklapbaar) kaartje. Foto's.6,-

8884 Baardman, C. Groot Alarm.  Den Haag, Voorhoeve, z.j.(1947), 3e, gebonden met stofomslag, 187p. (Omslag flink beschadigd; gebruiksporen) Merkwaardig verhaal over Rotterdam  mei 1940.7,-

10301 Baginski, Henryk. Poland's  freedom of the sea.  Kirkcaldy, Allen Lithographic Co., 1944, 4e, linnen(verkleuringen) met stofomslag, 206p. Foto's en uitklapbare kaarten.15,-

8538 Bak, Peter. Harde koppen. De lokale en regionale edities van Trouw in oorlogstijd.  Amsterdam, Dagblad Trouw, 1993, 1e, ingenaaid, 164p. Geïllustreerd.9,-

8920 Bakels, Floris B. Uitzicht. De lessen van Nacht und Nebel.  Amsterdam, Elsevier, 1983, 1e, garenloos, 256p.(vouwtjes in rechterhoek)7,-

8918 Bakels, Floris B. Wachter op de morgen. Het korte leven van Christian Corneille Dutilh; geboren 1915, gefusilleerd 1944.  Kampen, Kok, 1988, 1e, ingenaaid, 282p.Illustraties.10,-

8062 Baldewyns, Albert, en André Herman-Lemoine. De kanonnen van Walcheren.  Zele, Reinaert, 1977, 1e, garenloos, 200p. Foto's en kaarten.20,-

9009 Ball, Adrian. 3 september 1939. De laatste dag van de oude wereld.  Amsterdam, Becht, z.j., 1e, linnen, 256p. Foto's.7,-

8289 Banning, W. En toch…. Na september 1938.  Rotterdam, Federatie van Religieus Socialistische Gemeenschappen, z.j.(1939), 1e, geniet, 16p.9,-

16782 Barber, Noel. Sinister twilight. The fall and rise again of Singapore.  London, Collins, 1968, 1e, gebonden met stofomslag, 319p.(scheurtje in omslag)15,-

9722 Barendregt, Jaap. Oorlogseffecten. Roof en rechtsherstel van joods effectenbezit.  Amsterdam, Aksant, 2004, 1e, ingenaaid, 92p. Rijk geïllustreerd.10,-

8031 Barnett, Correlli. De oorlog in de woestijn 1940-1943.  Baarn, Hollandia, 1974, 1e, garenloos, 332p. Met 25 kaarten. Nederlandse vertaling door Ton van Beers.13,-

14041 Barnouw, David. Van Nivo tot Reichsschule. Nederlandse meisjes in Duitse vakantiekampen zomer 1940.  's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1981, 1e, garenloos, 122p. With summary in English.(klein vouwtje in voorplat).8,-

10327 Barnouw, N.J.D. e.a.(red.). Derde Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.  Zutphen, Walburg pers, 1989, 1e, ingenaaid met flappen,192p., Foto's.10,-

6896 Bartalits, L.L.S. Hongarije en de Anschluss 1918-1938.  Tilburg, Gianotten, 1968, 1e, ingenaaid, 386p. Dissertatie. Mit einer Deutschen und Ungarischen Zusammenfassung. Dissertatie.20,-

7378 Bartel, Walter(u.a.) Buchenwald. Mahnung und Verpflichtung.  Berlin, VEB, 1983, 4e herz., linnen met (licht besch. stofomslag)775p. Rijk geïllustreerd. DDR-uitgave met een voorwoord van Erich Honecker. Zeer rijk gedocumenteerd.25,-

12100 Bartoszewski, Wladyslaw. Der Todesring um Warschau 1939-1944.  Krakow, Interpress-Verlag, 1969, 1e, linnen, 448(2)p. Foto's.25,-

7626 Bar-Zohar, Michel. De jacht op de Duitse geleerden 1944-1960.  Utrecht, Bruna, 1967, 1e, garenloos, 271p. Vertaling uit het Frans van A.. de Swarte.9,-

7677 Bayle, Francois. Psychologie et ethique du national-socialisme.  Paris, Presses universitaires de France, 1953, 1e, halflinnen, 550p. Avec préface de Pierre Oudard.65,-

9832 Beaufort, Binnert Philip de. Kerstmis in Scheveningen.  Amsterdam, De Bezige Bij, 1945, 1e, ingenaaid, 39p.(vlekje op papieren band). Met een anonieme inleiding.8,-

10806 Beekman, Sjef, e.a. In bange en in blije dagen;Diessen in oorlogstijd.  Diessen, Werkgroep Oorlogsgedenkboek Diessen, 1995, 1e, gebonden, 151p. Rijk geïllustreerd. Groot formaat.25,-

9090 Beers, A.C. van. Periscoop op! De oorlogsgeschiedenis van den Onderzeedienst der Koninklijke Marine.  London, Netherland Publishing Company, 1945, 1e, geniet, 48p. Foto's. Met medewerking van J.F. van Dulm en J.H.Geijs.10,-

10699 Beets, Nic. Niet meer aan denken. Burma-Thailand 1943.  Baarn, Hollandia, 1980, 1e, ingenaaid, 107p.6,-

9163 Bekker, Cajus. Vervloekte zee. Ondergang van een oorlogsvloot.  Bussum, Unieboek, 1973, 1e, linnen, 280p. Foto's. De Boer Maritieme Handboeken.14,-

12984 Bender, Roger James, en Hugh Page Taylor. Waffen-SS. Uniforms, Organization and History of the SS. 5 dln.  San Jose, R. James Bender Publishing, 1986, 6e, gebonden, 160/175/176/201/256p. Perfecte staat. Zeer rijk geïllustreerd.200,-

15338 Bennekom, T.W. van. De wachters op de muren. De opkomst van het nationaal-socialisme en de gereformeerde gezindte 1932-1940.  Leiden, Groen, 1990, 1e, ingenaaid, 165p. Foto's.7,-

15584 Bentley Beauman, Katharine. Wings on het shoulders.  London, Hutchinson, z.j., 1e, linnen, 119p. Foto's. Foreword by Lady Portal.20,-

12562 Berben, Paul. De aanslag op Hitler.  Amsterdam, Publiboek, 1980, 1e, gebonden met omslag, 227p. Foto's.8,-

8380 Bergen, Doris L. Kruis met haken. Duitse Christenen in het Derde Rijk.  Baarn, Callenbach, 1997, garenloos met flappen, 320p.13,5,-

6838 Bernadotte, Folke (Graf). Das Ende. Meine Verhandlungen in Deutschland im Frühjahr 45 und ihre politischen Folgen.  Zürich/New York, Europa Verlag, 1945, 1e, ingenaaid met stofomslag(gebruikssporen), 114p.25,-

6855 Bernadotte, Folke. Het einde.  Den Haag, Stok, z.j.(1945), 1e, halflinnen met omslag, 134p.15,-

9613 Berserk, P. De tweede generatie. Herinneringen van een nsb-kind.  Utrecht, Het Spectrum, 1985, 1e, garenloos, 112p.7,-

10435 Bethell, Nicholas. Het laatste geheim van de Tweede Wereldoorlog. Gewelddadige repatriëring naar Rusland 1944-1947.  Baarn, In den toren, 1975, 1e, garenloos, 239p. Nederlandse vertaling door Martin Beumer.(naam vorige eigenaar op franse titel)10,-

6118 Bigland, Eileen. The story of the W.R.N.S.  London, Nicholson & Watson, 1946, 1e, gebonden met (licht besch.) stofomslag, 188p.15,-

9914 Bilderbeek, Bill. Vrij; van D-Day tot V-Day. Een journalistieke documentaire over de bevrijding van de Achterhoek en Twente - voorjaar 1945.  Enschede, Van der Loeff, 1985, 2e, ingenaaid, 94p. Rijk geïllustreerd.10,-

6523 Blase, F.W.(red.) Studenten onder de bezetting.  Amsterdam, Kirchner, 1946, 1e, linnen, 277p.20,-

10011 Blatt, Rudy. Rudy, een strijdbare jood 1940-1945.  Haarlem, Gottmer, 1985, 1e, gebonden met stofomslag, 270(8)p. Nederlandse vertaling door Gerard Grasman.15,-

14246 Blet, Pierre, s.j. Pie XII et la Seconde Guerre mondiale d'après les archives du Vatican.  Paris, Perrin, 2000, 1e, garenloos, 336(3)p. Buikbandje.20,-

5574 Bleuel, H.P. Een staat van fatsoen.  Baarn, In den Toren, 1972, 1e, garenloos, 280p. Vertaling uit het Duits door R. Dalman.14,-

7495 Blokzijl, Max. Voor het te laat is….!  Z.p., z.u.(N.Oosterbaan), z.j., geniet, 31p.5,-

2981 Blokzijl, Max. Landverraders !  Z.p., z.u.,z.j.(1940), geniet.5,-

9619 Blum, Léon. Dagboek 1940.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1946, 1e, ingenaaid, 63p.15,-

13402 Boerhave Beekman, e.a. Gedenkboek Gijzelaarskamp Haaren.  's-Gravenhage, Van Stockum, 1947, 1e, halflinnen, 272p. Foto's en schetsen, uitklapbare tekeningen en lijsten van gegijzelden. Bandontwerp van Piet Zwart.45,-

4450 Boerhave, Beekman(red.) Gedenkboek gijzelaarskamp Haaren.  's-Gravenhage, Van Stockum, 1947, halfcloth, 287p.With photograps, maps and drawings. Haaren was the place where Dutch hostages werd held in prison by the Germans.45,-

16110 Bogaard, Frank van den. Pissebedden, misbaksels en dolle honden. Adriaan Venema over zijn critici.  's-Gravenhage, Stichting Bibliographia Neerlandica, 1990, 1e, geniet, 24p.8,-

16403 Boldrik, Margot van, en Wijlhuizen, Daaf. In water en vuur. Ubbergen en Millingen 1940-1945. Strijd en bevrijding ion heuvelrand en polderland ten oosten van Nijmegen.  Beek, Het monument in het monument, 1984, 1e, gebonden, 141p. Foto's.37,-

16402 Bollen, Hen, en Jansen, Herman. Het manneneiland. Kroniek van de gebeurtenissen in de Over-Betuwe van september 1944 tot juni 1945.  Zutphen, Terra,1982, 1e, gebonden met omslag, 268p. Rijk geïllustreerd.25,-

15018 Bollen, Hen, en Kuiper-Abee, Jantien. Worsteling om Walcheren 1939-1945.  Zutphen, Terra, 1985, gebonden met omslag, 283(1)p. Rijk geïllustreerd.17,5,-

16664 Bollen, Hen, en Vroemen, Paul. Het Einde van vijf jaar terreur in Nederland // The End of five years of terror in Holland.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1990, 1e, gebonden, 144p. Rijk geïllustreerd.10,-

10464 Boni, Armand. Tusschen vuur en zee. Mobilisatie en oorlogsschetsen.  Amsterdam, Strengholt, z.j.(1942), 2e, halflinnen, 197(3)p. België(Vlaanderen) in 1939 en 1940.10,-

11179 Bor, Josef. Requiem Therensienstadt.  Amsterdam, Wereldbibliotheek vereniging, 1965, 1e, ingenaaid, 85p. Nederlandse vertaling door M. van Emde Boas en W. Wielek-Berg.10,-

9036 Borselen, Jan-Willem van. Blitzmeisje. Een kleine Duits-Nederlandse oorlogsgeschiedenis.  Rotterdam, Donker, 2002, 1e, ingenaaid, 224p. Foto's.13,-

7902 Bos, G. en B.Boon van der Starp. Doodencel 601.  Scheveningen, Comité Oranjehotel, 1946, 1e, geniet, 11p. Herdenkingsrede en inwijdingsrede ter gelegenheid van de plechtige inwijding der doodencel 601 in de cellenbarakken "Oranjehotel" te Scheveningen op 5 october 1946.10,-

10941 Bosse, P. G. van den. De maand der bevrijding. September 1944.  Axel, Vink, 1975, 1e, linnen met omslag, 280p. Foto's.35,-

8346 Bouhler, Philipp(red.). Der grossdeutsche Freiheitskampf. Reden Adolf Hitlers.  München, Zentralverlag der NSDAP, 1942, 1e. Periode: 16 maart 1941 tot 15 maart 1942. Halflinnen, 275p.25,-

8345 Bouhler, Philipp.red.). Der grossdeutsche Freiheitskampf. Reden Adolf Hitlers.  München, Zentralverlag der NSDAP, 1943, 2e, 2 boeken in één band: 1 september 1939- 10 mei 1940; 10 mei 1940- 16 maart 1941. Halflinnen, 461p.40,-

12522 Bout, D.C.A.(samst.). In den strijd om ons Volksbestaan.  Den Haag, Stok, z.j.(1946), 1e, halflinnen, 342p. Foto's.(lichte gebruikssporen).10,-

16752 Bovekerk, Henk, e.a. Drie dorpen in oorlogstijd.  Noordeloos, Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos, 1995, 1e, ingenaaid, 79p. Foto's.10,-

15533 Bower, Tom. Nazigoud. De sinistere bankgeheimen van Zwitserland.  Amsterdam, Balans, 1997, 2e, garenloos, 432p. Met een nawoord van Gerard Aalders.10,-

12792 Bower, Tom. Blind eye to murder.  Britain, America and the Purging of Nazi Germany - A Pledge Betrayed.  London, Warner Books, 1997, 3e, garenloos, 560p. Foto's.7,-

10264 Braber, Ben. Zelfs als wij zullen verliezen. Joden in verzet en illegaliteit 1940-1945.  Amsterdam, Balans, 1990, 1e, garenloos, 192p. Exlibris.9,-

16197 Braddon, Russell. Cheshire V.C.  London, Evans Brothers, 1954, 1e, linnen met (beschadigde) omslag, 217p. Foto's.20,-

11884 Brand, Tobias. De dag van het einde. Europa, 7 mei 1945.  Houten, Fibula, 1995, 2e, garenloos, 319p.7,-

7634 Bredero, Bart. De Grote Oversteek. Een vertelling uit de Tweede Wereldoorlog.  Curacao, z.u., herz. dr., garenloos, 168p.10,-

9352 Bregstein, Philo. Dingen die niet voorbijgaan. Persoonlijk geschiedverhaal van J. Presser.  Amsterdam, Meulenhoff, 1981, 1e, garenloos, 70p. Foto's. Het betreft de volledige tekst van de documentaire die Bregstein in 1970 maakte kort voor de dood van Jacques Presser.10,-

9123 Breur, Dunya. Een verborgen herinnering. De tekeningen van Aat Breur-Hibma uit Ravensbrück.  Nijmegen, SUN, 1997, 2e herz., ingenaaid, 352p.14,-

5616 Brissaud, André. La dernière annee de Vichy. De Vichy a la Haute Cour.  Paris, Perrin, 1965, 1e, linnen met stofomslag, 587p. Met een voorwoord van  Robert Aron.23,-

15807 Broekmeijer, M.J.W.M. Vliegers. Luchtoorlog 1940-1945.  Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1947, 1e, linnen met (beschadigde) omslag, 125p. Foto's.7,-

4231 Brok, Ed. Aramits. Grijs verzet in de zwarte jaren 1940-1945.  Goirle, Goirles Belang, 1985, 1e, ingenaaid, 255p. Foto's.11,-

10233 Brok, Ed. Grijs verzet in zwarte jaren 1940-1945.  Goirle, in eigen beheer, z.j., 1e, ingenaaid, 255p. Geïllustreerd.12,-

16550 Brunzel, Ulrich. Hitlers Geheimobjekte in Thüringen.  Zella-Mehlis/Meiningen, Heinrich-Jung-Verlagsgesellschaft, 1995, 5e verb., gebonden, 224p. Foto's.10,-

5147 Bryant, Arthur. The turn of the tide 1939-1943.  London, Collins, 1957, 1e, linnen, 766p. "A study based on the Diaries and Autobiographical Noites of Field Marshal The Viscount Alanbrooke."11,-

7638 Buitkamp, J. Geschiedenis van Het Verzet 1940-1945.  Houten, Fibula, 1990, 1e, garenloos, 152p.10,-

9786 Bunnik, Piet van. Chauffeur Maas in het vuur.  Wageningen, Zomer en Keuning, 1e, linnen met  lkicht beschadigde omslag, 208p.12,-

7678 Burckhardt, Carl J. Meine Danziger Mission 1937-1939.  München, Callwey, 1980, 3e ver., gebonden met stofomslag, 365p.20,-

3241 Burckhardt, Hans. Die seelischen Anlagen des nordischen Menschen. Eine rassenpsychologische Untersuchung.  Berlin/Leipzig, Nibelungen-Verlag, 1941, halflinnen, 195p.23,-

6107 Burgauer, Erica. Zwischen Erinnerung und Verdrängung. Juden in Deutschland nach 1945.  Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1993, 1e, 375p.10,-

8425 Burkhardt, Hans. Die seelischen Anlagen des nordischen Menschen.  Berlin, Nibelungen-Verlag, 1941, 1e, halflinnen, 195p. Reeks Nordische Forschungen.25,-

15859 Busch, F.O. De strijd om Narvik.  Amsterdam, Roskam, z.j., 1e, linnen, 347p. Geautoriseerde vertaling door G. van Eijsden.15,-

4990 Butcher, Harry C. My three years with Eisenhower.  New York, Simon and Schuster, 1946, 1e, linnen, 912p. The author was naval aide to general Eisenhower in the years 1942 to 1945.18,-

7400 Calis, Piet, e.a.(red.) Eindelijk vrij !  Amsterdam, Meulenhoff, 1995, 1e, garenloos, 159p. Verhalen van o.a. Louis Paul Boon, G.L. Durlacher en Primo Levi. Met bio-biografische aantekeningen.5,-

2937 Capelle, H. van. Intimi rond Adolf Hitler; een sinister gezelschap.  Assen/Amsterdam, Van Gorcum/Intermediair, 1978, ing., 284p. Foto's.11,-

7106 Capelle, H. van. De nazi-economie. Economie en buitenlandse handel in nationaal-socialistisch Duitsland.  Assen, Van Gorcum, 1978, 1e, ingenaaid, 275p. Foto's.18,-

5760 Caron, A.W.J.(red.) Zeepfamilie in zorgentijd. Herinneringen aan den Tweeden Wereldoorlog bijeengebracht door het personeel van Lver's zeep Mij. N.V., Zachte-zeepfabrieken "Maarssen"N.V., N.V. Wascholinefabriek T.P.Viruly & Co. N.V.  Rotterdam, Lver, 1945, 1e, gebonden, 259p. Geïllustreerd. Curieus boekwerk.57,-

13546 Caspers, Loek. Luizen in de Pels. Verzet op de Utrechtse Heuvelrug 1940-1945.  Z.p., ICS Nederland, z.j., 1e, ingenaaid, 167p. Rijk geïllustreerd.15,-

7179 Cave Brown, Anthony. Het onzichtbare front.  Bussum, Van Holkema & Warendorf, 1979, 1e, gebonden met stofomslag, 990p. Nederlandse vertaling van H.A.M. van der Heyden.20,-

10896 Caygill, Peter. The Darlington spitfire.  Shrewsbury, Airlife, 1999, 1e, ingenaaid, 174p. Foto's.10,-

9341 Chamberlain, Neville. Op zoek naar den vrede.  Haarlem, "Eigen volk", z.j.(1939), 1e, linnen, 333p. Nederlandse vertaling van A.K. van Riemsdijk. (band heeft gebruikssporen)7,-

4001 Churchill, Winston. Fred Urquart(comp.): W.S.C. a cartoon biography.  London, Cassell, 1955, 1e, boards with dustwrappers(stained) 242p., with a foreword by Harold Nicolson.50,-

5182 Churchill, Winston. Oorlogsredevoeringen. Een keuze uit de redevoeringen , die de minister-president van Groot-Brittanië van juni 1940 tot september 1943 gehouden heeft.  London, Cassell, 1945, 1e, ingenaaid, 260p.5,-

637 Cianfarra, Camille M. De oorlog en het Vaticaan.  Amsterdam, Keizerskroon, 1946, 1e, halflinnen, 284p.,7,-

3899 Clay, Lucius D. Decision in Germany.  Melbourne/London, Heinemann, 1950, 1e, linnen met (beschadigde) stofomslag, 522p. Foto's.23,-

3028 Cohen, A. Hoe de oorlog van 1939 ontstond.  Amsterdam, Andries Blitz, 1939, linnen, 152p. A. Cohen was hoofdredacteur van het ANP. Met voorwoord van Dr. H. Colijn. (band vlekkerig/roest).9,-

13892 Cohen, Elie. Beelden uit de nacht. Kampherinneringen.  Baarn, de Prom, 1992, 1e, ingenaaid, 191p.10,-

8252 Collins, Larry en Dominique Lapierre. Brandt Parijs? 25 Augustus 1944; de bevrijding van de Franse hoofdstad.  Haarlem, Gottmer, 1966, 4e, gebondenm met stofomslag. Met foto's uit de gelijknamige film.10,-

3905 Collins, R.J. Lord Wavell(1883-1941) a military biography.  London, Hodder and Stoughton, 1948, 2e, linnen met (beschadigde) stofomslag, 488p., met kaarten.20,-

3284 Connell, John. Wavell, scholar and soldier.  London, Collins, 1964, 2e, linnen met stofomslag, 574p. Foto's.11,-

3961 Connell, John. Auchinleck. A Biography of Field-Marshal Sir Claude Auchinleck.  London, Cassell, 1959, 2e, linnen(watersporen) met (besch.) stofomslag, 975p. Foto's.16,-

16195 Conyers Nesbit, Roy. The strike wings. Special anti-shipping squadrons 1942-1945.  London, William Kimber, 1984, 1e, gebonden met omslag, 288p. Voorwoord van Sir Neil Wheeler.35,-

16194 Conyers Nesbit, Roy. Torpedo airmen. Missions with Bristol Beauforts 1940-42.  London, William Kimber, 1983, 1e, gebonden met omslag, 234p. Foto's.35,-

10610 Cooper, Alan W. Free to fight again. RAF escapes and evasions 1940-1945.  Wellingborough, William Kimber, 1988, 1e, gebonden met stofomslag, 399p. Foto's.  Gesigneerd en met opdracht. Met handtekeningen van RAF-vliegeniers.35,-

8037 Cooper, R.W. Neurenberg. De berechting van misdaden tegen de mensheid.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1949, 1e, gebonden met (besch,.) stofomslag, 238p. Nederlkandse vertaling door Jan Erik Romein.15,-

7401 Cornwell, John. Hitler's pope. The secret history of Pius XII.  New York, Viking(Pinguin), 1999, 1e, gebonden met stofomslag, 430p.25,-

8035 Countess of Ranfurly. To war with Whitaker. The wartime diaries of the countess of Ranfurly 1939-45.  London, Mandarin, 1996, 9e, garenloos, 376p. Foto's.9,-

7948 Cowles, Virgina. Churchill. De mens in zijn tijd.  Utrecht, Bruna, 1954, 1e, linnen, 424p. Foto's.10,-

16711 Cramer, Kees. De Gelderse Vallei in de mobilisatietijd en meidagen 1940.  Veenendaal, Kool, 1985, 2e, ingenaaid, 129(1)p. Rijk gheïllustreerd.15,-

10604 Crawley, Aidan. Escape from Germany. The methods of escape used by RAF airmen duriing the Second World War.  London, Het Majesty's Stationery Office, 1985, 1e, ingenaaid, 351p. Foto's en (uitklapbaar) kaartje. Gesigneerd.15,-

16714 Crucq, Paul M. Codenaam 'Nelly' . Britse radareenheden op Walcheren en in Vlaanderen. Verdediging van de Scheldemonding, december 1944- mei 1945.  Vlissingen, Ceucq/ADZ, 2004, 1e, gebonden, 81p. Rijk geïllustreerd. Fraai.50,-

15017 Crucq, Paul. Walcheren 1943-1944. Fotoverkenning & bombardementen. 'Aloner above all'.  Goes, De Koperen Tuin, 1997, 1e, ingenaaid, 156p. Rijk geïllustreerd.20,-

13306 Cruikshank, Charles. The german occupation of the Channel Islands. The Official History of the Occupation Years.  Guernsey, Guernsey, 1988,7e, garenloos, 370p. Foto's.5,-

6084 Daniëls, Fred. Endles memories.  Jerusalem, Geffen, 1994, 1e, garenloos, 167p. Translated from the Dutch by Benno Ehrlich.8,-

10126 Davis, Brian L. Waffen - SS.  Poole, Blandford Press, 1987, 2e, ingenaaid, z.pa., 214 foto's.17,-

12980 Davis, Brian L. Waffen-SS.  Poole, Blandfordpress, 1987, 2e, ingenaaid, z.pa., 214 foto's met index.15,-

12981 Davis, Brian Leigh. Badges & insignia of the Third Reich 1933-1945.  Poole, Blandfordpress, 1983, 1e, gebonden met stofomslag, 208p. Rijk geïllustreerd.25,-

8552 Davis, Kenneth S. Soldaat der democratie. Biografie van Dwight Eisenhower.  Amsterdam, Allert de Lange, 1946, 1e, halflinnen met (licht beschadigde) stofomslag, 436p.9,-

643 De Bénouville, Guillain. Le sacrifice du matin.  Paris, Robert Laffont, 1948, 1e, ing., 607p.,7,-

9433 De Jong, A., en L. van Amerongen-Asscher.(samst.) Haggadah 5705.  Amsterdam, Niueuw Israelietisch Weekblad, 1995, 1e, geniet met omslag, 24(VII)p. Klein formaat.10,-

9346 Deakin, F.W.D. Durmitor. De meest kritieke fase in de strijd van Tito's partizanen om de bevrijding van Joegoslavië 1943.  Baarn, In den Toren, 1973, 1e,  garenloos, 285p. Foto's. Nederlandse vertaling van Dolf Koning.10,-

10265 Deibler Rose, Darlene. Evidence not  seen. A woman's miraculous faith in the jungles of world war II.  New York, Harper SanFrancisco, 1990, garenloos, 224p. Foto's. Autobiografisch verhaal over vooroorlogs  missiewerk in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea en verblijf in een jappenkamp op Celebes.7,-

647 Delft, A.J.A.C. van. Illegale spot- en prikkelrijmen.  Amsterdam, Uitgeversmij. Holland, 1945, 1e, geniet, 37p.,7,-

16654 Dellepoort, J., en Nijman, Br. Théophile. De bevrijding van Oud-Gastel en Stampersgat. Herinneringen aan de oorlogsjaren 1890-1944.  Z.p., Monumentencomité. Z.j.(1949), 1e, geniet, 51p. Foto's.10,-

7402 Demeter, Karl. The German Officer-Corps in Society and State.  London, Weidenfeld and Nicolson, 1965, 1e, 414p. English translation by  Angus Malcom. Introduction by Michael Howard.20,-

4777 Derogy, Jacques. De zaak Wallenberg. De meest tragische held van de Tweede Wereldoorlog.  Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1981, garenloos, 220p.9,-

15324 Deuerlein, Ernst, e.a. Die Weimarer Nationalsammlung.  Bonn, Bundeszentrale für Heimatdienst, 1960, 1e, garenloos, 198p. Heft 46.15,-

14638 Deun, N.F.M. van. Wij voeren in convooi.  Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1946, 1e, halflinnen met (besch.) omslag, 181p. Foto's.10,-

10999 Deurwaarder, Jan. Kroniek van een schippersjongen 1940-1945.  Deventer, Kluwer, 1996, 1e, gebonden, 179p. Schuttevaer maritiem.10,-

10959 Diemer, Willem, en Annie Diemer-Hangelbroek. Na veertig jaar: Berlijnse brieven 1943. Een kleine bijdrage tot de geschiedenis van het verzet in Groningen. Een ego-document.  Groningen, Stabo, z.j., 1e, ingenaaid, 339p. Populair-wetenschappelijke geschriften nr. 12.7,-

15799 Dietrich, Otto. Mit Hitler in die Macht. Persönliche Erlebnisse mit meinem Führer.  München, Eher Verlag, 1934, 1e, linnen, 209p.15,-

12285 Dietzel, K.H., O. Schmiedre , en H. Schmitthenner. Lebensraumfragen Europäischer Völker. Band II: Europas koloniale Ergänzungsräume.  Leipzig, Quelle & Meyer, 1941, 1e, linnen met beschadigde stofomslag, 571p. Illustraties en (uitklapbare)kaarten.30,-

15013 Dijk, A.H. van, e.a. Walcheren onder vuur en water 1939-1945.  Middelburg, Den Boer, 1984, 1e, garenloos, 144p. Rijk geïllustreerd.16,-

10851 Dijk, Jan Jacob van, en Paul E. Werkman. Door geweld gedwongen. Het CNV in oorlogstijd.  Utrecht, CNV, z.j.(1995), 1e, gebonden, 120p. Geïllustreerd.6,-

7624 Dijn, Rosine de. De vlucht van Yudka Kalman.  Antwerpen, Icarus, 1995, 1e, linnen met stofomslag, 189p.12,-

1875 Dimbleby, Richard. The frontiers are green.  London, Hodder and Stoughton, 1943, linnen met (zwaar besch.) omslag, 278p.11,-

7381 Dishoek, Bram van. Walcheren in nood.  Utrecht, Den Hertog, z.j(1949), 1e, halflinnen, 125p.(enige vlekjes op voorplat).17,-

8122 Dittrich, Z.R. Hitler's  weg naar de macht. De regering-Von Papen.  Utrecht, Oosthoek, 1951, 1e, linnen, 227p.11,-

13890 div. auteurs. Kerst 1944. Herinneringen van mensen uit het voormalig verzet en overlevenden uit concentratiekampen.  Ankeveen, Mingus, 1982, 1e, garenloos, 125p.5,-

16558 Div. auteurs. 30th Corps in Germany.  Z.p., z.u., z.j., geniet in linnen omslag, 80p. Met uitklapbaar kaartje. Oblongformaat. Met een voorwoord door luitenant-generaal B.G. Horrocks. Curieus,100,-

15668 Div. auteurs. Deutschland, Deutschland über alles. Ein Jahrbuch für die deutsche Jugend und das deutsche Volk im Dritten Reich.  Leipzig, Koehler, 1933, 1e, linnen, 399(3)p. Foto's. Linnen band heeft schaafplekken.100,-

9591 Dobbie, William. 'n Beproefde Hulp. Een getuigenis van God's  getrouwheid.  Amsterdam, Ten have, 1947, 1e, haflinnen met stofomslag, 103p. Reformatorische zienswijze op de verdediging van Malta tijdens WO II. Nederlandse vertaling door J. Macalester Loup-Franssen.20,-

16136 Dockx, Jan. Hongerstrijd en lijden onzer noorderburen.  Antwerpen, De Palm, 1946, 1e, ingenaaid, 48p.7,-

652 Dohmen, Frits. Menschen aan flarden.  Heerlen, Winants, z.j., 1e, halflinnen, 88p.,7,-

7679 Domarus, Max. Mussolini und Hitler. Zwei Wege, gleiches Ende.  Würzburg, Domarus, 1977, 1e, linnen met stofomslag, 512p.35,-

7699 Donovan, Wild Bill. The last hero.  London, Joseph, 1982, 1e, halflinnen met stofomslag, 891p.35,-

2829 Doorn, Boud van. 13 maaanden concentratiekamp Vught.  Laren, A.G. Schoonderbeek, 1945, 1e, ing., 156p., geïllustreerd door Peter Zwart.7,-

7366 Dorland, Frank. Luchtstrijdkrachten in den tweeden wereldoorlog en daarna.  Haarlem, Boom, z.j.(1946), 1e, halflinnen, 98p. Vliegwereld Bibliotheek no. 2. Foto's en tekeningen.15,-

10079 Doughty, Martin.(ed.) Hampshire and D-DAY.  Hampshire, Hampshire Books, 1994, 1e, ingenaaid, 190p. Rijk geïllustreerd.17,-

13175 Douwes, J.J. Eindeloze nacht.  Bussum, Palaver, 1995, 1e, garenloos, 136p.9,-

6120 Dower and Riddell. Outside Britain. A guide to this Grave New World.  London, Heinemann, 1938, 1e, linnen, 128p. Curieus boekje over nieuwe dictators en de toekomst van het Verenigd Koninkrijk.17,5,-

5280 Dresselhuis, F.(samst.) Nederland in den vreemde. Over geestelijke verzorging van buitenlandsch tewerkgestelden in oorlogstijd.  Groningen, Niemeijer, 1947, 1e, halflinnen, 334p. Geïllustreerd. (band /rug behoorlijk gehavend; boekblok uitstekend).34,-

13896 Driel, B. van. Commandogroep Biesbosch.  Helmond, Uitgeverij Helmond, z,j,1e, ingenaaid met flappen, 133p. Omslagtekening van Piet Broos. (rugje aan onderzijde licht beschadigd).10,-

10326 Dries, N.C.M.A. van den . De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting.  Leiden, Brill, 1945, 1e, ingenaaid, 75p.(rugje beschadigd).10,-

4042 Dulles, Allen w. L'Allemagne souterraine.  Genève/Paris, Trois Collines,z.j., ingenaaid, 267p. Franse vertaling van Germany's  Underground van de hand van Hélène Breuleux.9,-

11459 Dulm, J.F. van. Onder de bloedvlag van de "O 21" .  Amsterdam, Schletens & Giltay, z.j., halflinnen, 272p. Foto's.17,-

5321 Dunkelman, Ben. Dual Allegiance. An autobiography by Ben Dunkelman.  New York, Crown Publishers, 1976, hal;flinnen met stofomslag, 336p. Foto's.27,-

5300 Eckert, W.P. en E.L. Ehrlich. De haat tegen de joden - schuld der christenen ?!  Hilversum/Antwerpen, Paul Brand, 1967, ingenaaid, 255p.7,-

3538 Eggers, Reinhold. Colditz.  Amsterdam, Amsterdam Boek, 1974, gebonden met (licht beschadigde) stofomslag, 220p. Foto's  en plattegrond.7,-

16427 Eijnde, Jeroen van den. Vught in de Tweede Wereldoorlog.  Vught, Boekhandel Brabant, 1994, 1e, ingenaaid,192p. Foto's. Vughtse Historische Reeks.15,-

9358 Ek, Jan van. Wende in Frankrijk.  Amsterdam, "Werkend Volk", 1944, 1e, gekartonneerd, 116p. Geïllustreerd.(rugje licht beschadigd).25,-

5531 Enthoven, H.E. Aan den vooravond van het Saarplebisciet.  Utrecht, Kemink, 1935, 1e, ingenaaid, 72p.9,-

6087 Epstein, Helen. Die Kinder des Holocaust. Gespräche mit Söhnen und Töchtern von Überlebenden.  München, Beck, 1987, 1e, garenloos, 335p.9,-

14403 Ericksen, Robert P. Theologen onder Hitler. Gerhard Kittel, Paul Althaus, Emanuel Hirsch.  Franeker, Wever, 1987, 1e, garenloos, 243p.8,-

4865 Ermel Scherer, H.A.F.G. van. De strategische positie van Nederland en Nederlandsch-Indië en de verbeteringen die in verband daarmede aan de weermacht zouden moeten worden aangebracht.  In: Orgaan der Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap 1934-1935, 2e afl., p. 83-132. (enkele onderstrepingen).7,-

16587 Essers, Peter. Belast verleden. Het Nederlandse belastingrecht onder nationaalsocialistisch regime.  Z.p., Kluwer, z.j., 1e, gebonden, 563p. Nieuwstaat, met cd.30,-

3824 Feber, L.J.M. Van Herren en Herrenkultur.  Utrecht, Het Spevtrum, 1946, 1e, halflinnen met stofomslag, 160p.9,-

6053 Fergusson, Bernard. Beyond the Chindwin. Being an Account of the Adventures of Numer Five Column of the Wingate Expedition into Burma, 1943.  London, Collins, 1945, 1e, linnen, 216p. Photos.25,-

9177 Fergusson, Bernard. Wavell, portrait of a soldier.  London, Collins, 1961, 1e, linnen met stofomslag, 96p. Foto's.15,-

8142 Fermi, Laura. Mussolini.  Chicago, University of Chicago Press, 1961, 1e, linnen met stofomslag, 477p. Foto's.15,-

4940 Feuchter, Georg W. Der Luftkrieg.  Frankfurt am Main/Bonn, Athenäum, 1964, ingenaaid, 403p. (band vlekkerig)16,-

15793 Fiala, V. Het overwonnen Frankrijk.  Een Tsjechische journalist op de oorlogstooneelen in het westen.  's-Gravenhage, De Delta, 1941, 1e, halflinnen, 163p. Foto's .12,-

7628 Fokkens, Phocas. Vrouwen links… Mannen rechts !  Amsterdam, De Uil, z.j.(1945), halflinnen met (besch.) stofomslag, 186p. Tekeningen uit de gevangenis aan de Amstelveenseweg in Amsterdam van de auteur.12,5,-

9991 Ford, Henry. Der internationale Jude. Ein Weltproblem.  Leipzig, Hammer-Verlag, 1921,3e, ingenaaid, 219p. Duitse vertaling van Paul Lehmann.60,-

10608 Ford, Herbert. Flee to captor. The story of the Dutch-Paris Underground and its compassionate leader, John Henry Weidner.  Nashville, Southern Publishing Association, 1966, 1e, gebonden met (licht) beschadigde stofomslag, 373p. Foto's.Met voorwoorden van W.A.Visser 't Hooft en Haskell Lazere. Met opdracht en gesigneerd door John Weidner.30,-

4339 Forell, Fritz von. Mölders en zijn mannen.  Amsterdan, Westland, 1943, halflinnen, 218p. Foto's.11,-

5858 Fraenkel, Heinrich en Roger Manvell. Doktor Goebbels. Het leven en de dood van een verderfelijk genie.  Amsterdam, Paris, 1960, 1e, gebonden met stofomslag(rug verkleurd), 313p. Foto's.11,-

7594 Frank, Niklas. Vader, ik haat je. Een afrekening.  Z.p., MP, z.j., 1e, garenloos, 269p. Foto's.8,5,-

12532 Free, Coen(samst.) Luister naar de tranen. De Tweede Wereldoorlog in Bossche verhalen, gedichten, herinneringen.  's-Hertogenbosch, Heinen, 1995, 1e, linnen met omslag, 120p. Genummerd ex.: XCVII. Met bijdragen van Frank Herzen, Leon de Winter, e.a.10,-

1679 Fried, Ferdinand. Wending der wereldhuishouding.  Amsterdam, "Opbouw" , 1943, halflinnen, 414p.,11,-

6105 Friedländer, Saul, Jan Philipp Reemtsma. Gebt der Erinnerung namen. Zwei Reden.  München, Beck, 1999, 1e garenloos, 63p. "Mit den Ansprachen  von Andreas  Heldrich, Christian Ude und Christoph Wild."5,-

5615 Friedlander, Saul. Pie XII et le IIIe Reich. Documents.  Paris, Seuil, 1964,1e, ingenaaid, 236p. Met nawoord van Alfred Grosser.23,-

10302 Friehe, Albert. Was muss der national-sozialist von der Vererbung wissen?  Frankfurt am Main, Verlag Moritz Diesterweg, 1941, 9e verb., ingenaaid, 80p.10,-

2735 Friehe, Albert. Was muss der National-Socialist von der Vererbung wissen ?  Frankfurt am Main, 1941, 9e herz., ing., 80p., geïll.16,-

16792 Fries, W.H.M. Oorlog in Het Gooi.  Ljubljana, Van Geyt, 1995, 1e, gebonden, 117p.20,-

10975 Frisch, Friedrich. Der Überfall auf die "Altmark" .  Berlin, z.u., 1940, 1e, ingenaaid, 64p. Foto's.15,-

1835 Frischauer, Willi. Goering.  London, Odhams Press Limited, 1950, 304p., linnen, foto's.14,-

1836 Frischauer, Willi. Himmler, the evil genius of the third reich.  London, Odhams Press Limited, 1953, 270p., linnen, foto's.11,-

4043 Frizell, Bernard. Ten days in august.  London, Cassell, 1956, 1e, ingebonden met (beschadigde)stofomslag, 309p. "a novel of Paris".7,-

4800 Galesloot, Hansje en Susan Legêne. Partij in het verzet. ; de CPN in de tweede wereldoorlog.  Amsterdam, Pegasus, 1986, ingenaaid, 381p. Foto's.14,-

5192 Galiën, S.M. van der. Mannen die moesten.  Deventer, Stempher, z.j.(1946), ingenaaid, 76p. Geïllustreerd door Wim Olthof.5,-

8992 Gallagher, Thomas. Saboteer Hitlers atoombom!  Amsterdam, Amsterdam Boek, 1975, 1e, gebonden met (besch.) stofomslag, 208p. Nederlandse vertaling van Herbert Leupen.7,-

10249 Gehlen, Reinhard. Nu spreek ik! Herinneringen 1942-1971.  Baarn, De Boekerij, 1972, 1e, linnen met stofomslag, 323p. Foto's.8,-

12667 Geipel, E.F.W. Heldhaftig, vastberaden, barmhartig.  Amsterdam, in eigen beheer, 1984, 1e, ingenaaid, 50(3)p. Gesigneerd door de auteur.10,-

7967 Gelder, Henk van, en Jacques Klöters. Door de nacht klinkt een lied. Amusement in Nederland 1940-1945.  Amsterdam, Rap, 1985, 1e, ingenaaid, 178p. Geïllusteerd.(klein vouwtje rechtsonderaan voorblad).17,5,-

9670 Gelder, Henk van.(samst.) Reconstructie van 31 unieke dagen.  Bussum, De Gooische Uitgeverij, 1980, 1e, ingenaaid, z.pa., rijk geïllustreerd. Met een voorwoord van Koos Postema.10,-

4378 Gemeentearchief Arnhem. Arnhem september 1944.  Arnhem, Gemeentearchief 1969, 1e, ingenaaid, 113p. Text in English and in Dutch. Illustrations.14,-

10385 Genechten, R. van. Nationaal-socialistische levenshouding.  's-Gravenhage, "De Delta", z.j., 1e, geniet, 30p. Kamp-Serie.30,-

14186 Genechten, R. van. Wie zijn de Schuldigen aan neerlands ondergang?  Z.P., z.u., z.j., 1e, geniet, 16p.10,-

4863 Gevangene no. 172931. Het vernietigingskamp.  Amsterdam, Fox-Hollandiae, z.j.(1945), geniet, 32p. (los in bandje; vouwtje).5,-

13401 Geyl, P., Anthonie Donker, W. Schermerhorn, e.a. Gedenkboek Gijzelaarskamp Beekvliet, St. Michielsgestel.  Z.p., z.u., 1e, halflinnen, 384p. Foto's, uitklapbare schetsen en lijsten van gegijzelden. Bandontwerp van Piet Zwart.45,-

10357 Gijzel, B.H. v.d. St. Michielsgestel. Herinneringen uit het Gijzelaarsleven.  Bussum, Van Dushoeck, z.j.(1945), 1e, halflinnen, 183p.(klein deukje in voorplat).10,-

9359 Gloag, John. Modern Publicity in war(modern publicity 1941)  London, Studio Publications, 1941, 1e, linnen, 128(32p.) Rijk geillustreerd.(vlek op voorplat).35,-

16589 Goebbels, Joseph. Signale der  neuen Zeit. 25 ausgewählte Reden.  München, Zentralverlag der NSDAP, 1939, 6e, linnen, 362p.90,-

4794 Goldsmith, John. De grote vlucht.  Utrecht/Antwerpen, Veen, 1985, garenloos, 272p. Roman over de smokkel van duizenden joden uit het bezette Denemarken.6,-

7500 Gordon, Ernest. Miracle on the river Kwai.  London, Quality Book Club, 1963, 1e, gebonden met stofomslag, 255p.10,-

5135 Görlitz, Walter. Der Zweite Weltkrieg 1939-1945.  Stuttgart, Steingrüben-Verlag, 1951, 1e, linnen, 2 dln., 623/624p. Met tabellen en kaartjes. Mooi ex.57,-

9986 Graf von Monts, Hans. De joden in Nederland.  Z.p., z.j.(1941), ingenaaid, 63p. Foto's. Virulent antisemitische brochure.60,-

6770 Grift, Cornelis van der. Vier maanden onder de Jappen op Java en mijn ontsnapping.  's-Gravenhage/Batavia, 1946, 1e, halflinnen, 120p. Illustratries van Reder.10,-

4895 Grondel, Harols.(samst.) Herboren vaderland.  Amsterdam, Salm, 1946, 1e, halflinnen met stofomslag, 176p.7,-

10860 Groot, B. de. Den vaderland Getrouwe. Uitgegeven ter herdenking van de 50-jarige beverijding van de bezetting tijdens de oorlog 1940-1945 op 5 mei 1995.  Bruinisse, in eigenbeheer, 1995, 1e, garenloos, 64p.7,-

16404 Groot, Norbert A. de. Als sterren van de hemel. De oorlog in de Rijk van Nijmegen 1944.  Weesp, De Gooise uitgeverij, 1984, 3e, gebonden, 237p.  Foto's.27,-

7375 Grunwald, Clara. "Und doch gefällt mir dat Leben."  Buchholz, Persona, 1985, 1e, garenloos met flappen,103p. Die Briefe der Clara Grunwald 1941-1943. Herausgegeben von Egon Larsen.7,-

7552 Grüter, Regina. Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb.  Amsterdam, Balans, 1997, 1e, ingenaaid met flappen, 444p.15,-

16196 Guedala, Philip. Middle East 1940-1942. A study in air power.  London, Hodder and Stoughton, 1944, 1e, linnen met omslag, 237p. Kaarten en illustraties.20,-

4577 Günther Gründel, E. Jahre der Überwindung. Amsassene Abrechnung mit dem 'Untergangs'- Magier - Aufgabe der deutschen Intellectuellen - Weltgeschichtliche Sinndeutung des Nationalsoziualismus. Ein offenes Wort an alle Geistigen.  Breslau, Gottl.Korn Verlag, 1934, 1e, linnen, 146p.16,-

4089 Gunther, John. Invasie. Wat eraan voorafging en op volgde D Day.  Bussum, Kroonder, 1946, 1e, linnen met (beschadigde) stofomslag,287p.7,-

4053 Gunther, John. De tragische zomer van '39.  Haarlem, "Eigen Volk", z.j.(1940), ingenaaid, 126p.7,-

5925 Haas, Albert. Arts achter prikkeldraad.  Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1986, 1e, garenloos, 284p. Verrtaling van de hand van J..A. Westerweel-Ybema.14,-

14305 Haas, Jan de(eindred.) Nationaal-socialistisch jaarboek 1942.  Utrecht, Organisatieleider der nationaal-socialistische beweging, 1942, 1e, linnen, 336(XXXII)p.175,-

6862 Haasse, Norbert. Duitse deserteurs tijdens de tweede wereldoorlog.  Amsterdam, Antimilitaristische Uitgeverij, 1991, 1e, garenloos, 133p. Foto's.9,-

4322 Habe, Hans. In geheime missie.  Den Haag, Zuid-Hollandsche Uitgeversmij., 1965,1e, gebonden met stofomslag, 280p.Vertaling uit het Duits van Hans de Vries. Roman.7,-

8054 Haffner, Sebastian. Churchill (in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten...).  Hamburg, Rowohlt, 1982, 6e, 187p.(naam vorige eigenaar op schutblad).5,-

16641 Haffner, Sebastian. Anmerkungen zu Hitler.  München, Kindler, 1998, Sonderausgabe, linnen, 203(1)p. Mit einem Vorwort von Guido Knopp.10,-

12081 Haffner, Sebastian. Kanttekeningen bij Hitler.  Amsterdam, Becht, 1978, 2e, garenloos, 196p.9,-

668 Hagemeyer, Hans. Gestalt und Wandel des Reiches; ein Bilderatlas zur Deutschen Geschichte.  Berlin, Propyläen, 1944, 1e,linnen.(schutblad ontbreekt, rug besch.). 526p.34,-

11483 Hagen, Jaap. Nietzsches weerklank in nazi-Duitsland.  Soesterberg, Aspekt, 2003, 1e, garenloos, 286p.20,-

7690 Hagen, Walter. Die geheime Front. Organisation, Personen und Aktionen des deutschen Geheimdienstes.  Linz, Nibelungen, 1950, 1e, linnen, 515p.35,-

2157 Hagendoorn, A. Het nazisme als ideologie; een socio-psychologisch onderzoek naar de bepaaldheid van politiek gedrag.  Deventer, Van Loghum Slaterus, 1982, garenloos, 240p., Reeks Sociologische monografiën.7,-

7081 Hagendoorn, A. Het nazisme als ideologie. Een socio-psychologisch onderzoek naar de bepaaldheid van politiek gedrag.  Deventer, Van Loghum Slaterus, 1982, 1e, garenloos, 240p. Reeks Sociologische monografieén.8,-

16627 Hallema, A. Breda vertelt van zijn bevrijding.  Breda, Broese & Peereboom, 1947, 1e, halflinnen met (beschadigde) omslag, 279p. Met uitklapbaar kaartje, foto's.20,-

14838 Ham, Gijs van der. Zeeland 1940-1945. Deel 2.  Zwolle, Waanders, 1990, 1e, ingenaaid, 706p. Foto's.20,-

9408 Hamilton, Mary Agnes. Britsche democratie in oorlogstijd.  Londen, Ministerie van Voorlichting, 1945, 1e, ingenaaid, 48p. Foto's. Reeks Britsche prestaties in de oorlogsjaren.7,-

2903 Harris, Arthur. Bomber offensive.  London, Collins, 1947, 1e, linnen met stofomslag, 288p.34,-

10332 Harris, Sir Arthur. Vleugelen der overwinning.  Gent, Translaco, 1947, 1e, halflinnen, 333p. (aan binnenzijde band kaartjes van bombardementsdoelen in Duitsland).15,-

7105 Hartog, L.J. En morgen de hele wereld. De Duitse stormloop tegen het westen in de lente en zomer 1940.  Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j.(1960), 1e, linnen met stofomslag, 324p. Foto's. Met een voorwoord van generaal H.J. Kruls.15,-

15512 Haslach, Robert D. Nishi no kaze, hare. Nederlands-Indische inlichtingendienst contra agressor Japan.  Weesp, Van Kampen, 1985, 1e, garenloos, 224p. Foto's.10,-

3963 Hassell, Ulrich von. The Von Hassell Diaries. The story of the forces against Hitler inside Germany.  New York, Doubleday, 1947, 1e, linnen met (besch) stofomslag, 178p. With an introduction by Alan Dulles.68,-

16652 Haupt, W. Leningrad. Die 900-Tage-Schlacht 1941-1944.  Friedberg, Podzun-Pallas Verlag, 1980, gebonden, 274(1)p. Foto's.15,-

16653 Haupt, Werner. Heeresgruppe Nord 1941-1945.  Driedberg, Hans-HenningPodzun, 1966, gebonden, 353p. Foto's.15,-

12982 Hayes, David. Het verdwenen squadron.  Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1994, 1e, gebonden met stofomslag, 223(1)p.15,-

10536 Hayes, Peter. Die Degussa im Dritten Reich. Von der Zusammenarbeit zur Mittäterschaft.  Munchen, beck, 2004, 1e, linnen met omslag, 486p. In het Duits vertaald door Anne Emmert, Ursel Schäfer en Heike Schlatterer. Mint copy.25,-

10500 Hayes, Peter. From Cooperation to Complicity. Degussa in the third reich.  Cambridge, Cambridge University Press, 2004, 1e, garenloos, 373p.25,-

2462 Hazelhoff Roelfzema, Erik. Soldaat van Oranje 40-45.  Baarn, Forum Boekerij, 13e, garenloos, 256p. Foto's en kaarten.7,-

9347 Heekeren, C. van. Batavia seint Berlijn. De geschiedenis van de Indische Duitsers in Nederlandse gevangenschap.  's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1983, 2e gew. en uitgebr., 1983, ingenaaid, 237p. Foto's. gebruikssporen.15,-

9875 Heemkundige Kring De Vierschaer. Bevrijdingsnummer.  Wouw, Heemkundige Kring De Vierschaer, 1985, 1e, garenloos, 224p. Nr. 1/2 van jaargang 3.7,-

7077 Heer, Johannes de. Het Romeinsche vraagstuk.  Zeist, Zoeklicht-Boekhandel, z.j.(1935), 1e, ingenaaid, 108p. Beetje scheef gelezen. Merkwaardig boekje over Het Vaticaan en Mussolini.5,-

673 Hegner, H.S. In de ban van de waanzin; opkomst en ondergang van Hitlers Derde Rijk.  Hoorn, West-Friesland, 1960, 1e, linnen, 427p. ,5,-

7632 Heide, Dirk van der. My sister and I. The diary of a Dutch boy refugee.  London, Faber, 1941, 3e, linnen, 95p. Uit het Nederlands vertaald door Antoon Deventer.9,-

6119 Heijden, Ph. M. v.d. Nazi-mentaliteit en geestelijke volksgezondheid.  Groningen/Batavia, Wolters, 1949, 1e, linnen met (besch.) stofomslag, 256p. (studieboek toegepaste psychologie)30,-

10902 Heijdra, Ton en Alice Roegholt. In het zicht van de verwoeste haven. 1940 Amsterdam 1945.  Amsterdam, Stichting De goilf, 2000, 1e, ingenaaid, 72p. Foto's.9,-

9985 Heller, Otto. Der Untergang des Judentums. Die Judenfrage/Ihre Kritik/Ihre Lösung durch den Sozialismus.  Wien, Verlag für Literatur und Politik, 1933, 2e, verm., linnen, 392p.(verkleuring op linnen band).40,-

9743 Henneberg, Ilse(Hrsg.) Vom Namen zur Nummer. Einlieferungsritual in Konzentrationslagern.  Bremen, Donat Verlag, 1996, 1e, garenloos, 95p. Geïllustreerd.10,-

11249 Hennig, Eike. Zum Historikerstreit. Was heisst und zu welchem Ende studiert man Faschismus?  Frankfurt am main, Athenäum, 1988, 1e, garenloos, 229p.10,-

7623 Herlin, Hans. Dwaaltocht naar de dood. Het drama van de St. Louis.  Baarn, Boekenkring, z.j.(1963), 2e, gebonden met stofomslag, 192p. Foto's.10,-

9006 Hermans, Hans. Priesters in het veldgrijs.  Bussum, Paul Brand, 1947, 1e, linnen(vlekken op beide platten en rug), 373p. In samenwerking met hoofd-legeraalmoezenier H.J.J.M. van Straelen. Met een voorwoord van kardinaal De Jong.10,-

7625 Herzstein, Robert E. Waldheim. De onbekende jaren.  Amsterdam, Sijthoff, 1988, 1e, garenloos, 282p.(resten plakkertje op voorplat).8,-

4291 Hettema, H.W. Dispereert niet. Met de Marnix van St Aldegonde bij de invasies van Noord-Afrika, Sicilië en Salerno.  Amsterdam, Scheltens & Giltay, z.j., 2e, halflinnen, 272p. Foto's.9,-

7612 Heurn, J.N.C. van. Uur der beproeving. Onze marine in den strijd tegen Japan.  Amnsterdam, Elsevier, 1945, 1e, halflinnen, 93p.10,-

8435 Heuven Goedhart, C.J. van. De reis van "Colonel Blake".  Utrecht, Bijleveld, 1945, 1e, ingenaaid, 80p.(rugje onderaan licht beschadigd).5,-

5363 Heyn, J. jr. Holland hails you ! Facts and figures about people, things and country for the use of the allied soldiers serving overhere at the time.  Wormerveer, The Flower garden Press, 1945, 1e, geniet, 64p. Omslag van Mohr; illustraties van Repko.7,-

12751 Hibbert, Christopher Arnhem 17-26 september 1944.  Leiden, Sijthoff, 1963, 1e, linnen met stofomslag,263p. Foto's. Vertaald en bewerkt door P.R.A. van Iddekinge.10,-

6078 Hilbrink, C. 'In het belang van het Nederlandse volk…' . Over de medewerking van de ambtelijke wereld aan de Duitse bezettingspolitiek 1940-1945.  's-Gravehage, SDU, 1995, 1e, garenloos, 248p.13,5,-

6632 Hiller, Kurt(ed.) After Nazism-democracy ? A symposium by four Germans.  London, Lindsay Drummond, 1945, 1e, linnen met (besch.) stofomslag, 204p.40,-

7666 Hillgruber, Andreas(her.). Staatmänner und Diplomaten bei Hitler. Vertrauliche Aufzeichnungen über Unterredungen mit Vertretern des Auslandes 1939-1941.  Frankfurt am Main, Bernard & Graefe, 1967, 1e, linnen, 699p. Foto"s.20,-

5449 Hillgruber, Andreas.(bez.) Henry Picker: Hitlers Tischgespräche.  München, Dtv, 1968, 2e, garenloos, 284p.5,-

6911 Hilten, D.A. van. Van capitulatie tot capitulatie.  Leiden, Sijthoff, 1949, 1e, linnen, 327p. Rijk geïllustreeerd/verzorgd. Compleet met separaat toegevoegde kaartjes. Fraai.60,-

3713 Hilterman, G.B.J. Land om land. Een beschouwing over de mogelijkheid onze grenzen met Duitschland naar het oosten te verleggen.  Amsterdam, Elsevier, 1945, 97p. (vlekjes op omslag)7,-

6071 Hirschfeld, H.M. De bezettingstijd.  Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1960, 1e, garenloos, 247p.(vouwtje in voorblad).15,-

8985 Hirschfeld, H.M. Herinneringen uit de bezettingstijd.  Amsterdam, Elsevier, 1960, 1e, linnen met ( besch.) stofomslag, 247p.10,-

10432 Hirschfeld, H.M.(inl.) In uw belang! Een overzicht van de distributie en wat daarmede samengaat.  Z.p.('s-Gravenhage), z.j.(1940), 1e, geniet, 47p. Geïllustreerd.25,-

14328 Hitler, A.; Goebbels, J. De kunst van het liegen. Een korte handleiding voor beginners en meergevorderden in de ingewikkelde kunst van het liegen met een keuze uit de meest op den voorgrond tredende voorbeelden van de hand der wereldbeheerschers.  London, Landsdrukkerij, 1944. i.o.v. Britschen Voorlichtingsdienst, ill, 31 pp [Wageningen, ., Netherlands]10,-

10828 Hof, Jan. Frits de zwerver. Twaalf jaar strijd tegen de nazi-terreur.  Den Haag, Omniboek, 1976, 2e, gebonden met omslag, 271p. Foto's.8,-

9687 Höhne, Heinz. Admiraal Wilhelm Canaris. Nieuwe visie op de loopbaan van het hoofdd van de Duitse Abwehr. Het einde van een verzetsmythe.  Amsterdam, Amsterdam Boek, 1978, 1e, garenloos, 480(7)p. Foto's.10,-

15255 Holden, Mattew. The desert rats.  London, Wayland, 1973, 1e, gebonden met omslag, 96p. Foto's.15,-

7093 Hollander, J. Socialisme dat niet sociaal is. Enkele opmerkingen over het sociale beeld van het nationaal-socialisme.  's-Gravenhage, Lakerveld, z.j., 1e, geniet, 19p. Reeks: Sociale vragen van dezen tijd, no. 2.7,-

5683 Homa. Onze 80-urige oorlog. Belevenissen in en om de Grebbelinie van korporaal Homa.  Amsterdam, "De Uil", 1941, 1e, geniet, 64p., geïllustreerd.11,-

14457 Hoof, Henri van. Z.66. Een verhaal uit een commandopost ergens in de Grebbelinie.  Amsterdam, Scheltens & Giltay,27e, 92p. Met tekeningen van W. Bielkine.5,-

8195 Hoof, Henri van. Z.66. Een verhaal uit een commandopost ergens in de Grebbelinie.  Amsterdam, Schgletens & Giltay, z.j., 11e, ingenaaid, 92p. Met illustraties van  W. Bielkine.(band licht besch.)8,-

16239 Hoofdredactie Maasbode. Wat De Maasbode toen te zeggen had. Uit de dagen der bevrijding.  Rotterdam, De Maasbode, z.j.(1946), 1e geniet, 21p. Illustraties.8,-

8820 Hoofdredactie PZC. Chocolade, witbrood en tranen. Zeeuwse verhalen over de bevrijding.  Vlissingen, Den Boer/De Ruyter, 1994, 1e, garenloos, 95p.7,-

7521 Hooff, Jef van. Zum Tode verurteilt. Exclusieve oorlogsmemoires  van l.S. Geheimagent nr. 12/80.  Antwerpen, De Vlijt, z.j.(1965),m 1e, linnen, 142p.15,-

3901 Horare, Samuel. Nine troubled years.  London, Collins, 1954, 1e, linnen met stofomslag, 448p.14,-

4856 Houten, Annelies van den. Geslagen mensen(de zorg voor oorlogsgetroffenen).  Den Haag, Omniboek, z.j., garenloos, 79p.5,-

3013 Houwaart, Dick. Weinreb; Een witboek.  Amsterdam, Meulenhoff, 1975, garenloos, 164p. Met een inleiding van Aad Nuis. (lichte beschadiging op kaft)7,-

4346 Hoving, J. Jodenhaat.  Antwerpen, De Jongh,1935, ingenaaid, 55p. Drie redevoeringen gehouden van de microfoon van de Vrijdenkers-Radio-Omroepvereniging en de VARA in 1934 en 1935.16,-

11098 Howard, Alexander, en Ernest Newman. The menacing rise of Japan. Ninety years of crafty statesmanship in pictures.  London, Harrap, 1943, 1e, linnen met (beschadigde) omslag, 16p. En 172 foto's en illustraties. Britse propaganda uit WO II. Met een voorwoord van Lord Vansittart.35,-

9704 Howarth, David. De sledepatrouille. De gebeurtenissen aan het kleinste en vreemdste front in de tweede wereldoorlog.  's-Gravenhage, Boekencentrum, 1960, 1e, linnen met stofomslag(en buikband), 250p. Met foto's en 3 kaarten.20,-

8146 Hoyer, George. 7 stompjes kaars.  Z.p., In den bloemhof, 1944, 1e, ingenaaid met omslag, 50p. De Jong488. Hoyer was het pseudoniem van Gustavo(de toestand in de wereld) Hilterman.(ex-libris; losjes in  de band).9,-

8147 Hoyer, George. Boris Alexanderowitsch Bjelkin. Een verhaal uit Sovjet-Rusland.  Z.p., In den bloemhof, 1945, 1e, ingenaaid met omslag, 47p.De Jong 406. Hoyer was het pseudoniem van Gustavo(De toestand in de wereld) Hilterman.7,-

7680 Hubatsch, Walther. Hitlers Weisungen für die Kriegsführung 1939-1945. Dokumente des Oberkommandos der Wehrmacht  Frankfurt am Mein, Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen, 1962, 1e, linnen met (licht besch.)stofomslag, 330p.85,-

10594 Hughes, Matthew, en Chris Mann. De geschiedenis van het Derde Rijk.  Aartselaar, Zuidnederlandse Uitgeverij, z.j., 1e, 2003, garenloos,218p. Rijk geïllustreerd.9,-

14405 Huisman-van Bergen, Annie. De vervolgden. Jacht op twee  Delftse studenten in 1941.  Amsterdam, Boom, 1999, 1e, ingenaaid, 270(1)p.10,-

3966 Hull, Cordell. The menoirs of Cordell Hull.  London, Hodder & Stoughton, 1948, 1e, linnen met stofomslag, 2 dln., 1804p.45,-

16665 Hunt, Leslie. Twenty-One Squadrons. The history of the Royal Auxiliary Air Force: 1925-1957.  London, Garnstone Press, 1972, 1e, linnen, 431p. Foto's.20,-

5946 Huppert, Hilde. De dood in de ogen.  Amsterdam/Brussel, De Boekerij, 1981, 1e, garenloos, 115p. (vertaling van Annemiek Jansen).7,-

4943 Hurd, Archibald(ed.) Britain's  merchant navy.  London, Odham, z.j., gebonden met (besch.)stofomslag, 256p. Rijk geïllustreerd.11,-

16663 Iddekinge, P.R.A. Arnhem 44/45. Evacuatie, Verwoesting, Plundering, Bevrijding, Terugkeer.  Arnhem, De Gelderse Boekhandel, 1981, 1e, ingenaaid met omslag, 380p. Foto's.15,-

4380 Iddekinge, P.R.A. en A.H.Paape. Ze zijn er nog… een documentatie over fascistische, nazistische  en andere rechtsradicale denkbeelden en activiteiten na 1945.  Amsterdam, De Bezige Bij, 1970, 378 + register. Rijk geïllustreerd.16,-

11737 Iddekinge, P.R.A. van. Arnhem september 1944.  Arnhem, Gijsbers en Van Loon, 1982, 2e, ingenaaid, 112p. Gijk geïllustreerd. Met (staf)kaarten.12,5,-

8360 Infield, Glenn B. The private lives of Eva and Adolf.  New York, Grosset & Dunlap, 1978, 1e, garenloos, 137p. Zeer rijk geïllustreerd.10,-

16756 Internationaal Propaganda Kantoor N.V. Antwerpen. Bilan V1-V2; Omdat ge het niet zoudt vergeten/Lest we forget/Pourque vous ne l'oublieriez jamais.  Antwerpen, Internationaal Propaganda Kantoor N.V., 1945, 1e. Gaaf exemplaar.  Kaart van Antwerpen met daarop gedetailleerd weergegeven de inslagen van V1's en V2's in de periode 1944 en 1945. Zeldzaam.60,-

9007 Irving, David. The destruction of Dresden.  London, Kimber, 1963, 2e, linnen met stofomslag, 255p. Met een voorwoord van Robert Saundby(Bomber Command 1943-1945). Foto's.30,-

9008 Irving, David. The mare's nest. The German secret weapons campaign and British counter-measures.  London, Kimber, 1964, 1e, linnen met stofomslag, 320p.Foto's.30,-

6930 Irving, David. Rommel. Eine Biographie.  Hamburg, Hoffmann und Campe, 1978, 1e, gebonden, 631p. Foto's. (rug licht verkleurd).15,-

7664 Jacobeit, Sigrid en Lieselotte Thoms-Heinrich. Kreuzweg Ravensbrück. Lebensbilder antifaschistischer Widerstandskämpferinnen.  Leipzig, Verlag für die Frau, 1989, 2e, linnen met stofomslag, 231p.10,-

5065 Jacobsen, Hans-Adolf. 20. Juli 1944; Deutsche gegen Hitler. Die Deutsche Opposition  gegen Hitler im Urteil der ausländischen Geschichtsschreibung.  Bonn, Presse- und Informationsambt der Bundesregiering, 1969, ingenaaid, 350p.14,-

2970 Jahrreis, Hermann. England und Deutschland.  Den Haag, Holle & Co, 1943, ing., 39p. Aflevering in reeks Europa im Umbau; tekst in het Duits en het Nederlands.(heel lichte beschadiging op voorkant)7,-

13711 Jansen, Ab A. Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945. 3 dln.  Baarn, Hollandia, 1979, 1e, gebonden met stofomslag, 320/340/430p. Rijk geïllustreerd.(omslag dl. 2 heeft klein scheurtje/naamstempeltje vorige eigenaar op schutblad).75,-

7944 Jansen, Ab A. Fliegerhorst Schiphol.  Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1996, 1e, 3dln., gebonden met stofomslag, 401/338/383p. Rijk geïllustreerd. In perfecte staat.200,-

7171 Jansen, Ab. Gevleugeld verleden. Eeen documentaire over ca. 200 neergeschoten RAF-vliegtuigen en hun bemanning boven Nederland.  Baarn, Stok, z.j., 1e, kunstleer, 447p. Rijk geïllustreerd.45,-

11468 Jansen, Ab. A. Gevleugeld verleden. Documentaire over de boven Nederland neergeschoten RAF-vliegtuigen en hun bemanningen.  Baarn, Hollandia, 1983, herz. uitg., gebonden met stofomslag,  439p. Rijk geïllustreerd.(stickertje vorige eigenaar op schutblad).30,-

14309 Jansen, Ab. A. Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945. Deel 1. De strijd van de Amerikaanse luchtmacht tegen Nazi-Duitsland boven Nederland.  Baarn, Hollandia, 1979, 1e, gebonden met omslag, 320p. Met foto's, tekeningen en kaarten.17,5,-

16594 Jansen, Hans. Der beabsichtigte Deportation der europäischen Juden nach Madagaskar.  München, Herbig, 1997, 1e, gebonden, 591p. Vorwort von Simon Wiesenthal.35,-

14429 Johnston, George H. New Guinea diary.  London, Travel Book Club, 1946, 2e, linnen, 253p. Foto's en kaartje.10,-

10294 Jolles, W.C. Bevrijding.  Assen, Van Gorcum, z.j.(1947), 1e, ingenaaid, 24p. Poëzie.10,-

7110 Jong, L. de. Herinneringen I.  's-Gravenhage, SDU, 1993, 1e, ingenaaid, 224p. Foto's.10,-

3204 Jong, P. de en M.A.Cageling. Onze Strijdmacht ter Zee.  Rotterdam, M.Wyt & Zonen, 1938, linnen, 108p. Rijk geïllustreerd. Met inleiding van Vice-Admiraal J. Th. Furstner.14,-

5510 Jong, Salomon de. Joodse Oorlogsherinneringen 1940-1945.  Franeker, Wever, 1975, 1e, garenloos, 175p. Foto's.14,-

4168 Jonge, A.A. de. Het nationaal-socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.  Den Haag, Kruseman, 1968, 1e, garenloos, 198p. Foto's.(vouwtje in voorplat).7,-

12104 Jordaan, L.J. Herinneringsalbum 1940-1945.  Amsterdam, De Groene Amsterdammer, z.j., 1e, z.pa., spiraalband. Gaaf exemplaar.25,-

5944 Jorisch, Hans. Rood voor. Krijgsgevangene van de Japannersd in Nagasaki.  Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1990, 1e, garenloos, 106p.6,-

16048 Kallenbach, Hans. Mit Adolf Hitler auf Festung Landsberg.  München, Kress Hornung, 1939, 1e, linnen, 216p. Foto's .150,-

9225 Kalshoven-Brester, Hedda. Ik denk zoveel aan jullie. Een briefwisseling tussen Nederland en Duitsland 1920-1949.  Amsterdam, Contact, 1998, 1e, garenloos, 382p. Foto's.15,-

13097 Kamphuis, P.H. Het drama bij Wassenaarse slag. Februari 1944.  Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1985, 1e, garenloos, 74(1)p. Foto's. Met een resumé in het Frans.15,-

6662 Kan, Wim en Corry Vonk. Honderd dagen uit en thuis.  Utrecht, Bruna, 1963, 4e, garenloos, 160p. Zwart Beertje no. 622.4,-

6661 Kan, Wim. Burmadagboek 1942-1945.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1986, 2e, ingenaaid met flappen, 271p. Onder redactie van Frans Rühl.13,-

11799 Kapitein, M. Wij buigen nooit !  Hollandse jongens in actie.  Nijkerk, Callenbach, z.j., 1e, linnen, 142(1)p. Omslagtekening door Jan Lutz. Jeugdboek.5,-

13682 Kar, Jac. Van de. Joods verzet. Terugblik op de periode rond de Tweede Wereldoorlog.  Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1984, 2e herz., 116p. Foto's.11,-

15090 Kaufman, David, en Horn, Michiel. De Canadezen in Nederland 1944-1945. Een bevrijdingsalbum.  Laren, Luitingh, 1980, 1e, ingenaaid,184p.  Met voorwoord van Evert Werkman. Rijk geïllustreerd.10,-

5923 Keizer, Madelon de. Appeasement en aanpassing. Het Nederlandse bedrijfsleven en de Deutsch-Niederländische Gesellschaft 1936-1942.  's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1984, 1e, garenloos, 234p. Geïllustreerd. With a summary in English.11,-

6134 Keizer, Madelon de. Het Parool 1940-1945.  Amsterdam, Otto Cramwinkel, 1991, ingenaaid, 655p. Handelseditie van proefschrift.16,-

4032 Kelley, Welbourn. USNR. Ten escape from Tojo.  New York/Toronto, Farrar & Rinehart, 1944, 1e, linnen met (licht beschadigde) stofomslag, 106p.14,-

10081 Kempen, Bep van. Te mogen helpen. Belevenissen tijdens de oorlogsdagen van mei 1940.  Assen, Born, z.j., 1e, ingenaaid, 87p. Exlibris.10,-

7988 Kempner, Robert M.W. Twee uit honderdduizend. Anne Frank en Edith Stein.  Bilthoven, Nelissen, 1969, 1e, garenloos, 207p. Nederlandse vertaling van Maria Weetink.15,-

6887 Kerkhoffs, Bert. 3x Arnhem.  Z.p., Vroom & Dreesmann, 1982, 2e, 224p.Zeer rijk geïllustreerd.25,-

13435 Kerr, George F. Business in great waters. The War History of the P. & O. 1939-1945.  London, Faber and faber, 1951, 1e, linnen met (licht beschadigde) stofomslag, 196p. Foto's. Met lijst van omgekomenen.10,-

6067 Kersten, Albert E. Het dagboek van dr. G.H.C. Hart. Londen mei 1940-mei 1941.  Den Haag, Nijhoff, 1976, 1e, ingenaaid, 312p.15,-

5128 Kessemeier, Heinrich. Der Feldzug mit der andern Waffe.  Hamburg, Falken-Verlag, 1941, 6e, gekartonneerd, 160p.(rugje beschadigd).11,-

13239 Kessler, Hans-Jürgen, e.a. Konzentrationslager Buchenwald, Post Weimar/Thür. Ausstellungskatalog zum Ausstellung im Martin Gropius Bau (West) Berlin, april-juni 1990.  Berlin, Nationale Mahn- undGedenkstätte Buchenwald mit der Berliner Festspiele, 1990, 1e, ingenaaid met stofomslag,176p. Rijk geïllustreerd.(omslag licht beschadigd).15,-

16042 Kettmann, George De ballade van de dode viking.  Z.p., Uitgegeven door de vrienden van de dichter, 1956, 1e, kunstleder/zijde met omslag, 79p. Genummerd: 178/200. Gesigneerd.  Omslag van Maarten Meuldijk. Zeldzaam.500,-

5560 King-Hall, Stephen. History of the war.  London, Hodder & Stoughton, 1939-1940, 3dln, linnen met stofomslag, 127/158/128p.52,-

4476 Kirn, Paul. Politische Geschichte der Deutschen Grenzen.  Leipzig, Bibliographisches Institut Leipzig, Leipzig, 1944, 3e verb., ingenaaid, 187p. Met 14 kaarten tussen de teksten.16,-

5619 Kitagawa, Muriel. This is my own. Letters tot Wes & other writings on Japanes Canadians, 1941-1948.  Vancouver, Talonbooks, 1985, 1e, linnen met stofomslag, 302p. Foto's.18,-

12535 Klaasse, Piet. Wij waren getuigen.  Amsterdam, Uitgeverij Vrij Nederland, 1946, 1e, halflinnen, groot formaat, z.pa. Inleiding door Jan H. de Groot en Ed. Hoornik; gedichten van Theun de vries.25,-

13680 Klaessen, Richard L. Macaber Soerabaja 1945. De Werfstraatgevangenis. Relaas van een reeks gebeurtenissen in Soerabaja in het najaar van 1945 met ingrijpende gevolgen.  Altea, Boek en Blad, 1990, 1e, ingenaaid, 425p. Gesigneerd door auteur.(naamstempeltje vorige eigenaar op titelpagina).60,-

16597 Klietmann, K-G. Die Waffen-SS. Eine Dokumentation.  Osnabrück, Verlag "Der Freiwillige, 1965, 1e, linnen, 519p. Foto's en schetsen.75,-

13891 Klumper, Ton. Helden tegen wil en dank. Verzet 1940-1945. Het antwoord van gewone mensen op ongewone situaties tijdens de Duitse bezetting.  Baarn, Tirion, 1994, 1e, garenloos, 271p.6,-

6095 Knegtmans, Peter Jan, Paul Schulten, Jaap Vogel. Collaborateurs van niveau. Opkomst en val van de hoogleraren Schrieke, Snijder en Van Dam.  Amsterdam, Vossiuspers AUP, 1996, 1e, ingenaaid, 336p.20,-

2211 Knepflé, G.A. In naam der menschheid.  Amsterdam, Buyten en Schipperheyn, z.j.(1946), halflinnen, 359p., foto's.27,-

9552 Kneuker, Gerhard, en Wulf Steglich. Begegnungen mit der Euthanasie in Hadamar.  Rehburg-Loccum, Psychiatrie-Verlag,1985, 1e, garenloos, 119p. Foto's.20,-

7615 Knippenberg, H.H. Kultuur tusschen puin in Noord-Brabant en Limburg.  Eindhoven, Het Hooghuis, 1945, 1e, geniet, 31p.4,-

9335 Knoop, Herman. Een theater in Dachau.  Goes, Oosterbaan & Le Cointre,z.j., 1e, halflinnen, 183p.5,-

11093 Knopp, Guido. Hitlers vrouwen.  Amsterdam, Byblos, 2002, garenloos, 368p. Foto's.8,-

9016 Koers, J.P. Mobilisatie, bezetting en bevrijding van de Gemeente Scheemda.  Scheemda, Uitgeverij Actief Scheemda, 1985, 1e, gekartonneerd, 103p. Foto's.(band licht verkleurd).20,-

12801 Kok, René. Max Blokzijl. Stem van het nationaal-socialisme.  Amsterdam, Sijthoff, 1988, 1e, garenloos, 159p.Foto's.8,-

9001 Koning, B. Bevrijding van Nederland 1944-1945.  Nijkerk, Callenbach, z.j., 1e, linnen met (licht besch.) stofomslag, 195p. Foto's.20,-

13678 Koning, Kees de, en Blaas, Wally. Gevallen en gebroken.Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op en van Tholen en Sint-Philipsland.  Tholen, Heemkundekring Stad en Lande van Tholen, 2005, 1e, ingenaaid, 192p. Rijk geïllustreerd.16,-

9793 Kooijman, W. Berlijn in de Branding.  Barendrecht, Carpe Diem, z.j., 1e, geniet, 48p. Geïllustreerd. Over dwangarbeid in Nai-Duitsland.17,5,-

7675 Kordt, Erich. Wahn und Wirklichkeit. Die Aussenpolitik des Dritten Reiches. Versuch einer Darstellung.  Stuttgart, Union, 1947, 1e, halflinnen, 419p.(linnen rug licht besch.)20,-

10316 Korpel, A. De Waard in oorlogstijd I; de Alblasserwaard tussen 1940 en 1945.  Alblasserdam, De klaroen, 1983, 1e, ingenaaid/gekartonneerd, 231p. Geïllustreerd.25,-

7591 Kortenhorst, L.G. Was samenwerking met den vijand geoorloofd ?  "s-Gravenhage, Pax, 1945, 1e, gebrocheerd, 47p.(onderstrepingen met potlood).10,-

13676 Korthals Altes, A., en in 't Veld, N.K.C.A. Slag in de schaduw. Peel/Maas 1944-45.  Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1985, 3e herz. en verb.,gebonden met stofomslag, 176p. Foto's.(naam vorige eigenaar op schutblad).20,-

3753 Kosch, Wilhelm. Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis.  Helmond, Boekdrukkerij Helmond, 1945, ingenaaid met flappen, 205p.14,-

16398 Kosmikaki, George E. Hells's Highway. De 101e Airborne Divisie tijdens operatie Market Garden. 2 dln.  Hapert, Kempen pers, 1991, 1e Nederlandstalige, gebonden, 239/256p. Rijk geïllustreerd . Met opdracht van en gesigneerd door de auteur.125,-

13893 Koster, Martha. Zo was het volk van Nederland. Een onderduikster vertelt.  Kampen, Kok, 1992, 1e, garenloos, 160p.5,-

12106 Kramer, Gerhard. We shall march again.  London, Jonathan Cape, 1955, 2e, gebonden met stofomslag, 383p. Translated from the German by Anthony G. Powell.10,-

4764 Kramish, Arnold. De griffioen. De verzwegen geschiedenis van de belangrijkste geallieerde spion in nazi-Duitsland.  Utrecht, Het spectrum, 1987, 1e, garenloos, 323p. Foto's.11,-

15323 Krausnick, Helmut, e.a. Der Beginn des Zweiten Weltkrieges.  Bonn, Bundeszentrale für Heimatdienst, 1960, 1e, 180p., garenloos, 104p. Heft 47.(lichte gebruikssporen)10,-

13058 Kremer, Hannes. "Du, mein Volk..". Bekenntnis und Zwiesprache.  München, Zentralverlag der NSDAP, 1940, ,1e, linnen, 109(2)p.25,-

12166 Krockow, Christian Graf von. Churchill. Eine Biographie des 20. Jahrhunderts.  Hamburg, Hoffmann und Campe, 1999, 2e, gebonden met stofomslag, 383(1)p. Naam vorige eigenaar op schutblad.15,-

7103 Krockow, Christian Graf von. Churchill. Eine Biographie des 20. Jahrhunderts.  Hamburg, Hoffmann und Campe, 1999, 1e, gebonden met stofomslag, 383p. Foto's.13,-

15760 Kroezemga, J. De nederlandsche Arbeidsdienst in de Tweede Wereldoorlog. Geschiedenis van het kamp Dobbendal te Gasselte.  Stadskanaal, Roorda, 1991, 1e, gebonden, 123p. Foto's.35,-

9337 Krosenbrink, Henk. Het vergeten bataljon. Het Dutch National Battalion en zijn mensen.  Zutphen, Staring Instituut/Walburg Pers, 1984, 2e, ingenaaid, 192p. Fotos.(vlekje op voorplat)10,-

6068 Kruizinga, J.H. Op de bres voor de vrijheid. Oorlogs-, verzets- en bevrijdingsmonumenten in Amsterdam.  Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1980, 1e, 150p. Foto's van vele  monumenten.10,-

7663 Kubizek, August. Adolf Hitler, mein Jugendfreund.  Graz, Leopold, 1953, 1e, linnen met (besch.) stofomslag, 352p.30,-

7108 Kuby, Erich. Verrat auf Deutsch. Wie dar Dritte Reich Italien ruinierte.  Hamburg, Hoffmann und Campe, 1982, 1e, gebonden met stofomslag, 576p. Foto's.19,-

12665 Kuipers, Wiebren. Het werd weer mei.  Rotterdam, PTT-Telecommunicatie, district Rotterdam, 1985, 1e, garenloos, 111p.Geïllustreerd. Uitgave ter gelegenheid van 40 jaar bevrijding in Nederland.7,5,-

13982 Kurowski, Franz. Kampfeld Mittelmeer.  Herford, Koehlers Verlagsgesellschaft, 1984, 1e, gebonden met omslag, 251p. Foto's.25,-

3665 Kurth, Karl en Wolfgang Hollmann. Die Wirkungsgesetze der Presse. Gedanken über den Zusammenhang von Volkstom und Nachrichtengestaltung.  Berlin, Duncker &  Humblot, 1941, 2e uitgebr., 152p.14,-

9135 Kuypers, Jeroen. Hitler verovert Parijs.  Soesterberg, Aspekt, 2004, 1e, garenloos,110p. Nieuw.8,-

11766 Laansma, D, E. Wester en Jac. Westmaas. De bloeiende wildernis. Ervaringen van Nederlandsche soldaten in krijgsgevangenschap.  Baarn, Bosch & Keuning, z.j., 1e, gebonden met (beschadigde) stofomslag, 95(1)p.8,-

4997 Laurens, B.H. Hun armoe en hun grauwe gezicht. Hongerwinter '44-'45.  Rotterdam, Donker, 1985, 1e, 160p. Foto's.9,-

8009 Lefèvre, Eric. Le combattant de Normandie.  Bayeux, Heimdal, 1986, 1e, ingenaaid, 32p. Tekst in Frans, Engels en Duits.5,-

9550 Leffelaar, H.L. De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.  Alphen aan den Rijn, Sijthoff, 1980, 1e, ingenaaid met flappen, 173p. Foto's. (naam/datum op franse titel).8,-

7557 Leffelaar, H.L. en E. van Witsen. Werkers aan de Burmaspoorweg.  Franeker, Wever, 1982, 1e, linnen met stofomslag, 443p. Foto's en tekeningen.35,-

7911 Leitner, Isabella. Fragments of Isabella. A memoir of Auschwitz.  New York, Crowell, 1978, 1e, linnen met stofopdracht, 112. Gesigneerd met opdracht.20,-

9406 Lewy, Guenter. De Rooms-Katholieke Kerk en Nazi-Duitsland.  Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1964, 1e, garenloos, 525p. Nederlandse vertaling door Max Schreuder.7,-

7358 Ley, Willy. Rockets. The future of travel beyond the stratosphere.  New York, Viking Press, 1945, 3e herz., linnen, 295p. Geïllustreerd.70,-

7359 Liddell Hart, B. Europa Mobiliseert.  Amsterdam, Contact, 1938, 1e, gebonden, 256p.(roest). Vertaald door Spectator = Koos Vorrink en E.J. de Meester.20,-

1832 Liddell Hart, B.H. The Soviet Army.  London, Weidenfeld and Nicolson, 1956, linnen, 480p.34,-

4123 Liebmann, Kurt. Im Tal des Todes.  Dresden, Sachsenverlag, 1947, 1e, oblongformaat. Mit Zeichnungen von Leah Grundig. Fraai.39,-

8119 Liere, L.P.J. van. Dutch Courage.  Rotterdam, In eigen beheer, 1985, 1e, garenloos, 561p.10,-

8245 Lieshout, Jan van. De aal van Oranje. Een biografie van pater Bleijs.  Venlo, Van Spijk, 1988, 1e, gebonden met stofomslag, 671p.(notitie vorige eigenaar op schutblad)25,-

10451 Lindeman, L. Het nationalisme van de N.S.B. Een documentatie over het tijdvak: einde 1931-zomer 1939.  Leiden, Nenasu, z.j.(1940), 1e, linnen, 361p. Foto's.75,-

10452 Lindeman, L. Het socialisme van de N.S.B. Een documentatie over het tijdvak einde 1931-zomer 1940.  Leiden, Nenasu, z.j.(1941), 1e, linnen, 331p. Foto's.40,-

8615 Linthorst Homan, J. Aanpakken ! Eeen hartekreet van een jongen Nederlander.  Haarlem, Tjeenk Willink, z.j.(1940), 4e, geniet, 32p.10,-

8616 Linthorst Homan, J. In vaderlandschen zin. Een antwoord op veel critiek.  Haarlem, Tjeenk Willink, z.j.(1940), 1e, geniet, 31p.10,-

3965 Lippe, Viktor von der. Nürnberger Tagebuchnotizen november 1945-oktober 1946. Eine chronologische Darstellung des Nürnberger "Hauptkriegsvervrecherprozesses" und seiner Problematik.  Frankfurt, Fritz Knapp, 1951, 1e, linnen met stofomslag, 548p. Foto's.45,-

4939 Logher, Karel. Krijgen zal ik je.  Amsterdam, Sijthoff, 1985, 1e, garenloos, 192p. (als nieuw).11,-

3242 Lohse, Günter. Die gebrochene Neutralität. Belgiens und Hollands Entscheidung für England.  Essen, Essnersverlagsanstalt, 1943, gebonden, 268p.16,-

6926 Loon, K. van. Verzet in en om Dordt.  Den Haag/Batavia, Van Goor, z.j.(1947), 1e, linnen, 368p. Met houtsneden van Bert Bouman en illustraties van Otto Dicke. (rugje bovenkant  geschaafd).37,-

8406 Lord Russell of Liverpool. De gesel van het hakenkruis. Een korte geschiedenis van de oorlogsmisdaden der Nazi's.  Amsterdam, De Bezige Bij, 1955, 3e, linnen, 283p. Foto's. Vertaald door Jan Vrijman.10,-

16581 Loth, Wilfried, en Rusinek, Bernd-A.(Hg.) Verwandlungspolitik. NS-Eliten in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft.  Frankfurt, Campus Verlag, 1998, 1e, garenloos, 366p.20,-

14315 Lotz, Wilhelm. Schoonheid van den arbeid in Duitschland.  Berlijn, z.u., 1941, 1e, ingenaaid, 64p. Foto's.15,-

8762 Lousse, E. De leuvensche Universiteit tijdens den Tweeden Wereldoorlog.  Brugge, De Kinkhoren, 1945, 1e, ingenaaid, 73(2)p.10,-

14408 Lucas, James. Alpine elite. German Mountain Troops of World War II.  London, Jane's,1980, 1e, gebonden, 226p. Foto's .10,-

7399 Lühe, Irmgard von der.(red.) Heimkehr nach Minden - Heimkehr ? Erinnerungen an den Besuch jüdischer ehemaliger Bürger Mindens im Mai 1989.  Minden, Stadt Minden, 1990, 1e, ingenaaid, 72p.10,-

14809 Luisman, F.J. Saksers onder het Duitse juk. Herinneringen uit de oorlogsperiode 1940-1945 in N.O.Overijssel.  Hardenberg, De Krim, z,j,(1981), 2e herz., 168p.8,-

10769 Lunshof, H.A. Vlag halfstok. Een studie in onrecht.  Amsterdam, Van Kampen,z.j.(1949),1e, ingenaaid, 47p. (gebruikssporen).5,-

10386 Maassen, Heinz. Over de Maas. Het afdwingen van den overtocht bij Monthermé.  Amsterdam, Westland, 1942, 1e, halflinnen, 112p. Foto's. (hoekje uit schutblad).15,-

7701 Mack, Wm. P. and Wm. P. Mack, jr. South to Java.  Baltimore, Nautical & Aviation Publishing, 1987, 1e, gebonden met stofomslag. Fiction.15,-

10324 Mackenzie, C.B. It was like this!/ Zo was het!  Oosterbeek, Airborne Comité, 1964, 6e aangevulde, ingenaaid, 41p. Foto's.  Tekst in het Engels en het Nederlands.10,-

4518 Maclean, Alistair. H.M.S. Ulysses.  London, Collins, 1955, 1e, cloth with wrappers, 320p. Fine copy. (novel).34,-

5727 Maiski, I.M. Wer half Hitler ? Aus den Erinnerungen eines sowjetischen Diplomaten.  Moskau, Progress, z.j., 1e, linnen, 198p. (klein hoekje uit schutblad).5,-

9151 Mali, Anco. Margot Frank en de anderen.  Soesterberg, Aspekt, 2005, 1e, garenloos, 95p.8,-

13980 Mallman-Showell, J.P. Uboote gegen Engeland. Kamp und Untergang der deutschen Uboot-Waffe 1939-1945.  Stuttgart, Motorbuch Verlag, 1990, 7e, gebonden, 189p. Rijk geïllustreerd.20,-

2192 Mandere, H.Ch.G.J. van der. Het handvest van San Francisco(26 juni 1945)  Leiden, A.W. Sijthoff, 1945, ing.(licht besch.), 96p.5,-

2727 Mann, Thomas. Dieser Friede.  Stockholm, Bermann-Fischer Verlag, 1938, geniet, 28p. Rugje licht besch.30,-

3777 Marchant, H.P. Een staatkundige epidemie. Het ziektebeeld van het Dietse Nationaal-Socialisme in Nederland.  's-Hertogenbosch, Teulings' Uitgeversmaatschappij, 1936, ingenaaid, 234p. (Belettering op rug verkleurd)18,-

13106 Martel, Gordon(ed.) The Origins of the Second World War reconsidered.  London, Unwin Hyman, 1988, 4e,garenloos, 276p. Nieuwstaat.15,-

9407 Martin Hugh. De Britsche kerken in oorlogstijd.  Londen, Ministerie van Voorlichting, 1945, 1e, ingenaaid, 76p. Reeks Britsche prestaties in de oorlogsjaren.7,-

8189 Maser, Werner. Hitler. Legende, mythe, werkelijkheid.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1973, 1e, linnen met (licht besch.)stofomslag, 531p.15,-

11729 Maser, Werner. Hitlers Mein Kampf. Een doorlichting.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1969, 1e, garenloos, 280p. Nederlandse vertaling door Gerrit Komrij.8,-

14765 Mayer, K.A., en Ott, L. Havenstad in de frontlijn. De geschiedenis van Rotterdam in de oorlogsjaren.  Rotterdam, Donker, 1965, 1e, garenloos, 175p. Foto's.5,-

4926 Mayer, S.L. Signal; Years of retreat 1943-44. Hitler's  wartime picture magazine.  Feltham, Hamlyn Publishing Groep, 1979, wrappers, richly illustrated.18,-

7698 Mcintosh, Elizabeth P. Sisterhood of spies. The women of the OSS.  Annapolis, Naval Institute Press, 1998, 1e, linnen met stofomslag, 282p.30,-

16784 Meijer, Mia(samst.) "ik werd gedwongen". Herinneringen van tewerkgestelden in Duitsland (1940-1945).  Haarlem, Borena, 1998, 1e, garenloos, 149p. Illustraties.Gesigneerd met opdracht.14,-

3663 Mennicke, C.A. De achtergrond van de Tweede Wereldoorlog, een psychologische beschouwing.  Amsterdam, Uitgeverij Vrij Nederland, 1947, ingenaaid, 100p.5,-

12793 Meyers, Jan Mussert. Een politiek leven.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984, 2e, ingenaaid met flappen, 331p. Open-domein nr. 10.9,-

9653 Meyers, Jan. Mussert. Een politiek leven.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984, 1e, ingenaaid met flappen(schaafplekjes op band), 331p. Open-domein nr. 10. Gesigneerd door de weduwe Rost van Tonningen.25,-

10043 Meyers, Leo. Oorlog en Joden. Een kreet om recht voor het immer vervolgde volk.  Amsterdam, Joachimsthal, 1946, 1e, halflinnen, 102p.(rugje verkleurd).10,-

8301 Meyers, Willem C.M., e.a. Hoe België WO II overleefde!  Brussel, Reinaert, 1975, 1e, gebonden, 335. Foto's.12,-

711 Mielke, Robert. Siedlungskunde des Deutschen Volkes und ihre Beziehung zu Menschen und Landschaft.  München, Lehmanns Verlag, 1936, 2e verm., linnen, 280p.,18,-

15795 Mierzejewski, Alfred C. Bomben auf die Reichsbahn. Der Zusammenbruch der deutschen Kriegswirtschaft 1944-1945.  Freiburg, EK-Verlag, 1993, 1e(Duitstalige),gebonden, 286p. Rijk geïllustreerd.50,-

3281 Miksche, F.O. Blitzkrieg.  London, Faber and Faber, 1942, 4e, linnen, 249p.16,-

9549 Mildt, Dick de. In the name of the People: Perpetrators of Genocide in the Reflection of their Post-War Prosecution in West germany. The 'Euthanasia" and "Aktion Reinhard" trial Cases.  The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1996, 1e, gebonden, 442p.(op schutblad opdracht)175,-

5061 Miller, Francis Trevelyan. General Douglas MacArthur.  Philadelphia, John C. Winston Cie, 1945, linnen, 295p. Revised edition. Met een voorwoord van Lowell Thomas.11,-

15671 Milligan, Spike. "Rommel?" "Gunner who?"A Confrontation in the Desert.  London, Book Club Associates, 1974, linnen met omslag, 192p. Foto's en tekeningen.5,-

7621 Milton Shulman. Nederlaag in het westen.  Amsterdam, Holdert, 1948, 1e, linnen, 511p.(beetje los in de band).10,-

12573 Minco, S.(inl.) Hilversum, onderdrukking en verzet, 1940-1945.  Hilversum, De Boer, 1985, 1e, ingenaaid, 157(1)p. Foto's.(naam vorige eigenaar op Franse titel).7,-

713 Ministry of Information. Manpower; The story of Britain's mobilisation for war.  London, His Majesty's Stationery Office, 1944, 1e, geniet, 60p.,6,-

10596 Mitscherlich, Alexander & Margarete. Het onvermogen om te rouwen. Motieven van een collectief gedrag.  Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1971, 1e, linnen met omslag(scheurtjes), 279p.  Vertaald uit het Duits door Emy  Giphart en B.M. van der Zijl.12,-

7848 Moens, Wies. Dertig dagen oorlog.  Brugge, "Wiek op", 1940, 1e, gebrocheerd, 134p. Met pentekeningen van Rene de Pauw.25,-

6794 Moltke, Helmuth James Graf von. Letzte Briefe aus dem Gefängnis Tegel.  Berlin , Henssel, 1963, 9e, ingenaaid, 67p. Met buikbandje waarop tekst van Albrecht Goes. Foto's.11,-

3282 Montgomery. Memoires.  Amsterdam, H.W.J. Becht, z.j., linnen, 556p. Vertaling van J.F. en H.L.J. Kliphuis.11,-

9329 Moorehead, Alan. Eclipse. De ineenstorting.  Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1946, 1e, halflinnen, 311p. Nederlandse vertaling van M. Sybr. Koops.7,-

4345 Morse, Arthur D. Terwijl de zes miljoen stierven.  Ede/Antwerpen, Zomer & Keuning, 1985, 2e, garenloos, 399p. Met een Ten Geleide van Prof. J. Presser.9,-

2958 Mortel, Jan van de. Kamp Vught, januari 1943-september 1944.  Vught, Stichting Archieven 1940-1945, 1990, ingenaaid met stofomslag, 85p., foto's.9,-

14629 Moulton, J.L. De slag om Antwerpen en de Schelde 1944-'45.  Baarn, Hollandia, 1e, linnen met omslag, 288p. Foto's.10,-

9666 Moyzisch, L.C. Opeartie Cicero. De spion(n)age sensatie van de oorlog.  Amsterdam, Scheltens & Giltay, z.j., linnen met beschadigde stofomslag, 192p. Met een nawoord van Franz von Papen. Nederlandse vertaling door J.F. Kliphuis.8,-

2067 Muckermann, Hermann. Grundriss der Rassenkunde.  Paderborn, Ferdinand Schöningh Verlag, 1935, 2e, linnen, 128(IV foto's)p.11,-

5945 Mulder, Dirk en Ben Prinsen(red.) Bronnen van herinnering. Westerbork Cahiers 1.  Assen/Maastricht, Van Gorcum, 1993, 1e, ingenaaid, 119p. Illustraties.16,-

5353 Mulder, Hans Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945.  Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1978, 1e, linnen met stofomslag, 384p. Rijk geïllustreerd. Handelseditie van dissertatie, maar mèt stellingen en apart toegevoegde Zusammenfassung; met exlibris van Thomas Rap.20,-

9357 Mulder, Hans. Een groote laars, een plompe voet. Nederland en de Nazi's in spotprent en karikatuur.  Amsterdam, Thomas Rap, 1985, 1e, ingenaaid, 256p. Met een voorwoord van Marten Toonder. Rijk geïllustreerd.20,-

6088 Müller-Hohagen, Jürgen. Verleugnet, verdrängt, verschwiegen. Die seelischen Auswirkungen der Nazizeit.  München, Kösel, 1988, 1e, linnen met stofomslag, 240p.15,-

12398 Münching, L.L. van. De Nederlandse koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog.  Bussum, Unieboek/De Boer Maritiem, 1978, 1e, linnen met stofomslag, 313(1)p. Foto's.25,-

9013 Musterman, J.C. The double-cross system in the war of 1939 to 1945.  New heaven, Yale University Press, 1972, 2e, gebonden met stofomslag, 203p.20,-

12976 Nederlandsche Spoorwegen. Plechtige Herdenking van de Spoorwegstaking op 17 september 1945.  Utrecht, N.V. Nederlandsche Spoorwegen, 1946, 1e, geniet,40p. Foto's.15,-

14942 Nederlandsche Unie. De Unie., 1e jrg., nr.1.  's-Gravenhage, Nederlandsche Unie,augustus 1940,12p. (scheurtjes).10,-

13983 Neitzel, Sönke. Die deutschen Ubootbunker und Bunkerwerften. Bau, Verwendung und Bedeutung verbunkerter Ubootstützpunkte in beiden Weltkriegen.  Koblenz, Bernard & Graefe, 1991, 1e, gebonden met omslag, 232p. Foto's.110,-

5799 Nellessen, Bernd. Der Prozess von Jerusalem. Ein Dokument.  Düsseldorf/Wien,Econ, 1964, 1e, linnen met )heel licht besch.)stofomslag, 336p.23,-

9333 Nesna, Hans. Zoo leeft Duitschland op de puinhoopen van het derde rijk.  Scheltens & Giltay, 1947, 2e, linnen, 270p. Foto's van A. Klein en S. Presser. Beetje scheefgelezen; gebruikssporen.15,-

13061 Neuman, H.J. Impasse te Londen. Nederlands veiligheidsbeleid 1940/1945.  Utrecht, Veen, 1990, 1e, garenloos, 302p.7,-

7361 Niclauss, Karlheinz. Die Sowjetunion und Hitlers Machtergreifung. Ein Studie über die deutsch-russischen Beziehungen der Jahre 1929 bis 1935.  Bonn, Rührscheid, 1966, 1e, ingenaaid, 208p. Reeks: Bonner Historische Forschungen.20,-

7080 Nieuwenhuysen, N. van. ".. Van bijkomstig belang". Nieuwe gegevens rond het oorlogsverleden van Mr. Willem Aantjes.  Meppel, Boom en Taconis, 1981, 1e, garenloos, 103p.12,-

7593 Nieuwstadt, Michel van. Van 'aardgetrouw' tot 'aziatisch'. Materiaal voor een taal- en ideologiekritiek van het fascisme.  Nijmegen, SUN, 1971, 1e, garenloos, 202p.(naam vorige eigenaar op schutblad).10,-

8606 Nijnatten-Doffegnies, H.J. van. Het geheime dorp.  Nijkerk, Callenbach, z.j., 2e, pocket, 190p + nawoord. Flevo-Roman-pocket nr. 1.7,-

7256 Nolte, Ernst. Streitpunkte. Heutige und künftige Kontroversen um den Nationalsozialismus.  Frankfurt am Main, Propyläen, 1993, 1e, linnen met stofomslag, 493p.40,-

6061 Nolte, Ernst. Die Krise des liberalen Systems und die faschistischen Bewegungen.  München, Piper, 1968, 1e, linnen, 475p.30,-

9179 Noord, C. v.d. Die derwaert gingen keerden niet.  Amsterdam, "Onder de Luyfel", z.j.(1946), 1e, geniet, 30p.13,-

8987 North, John(ed.) The memoirs of field-marshal Earl Alexander of Tunis 1940:1945.  London, Cassell, 1962, 1e, linnen met stofomslag, 210p. Foto's en kaartjes.17,-

3089 North, Rex. Dieu… quels hommes !  Brxelles, Raymond Dupriez, 1945, ing., 238p. Foto's.14,-

5717 Nosbüsch, Johannes. Damit es nicht vergessen wird… Pfälzer Land im Zweiten Weltkrieg: Schauplatz Südpfalz.  Landau, Pfälzische Verlagsanstalt, 1986, 6e, gebonden met stofomslag, 409p.Rijk geïllustreerd.20,-

5335 Nuis, P. Nijmegen in de branding.  Nijmegen, Nuis, 1945, ingenaaid, 40p. Bandontwerp en illustraties van Harry Swart.(gebruikssporen).20,-

12272 Nuytinck, André.(bew.) Vader zweeg. Arbeitseinsatz in Fulda. Dagboek van Albert Nuytinck, geboren te Philippine op 28 oktober 1921 en overleden te Kloetinge op 17 juli 1992.  Terneuzen, W,H, Broekhuysen, 2005, 1e, ingenaaid, 144p. Foto's.12,5,-

12666 Öhquist, Johannes. Het Rijk van den Führer. Oorsprong en strijd, wereldbeschouwing en opbouw van het nationaal-socialisme, beschreven door een buitenlander.  Amsterdam, Westland, z.j., 1e, halflinnen,394p. Nederlandse vertaling doior Frits Sampimon.25,-

1856 Oldham, J.H. Het rassenvraagstuk en het christendom.  Delft, W.D.Meidema, z.j.(1937), linnen met omslag, 283p.9,-

14185 Olivecrona, Karl. Een belangrijke Zweedsche stem: Engeland of Duitschland ?  Den Haag, z.u., 1941, 1e, geniet, 30p.10,-

16094 Olivier, Ed. 'Wat toch een tijd'.  Lisse, Initiatiefgroep Herinneringsboek Lissense Oorlogsslachtoffers 1940-1945, z.j.,m 1e, gebonden, 166p. Foto's.10,-

4305 Ommen, Ad van. Sluipvluchten naar Lissabon. Nederlandse vliegers en hun Dakota's.  Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1985, 1e, gebonden, 336p.Rijk geïllustreerd.27,-

14290 Onderwater , Hans. En toen was het stil… De luchtoorlog boven Rotterdam en IJsselmonde 1940-1945.  Baarn, Hollandia, 1981, 1e, linnen met omslag, 340p. Foto's. With a summary in English.(naam vorige eigenaar op schutblad).10,-

16617 Onderwater, Hans, en Mastrigt, Jan van. Schetsen uit de nacht. Barendrecht 1940-1945.  Baarn, Hollandia, 1983, 1e, ingenaaid, 239p. Illustraties.12,5,-

9831 oudgevangenen "Erika". Nederland gedenk. Gedenkboek van het Nederlandsche concentratiekamp "Erika"te Ommen.  De Krim, Seinen, 1946, 1e, halflinnen, 208p. Tekeningen. Met een voorwoord van L. de Jong. Deel schutblad verwijderd.(slijtplekken).30,-

14307 P.K. Een leger trekt door Frankrijk.  's-Gravenhage, Van Cleef, 1940, 1e, ingenaaid, 59p. Foto's.  Met een voorwoord door overste Dr. Hesse. Mooie stat.35,-

16547 Paape, A.H.(inl.) Het proces Mussert.  Amsterdam, Sijthoff, 1987, 2e, garenloos, 344p.(naam vorige eigenaar op Franse titel).10,-

7618 Paassen, Pierre van. That day alone.  New York, Dial Press, 1941, linnen(rug verkleurd), 548p.15,-

3967 Papen, Franz von. Memoirs.  London, Andre Deutsch, 1952, 1e, linnen met stofomslag, 630p. Foto's.20,-

4027 Parris, John A. en Ned Russell, Springboard to Berlin. The story of the African invasion.  New York, Crowell, 1943,1e,  linnen met stofomslag, 401p.14,-

10684 Peelen, Th., en A.L.J. van Vliet. Zwevend naar de dood. Arnhem 1944.  Bussum, Van Holkema & Warendorf, 1977, herz. En aangev.dr., gebonden met (beschadigde) omslag,213p. Rijk geïllustreerd. Met ingeplakte opdracht van luitenant-kolonel B. van Tussenbroek aan de aftredende burgemeester van Westkapelle op 27 maart 1981.15,-

14749 Peer, Andri. Der Aktivdienst.  Zofingen, Ringier, z.j.(1975), 1e, gebonden, 95p. Rijk geïllustreerd.15,-

14568 Peeters, Thom. Eerste Poolse pantserdivisie in Nederland.  Breda, Brabantia Nostra, z.j.(1978), 1e, ingenaaid, 136p. Foto's.8,-

12099 Peetre, Linda. Steh auf und wandere! Zwischen Peipus und Ostsee 1939-1944.  Z.p., in eigen beheer, 1958, 1e, garenloos, 51p. Met Ets-Duits  woordenlijstje.10,-

14641 Peiner, Werner. Krakau, ein deutsches Stadtbild.  Krakau, Buchverlag Deutscher Osten, 1944, 1e, geniet, z.pa. Veel foto's. Mooie staat. Reeks Deutscher Osten.22,-

10409 Peniakoff, Vladimir. Popski's private army.  London, Reprint Society, 1953, linnen, 438p. Foto's en kaartjes.7,5,-

7849 Perry, Jos. De opdracht.  Maastricht, Vereniging literaire activiteiten, 2001, 1e, ingenaaid, 47p. Novelle.7,-

6256 Peukert, Detlev. Ruhrarbeiter gegen den Faschismus. Dokumentation über den Widerstand im Ruhrgebiet 1933-1945.  Frankfurt am Main, Röderberg, 1976, 1e, garenloos, 412p. Geïllustreerd.20,-

15585 Peverell Hichens, Robert. We fought them in gunboats.  London, Michael Joseph, 1944, 1e, linnen, 151(1)p. Foto's.15,-

12820 Phillips, Norman, en J. Nikerk. Nederland-Canada.  Amsterdam, Contact, z.j., 1e, spiraalband,31p; 72p. Foto's. Gaaf exemplaar.20,-

3277 Picht, Werner. Das Ende der Illusionen.  Berlin, E.S. Mittler & Sohn, 1941, ingenaaid, 162p. Bijgevoegde kaartjes ontbreken; lichte beschadiging aan achterkant.7,-

6697 Piechorowski, A. Der Untergang der jüdischen gemeinde Nordhorn.  Nordhorn, Arbeitskreis für Heimatgeschichte, 1964, 1e, linnen(vaal), 79p.15,-

15796 Piekalkiewicz, J. Die deutsche Reichsbahn im Zweiten Weltkrieg.  Berlin, Transpress,1993, gebonden, 194p. Foto's.15,-

6850 Piekalkiewicz, Janusz. Arnhem 1944.  London, Ian Allan1977, 1e, gebonden met stofomslag, 112p.  Zeer rijk geïllustreerd.25,-

9802 Pierik, Perry, e.a. Zesde Bulletin Tweede Wereldoorlog.  Soesterberg, Aspekt, 2004, 1e, garenloos, 248p.20,-

9152 Pierik, Perry, en Martin Ros(red.). Eerste Bulletin Tweede Wereldoorlog.  Soesterberg, Aspekt, 2000, 1e, garenloos, 283p. Met o.a. aandacht voor de Nederlandse Waffen-SS, en het drama van Oradour sur Glane.15,-

9220 Pierik, Perry. Hitlers lebensraum. De geestelijke wortels van de veroveringsveldtocht naar het oosten.  Soesterberg, Aspekt, 1999, 1e, garenloos, 358p. Foto's.25,-

6866 Pinto, Oreste. Vriend of vijand.  Amsterdam, Baland, 1986, 1e, garenloos, 232p. Met een nawoord van  A. Korthals Altes.10,-

10660 Platenburg, Th. Landarbeiders.  Hilversum, Paul Brand, 1943, 1e, ingenaaid, 128p. Reeks: Verkenningen een reeks wegwijzers naar den nieuwen tijd, no. 10. Onder redactie van Hans Hermans.7,-

10659 Platenburg, Th. J. Kleine boeren in Nederland.  Hilversum, Paul Brand, 1942, 1e, ingenaaid, 139p. Reeks: Verkenningen een reeks wegwijzers naar den nieuwen tijd , no. 9. Onder redactie van Hans hermans.7,-

11730 Plievier, Th. Stalingrad.  Wien, Globus, 1946, 1e, ingenaaid met  omslag, 416p. Uit bibliotheek van Sem Presser(signatuur).10,-

7764 Poels, Bert. Mémoires. Vriend en vijand.]  Venlo, Van Spijk, 1977, 3e, gebonden met stofomslag, 368p. Foto's.(naam vorige eigenaar op schutblad).15,-

2977 Polak, L.Ph.(inl.) Documents of the persecution of the Dutch Jewry 1940-1945.  Amsterdam, Joods Historisch Museum/Uitgeverij Atheneum- Polak & Van Gennep, 1979, 176p. Foto's en uitvoerige documentatie.14,-

7694 Poliakov, Léon en Josef Wulf. Das Dritte Reich und seine Diener. Dokumente.  Berlin, Volk und Welt, 1975, 1e, linnen met stofomslag, 552p.20,-

4008 Poll, Max van. Benito Mussolini.  Helmond, Boekdrukkerij Helmond, z.j.(1945), ingenaaid, 136p.Met merkwaardig naschrift.(roest op rugje).3,-

6133 Poll, Nanne van. De beleving van de herinnering.  Tilburg, In eigen beheer, 1998, garenloos, 67p. Doctoraalscriptie waarin het werk van Gerhard Durlacher en Primo Levin behandeld wordt.9,-

3720 Pompe, W.P.J. Nationaal en nationalisme.  's-Hertogenbosch, verzendhuis "Mariënburg", z.j.(1935), geniet, 15p. Uitgave van het Geert-Groote-Genootschap.5,-

15729 Poort, W.A., en Hoogvliet, Th. N.J. Slagschaduwen over Nederland. De geschiedenis van de oorlog van 10 tot en met 28 mei 1940 op Nederlands grondgebied in Europa.  Haarlem, Boom, 1946, 1e, haflinnen met omslag, 327p. Foto's en tekeningen.12,5,-

8926 Pope, Dudley. De slag aan de Rio Plata. De ondergang van de "Graf Spee".  Amsterdam, Scheltens & Giltay, z.j., 1e, linnen, 265p. Foto's. Rijk gedocumenteerd.15,-

10670 Porter, Bob. The long return.  A true story of a young W.W.II airman - one of two survivors of a plane which was blown up over Nazi-occupied Holland.  Grange St. Burnaby(Canada), z.u., 1998, 4e, garenloos, 274p. Foto's.12,5,-

12409 Postma, S.J. Hu-Bo-Be. De strategische VerVa in de oorlogsdagen van 1940.  Assen, Born, 1945, 1e, ingenaaid, 59p. Foto's en tekeningen.7,-

7831 Presser, J. Vier paragrafen over een opgegeven thema.  In: Maatstaf, jrg. 11, april 1963, nr. 1, p.51-57. In dit nummer ook bijdragen van o.a. S.Dresden en Han Lammers.5,-

4383 Presser, J.(inl.) Nederlanders in bezet gebied. Een herinneringsboek aan bezettingstijd en bevrijding.  Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1970, gekartoneerd, 120p. Fotoboek.9,-

7126 Presser, Jacques. La nuit des Girondins.  Paris, Maurice Nadeau, 1990, 1e, ingenaaid, 101p. Vertaald in het Frans door S. Margueron. Met een voorwoord van Primo Levi.20,-

5857 Putlitz, Wolfgang zu. in Rok tussen de bruinhemden.  Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1964, 1e, ingenaaid, 352p.11,-

9911 Quarles van Ufford, W.C.A. Nederland's koopvaardij in oorlogstijd.  London, The Netherland Publishing Company Limited, 1945, 1e, geniet, 40p. Foto's.7,5,-

6768 Raatgever, J.G. jr. Van dollen dinsdag tot de bevrijding.  Amsterdam, de Telg, z.j., 1e, halflinnen, 160p. Foto's.9,-

8212 Ramaekers, W. Martelaren van 's-Heerenberg.  's-Heerenberg, in eigen beheer, 1986, 1e, ingenaaid, 379p. Foto's.15,-

4452 Ramaker, Wim and Ben van Bohemen. Sta een ogenblik stil… Monumentenboek 1940/1945.  Kampen, Kok, 1980, cloth with dustwrappers, 240p. Richly illustrated. Book notes all the monuments in rememberance of the victims of World War II. Impressive book.34,-

2197 Randwijk, H.M. van. De held en de rovers. Een zwartboek over "De Telegraaf".  Amsterdam, Vrij Nederland, z.j.(1946), geniet, 47p.5,-

737 Randwijk, H.M.van. Celdroom in het oorlogsjaar 1943.  z.p., z.u., 1943, 1e, geniet (poëziebundel werd illegaal en anoniem verspreid), 16p.,7,-

7682 Rauschning, Hermann. Gespräche mit Hitler.  Wien, Europa Verlag, 1940, 1e, ingenaaid, 272p. Exil-uitgave.40,-

4875 Rauschning, Hermann. Hitler speaks.  London, Thornt Butterworth, 1940, 4e, linnen met stofomslag, 287p. (linnen vlekkerig).30,-

7691 Rauschning, Hermann. De nihilistische revolutie. Schijn en werkelijkheid in het Derde Rijk.  's-Gravenhage, Leopold, 1939, 4e, linnen met (besch.) stofomslag, 282p. Nederlandse bewerking door Menno ter Braak.20,-

15805 Redert, C. Storm en stilte. Indrukken uit het oorlogsjaar.  Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1940, 1e, ingenaaid, 47p.5,-

10593 Rees, Laurence. Verschrikkingen in het Verre Oosten.  Roeselare, Globe, 2002, 1e, ingenaaid, 176p. Foto's. Vertaling in het Nederlands door Jeske Nelissen.10,-

10029 Reese, Maria. Abrechnung mit Moskau.  Berlin, Nibelungen-Verlag, 1938, 21-40 tausend, geniet, 95p. Schrijfster was voormalig parlementslid voor de KPD in de Rijksdag; ze liep over naar Hitlers NSDAP.150,-

12791 Reeuwijk, Dick van. Sondermeldung Texel. Opstand der Georgiërs.  Texel, Het open boek, 1981, 1e, ingenaaid, 71p. Foto's. Lichte gebruikssporen.7,-

6086 Reichel, Sabine. Zwischen Trümmern und Träumen. Aufgewachsen im Schatten der Schuld.  Hamburg, Hoffmann und Campe, 1991, 1e, gebonden met stofomslag, 288p.16,-

7609 Reichel, Sabine. Wat deed jhij eigenlijk in de oorlog, pappa ?  Haarlem, Becht, 1989, 1e, garenloos, 205p.9,-

10248 Rep, Jelte. S.O.S. Paulus Potter. De ondergang van een Hollands vrachtschip in een Poolzee-slag zomer 1942.  Den Haag, Omniboek, 1984, 1e, gebonden met omslag, 216p. Foto's.(lichte krasjes op omslag)12,-

3104 Reynaud, Paul. Au coeur de la melée 1930-1945.  Paris, Flammarion, 1951, ing., 1077p., met kaart.18,-

10304 Rheinbabeb, Werner Frhr. Von. Die Entstehung des Krieges 1939.  Berlin, Junker und Dünnhaupt Verlag, 1940, 1e, ingenaaid, 62p.-11,-

5148 Rheinbaden, Werner Frhr. Von. Die Entstehung des Krieges 1939.  Berlin, Junker und Dünnhaupt Verlag, 1940, ing., 62p.  Schriften für Politik und Auslandskunde, Heft 49/50.16,-

4292 Rhijn, A.A. van.(samst.) Nieuw Nederland. Bijdragen van buiten bezet gebied in verband met den wederopbouw van ons land.  New York, Querido, 1944, 1e, linnen, 344p.7,-

12284 Richter, Otto. Musterdemokratie England.  Berlin, Deutsche-Informations-Stelle, z.j., 1e, ingenaaid met omslag, 83p. Foto's. Roest. Serie England ohne Maske, nr. 30.15,-

5461 Rido. Wie het laatst lacht…  Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1946, 1e, halflinnen, 132p. Tekeningen van J.F.Doeve.(wat losjes in de band).7,-

3092 Riess, Curt. Joseph Goebbels, der Advocat des Teufels.  Wiesbaden, R. Löwit, 1990, linnen met stofomslag, 508p. Herdruk van de in 1949 in Zürich bij het Europa-Verlag verschenen biografie.11,-

10970 Rijnhout, Bart M. Het mysterie van de L 7788. De lotgevallen van een Engelse bommenwerper en zijn Tsjechische benamming 1940/1944.  Zutphen, Walburg Pers, 1979, 1e, ingenaaid, 207p. Foto's. Minuscuul plakkertje op rug.10,-

10605 Rijnhout, Bart M. In dienst van hun naaste… Een stuk pilotenhulp in de Tweede Wereldoorlog.  Rotterdam, Wyt, z.j.(1980), 1e, ingenaaid, 365p. Geïllustreerd.Gesigneerd.14,-

7180 Robbroeckx, F. Historique du 2e Régiment de Carabiniers.  Sluiskil, in eigen beheer, z.j., 1e, garenloos, 62p. Nadruk in de werk ligt vooral op de periode van de Tweede Wereldoorlog.10,-

8989 Robertson, Terence. Dieppe, The shame and the glory.  London, Hutchinson, 1963, 1e, linnen, 432p. Foto's.(schaafplekjes op rug).12,-

8042 Roegholt, Richter, en Jacob Zwaan.(red.) Het verzet 1940-1945.  Weesp, Unieboek, 1985, 1e, garenloos, 184p. Geïllustreerd.8,-

4529 Roelfs, Jan.(samst.) De onvergetelijke uren; omzien naar de bevrijding.  Zutphen, Terra, z.j., ingenaaid, 128p. Fotoboek.7,-

12752 Roever, Eddy de. Operatie Pierre-Jacques. Geheim agent, commando en gevangene van de gestapo, 1940-1945.  Baarn, Hollandia, 1990, 1e, garenloos, 207p. Gesigneerd door een van de agenten in het boek, Pierre Zalandi.15,-

10155 Rolf, R. Het Duitse Fortificatie-ontwerp 1935-1945.  Beesterzwaag, AMA, 1985, 1e, gebonden met omslag, 187p. Summary in English. Oplage: 500 ex. Zeer zeldzaam.150,-

16125 Romijn, Peter. Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen onder Duitse bezetting.  Amsterdam, Balans, 2006, 1e, garenloos, 746p. Foto's. Nieuwstaat.28,-

15791 Ronnö, Sture. Een landing der geallieerden.  's-Gravenhage, De Delta, z.j., 1e, ingenaaid, 220(1)p.20,-

7945 Rookmaaker, J. Tolk achter prikkeldraad.  Franeker, Wever, 1987, 1e, garenloos, 136p. Foto's.20,-

11046 Ros, Martin. Jakhalzen van het derde Rijk. Ondergang van de collabo's 1944-1945.  Amsterdam, de Arbeiuderspers, 1995, 1e, garenloos, 319p.10,-

10030 Rosenberg, Alfred. Der staatsfeindliche Zionismus.  München, Zentralverlag der NSDAP, 1938, 1e, ingenaaid, 88p.45,-

10280 Rosenberg, Alfred. Protestantische Kompilger. Der Verrat an Luther und der Mythus des 20. Jahrhunderts.  München, Hoheneichen Verlag, 1937, 10e, ingenaaid, 86p.20,-

13677 Rosendaal, Joost. Nijmegen '44. Verwoesting, verdriet en verwerking.  Nijmegen, Vantilt, 2009, 1e, ingenaaid met flappen, 335(1)p. Rijk geïllustreerd.20,-

9348 Rougemont, Denis de. Een jaar in het Derde Rijk.  Amsterdam, Holland, 1941, 4e, gekartonneerd(fotomontage),`127p. Voorwoord van prof. G. van der Leeuw.5,-

8998 Royce, Hans, e.a. 20.Juli 1944.  Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung, 1964, 5e, ingenaaid, 374p. Rijk geïllustreerd(fot's, schetsen en separaat bijgeleverde kaartjes).15,-

13981 Royen, P.C. van, e.a. Hr. Ms. K XVII en Hr. Ms. 0 16.De ondergang van ywee Nederlandse onderzeeboten in de Zuid-Chinese Zee (1941).  Amsterdam, Van Soeren, 1997, 1e, ingenaaid, 80p. Foto's. Met uitklapbare tekening.15,-

9499 Rubinowicz, David. Dagboek van David Rubinowicz.  Amsterdam, Strengholt, 1960, 1e, linnen met (licht beschadigde) omslag, 104p. Foto's. Inleiding van Jaroslaw Iwaszkiewicz. Nederlandse vertaling door H.P. van den Aardweg.15,-

6082 Ruby, Marcel. Klaus Barbie, de Montluc à Montluc.  Lyon, L'Hermes, 1983, 1e, garenloos, 263p. Foto's.10,-

6902 Rüter, A.J.C. Rijden en staken. De Nederlandse spoorwegen in oorlogstijd.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1960, 1e, linnen met stofomslag, 478p. Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie, Monografieën nr. 8. Fraai exemplaar.55,-

8617 Ruygers, Geert. Volkseenheid.  Z.p., z.u., z.j.(1940), 1e, geniet, 24p. Brochurereeks van de Nederlandse Unie no. 1.10,-

5731 Ryan, Cornelis. De laatste slag. Berlijn 1945.  Bussum, Van Holkema & Warendorf, 1974, 6e, garenloos, 448p.7,-

4076 Ryan, Cornelius. Een brug te ver. Arnhem 1944.  Bussum, Van Holkema & Warendorf, 1974, 1e, linnen met stofomslag, 512p. Zeer rijk geïllustreerd.16,-

5793 Saint-Paulien. Histoire de la collaboration.  Paris, Editions de l'Esprit Nouveau, 1964, 1e, ingenaaid, 610p. (rugje licht besch.)68,-

15901 Sakkers, H. en Houterman, J.N. Atlantikwall in Zeeland en Vlaanderen gedurende opbouw en strijd 1942-1944.  Middelburg, Sakkers/Houterman, 1991, 2e verb., ingenaaid, 317p.85,-

16385 Sakkers, Hans. Bunkers op Toorenvliedt. Duits hoofdkwartier van de Atlantikwall op Wlcheren 1942-1944.  Koudekerke, Sakkers, z.j.(1999), 1e, geniet, 48p. Foto's. Plattegronden en overzichtstekeningen van Marc Machielse.25,-

15900 Sakkers, Hans. Festung Hoek van Holland. Een parel van de Atlantikwall aan de Nieuwe Waterweg 1942-1945.  Middelburg, H.Sakkers, 1992, 1e, ingenaaid, 83(1)p. Rijk geïllustreerd.60,-

12590 Sakkers, Hans. Generalfeldmarschall Rommel. Opperbevelhebber van Heeresgruppe B bij de voorbereiding van de verdediging van West-Europa, 5 november 1943 tot 6 juni 1944.  Koudekerke, Zeelucht, 1993, 1e, gebonden, 256p. Rijk geïllustreerd. Zeldzaam.(resten stickertje vorige eigenaar op titelpagina).140,-

4782 Salemink/Van Dijk. "Omdat het slechts om politiek gaat". De machtsovername door de nazi's in 1933 als keerpunt van het politieke christendom.  Amersfoort/Leuven, De Horstink, 1986, garenloos, 176p.7,-

7177 Salisbury, Harrison E. De vergeten oorlog.  Naarden, Luitingh, 1978, 1e, 224p. Zeer rijk geïllustreerd. Nederlandse vertaling van Sante Brun.15,-

6908 Sanders, P. Het nationaal steun fonds.Bijdrage tot de geschiedenis van de financiering van het verzet 1941-1945.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1960, 1e, linnen, 185p. Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie, Mongrafieën, nr. 9. With a summary in english.18,-

6751 Sanderse, M. Middelburg 1940-'45.  Middelburg, Fanoy, 1979, 1e, ingenaaid, 136p. Foto's.14,-

2954 Sannes, H.W.J. Onze joden en Duitschlands greep naar de wereldmacht.  Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1946, 1e, gebonden met stofomslag, 306p.16,-

9629 Sansom, A.W. Spion contra spionnen.  Den Haag, Van Hoeve, 1965, 2e, ingenaaid, 254p. Foto's. Vertaling van de hand van Lidi Luursema.8,-

12856 Schaaf, Ype. Laarzen op de Lange Pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog.  Franeker, Van Wijnen, 1994, 2e, gebonden met stofomslag,416p. Rijk geÍllustreerd. Met separaat bijgevoegd (grote) plattegrond van Leeuwarden uit 1943.25,-

13838 Schaap, Dick & Speelman, Donald. De tas van Eva.  Thorn, QBest Publishing, 2004, 1e, gebonden, 183p. Foto's.8,-

13710 Schaap, Dick. The battle of the atlantic. De grootste duikbootoorlog uit de geschiedenis.  Utrecht, Bruna, 208, 1e, garenloos, 299p. Foto's.(naamstempeltje vorige eigenaar op franse titel).Mooi exemplaar.10,-

7659 Schacht, Hjalmar. Abrechnung mit Hitler.  Berlin, Michaelis, 1949, 1e, halflinnen, 198p.24,-

7043 Schaepman, Frans. Het fascisme naar zijn beginselen beoordeeld.  Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt en Van Leeuwen, 1931, 1e, ingenaaid, 212p.30,-

5151 Schaub, Konradjoachim.(samst.) Die Berichte des Oberkommandos der Wehrmacht. Vom 1. September 1939 bis zum Waffenstillstand in Frankreich.  Berlin, Deutsche Verlagsgesellschaft, 1940, ingenaaid, 353p. Met register en kaartjes.57,-

5149 Schauff, Rudolf. Der polnische Feldzug. England ! Dein Werk !  Berlin, Verlag Die Wehrmacht, 1939, 1e, 61p. Geïllustreerd; drie kaartjes.39,-

13270 Scheepmaker, Nico. Het Zweedse wittebrood.  Baarn, Erven Thomas Rap, 1979, 1e, garenloos, 154p. Nieuwstaat.5,-

8921 Schenk, M.G. en H.M.Mos(red.) Geuzenliedboek 1940-1945.  Amsterdam, Buijten en Schipperheijn Motief, 2005, garenloos, 264p(XX111). Met een inleiding van P. Schot. Deze uitgave werd uitgedeeld aan de leerlingen van het Calvijn College te Goes ter gelegeneheid van de zestigste verjaardag van de bevrijding.8,-

7652 Schepens, L. 1940, dagboek van een politiek conflict.  Tielt, Lannoo, 1970, 1e, ingenaaid, 258p.9,-

7360 Scheps, J.H. Het misverstand der Ned.-Soc.- Werkgemeenschap.  Den Dolder, Op korte golf, 1940, 1e, geniet, 55p.15,-

7064 Scheps, J.H. Krachten die onsterfelijk zijn. Proeve eener - na den oorlog te stellen - synthese der tegenstellingen Nationaal Front, Nederlandsche Unie, Prot. Chr. Partijen en Soc.-Democratie.  Den Dolder, Op korte golf, 1940, 1e, geniet, 52p. (enkele onderstrepingen).8,-

7065 Scheps, J.H. Gerechtigheid en volkseer.  Den Dolder, Op korte golf, 1941, 1e, geniet, 28p.(enkele onderstrepingen).8,-

8658 Scheps, J.H. Vrijheid en volkseer. Het verdoolde Zeeuwsche liberale statenlid arts C.J.M. Boogerd te Zierikzee het rechte pad gewezen.  Den Dolder, "Op korte golf ", z.j.(1940), 1e, geniet, 35p.15,-

7063 Scheps, J.H. Ingenieur Anton Mussert door "De Waag'" gewogen.  Den Dolder, Op korte golf, 1940, 1e, geniet, 23p. (enkele onderstrepingen).15,-

13697 Schildberger, Frantisêk. Lezaky 24. cervna 1942.  Kruh, 1987, 1e, gebonden met omslag, 102p. Foto's.Tekst in het Tsechisch. Over de vernietiging door de nazi's van het dorpje Lezaky.10,-

4984 Schilder, K. Bezet bezit.  Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1945, 1e, linnen, 227p. Bundeling van artikelen van de hand van prof. Dr. K. Schilder opgenomen in de nummers van "De Reformatie" uit de eerste maanden na de bezetting van Nederland - juni-augustus 1940. Uitgave van het  "Schilder-comité". Niet in de handel.16,-

2929 Schlabrendorff, Fabian von. Officieren tegen Hitler.  Zürich/Utrecht, Europa Verlag/ Kemink en Zoon, z.j., 2e, halflinnen, 196p. Bewerking van Gero v. S. Gaevernitz.7,-

7665 Schmack, Otfried(samst.) Braunbuch. Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik.  Berlin, Staatsverlag der DDR, 1965, 2e, halflinnen(stootplekjes op platten), 387p.25,-

10531 Schmitt, Anselm. Verraad aan de 'Columbus' .Het lot van een Duitsch schip en zijn bemanning.  Amsterdam, Westland, 1943, 1e, halflinnen, 159p. Foto's.10,-

11466 Schoenmaker, Wim, en Thijs Postma. Mei 1940. De verdediging van het Nederlandse luchtruim.  Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1985, 1e, ingenaaid, 89p. Rijk geïllustreerd.25,-

7078 Schoonenberg, Bernard. De poorten der hel. Van Batavia tot Pakan Baroe, veertig maanden slavenarbeid in Japanse gevangenkampen 1942-1945.  Bussum, Holkema & Warendorf, 1978, 1e, gebonden met stofomslag, 271p.16,-

6059 Schorn, Hubert. Die Gesetzgebung des Nationalsozialismus als Mittel der Machtpolitik.  Frankfurt am Main, Klostermann, 1963, 1e, ingenaaid,175p.30,-

4776 Schouten, Ted. Duistere zaken. Infiltratie en collaboratie van Nederlandse ondernemingen in oorlogstijd.  Zutphen, Walburg Pers, 1995, ingenaaid, 142p. Foto's.9,-

5150 Schramm, Ernst en Hans O. Srtange. Geschichte des Zweiten Weltkrieges.  Wiesbaden, Ploetz, 1951,1e,  linnen, 156p. " Ein Auszug der Geschehnosse von 1939-1945 aus dem  'Grossen Ploetz' . Met saparaat bijgevoegde Kartenskizzen.23,-

16783 Schreijenberg, Willem. Biggekerke in het bewogen jaar 1944. Dagboek Willem Schreijenberg 3 september - 1 november 1944.  Middelburg, Erven Schreijenberg, 1994, 1e, geniet, 48p. Foto's en schetsen. Uitgegeven ter gelegenheid van de vijftigjarige herdenking van het bombardement op Biggekerke op 17 september 1944.10,-

9431 Schüddekopf, Carl. Krieg. Erzählungen aus dem Schweigen. Deutsche Soldaten über den Zweiten Weltkrieg.  Hamburg, Rowohlt, 1997, 1e, gebonden met stofomslag, 333p. Leeslint.15,-

13340 Schulte, Addie. Oorlogsreportages uit Nederland en Nederlands Indië. De Tweede Wereldoorlog in ooggetuigenverslagen.  Amsterdam, Prometheus, 1995, 1e, garenloos, 200p.(naam vorige eiegenaar op Franse titel).7,-

754 Schulz-Wilmersdorf, B.U. Gibraltar- der Schlussel zum Mittelmeer?  Leipzig, Friedrich Wilhelm Verlag, 1936, 1e, ing.(besch.), 63p.,5,-

6060 Seaton, Albert. The Russo-German War 1941-45.  London, Barker, 1971, 2e, linnen met stofomslag, 628p.50,-

7653 Secretariaat van den koning. Witboek 1936-1946.  Brussel, Ad. Goemaere, 1946, 1e,ingenaaid,  585p. Verdediging van de Belgische koning Leopold vanwege zijn rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. Oplage: 500 ex.35,-

7881 Seidel, Gill. De ontkenning van de Holocaust.  Baarn, Ambo, 1988, 1e, garenloos, 248p.15,-

11018 Seifert, Hermann Erich. Der Jude zwischen den Fronten der Rassen, der Völker, der Kulturen.  Berlin, Zentralverlag der NSDAP, 1942, 2e, ingenaaid, 183p. Reeks Kontinent und Ubersee band 4.25,-

3018 Semmler, Rudolf. Goebbels, de man achter Hitler.  Amsterdam, Bigot & Van Rossum, z.j., halflinnen met stofomslag, 259p.11,-

5052 Semmler, Rudolf. Goebbels, de man achter Hitler.  Amsterdam, Bigot & Van Rossum, z.j., 1e, halflinnen, 259p. Foto's.11,-

13487 Sereny, Gitta. Albert Speer; verstrikt in de waarheid.  Amsterdam, Balans, 1995, 1e, gebonden met omslag, 918p. Vertaling in het Nederlands door J.Sepp. Exlibris.15,-

2206 Sevenaer, C.M.O. van Nispen tot. Geen inpalming, wel inlijving van Duitsch gebied ?  Zutphen, W.J.Thieme & Cie, 1945, ing., 61p.7,-

13672 's-Gravesande, G.H. Heer Pierlala. Een moderne doodendans.  's-Gravenhage, in eigen beheer, 1945, 1e, ingenaaid met omslag,z.pa. Gelimiteerde uitgave: nr. 120/250. Met zeven houtsneden van J.M. Prange.50,-

10538 Shaw, Michael. No 1 Squadron.  London, Ian Allan, 1986, 2e, gebonden met omslag, 189(3)p. Rijk geïllustreerd.20,-

5692 Shirer, William L. ( e.a.) Geheime Kommandosache. Hinter den Kulissen des Zweiten Weltkriegs.  Stuttgart, Verlag Das Beste, z.j., 2 dln., linnen met beschadigde stofomslag, (352)/703p. Foto's.11,-

7627 Sichrovsky, Peter. Schuldig geboren. Kinderen van nazi's.  Utrecht, Bruna, 1995, 1e, garenloos, pocket, 179p.8,-

4855 Siegal, Aranka. Genade in de woestijn. Na de bevrijding 1945-1948.  Kampen, Kok, 1987, garenloos, 186p. Vertaling uit het Engels van Wim Ramaker.7,-

10900 Sigmond, Robert en Cees van den Bosch(ed.) Escape across the Rhine. Operatiions 'Pegasus"I and II, october/november 1944.  Oosterbeek, Airborne Museum, 1999, 1e, ingenaaid, 42p. Foto's.10,-

8519 Sijes, B.A. Studies over jodenvervolging.  Assen, Van Gorcum, 1974, 1e, ingenaaid, 184p.15,-

6925 Sijes, B.A. Vervolging van zigeuners in Nederland 1940-1945.  's-Gravenhage, Nijhoff, 1979, 1e, linnen, 189p. Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie, Monografieën nr. 13. With English summary (naam vorige eigenaar op titelblad)..15,-

6528 Sikkema, J. en L. Woudhuysen.(samst) Trouw moest blijken…. De geschiedenis van de vrije Nederlanders na 15 mei 1940.  London, Netherland Publishing Compant ltd, 1945, 1e, gekartonneerd. Z.pa. Groot formaat. (rugje zwak).25,-

8151 Sint Laurens, Laurens van. Zes kaarsen voor Indië.  Z.p., Ons Volk, 1945, 1e(=2e), ingenaaid, 56p. Laurens van Sint Laurens was het pseudoniem van Leonard Huizinga.10,-

9017 Smith, Sydney. Wings Day; the man who led the RAF's epic battle in German captivity.  London, Collins, 1968, 1e, gebonden met stofom slag, 252p. Foto's.20,-

13883 Smulders, Hans. De Bommenwerper  'Connie'.  Lisse, HSProducties, 2003, 1e, ingenaaid, 237p. Foto's.12,5,-

4861 Snijders, Gijsbert Cornelius. Leed en strijd.  Amsterdam, Ten Have, 1945, 1e, ingenaaid, 39p. Met een voorwoord van Jan  H. de Groot.(vouw in voorplat). (poëzie)7,-

7275 Snoek, J.M. De Nederlandse kerken en de joden 1940-1945.  Kampen, Kok, 1990, 1e, garenloos, 211p. Foto's.10,-

8473 Soetendorp, J.(vert.) Dagboek van Mozes Flinker(1942-1943).  Baarn, Meulenhoff, 1973, 1e, garenloos, 146p.(rugje gevlekt). Met een inleiding door prof. H. van Praag.8,-

6058 Sommer, Theo. Deutschland und Japan zwischen den Mächten 1935-1940. Vom Antikominternpakt zum Dreimächtepakt. Eine Studie zur diplomatischen Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs.  Tübingen, Mohr, 1962, 1e, linnen, 540p.75,-

14308 Sonneman, Th. Beslist goud den oorlog ?  Amsterdam, Westland, 1944, 1e, halflinnen, 269p. Vertaald door S.W.F. Margadant.(opdracht vorige eigenaar op franse titel)27,5,-

9014 Speer, Albert. De slavenstaat. Himmlers SS: de multinational van het Derde Rijk.  Amsterdam, Elsevier, 1981, 1e, garenloos, 320p.9,-

7692 Speidel, Hans. Invasion 1944. Een Beitrag zu Rommels und das Reiches Shicksal.  Tübingen, Wunderlich, 1949, 1e, halflinnen, 203p. Voorwoord van Ernst Jünger.25,-

16588 Speidel, Hans. Aus unser Zeit. Erinnerungen.  Berlin, Ullstein, 1977, 1e, linnen, 512p. Foto's.10,-

7633 Spencer Chapman, F. The jungle is neutral.  Singapore, Times Books, z.j., ingenaaid, 347p.10,-

13506 Spier, Jo. dat alles heeft mijn oog gezien. Herinneringen aan het concentratiekamp Theresienstadt.  Amsterdam, Elsevier, 1978, 1e, ingenaaid,120p.25,-

10441 Spies, Gerty. Therensienstadt. Gedichte.  München, Freitag-Verlag,z.j.(1947), 1e, ingenaaid met omslag, 53(1)p. Met 4 illustraties van O. Nückel. (gebruikssporen)27,5,-

1784 Staal, K.R. van . Terug uit de Hel van Buchenwald.  Amsterdam-Z, 1945, geniet,48p.,5,-

5320 Staal, M. van der. Bart Veltkamp. De wáre geschiedenis van een wáár Nederlander, die "gezuiverd " moest worden.  Amsterdam, Van Bottenburg, z.j., halflinnen, 288p. (roman).7,-

9148 Stahlecker, Adrian. Goebbels' droomfabrieken. Filmverhalen uit Nazi-Duitsland.  Soesterberg, Aspekt, 2004, 1e, garenloos, 348p. Geïllustreerd. Nieuw.20,-

10979 Stam, Cor van. Wacht binnen de dijken. Verzet in en om de Haarlemmermeer.  Haarlem, De Toorts, 1986, 1e, ingenaaid, 244p. Geïllustreerd. Met opdracht van de auteur aan weldoener.25,-

10333 Stap, I. Wat hebben de bladen na 14 mei geschreven?  Aalten, De Graafschap, z.j., 1e, ingenaaid, 120p.20,-

10329 Starp, J. E. v.d. Het Englandspiel. Demasqué der Vau-mannen.  Dordrecht, Schefferdrukkerij, z.j.(1949), 1e, geniet, 71p.(gebruikssporen).8,-

8993 Steenberg, Sven. Wlassow. Verräter oder Patriot ?  Köln, Verlag Wissenschaft und Politik, 1968, 1e, linnen met stofomslag, 256p. Foto's.10,-

16632 Steiner, Felix. Die Armee der Geächteten.  Göttingen, Plesse Verlag, 1963, 1e, linnen, 352p. Foto's.25,-

7301 Steiner, George. Anno Domini. Drie oorlogsvertellingen.  Amsterdam, Meulenhoff, 1978, 2e herz., garenloos, 212p.9,-

9011 Sternberg, Fritz. Hoe lang kan Hitler oorlog voeren ?  Amsterdam, Nederlandsche Keurboekerij, 1939, 1e, linnen, 366p. Illustraties.(belettering rug vervaagd).30,-

16193 Stokes, Doug. Paddy Finucane: Fighter Ace.  London, William Kimber, 1983, 1e, gebonden met omslag, 219p. Foto's.50,-

4845 Stokman, S. De katholieke arbeidersbeweging in oorlogstijd.  Utrecht/Brussel, Het Spectrum, 1946, halflinnen met omslag, 167p.11,-

15724 Strasser, Otto. Die deutsche Bartholomäusnacht.  Zürich, Reso-Verlag, 1935, 3e, linnen, 241p.25,-

10438 Strijd, Kr. Wat moet er met de N.S.B.-ers gebeuren?  Almelo, Hilarius, z.j., 2e, geniet, 16p. (rugje beschadigd).9,-

13485 Stulemeyer, J.E.(samst.) Kamptoestanden in Nederlands Oost-Indië en Suriname 1940-1946.  Amsterdam, De Pauw, 1978, 1e, ingenaaid, 64p.(klein hoekje uitgeknipt op rechtsboven titelpagina).10,-

7985 Swarttouw, C.M.F. De textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940-1945.  Amsterdam, Paris, 1947, 1e, linnen(verkleuring), 576p. Diss.50,-

11100 Swiecicki, Marek. With the red devils at Arnhem.  London, MaxLove, 1945, 1e, linnen met (beschadigde) omslag, 92p. Foto's. Uit het Pools vertaald door H.C. Stevens.35,-

9551 Szép, Wenö. The smell of humans. A Memoir of the Holocaust in Hungary.  Corvina, Central European University Press, 1984, 2e, garenloos, 173p.Uit het Hongaars in het Engels vertaald door John Bátki.25,-

5726 Szymanski, Rolf(e.a.) Zwischen Widerstand und Anpassung. Kunst in Deutschland 1933-1945.  Berlin, Akademie der Künste, 1978, 1e, garenloos, 271p. Katalog der Ausstellung in der Akademie der Künste vom 17. September bis 29. Oktober 1978. Rijk geïllustreerd.16,-

5715 Taylor, Richard. Fil Propaganda Soviet Russia and nazi Germany.  London, Croom Helm, 1979, 1e, cloth with wrappers,265p. Photo's.23,-

5784 Tempelman, H.A.J. Het Duitse vraagstuk.  Heerlen, Winants, z.j., 1e, gebonden, 339p.11,-

7101 Tetens, T.H. Het nieuwe Duitsland en de oude nazi's.  Den Haag, Stok, z.j.,1e,  gebonden(geplastificeerd) met stofomslag, 250p. Vertaald door Hans de vries.10,-

10943 Thomas, David. De slag in de Javazee.  Den Haag, Stok, z.j., 1e, linnen met omslag, 304p.  Foto's. Nederlandse vertaling door J.P. van der Veere.12,-

7647 Thomas, Hugh. Mei 1941; de liquidatie van Rudolf Hess.  Amsterdam, Elsevier, 1979, 1e, garenloos, 213p. Foto's.12,-

12107 Thomas, Hugh. Doppelgängers. The truth about the bodies in the Berlin Bunker.  London, Fourth Estate, 1995, 1e, gebonden met stofomslag, 305p.20,-

7950 Thuring, G., A. Langdon, e.a. Ja, wij komen terug 1944-1994. Yes, we shall and will return.  Groesbeek, Groesbeek Airborne Vrienden, 1994, 1e, ingenaaid, 160p. Foto's . Nederlandse en Engelse tekst.20,-

5146 Tippelskirck, Kurt von. Geschichte des Zweiten Weltkriegs.  Bonn, Athenäum, 1956, 2e verb., garenloos, 636p. Met tien separaat bijgevoegde kaartjes.11,-

10434 Tjepkema, Almar, en Jaap Walvis. "Ondergedoken". Het ondergrondse leven in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.  Weesp, De Haan, 1985, 1e, garenloos, 173p. Foto's.10,-

4857 Toland, John. Zonder waarschuwing viel de vijand aan. Pearl Harbour, Java Zee, Midway.  Baarn, Hollandia, 1962, 3e, linnen, 455p. Foto's. Met een voorwoord van luitenant-admiraal Helfrich.9,-

8288 Toonder, Maarten, e.a. Metro-mozaïk. Een grillige Mozaïek van bonte brokkenwerd dit boek, waarin allerlei bijdragen uit allerlei Metro-nummers van November 1944 tot October 1945 werden verzameld.  Z.p.,z.u.,z.j., gekartonneerd, 48p. Illustratie o.a. in rood.(rugje beschadigd).50,-

6121 Tregaskis, Richard. Guadalcanal Diary.  New York, Random, 1e, linnen(vlekjes), 263p. Foto's.25,-

5804 Trepper, Leopold. Het grote spel. De memoires van de chef van het Rode Orkest.  Amsterdam/Brussel, elsevier, 1976, 1e, linnen met stofomslag, 390p. Foto's. Vertaling van J. Walter.11,-

8295 Trienekens, G.M.T. Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening, 1940-1945.  Utrecht, Matrijs, 1985, 1e, gebonden met stofomslag, 535p. Handelseditie van dissertatie.(hoekje- fotootje van auteur-  uit schutblad geknipt).25,-

13903 Trienekens, Gerard. Voedsel en honger in oorlogstijd 1940-1945. Misleiding, mythe en werkelijkheid.  Utrecht, Kosmos, 1995, 1e, garenloos,176p.9,-

2221 Trip, L.J.A. De Duitsche bezetting van Nederland/De financieele ontwikkeling van het land gedurende de jaren der bezetting.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1946, ing., 75p. Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie; Kleine serie geschriften no. 1.11,-

12156 Tuinier, Jan Durk. Herinneringen voor de toekomst.  Ede, Stichting Comité Nationale Feestaden Gemeente Ede, 1995, 1e, garenloos, 100p. Rijk geïllustreerd.8,-

5227 Uniebestuur S.S.R. Gedenkboek 1940-1945 der societas studiosorum reformatorum.  Delft, Uniebestuur der S.S.R., 1948, ingenaaid, 124p. "Bevattende artikelen ter nagedachtenis aan hen die ons ontvielen in de jaren 1940-1945."16,-

6099 Valkenburg, Rik. Dwars door lood en dood.  Dordrecht, Van Tol, 1978, 4e, linnen met stofomslag, foto's.20,-

14810 Valkenburg, Rik. Marinier onder de vlag. Een waarheidsgetrouw, persoonlijk relaas over de verschrikkingen onder het Japanse juk.  Utrecht, De Banier, 1993, 1e, gebonden, 236p. Foto's en schetsen/tekeningen.8,-

14514 Vassiltchikov, Marie. The berlin diaries of Marie 'Missie' Vassiltchikov, 1940-1945.  London, Chatto & Windus,1987, 1e, gebonden met omslag, 324p. Foto's.10,-

6079 Veld, N.K.C.A. in 't . De Joodse Ereraad.  's-Gravenhage, SDU, 1989, 1e, garenloos, 124p.14,-

4979 Velde, Rink van der. De fuik.  Amsterdam/Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1970, 1e, ingenaaid, 103p. Eerste, uit het Fries vertaalde druk door Jan J. Bijlsma.7,-

6057 Velden, D. van. De japanse interneringskampen voor burgers gedurende de tweede wereldoorlog.  Groningen, Wolters, 1963, 1e, ingenaaid, 628p. Dissertatie. Zeer gedegen studie en uitvoerig gedocumenteerde studie over de Japanse interneringskampen.150,-

9664 Velden, D. van. De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog.  Franeker, Wever, 1977, 2e, linnen, 628p. Foto's. With a summary in English.(hoekje uit schutblad; rug licht verkleurd.100,-

16233 Vella, Philip. Malta: blitzed but not beaten.  Valetta, Progress Press, 1985, 1e, garenloos, 332p. Geïllustreerd.25,-

5712 Vellenga, S.Y.A. Katholiek Zuid Limburg en het fascisme.  Assen, Van Gorcum, 1975, 1e, ingenaaid, 173p. Dissertatie.(rug en kaft licht verkleurd).23,-

7280 Venema, Adriaan. Mussert; een Nederlands koningsdrama.  Amsterdam, Paris, 1973, 1e, garenloos, 133p. Toneel.5,-

12802 Venema, Adriaan. Osendarp.  Amsterdam, erard Timmer Prods, 1990, 1e, garenloos, 153p. Foto's.12,-

4864 Verhaak, M. Onze weermacht en de veiligheid der zuidelijke provinciën.  Lieshout, Verhaak, z.j.(1934), gebrocheerd., 36p.  Curieus geschrift over de defensie van de zuidelijke provincies.11,-

5060 Vespa, Amleto. In spionnagedienst van Japan.  Utrecht, Kemink en Zoon, z.j.(1939), halflinnen, 248p.(vlekjes op band). Met een voorwoord van H.J. Timperley, Chineesch correspondent van de Manchester Guardian.7,-

6518 Veth, C.(bew.) J.J.Lynx: De pen is machtiger. De geschiedenis van den oorlog in caricatuur.  Amsterdam, Scheltens en Giltay, 1947, 1e, haflinnen, 207p.20,-

3216 Veur, M.W.G. van der. Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren.  Middelburg, G.W. den Boer, 1945, 1e, (verguld) linnen met stofomslag, 196p. Foto's.30,-

16595 Vincx, Jan, en Schotanius, Viktor. Nederlandse vrijwilligers in Europese krijgsdienst 1940-1945. Deel 2 Vrijwilligerslegioen "Nederland".  Herentals, Etnika, 1988, 1e, linnen, 589p.150,-

5106 Visscher, H. Ondergang van de Republiek der Vereenigde Nederlanden.  Amsterdam, Westland, 1944, 2e, halflinnen, 466p. (band vlekkerig).11,-

13907 Visser, A. Onderduikers op de Veluwe.(Over)leven in oorlogstijd.  Wezep, Bredewold, 1990, 1e, ingenaaid, 199(1)p. Rijk geïllustreerd.15,-

15026 Visser, Tine en Ar. Zeeland in de oorlog 1940-1945.  Goes, Pitman, 1985, 1e, garenloos, 104p. Foto's.5,-

7309 Vlaemynck, Carlos H. Naar Engeland gedeporteerd. Vlaamse geïmterneerden  op het eiland Man 1940-1945.  Antwerpen/Amsterdam, Nederlandsche Boekhandel, 1984, 1e, garenloos, 80p. Foto's.6,-

7984 Volder, Karel. Werken in Duitsland 1940-'45.  Bedum, Profiel, 1990, 1e, gebonden met stofomslag, 548p.32,5,-

6779 Vooren, G.A.C. van.(e.a) Bijdragen tot de geschiedenis van West Zeeuws-Vlaanderen nr. 4. Episoden 1940-1945.  Aardenburg, Heemkundige kring West Zeeuws-Vlaanderen, 1976, 1e, garenloos, 87p.15,-

15024 Voorstra, K. Walcheren. Het gemartelde eiland.  Strombeek-Bever, De schorpioen, z.j., ingenaaid, 158p. Roman.10,-

4177 Vos, René. Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.  Amsterdam, Sijthoff, 1988, 1e(handelseditie van proefschrift), ingenaaid, 592p. Geïllustreerd.34,-

15996 Votocek, en Kostova, Zdenka. Terezín.  Praha, Odeon, 1980, 1e, ingenaaid, 286(2)p. Rijk geillustreerd.Met samenvattingen in het Russisch, Duits, Engels en Frans.Met afzonderlijk bijgevoegde plattegrond.Nadruk ligt vooral op de wat oudere geschiedenis.20,-

13943 Vries, A. A. de. Mazel. Hoe een joodse jongen de oorlog door kwam.  Amsterdam, Sua, 1991, 1e, garenloos, 139p.5,-

10341 Vries, G.J.P. de. Achter de schermen.  Rotterdam, Publicon, 1945, 1e, ingenaaid, 102p.10,-

8859 Vries, J.H. de. Notities voor Herman. Dagboek Boekhandel H. de Vries van 13 december 1943 tot 8 mei 1945 overgenomen uit kantooragenda's door W.J.B. Jansen.  Haarlem, De Vries Boeken, 1995, 1e, ingenaaid met flappen, 110p. Foto's.10,-

9913 Vries, Theun de(vert.) Het proces Mussolini, zijnde een woordelijk verslag van het eerste grote proces tegen oorlogsmisdadigers gehouden te Londen in nhet jaar 1944 of 1945.  Amsterdam, Republiek der Letteren, 1946, 1e, ingenaaid, 112p. Oorspronkelijk tekst van "Cassius".10,-

9136 Vugs, Reinold. Operatie 'sneeuwvlok'.  Soesterberg, Aspekt, 2004, 1e, garenloos, 141p. Nieuw.9,-

10119 W.F.J. Ons laatste halfjaar oorlog achter Arnhem-front.  Doetinchem, Misset, z.j.(1946), 1e, ingenaaid, 176p. Geïllustreerd. (leessporen).20,-

8144 Wal, J.,J. van der, e.a. De schade en het herstel.  Z.p., z.j.(1945), 1e, gebrocheerd, 70p. (rugje beschadigd).10,-

8149 Waterman, Willem W. De kruistocht van generaal Taillehaeck. Deel 1: proloog.  's-Gravenhage, Residentiebode, 1942, 4e, ingenaaid, 294p.10,-

13700 Waterman, Willem W. De kruistocht van General Taillehaeck.  's-Gravenhage, De Residentiebode, z.j., 2e, halflinnen,294p.15,-

6895 Wehrt, Rudolf van. Beteekenisvolle uren.  Den Haag, Van Stockum, 1940, 1e, gekartonneerd, 162p.20,-

16596 Weidiger, Otto.(samst.) Kameraden bis zum Ende. Der Weg des SS-Panzergrenadier-Regiments 4 "DF" 1939-1945. Der Geschichte einer deutsch-österreichischen Kampfgemeinschaft.  Göttingen, Plesse-Verlag, 1962, 1e, linnen, 459p. Foto's en schetsen.35,-

10808 Weidinger, Otto. Division Das Reich im Bild.  Osnabrück, Munin-Verlag, 1983, 2e, linnen met stofomslag, 287p. Fotoboek. Groot formaat.45,-

10278 Weldler, Norbert. Sieg des zionistischen gedankes. Die Lösung der Judenfrage.  Zürich, Verlag der Jüdischen Buch-gemeide, 1945, 2e, ingenaaid met omslag, 150p.25,-

10391 Weller, Tüdel. Peter Mönkemann; vrijkorpssoldaat aan de Roer.  's-Gravenhage, De Schouw, 1944, 1e, halflinnen, 298p. Nederlandse vertaling door J.A. van der Made. Fraai.35,-

9988 Weltsch, Felix. Judentum und Nationalismus.  Berlin, Welt-Verlag, 1920, 1e, geniet, 42p.30,-

8098 Wennekes, Wim. Allemaal rottigheid allemaal ellende. Het KZ-syndroom van Willem van Salland.  Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1975, 1e, garenloos, 141p. Met inleiding en slotwoord van prof. Dr. J. Bastiaans.12,5,-

16389 Westera, L. Herinneringen aan de belegering van Doesburg van 1 tot 15 april 1945.  Z.p.(Doesburg), Westera, z.j(1945), 1e, geniet, 28p. Kaftje heeft gebruikssporen.10,-

15792 Westwood, John. Railways at war.  London, Osprey, 1980, 1e, gebonden met omslag, 224p. Foto's.10,-

5144 Wheeler-Bennet, John W. The nemesis of power. The German Army in Politics 1918-1945.  London, Macmillan, 1954, 2e, linnen, 829p.30,-

14628 Whitaker, W. Denis, en Whitaker, Shelagh. De strijd om de Schelde. Het verhaal van de militairen en burgers tijdens de bevrijding van Zuidwest-Nederland en Vlaanderen, 1944.  Baarn, Hollandia, 1986, 1e, garenloos, 343p. Foto's en kaartje.20,-

12461 Whiting, Charles. De Siegfriedlinie. Het laatste Nazibolwerk.  Utrecht, Kadmos, 1984, 1e, gebonden, 254p. Nederlandse vertaling door D.J. Arriëns.9,-

8614 Wiardi Beckman, H.B., en B.M.Telders en Paul Scholten. Den vaderlant ghetrouwe.  Haarlem, Tjeenk Willink, 1940, 1e, ingenaaid, 52p.(naam vorige eigenaar op franse titel/rugje heel licht beschadigd).10,-

16631 Wiatrowski, Tadeusz. 2nd Polish armoured regiment in action. From Caen to Wilhelmshaven.  Hannover,Schlütersche Buchdruckerei, z.j.(1946), 1e, halflinnen, 98p. Oblongformaat.(Rug licht beschadigd) Zeer zeldzaam.350,-

15396 Wibaut-Guilonard, Tineke. Zo ben je daar. Kampervaringen.  Amsterdam, Ploegsma, 1983, 1e, garenloos, 176p. Illustraties van Atie Siegenbeek van Heukelom.10,-

9331 Wiesenthal, Simon. De zaak Krystyna Jaworska.  Amsterdam, Becht, 1975, 1e, garenloos, 253p. Foto's. Beetje scheef gelezen.5,-

9330 Wiesenthal, Simon. Moordenaars onder ons. Tegen Eichmann, Rajakowitsch, Fischböck, Verbelen en vele andere oorlogsmisdadigers.  Amsterdam, Elsevier, 1967, 1e, gebonden met (beschadigde) stofomslag, 368p. Foto's.In een bewerking van Joseph Wechsberg. Nederlandse vertaling van M. Gerritsen en L. Knuvelder.6,-

12165 Wijbenga, D. Naar het concentratiekamp, januari 1945.  Groningen, Wolters-Noordhoff, 1970, 1e, geniet, 51p. Oblongformaat. Tekst bij gelijknamige schoolplaat uit de serie Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis.7,-

10077 Wijnbeek, D. Vrij Zwolle.  Zwolle, Zwolsche Kring van Boek- en Kantoorboekhandelaren, 1945, 1e, geniet, 40p. Met foto's van A.H. Henneke e.a. Mooi exemplaar.20,-

8666 Wilkens, Joseph. In de hel van Dora.  Liège, Les editions Seine et Meuse, z.j.(1945), 1e, ingenaaid, 79p.7,-

9618 Winkel, Lydia E. De ondergrondse pers 1940-1945.  Amsterdam, Veen, z.j., 3e geh. herz., garenloos, 366p. Deze editie geheel herzien door Hans de Vries. Standaardwerk.20,-

10449 Winkel, Lydia E. en Hans de vries. De ondergrondse pers 1940-1945.  Amsterdam, Veen, 1989, 2e, garenloos, 366p. Standaardwerk.20,-

12356 Winkler Prins Redactie. Winkler Prins Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog.2 dln.  Amsterdam, Elsevier, 1980, gebonden(kunstleer) met omslag, (328)656p. Rijk geïllustreerd.30,-

2960 Winkler, Johan. September 1938.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1938, gebonden, 128p., Met een inleiding van H.B. Wiardi Beckman. Foto's. Fotomontage op band van Mohr.18,-

5228 Winsemius, Dieuwke. Kom vanavond…  Verhalen uit de bezettingstijd.  Kampen, Kok, 1970, 1e, ingenaaid, 79p.5,-

7702 Winterbotham, F.W. The Nazi Connection.  London, Weidenfeld, 1978, 1e, gebonden met stofomslag, 222p.10,-

15862 Witte, Job A. Toegevoegde waarde.  Kapelle, in eigen beheer, z.j., 1e, linnen, 128p.15,-

12091 Wolf, A.L. de. Oorlogsschepen der belligerenten.  Assen, Born, 1941, 3e, inegnaaid, 101p. Foto's.9,-

10319 Wolfswinkel, Rolf. Tussen landverraad en vaderlandsliefde. De collaboratie in naoorlogs proza.  Amsterdam, Amsterdam University Press, 1994,1e, ingenaaid, 206p. Foto's.15,-

15517 Woltereck, Heinz. Zeeoorlog in het oosten. De strijd der Duitsche oorlogsmarine tegen de Sowjets.  Amsterdam, Westland, 1943, 1e, halflinnen, 244p. Met kaaertjes en foto's.20,-

15322 Wulf, Josef. Vom Leben, Kampf und Tod im Ghetto Warschau.  Bonn, Bundeszentrale für Heimatdienst, 1960, 2e, garenloos, 104p. Heft 32.10,-

7619 Wulf, Joseph. Martin Borman, Hitlers schaduw.  Tilburg, Nederland's Boekhuis, z.j., gebonden met (besch.) stofomslag, 235p.10,-

6524 Wybenga, P. Kort overzicht van het verzet in Friesland.  Leeuwarden, Noord-Nederl. Boekhandel, z.j.(1945), 1e, geniet, 16p.5,-

8847 Zeeuw J. Gzn., P. de De koningin van huis. Wat koningin Wilhelmina voor ons vaderland deed in de bange oorlogsjaren 1940-1945.  Den Haag, Voorhoeve, z.j., 1e, halflinnen, 111p. Met tekeningen van Herman Berserik.7,-

12847 Zegers, J.G.W., en W.H. Jiskoot. Oorlogsvliegtuigen der belligerenten.  Assen, Born, z.j.(1945), 7e, ingenaaid, 157p.10,-

15534 Zeppelin, Ilka von. Het gevoel dat er iets niet klopte. Een jeugd tussen 1940 en 1948.  Amsterdam, Cossee, 2005, 1e, gebonden met omslag. Vertaling uit het Duits door Gerda Meijerink. Nieuwstaat.7,-

14756 Zeska, Theo von, en Schlüter, Ferdinand. Der deutsche Soldat erlebt Holland.  Den Haag, Delta-Verlag, 1941, 1e, halflinnen, 89p. Foto's. Voorwoord door generaal Fr. Christiansen.25,-

6090 Ziegler, Jean. Die Schweiz, das Gold und die Toten.  München, Bertelsmann, 1997, 3e, gebonden met stofomslag, 315p.15,-

10271 Ziegler, M. Straaljager Me 163. Een ooggetuigeverslag van een der overlevenden.  Amsterdam, Meulenhoff, 1965, 1e, linnen met (licht beschadigde) stofomslag, 215p. Foto's en tekeningen.20,-

6525 Zimmerman-Wolf, R.S.(samst.) Het woord als wapen. Keur uit de Nederlandse ondergrondse pers 1940-1945.  's-Gravenhage, Nijhoff, 1952, 1e, linnen, 434p. With an English summary. Medewerkers : L.A. Winkel en H. Nijhoff.25,-

14016 Zondergeld, G.R. Een kleine troep vervuld van haat. Arnold Meijer & Het nationaal front.  Houten, De Haan, 1986, 1e, garenloos, 296p. Foto's. Vouw aan voorzijde.8,-

9978 Zwaan, Jacob. De mobilisatiemaanden 1939-1940.  Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1979, 1e, gekartonneerd, z.pa., Zeer rijk geïllustreerd.22,5,-