Jongste verversing: zondag 4 januari 2015

 

15073 Aalbregtse, M.A., e.a. Verzameling van West Zeeuwsvlaamse uitdrukkingen, gezegden, spreekwijzen en merkwaardig woordgebruik.  Middelburg, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1966, ingenaaid, 52p. Overdruk uit het zgn. Archief.7,-

15850 Aalbregtse, M.A., en Dezutter, W.P. Lief en leed in het land van Cadzand. Volksgebruiken bij geboorte, huwelijk en overlijden.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1976, 1e, ingenaaid, 109p.  Foto's.15,-

16095 Abeleven-Labberton, W. Zeeland vocht door.  Utrecht, Bruna, z.j., 1e, halflinnen, 171p. Tekeningen van Wim Abeleven.10,-

15783 Abelmann, L.J. De grafzerken in de Grote- of Maria Magdalenakerk te Goes.  Alphen aan den Rijn, Repro, 1981, 1e, kunstleder met omslag, 182p. Illustraties. Met aanvullingenvelletje.25,-

11503 Abelmann, L.J.(samst.) De middeleeuwse dorpskerken van Zuid-Beveland. "Een beelddocumentatie".  Goes, Museum voor Zuid- en Noord-Beveland, 1983, 1e, geniet, 57p. Foto's.7,-

7854 Abrahams, H.P. De pers in Zeeland 1758-1900.  's-Gravenhage, Nijhoff, 1912, ingenaaid, 405p.(vouwtje in voor- en achterplat).150,-

7161 anoniem Grote of O.L. Vrouwekerk te Tholen. Beknopt overzicht van de geschiedenis der kerk en van het interieur.  Tholen, Dieleman, z.j., 1e, geniet, 12p.4,5,-

15156 anoniem Almanak voor 1845 voor het departement Middelburg der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1845.  Middelburg, Gebroeders Abrahams, z.j.(1844), 1e, ingenaaid, z.pa. Klein formaat. Illustraties. Fraai.45,-

15611 anoniem Reglement voor het waterschap De brede Watering van Zuid-Beveland.  Z.p.(Middelburg), z.u., 1959, 1e, ingenaaid, 147p.10,-

13352 anoniem. Typische Zeeuwsche Kleederdrachten zooals deze op Walcheren en Zuid-beveland worden gedragen.  Zierikzee, Stoombeschuitgeleifabriek Zeelandia, z.j., leporello. Tien fraaie kleurenfoto's.25,-

7122 anoniem. De Ramp.  Amsterdam,Vereninging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1953, 1e, gekartonneerd, z.pa., Fotoboek. Met separate kaart.12,5,-

6588 anoniem. 100 Jaar muziekvereniging Apollo Wissenkerke.  Wissenkerke, in eigen beheer, 1989, 1e, geniet, 80p. In deze vereniging vormde Eduard Flipse , de latere directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, zijn muzikale talenten.7,-

9763 anoniem. De boten van de provincie.  Middelburg, Provincie Zeeland, 1997, 7e herz., geniet,24p. Foto's.7,-

10501 anoniem. Wij zijn in den aether. Middelburg, 6 november 1944.  Middelburg, Den Boer, 1945, 1e, geniet, 29p. Oplage: 100 ex. Zeldzaam.25,-

11500 anoniem. Veilingvereniging 'Zuid-Beveland' te Goes.  Goes, z.u., z.j.(1961), 1e, geniet met flappen, z.pa. Foto's. Brochure uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de nieuwe veiling in Goes.8,-

11499 anoniem. Een modern bedrijf in een oude stad.  Zierikzee, Zeelandia H.J. Doeleman, z.j.(1946), 1e, ingenaaid, 32p. Geïllustreerd.10,-

9803 anoniem. De Rode Kruis-hulp in de Watersnood 1953.  's-Gravenhage, Nederlandsche Roode Kruis, 1953, 1e, ingenaaid, 169p. Met erratavelletje.20,-

15151 anoniem. Provinciaal blad van Zeeland van het jaar 1890.  Middelburg, Auer, 1890, 1e, halflinnen,z.pa.32,5,-

11508 anoniem. Feestgids elf eeuwen Zierikzee 849-1949.  Zierikzee, gemeente Zierikzee, 1949, geniet, 52p. Programma met vermelding festiviteiten, deelnemers, etc. (plakker op titelpagina).5,-

6229 anoniem. Gids voor Zuid- en Noord-Beveland.  Goes, Van Klaveren, 1975, 2e, linnen met stofomslag, 112p. Met kaartje. Fotografische herdruk van de uitgave uit 1920. (exlibris vorige eigenaar op schutblad).15,-

9858 anoniem. Tweede verslag van de Rode Kruis-hulp in de Watersnood 1953.  Den Haag, z.j., 1e, ingenaaid, 165p. Met kaartje. Foto's.20,-

15431 anoniem. Naamwyser waar in vertoond werden alle de Naamen en Woonplaatsen van d'Edele Agtbaare Magistrat der stad Middelburg in Zeeland. Verder alle d'Hooge en aanzienelyke Amptenaaren Haare Vergaaderingen houdende in de Abdie. Eeindelyk d'Eedle Heeren Bewindhebberen van d'Oost- en West-Indise Comp.  Middelburg, Jan van Hoekki, 1716, 1e, ingenaaid, 82(6)p. Papieren bandje.75,-

15298 anoniem. Programma van het Onderwijs aan de Rijks Hoogere Burgerschool met vijfjarigen Cursus te Goes. Cursus 1909/1910.  Goes, Boluijt, z.j., 1e, ingenaaid, 25p. Omslag vlekkerig.5,-

13853 anoniem. Korte schets wegens den oorsprong en de stichting der Stad Goes met betrekking op derzelver gewigtigste gebeurtenissen , tot op het jaar 1630. Voorafgegaan door een kort woord wegens het eerste bestaan van Zeeland en Zuid-beveland. Met enige aanteekeningen.  Goes, Wed. C.W. de Jonge, 1847, 1e, ingenaaid, 16p. "Uitgegeven ten voordeele der oeconomische spijsuitdeeling". Zeldzaam.50,-

15155 anoniem. Almanak voor 1844 voor het departement Middelburg der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.  Middelburg, Gebroeders Abrahams, z.j.(1843), 1e, ingenaaid, z.pa. Klein formaat. Illustraties. Fraai.45,-

12270 anoniem. Luctor et Emergo. "Ik worstel mij uit het water omhoog".  Haarlem, De Spaarnestad, z.j.(1945), 1e, geniet, 48p. Fotoalbum, groot formaat.15,-

9648 anoniem. 'k Zal Gedenken aan de Christelijke School te Geersdijk.  Geersdijk, Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs, 1989, 1e, geniet, 52(2)p.10,-

7123 anoniem. De Ramp.  Amsterdam,Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1953, 1e, gekartonneerd, fotoboek; met separate kaart.Ook separaat bijgevoegd Franse vertaling: Dësastre de la mer. Deze druk kent een enigszins afwijkende layout. (rugje heel licht beschadigd). Zeer zeldzaam !50,-

11036 Antonisse, Rinus. Februariramp 1953; 50 jaar geleden, 50 jaar verder.  Abcoude, Uniepers, 2003, 1e, gebonden, 160p. Zeer rijk geïllustreerd.15,-

6226 Antonisse, Rinus. Uit overwegingen van barmhartigheid en humanteit. De ziekenhuiszorg op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland.  Goes, Stichting Oosterscheldeziekenhuizen, 1987, 1e, garenloos, 88p. Foto's.8,-

16366 Antonisse, Rinus. Zeeland in de vorige eeuw. De raadkaart uit buitengebied.  Raamsdonkveer, Vèrse Hoeven, 2006, 1e, gebonden, 176p. Rijk geïllustreerd.10,-

13736 Antonisse, Rinus. De kroon op het Deltaplan; stormvloedkering Oosterschelde. Het grootse waterbouwproject aller tijden.  Amsterdam, Elsevier, 1986, 2e bijgew., ingenaaid, 224p. With summary in English, Deutsch, Francais.10,-

12269 Arnoldus, Henri. Vijftig jaar NV Haven van Vlissingen 1934-1984.  Vlissingen, Den Boer, 1984, 1e, linnen met stofomslag, 117p. Rijk geïllustreerd.17,5,-

15936 Baan, J. van der. De aantekeningen uit de kerkregisters van Wolfaartsdijk. Zeeuwse historische bronnen ten behoeve van het genealogisch onderzoek.  Kapelle, Genealogische werkgroep Zeeland, 1994, 1e, ingenaaid, 200p.20,-

13273 Baan, J. van der. Wolfaartsdijk, geschetst als eiland en ambachtsheerlijkheid als burgerlijke en kerkelijke gemeente, van de vroegste tijden tot op heden.  Wolfaartsdijk, geschetst als eiland en ambachtsheerlijkheid als burgerlijke en kerkelijke gemeente, van de vroegste tijden tot op heden.175,-

12452 Baart, K. Westkapelle, hare bevolking, Westkapelsche dijk.  Utrecht, Hes publishers, 1972, 2e, ingenaaid, 144p. Fotografische herdruk van de uitgave uit 1889. Met twee kaarten.19,5,-

15616 Bakker, A.H.A., e.a. Voortrekkers en stilstaanders. Vijftien generaties dopers leven in Zeeeland.  Middelburg, Rijksarchief in Zeeland, 1976, 1e, geniet, 88p. Uitgave ter gelegenheid van tentoonstelling onder dezelfde naam.10,-

16671 Bakker, G. de. De bodemgesteldheid van enkele Zuidbevelandse polders en hun geschiktheid voor de fruitteelt.  's-Gravenhage, Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 1950, 1e, ingenaaid, 182p. Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen no. 56.14. (Rug bovenzijde licht beschadigd)10,-

16373 Balkenende, W.P. Diengen die à je nie behriepe kan.  Wissekerke, Drukkerij Markusse, 1983, 1e, geniet met omslag, 31(4)p. Resten stickertje op schutblad.10,-

15055 Bareman, Wout, e.a. Terneuzen. Van herindeling tot herindeling 1970-2003.  Terneuzen, Gemeente terneuzen, 2002, 1e, ingenaaid, 252p. Rijk geïllustreerd.10,-

11556 Barth, A.J. Inventaris van de Archieven van de Gereformeerde kerk te Goes 1836-1967.  Goes, Gemeentearchief Goes, 1980, 1e, geniet, 44p.10,-

16187 Barth, A.J. en Kort, A.L. "Een troostelijk woord is der armen spijs". Een geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur en de Godshuizen van Goes, van de vijftiende tot de twintigste eeuw.  Goes, Heemkundige Kring De Bevelanden, z.j., 1e, ingenaaid, 200p. Foto's.  Historisch  Jaarboek voor Zuid-  en Noord-bevland nr. 17.10,-

9886 Barth, A.J., en A.L. Kort. "Een troostelijk woord is der armen spijs". Een geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur en de Godshuizen van Goes, van de vijftiende tot de twintigste eeuw.  Goes, Heemkundige Kring De Bevelanden,z.j., 1e, ingenaaid, 200p. Geïllustreerd. Historisch jaarboek voor Zuid- en Noord-beveland, nr. 17.16,5,-

12546 Barth, A.J., en F.H. de Klerk. Goes; stad en plattelandsgemeenten in verleden tijd.  Goes, De Koperen Tuin, 1991, 1e, gebonden met omslag, 133p.10,-

14847 Barth, A.J., en Kort, A.L. Kapelle een bloeiende gemeente. De geschidenis van de gemeente en haar bestuur 1970-1995.  Kapelle, Gemeente Kapelle, 1995, 1e, ingenaaid, 288p. Foto's.10,-

9087 Barth, A.J., en L.J. Moerland(samst.) Goes zoals het was.  Almere, Christina, z.j., 1e, oblongformaat, z.pa. Fotoboekje.10,-

11736 Barth, A.J., F.H. de Klerk, L.J.Moerland en G. van der Wal. De ontzetting van de Goese gans. Goes en Zuid-Beveland in de oorlogsjaren '40-'44.  Goes, Heemkundige Kring De Bevelanden, z.j., 1e, ingenaaid, 136p. Foto's.20,-

16505 Basenau-Goemans, N., en A. Rutgers v.d. Loewff-Basenau. Het oude huis en wij.  Amsterdam, Ploegsma, 1941, 1e, linnen, 274p. Illustraties van N.Kerkhoven-Heyligers. Roman waarin Goes een belangrijke rol speelt.7,-

8828 Beeftink, W.G. De zoutvegetatie van ZW-Nederland beschouwd in Europees verband.  Wageningen, Veenman & Zonen, 1965, 1e, ingenaaid, 167p. Met separaat bijgeleverde tabellen.(gebruiksvlekjes)13,-

10463 Beekman, Frans, en Arnold Schiettekatte. Het "Maximiliaan en Louise Braam Herdenkingsfonds" in Nieuwerkerk 1933-1998.  Nieuwerkerk, in eigen beheer, 1998, 1e, geniet, z.pa. Foto's.5,-

15604 Beekman, Frans, en Uil, Huib. Schouwen-Duiveland en de oorsprong van haar plaatsnamen.  Goes, De Koperen Tuin, 1994, 1e, ingenaaid, 48p. Foto's.15,-

10961 Beijersbergen, John, e.a.(red.). J. Vijverberg en de vogels van de zuidkust van Schouwen.  Haamstede, Sterna, 1980, jrg. 24, nr 1 en 2.,120p. Met een inleiding van Hans Warren. Fraai.7,-

15710 Bekkenkamp, A. Album van de Hervormde Gemeente van Krabbendijke.  Krabbendijke, Van Velzen, 1983, 1e, ingenaaid, 56p. Foto's.10,-

15961 Bekker, Frits, e.a. Het Wooldhuis.  Vlissingen, Stichting Wooldhuis, 1996, 1e, ingenaaid, 108p. Rijk geïllustreerd.15,-

16212 Bellamy, J. e.a. Roosje en haar nazaten

Zonder plaats, Stichting Kunstuitleen Zeeland, 2002. Linnen band met stofomslag/with dustjacket, 101 pp, 30 cm, Ill.: zwart/wit illustraties. Bijdragen naast die van Bellamy Bellamy en zijn romance 'Roosje' door J. Buijnsters. Rosette: muziekdrama (1888) door Paul Solanges (tekst); J. Burgmein (muz.) Verstegen (vertaling). Het muziekdrama 'Rosette' door Aarnout de Bruyne. Roosje of waarom ik geen vis eet: kroeglied door Ed Leeflang (tekst); Robert Valter (muz.). Verschenen in een oplage van 750 exemplaren. Slibreeks Zeer goed / very good.  Middelburg,  Stichting Kunstuitleen Zeeland, 2002. Linnen band met stofomslag, 101 pp, geïllustreerd. Bijdragen naast die van Bellamy,  Bellamy en zijn romance 'Roosje' door J. Buijnsters. Rosette: muziekdrama (1888) door Paul Solanges (tekst); J. Burgmein (muz.) Verstegen (vertaling). Het muziekdrama 'Rosette' door Aarnout de Bruyne. Roosje of waarom ik geen vis eet: kroeglied door Ed Leeflang (tekst); Robert Valter (muz.). Verschenen in een oplage van 750 exemplaren. Slibreeks. Fraai13,-

10048 Berdenis van Berlekom, J.P. Geschiedenis van de Afdeeling Zeeland der Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst.  Middelburg, Altorffer, 1898, 1e, ingenaaid, 127p. Met een inleiding/rede door A.P. Fokker, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Vereeniging van Zeeuwsche genees- en heelkundigen op 22 april 1898. Kartonnen band heeft gebruikssporen.35,-

10055 Berghoef, J.F. Stedebouwkundige en architectonische aspecten van Middelburgs wederopbouw.  In: Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, p.114-155. In dit zgn. Excursienummer ook aandacht voor Aardenburg, Sint Anna ter Muiden, Retranchement en Vlissingen..10,-

15657 Berman, J.(inl.) Zeeuwsche Volksalmanak voor het jaar 1838.  Zierikzee, Van de Velde Olivier, 1837, 1e, opnieuw in de band gezet, 171p.45,-

12655 Beveren, J.C. van. Om 't eeuwig welbehagen. De geschiedenis van de christelijke gereformeerde kerk te Zierikzee 1836-1986.  Zierikzee, Kerkeraad van de christelijk gereformeerde kerk, 1986, 1e, linnen met omslag, 188p. Illustraties.10,-

16507 Beveren, P. van. De verdwenen kastelen van Schouwen-Duiveland.  Doorn, Nederlandse Kastelenstichting, 1e, garenloos met flappen, 105p. Illustraties.10,-

14018 Beylen, Jules van. De Hoogaars en de visserij van Arnemuiden.  Leeuwarden, Hedeby Publishing, 1993, 1e, gebonden, 380p. Rijk geïllustreerd. Fraai.35,-

9809 Bijl, M. van der. Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715.  Groningen, Wolters-Noordhoff, 1981, 1e, ingenaaid, 451(62). Handelseditie van dissertatie.16,-

16468 Bloemen, Ine. Peelanders. 15 levensverhalen van Noord-Bevelanders.  Goes, Het Paard van Troje, 2012, 1e, gebonden, 128p. Foto's.10,-

12653 Blom, Henk, Ger van den Bosch en Pim Meerhof. 500 jaar Jacobskerk iun het hart van Renesse.  Renesse, PKN Hervormde Gemeente Renesse/Noordwelle, 2006, 1e, garenloos, 63p. Foto's.10,-

9498 Blom, Leni & Henk. Strao in aore Ver'aelen in Schouws dialect.  Zierikzee, Boekhandel De Vries, 2001, 1e, ingenaaid, 92p. Geïllustreerd.9,-

15033 Boermans, Anne, Hoeneveld, Herman en Riemens, Wim(fotografie) Tussen land en water. Het wisselend werk van de Deltawerken.  Amsterdam, meulenhoff, 1984, 1e, gebonden met omslag, 160p. Rijk geïllustreerd. Mit Deutsche Zusammenfassung; with English summary.10,-

10407 Boes, A.J. Zee&Land.  Goes, Pitman, 1983, 1e, geniet, 32p. Geïllustreerd.3,5,-

16361 Bom, J.M. `Berijmde toespraak gehouden door den heer J.M. Bom ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Coöp. Boerenleenbank te Colijnsplaat.  Colijnsplaat, in eigen beheer, 31 maart 1941, 1e, geniet, 12p. ; gecyclostyleerd.5,-

8786 Boni, Francois, e.a. Zeelandnummer Kruispunt 97.  Brugge, Kruispunt, 1985, tijdschrigt, garenloos, 148p. Met bijdragen van Freek de Jonge, Hans Warren en vele anderen.7,-

13868 Bons, M. Nachtelijk godsgericht. Meditatie naar aanleiding van Richteren 6: 25b en 26a.  Yerseke, Nederlands Hervormde Kerk, 1940, 1e, geniet, 8p. Uitgegeven ten bate van de wederopbouw der Ned. Hervormde Kerk te Yerseke, in de oorlogsvlammen omgekomen 16 mei 1940.10,-

8627 Boone, A. Van 'Wèskappel' naar Westkapelle.  Middelburg, Heemkundige Kring Walcheren, 1984, 1e, ingenaaid, 55p. Geïllustreerd. Over Westkapelle voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.9,-

15713 Boonman, J. Toponymie van de gemeenten Driewegen-Coudorpe en Ovezande.  Goes, Archiefdienst Goes, 1995, 1e, garenloos,56p. Foto's en separaat bijgevoegde kaart.35,-

10170 Boot, A. De overstrooming in Zeeland. Beschrijving van de rampen waardoor de Provincie Zeeland, tijdens den vloed van 12 Maart 1906, is getroffen, benevens een beknopt Overzicht van overige geteisterde streken in ons land.  Goes, Oosterbaan & Le Cointre, z.j.(1906), 1e, ingenaaid, 69p. Met twee kaartjes en foto's.(rugje licht beschadigd).20,-

9865 Boot, W.J.J. Zijpe - Anna Jacobapolder 1900-1988. Afscheid van ons scheepvaartbedrijf.  Zierikzee, ZWN, 1988, 1e, gebonden met stofomslag, 64p. Rijk geïllustreerd. Fraai.35,-

9583 Boot, W.J.J. De vloot van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1981, 1e, ingenaaid, 124p. Exlibris.30,-

15161 Bos, C.F.(hoofdred.) Zeeuws jaarboek 2.  Middelburg, Stichting NRI, 1998, 1e, ingenaaid, 222p. Met bijdragen van o.a. Andreas Oosthoek en Lou Vleugelhof.5,-

9274 Bos, Kees, e.a. ZL7 Zeelandboek.  Middelburg, Stichting NRI, 2003, 1e, garenloos, 206p. Rijk geïllustreerd. Met bijdragen van o.a. Kees Slager en Andreas Oosthoek.10,-

9272 Bos, Kees, e.a. ZL4 Zeelandboek.  Middelburg, Stichting NRI, 2000, 1e, ingenaaid, 221p. Met bijdragen van o.a. Kees Slager en Andreas Oosthoek.10,-

9273 Bos, Kees, e.a. ZL6 Zeelandboek.  Middelburg, Stichting NRI, 2002, 1e, garenloos, 207p. Rijk geïllustreerd. Met bijdragen van o.a. Andreas Oosthoek en Jaap van Velzen.10,-

9275 Bos, Kees, e.a. ZL9 Zeelandboek.  Middelburg, Stichting Zeelandboek, 2005, 1e, garenloos, 223p. Rijk geïllustreerd. Met bijdragen van o.a. Lo van Driel en Andreas Oosthoek.10,-

9850 Bos,Kees, e.a.(red.) Walacria. Een kroniek van Walcheren, deel 7.  Middelburg, Stichting Natuur- en recreatieinformatie, 1995, 1e, ingenaaid, 136p. Geïllustreerd.10,-

8331 Bouman, P.J. Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-maatschappij 1843-1943.  Wageningen, Veenman, 1946, 1e, linnen, 595p. Dit is nr. 308/200.(linnen vaal, vergulde belletering op de rug licht vervaagd). Standaardwerk.50,-

13854 Bout, D.D. van den (inl.) Het Burgerlijk Armbestuur te Goes.  Goes, Burgerlijk Armbestuur, 1916, 1e, ingenaaid, 65p. Zeldzaam.75,-

9859 Bouterse, J.(bew.) Classicale Acta 1573-1620. Deel IV Provinciale synode Zeeland Classis Walcheren 1602-1620; Classis Zuid-beveland 1579-1591.  Den Haag, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1995, 1e, linnen, 509p.30,-

12153 Boven, Kees van(eindred.) 25 jaar Vaste oververbinding Noord- en Zuid-Beveland, 27-28 september 1985.  Goes/Kortgene, Gemeente Goes, 1985, 1e, geniet, z.pa. Geïllustreerd.5,-

15506 Bovenkamp, C. van den. Uitgebeeld verleden van Goes. Deel 1.  Waarde, Van den Bovenkamp, 2007, 1e, gebonden, 84p. Foto's.10,-

8686 Bovenkamp, Martin van den. Plattelandszorgen. Een sociologisch onderzoek naar de invloed van plattelandsbewustzijn op informele zorg in een dorp.  Middelburg, in eigen beheer, 2005, spiraalbinding, 48p. Doctoraalscriptie. Het dorp in kwestie betreft het Zuid-Bevelkandse dorp Baarland in de gemeente Borsele.20,-

11578 Braak, M., e.a.(red.) De Ruyterschool 1903/1978.  Vlissingen, Maritiem Instituut De Ruyter, 1978, 1e, ingenaaid, 103p. Rijk geïllustreerd. Jubileumboek ter gelegenheid van driekwart eeuw zeevaartonderwijs in Vlissingen.15,-

16369 Braber, J.L. Uit Dreischors verleden.  Zierikzee, Steengracht, 1975, 1e, ingenaaid, 111p. Rijk geïllustreerd.15,-

15845 Braber, J.L. Sommelsdijk in vertellingen. Deel 1.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1974, 1e, ingenaaid, 80p. Foto's.15,-

15847 Braber, J.L. Stad aan 't Haringvliet zoals het was…  Zierikzee, Steengracht, 1972, 1e, gebonden, 160p. Foto's. Oblongformaat.25,-

15846 Braber, J.L. Sommelsdijk in vertellingen. Deel 2.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek,1975, 1e, ingenaaid, 88p. Foto's.20,-

9265 Braber, J.L., en C.Pols. Dreischor zoals het was…  Zierikzee, Steengracht, 1969, 1e, gebonden, 127p. Oblongformaat.25,-

14716 Braber, J.L., en Pols, C.P. Zierikzee zoals het was…  Zierikzee, Steengracht, 1970, 1e, linnen, 168p.Oblongformaat.15,-

16378 Brand, K.J.J. Over de bestuurlijke-  en historisch-geografische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen.  Hulst, Brand, 1983, 2e, geniet, 45p. Geïllustreerd.5,-

12471 Brand, P.J. De geschiedenis van Hulst.  Hulst, Gemeente Hulst, 1972, 1e, kunstleer, 495(1)p.80,-

16677 Brandt, Gerard. Het leven en bedryf van den Heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt.  Franeker, Van Wijnen, 1988. Kunstleer. Fotografische herdruk van de uitgave uit 1687, uitgegeven ter gelegenheid van 500 jaar marine en 175 jaar Koninklijke Marine. Oplage: 2500 exx., dit is nr. 582. Fraaie staat.65,-

15615 Bree, J. de. Zeeuws zilver. Voornamelijk met betrekking tot Middelburg.  Schiedam, Interbook, 1978, 1e, linnen met omslag, 211(158)p. Fraai.40,-

14345 Bree, J. de. Kostuum en sieraad in Zeeland.  Lochem, De Tijdstroom, 1967, 1e, linnen met (beschadigde) stofomslag, 187p. Foto's. Binnenwerk prima.25,-

15937 Bree, J. de. Kostuum en sieraad in Zeeland.  Arnhem, Gysbers & van Loon, 1985, 2e(reprint van de editie uit 1967), linnen met omslag. Stickertje van vorige eigenaar en overlijdensadvertentie van De Bree opgeplakt op schutblad. Mooi exemplaar20,-

14390 Bree, J. den, en Ham, J. van. Zuidbevelandse klederdrachten//Süd-Bevelands Kleidertrachten.  Middelburg, Den Boer, 1977, 1e, garenloos, 84p. Rijk geïllustreerd.25,-

8722 Bree, L.W. de, en M.P. de Bruin. Zeeuws prentenboek.  Middelburg, Altoffer, z.j., 1e, ingenaaid, rijk geïllustreerd. Met een voorwoord van P.J. Meertens. Oblongformaat.15,-

15058 Bree, L.W. de. Walcheren onder vreemde heersers.  Leiden, Brill, 1945, 1e, halflinnen, 121p. Illustraties.10,-

9603 Bree, L.W. de. Zeeland 1940-1945. Deel 1.  Middelburg, Den Boer, 1979, 1e, linnen met omslag, 383p. Foto's. Met erratavelletje.25,-

9876 Bree, L.W., e.a. Watersnoodnummer Zeeuws Tijdschrift.  Middelburg, Zeeuws Tijdschrift, 1953, nr. 3/4(april 1953), 3e jrg.7,-

15531 Bressen, J. Van der Zeeuwen volharding.  Goes, Oosterbaan & Le cointre, z.j., 1e, ingenaaid, 94p. Matige staat. Zeldzaam.10,-

15039 Broecke- de man, E.J. van den, en Francke, A. Dialect op Walcheren.  Vlissingen, Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek, 1987, 1e, kunstleer, 280p. Illustraties.15,-

15152 Broecke- de man, E.J. van den, en Kluiver, J.H. en Oele, B. Kinderversjes en volksliederen uit Zeeland.  Vlissingen, Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek, 1981, 2e, ingenaaid, 120p. Illustraties.12,5,-

6242 Broecke, J.P. v. d. Beschermd door dijk en duin. Bladzijden uit de geschiedenis van de Zeeuwse strijd tegen het water.  Delft, Elmar, z.j., 1e, ingenaaid, 127p. Geïllustreerd.10,-

16030 Broecke, J.P. van den. Middeleeuwse kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden.  Delft, Elmar, 1978, 1e, gebonden met omslag, 332p. Illustraties.16,-

12219 Broecke-de Man, E.J. van den, en J.A. van Gilst. Dialect op Zuid-Beveland.  Vlissingen, Zeeuesche Vereeniging voor dialectonderzoek, 1985, 1e, kunstleder met omslag, 248p.25,-

10110 Broeder, Dirk. Zwerftochten door Zeeland.  Bussum, Kroonder, 1949, 1e, linnen met stofomslag, 191(1)p. Met medewerking van Nic. J. Karhof. Foto's.15,-

13788 Broekert, A.J. de. Kent u ze nog…. Die van Oostkapelle.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1982, 1e, ingenaaid, z.pa. Oblongformaat.15,-

13738 Bruijns, Jan en Jilleba, Fred. Middelburg, haar geschiedenis en mooiste monumenten.  Goes, De Koperen Tuin, 1988, 1e, ingenaaid, 120p.15,-

11207 Bruijns, Jan(red.) Op zoek naar het beulszwaard. Het museumwetebeesje in Zeeland.  Goes, De koperen tuin, 1991, 1e, z.p. Rijk geïllustreerd. Zeeuwse uitgave ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 1991.10,-

11572 Bruijns, Jan, en Peter Rosier. Land- & Zeezicht. Boerenbedrijf in Zeeland.  Goes, De Koperen Tuin, 1990, 1e, geniet, 24p. Geïllustreerd kleurrijk werkboek met bouwplaten.7,-

14879 Bruijns, Jan. Een + Een = Één. Kroniek van het St. Willibrordcollege.  Goes, St.Willibrordcollege, 1990, 1e, ingenaaid, 140p. Foto's.9,-

16517 Bruijns, Jan. Stilte over Zeeland. De wereld van Johan Melse.  Goes, De Koperen Tuin, 1994, 1e, ingenaaid, 48p. Rijk geïllustreerd.25,-

9940 Bruijns, Jan. 'n Blik op oneindig of: st'ik der hoet op?  Goes/Leiden, De violier, 1979, 1e, ingenaaid,59p. Debuut. Zeldzaam15,-

15019 Bruin, M.P. de, en Wilderom, M.H. Tussen Afsluitdammen en Deltadijken. Dedel 1 Noord-Beveland.  Middelburg, De Bruin en Wilderom, 1961, 1e, linnen, 304p. Illustraties. Met uitklapbare kaart.45,-

9601 Bruin, M.P. de, G.A. de Kok, en M.C. Verburg. Kenterend getij.  Middelburg, Den Boer, 1970, 1e, linnen met omslag, 172p. Met foto's van Wim Riemens. Separaat bijgesloten synopsis in Frans, Duits en Engels.20,-

8335 Bruin, M.P. de. 100 Jaar varen. Provinciale Stoomboordiensten 1866-1966.  Middelburg, Den Boer, 1966, 1e, geniet, 40p. Foto's.8,-

15910 Bruin, M.P. de. Altorffer 1784-1984. Middelburg-Roosendaal.  Roosendaal, Altorffer, 1984, 1e, halflinnen met omslag, z.pa. Rijk geïllustreerd.Oplage: 500 exx. Het doorzichtige omslag heeft lichte  gebruikssporen.25,-

15149 Bruin, M.P. de. Kleine geschiedenis van de delta.  Middelburg, Fanoy, 1979, 1e, ingenaaid, 48p. Foto's.5,-

8783 Bruin, M.P. de. Waken en bewaren. 100 jaar Provinciale Waterstaat Zeeland 1881-1981.  Middelburg, Provincie Zeeland, 1981, 1e, linnen met (beschadigde) stofomslag, 312p. Rijk geïllustreerd. Met separaat bijgevoegd kaartje.20,-

9974 Bruin, M.P. de. Gebundelde inventarissen. Dl. 1. Rijksarchief in Zeeland.  's-Gravenhage, Ministerie van O.K. & W., 1962, 1e, ingenaaid, 194p.20,-

9605 Bruin, M.P. de. Hoog van de toren. Kerken in Zeeland tot 1900.  Middelburg, Bureau Voorlichting Provincie Zeeland, 1994, 1e, garenloos, 95p. Geïllustreerd.9,-

14346 Bruin, M.P. de.(inl.) Meertens over de Zeeuwen. Zeeuwse studies uitgegeven naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag.  Middelburg, Fanoy, 1979, 1e, gebonden met omslag, 461p. Illustraties.13,-

8858 Bruine, W.D. de, e.a.(red.) Mes en Zeeland.  Middelburg, Huisdrukkerij Provinciale Griffie van Zeeland, 1966, 1e, z.pa. Uitgave ter gelegenheid van het afscheid van A.J.J.M. Mes als gedeputeerde op 3 juni 1966. Met bijdragen van A.J.Kaland, J. van Aartsen, e.a.15,-

10360 Bruins, Jan, e.a.(red.) Op zoek naar het beulszwaard. Het museumbeestje in Zeeland.  Goes, De koperen tuin, 1991, 1e, geniet, z.pa., Uitgave ter gelegenheid van de kinderboekenweek. Curieuze uitgave. Mooi.10,-

8555 Buitink, Martine, e.a.(red.) En de godin schudde de wateren. Geschiedenis van een beweging.  Vlissingen, Vrouw en Geloof, 1992, 1e, garenloos, 237p.7,-

10919 Bureau Voorlichting der provincie. Provinciale Almanak voor Zeeland voor de jaren 1968 en 1969.  Middelburg, Littooij & Olthoff, 1968, 1e, ingenaaid, 608p.10,-

12155 Buurman, C.J.(eindred.) 100 jaar Ambachtsschool Goes 1876-1976.  Goes, Ambachtsschool, 1976, 1e, ingenaaid, 68(1)p. Rijk geïllustreerd.10,-

10653 Capelle, M.C. Toen de stormvloed kwam.  Baarn, Bosch & Keuning, 1962, 1e, ingenaaid met omslag. Jeugdboek.7,-

10652 Capelle, M.C. Om de Campveerse toren.  Baarn, Bosch & Keuning, z.j., 5e, ingenaaid met omslag. Jeugdboek.7,-

16615 Capelle, Torsten. Nederlandse oudheden. Die karolingischen Funde von Schouwen. 2 dln.  Z.p., ROB(rijksdienst  voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 1978, 1e, 2 dln., geniet, 31/30p.12,5,-

12470 Capelle, Torsten. Die frühgeschichtlichen Metalfunde von Domburg aif Walcheren. 2 delen.  Z.p., ROB, z.j., 1e, garenloos, 49/51p. Deel 2 bevat kaartjes en afbeeldingen van alle vondsten.16,-

15015 Cats, Jacques. Vreselijke vrijdag. 17 mei 1940: de dag dat Middelburg brandde.  Vlissingen, Den Boer, 1990, 1e, geniet, 55p. Rijk geïllustreerd,8,-

11085 Cattenburgh, A.L. van. 1304 Intogt der Hollanders binnen Zierikzee onder Jonker Willem, Grave van Oostervant.  Leiden, Hazenberg, 1865, 1e, linnen, 113p. Met portrt, 3 wapenkaarten en uitklapbaar kaartje van Zeeland." Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de maskerade, te houden door de leden van het Leidsche studenten-corps in junij 1865". Mooi exemplaar.75,-

16028 Chastelain, Jean-Didier. Vie et mort du pays du Zwin.  Bruxelles, Office de publicité, 1949, 1e, ingenaaid, 89(2)p.5,-

10448 Cijsouw, K. e.a. Zeeland in vogelvlucht.  Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, z.j., gebonden met stofomslag, 239p. Rijk geïllustreerd.17,5,-

10358 Cijsouw, Kees en Jan van Damme. Verscheidenheid en eenheid. Ziekenzorg op Walcheren, 1823-1993.  Vlissingen, Stichting Streekziekenhuis Walcheren, 1993, 1e, ingenaaid, 51p. Foto's.10,-

11561 Cijsouw, Kees. Goes tussentijds.  Goes, Gemeente Goes, 1972, 1e, garenloos, 160p. Met foto's van Wim Riemens.10,-

10161 Claassens, Renate, e.a.(red.) Kanaal door Zuid-Beveland.  Middelnurg, Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Directie Zeeland, 1993, 1e, ingenaaid, 60p. Rijk geïllustreerd.8,-

12101 Cornelis, J. Ch. Ons eigen landje. Geïllustreerde beschrijving van Het land van Cadzand speciaal ten dienste van het onderwijs.  Oostburg, Bronswijk, 1943, 1e, ingenaaid, 111p.18,-

16020 Cornelis, J.Ch., en Slock, Rob. Stad en Land van Philippine.  Hoek, De Kraker, 1981, 2e herz., garenloos, 97p. Illustraties.10,-

16230 Cossee-de Wijs, F, Moerland, L.J. en Uil, H. Gebundelde inventarissen van de archieven van het waterschap Schouwen-Duiveland. 2 dln.  Zierikzee, Waterschap Schouwen-Duiveland, 1984, gebonden(kunstleer), 268/200p. Met kaart. Mooie staat.30,-

11868 Cruyningen, P.J. van. behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen.  Wageningen, Agrarische geschiedenis Wageningen Universiteit, 2000, 1e, ingenaaid, 486p. A.A.G. Bijdragen 40.25,-

15852 Cruyningen, P.J. van. Boerderijbouw in Zeeland van de tiende tot de twintigste eeuw.  Utrecht, Matrijs, 2002, 1e, gebonden met omslag, 216p. Rijk geïllustreerd.25,-

13081 Damme, E.H.R.M. van. Zuiddorpe 750 jaar.  Zuiddorpe, in eigen beheer, 1986, 1e, ingenaaid, 334p. Gedenkboek bij het 750-jarig bestaan van Zuiddorpe en het eeuwfeest van de parochiekerk H. Maria Hemelvaart.(handtekening vorige eigenaar op titelpagina.100,-

12806 Davidse, P. Meliskerke in vroeger tijden.  Oostvoorne, Deboektant, 1996, 1e, ingenaaid, 84p. Fotoboek.15,-

10129 De Vriend, Martin en Ellen. Scheepsbergers in actie op de Westerschelde. Bergingsbedrijf Van den Akker.  Goes, De koperen tuin, 1998, 1e, ingenaaid, 200p. Rijk geïllustreerd.25,-

15097 Debrabandere, Frans. Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek. De herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden.  Amsterdam, Veen, 2005, 1e, gebonden met stofomslag, 456p.25,-

9853 Decavele, J. Honderdvijftig jaar kanaal Gent - Terneuzen.  Gent, Dienst voor Culturele Zaken, 1977, 1e, garenloos, 105p. Zeer rijk geïllustreerd.20,-

15096 Dek, J. Het Kruiningsch dialect.  Middelburg, Altorffer, 1928, ingenaaid, 2 dln., 114/44p. Met een voorwoord van Prof. Dr. Jac. Van Ginneken. Overdruk uit het Archief van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.35,-

16476 Dekker, C. Een schamele landstede. Geschiedenis van Goes tot aan de Satisfactie in 1577.  Goes, De Koperen Tuin, 2002, 1e, linnen met omslag, 631p. Geïllustreerd.30,-

6221 Dekker, C. Het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Kapelle en de stichting van de parochie Biezelinge 1503-1529.  Goes, Heemkundige Kring De Bevelanden, 1979, 1e, garenloos, 137p. Geïllustreerd.9,-

8833 Dekker, C. Het kerkje van Adriaan van Velzen. Godsdienstige en sociale spanningen in de Wemeldingse samenleving in de tweede helft van de 19e eeuw.  Wemeldinge, Vrije Evangelische Gemeente, 1969, 22(1)p. Ringband. Zeer zeldzaam.25,-

13047 Delta-commissie. Interim-adviezen uitgebracht aan de minister van verkeer en waterstaat.  's-Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1953, 1e, linnen,92p. Met (uitklapbare ) kaarten. Betreft o.a. verhoging Schouwense Dijk en De afdamming van de zeearmen.10,-

10801 Den Beer Poortugael, I.F. Veere.  Veere, Jhr. W.L. den Beer Poortugael, 1970, 1e, spiraalband,z.pa. Fotoboek.12,5,-

6349 Dezutter, W.P., e.a.(red.) Bijdragen tot de geschiedenis van West Zeeuws-Vlaanderen. Episoden 1940-1945.  Aardenburg, Heemkundige kring West Zeeuws-Vlaanderen, 1976, 1e, garenloos, 87p. Foto's15,-

10759 D'Hontenisse, Marnix. Door water en vuur.  Goes, Zeeuwsch Dagblad, 1952, 1e, ingenaaid, 216p.(gebruikssporen) Merkwaardig christelijk oorlogsverhaal.10,-

15712 Dibbits, H.A.M.C. De bedijking, ontginning en verpachting van de Braakman.  In: Van zee tot land; rapporten en mededelingen inzake de droogmaking , ontginning en sociaal-economische opbouw der Ijsselmeerpolders, nr. 20.Zwolle, Tjeenk Willink, 1957, 75p. Met twee uitklapbare  kaartjen.15,-

13178 Dieleman, P. Een belangrijke bladzijde in de geschiedenis van het Zeeuwsche Dijkrecht.  Middelburg, z.u., z.j., 1e, ingenaaid, 52p.(omslag beschadigd).12,5,-

11558 Dijk, F. van. Goes in de patriottentijd.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1969, 1e, ingenaaid, 87p. Illustraties. Maandblad voor de geschiedenis der Nederlanden, nr. 2/3. (lichte verkleuring voorzijde) Met opdracht van de auteur.15,-

11557 Dijk, F. van. De revolutie van 1795 in Zeeland en de moeilijke geboorte van ons eerste parlement.  Goes, Pitmandruk, 1974, 1e, ingenaaid, 100p. Illustraties.(lichte verkleuring voorzijde). Met opdracht van auteur.15,-

6418 Dijk, H. van en D.J. Roorda. Het particiaat in Zierikzee tijdens de republiek.  Middelburg, Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1979, 1e, ingenaaid, 126p. Foto's. (lichte verkleuring voorplat).13,-

10460 Dijkers, A., en H.G. Hesselink. De stoomtrams op de Zuid-Hollandse eilanden en in Zeeland.  Rotterdam, Wyt, 1973, 1e, ingenaaid, 86p. Foto's.10,-

11767 Directie van de Visserijen van het Ministerie van Landbouw en Visserij. De visserijvloot van de Zeeuwse en Zuidhollandse stromen per 1 januari 1966.  's-Gravenhage, Ministerie van landbouw en Visserij, 1966, 1e, geniet, 23p. Gecyclostyleerd.10,-

15148 Div. auteurs Zeeland in bewogen dagen. 5 delen:1e deel: Middelburg in bewogen dagen. 1940 - 1945. 2e deel: Zeeland in bewogen dagen. 1940 - 1945. 3e deel: Zeeland in bewogen dagen. 1940 - 1945, Westkapelle in vuur en water. 4e deel: Zeeland in bewogen dagen. De droogmaking van Walcheren. 5e deel: Zeeland in bewogen dagen. De strijd in Zeeuws Vlaanderen, Schouwen en Zuid-Beveland.  Middelburg; 1945 - 1949; J. C. & W. Altorffer; ills. in z&w; in deel 4, 1 pagina met ills. in kleur; 5 delen los in halflinnen kaft; 192 en 16 p.; 19 x 27 cm.60,-

16452 Div. auteurs. Organisch groeien. Pilot-study naar organische ontwikkeling van dorpen in Zeeland.  Middelburg, z.u., z.j., 1e, ingenaaid, 75p. Illustraties.10,-

16362 Div. auteurs. 400 jaar Noord-Beveland Kats.  Kats, Stichting 400 jaar Noord-Beveland/Kats, 1998, 1e, geniet, 47p. Foto's.5,-

13201 Div. auteurs. Tegenverzen. Voor Marien Geuze.  Poortvliet, Geuzenpers, 1997, 1e, geniet, 39p.10,-

10244 Div. auteurs. Zeeland in 1982.  Middelburg, Den Boer, z.j.(1983), 1e, garenloos, 118p.10,-

13975 Div. auteurs. 4oo jaar Noord-Beveland/Kats.  Kats, Gemeente Noord-Beveland, 1998, 1e, geniet, 47p. Foto's.10,-

9840 Doeleman, Frans P.J. Een genotvolle avond. Goese Operette Vereniging 1945-1995.  Goes, Goese Operette Vereniging, 1995, 1e, ingenaaid, 79p. Foto's.10,-

11039 Donselaar, J. van(red.) Terugblikken. Honderd jaar zeevaartonderwijs in Vlissingen 1903-2003.  Vlissingen, Stichting Maritieme Boekerij Plaza, 2003, 1e, linnen met stofomslag, 175p. Rijk geïllustreerd.20,-

7208 Dool, W.H. van den. Canisvliet, een grensgeval.  Middelburg, Den Boer, 1974, 1e, garenloos, 72p. Foto's van Wim Riemens. (naam vorige eigenaar op voorplat).5,-

15028 Doolaard, A. den. Walcheren komt boven water.  Amsterdam, De Bezige Bij,z.j.(19460, 1e, spiraal, 62p. Foto's.10,-

14348 Dooren, J.P. van.(samst.) de nationale synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.  Middelburg, Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, 1981, 1e,ingenaaid, 276p.10,-

16379 Dorst, J.D. De geschiedenis van de keuring van landbouwgewassen in de provincie Zeeland.  Goes, Keuringsdienst Zeeland, 1957, 1e, ingenaaid, 64p. Rijk geïllustreerd.10,-

9091 Dreu, A.A. de. Kent u ze nog… de Goesenaren.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1977, 1e, gekartonneerd, z.pa. Oblongformaat.15,-

16552 Driel, Lo van. Johnny Beerens.  Zutphen, Walburg Pers, 2009, 1e, gebonden, 126p. Fraai geïllustreerd. Oblongformaat.15,-

15045 Driel, Lo van. Zeeuws. De dialecten van Zeeuws-Vlaanderen tot Goeree-Overflakkee.  Den Haag, Sdu, 2004, 1e, ingenaaid, 117p. Reeks Taal in stad en land.5,-

9612 Driest, Frans van den, en Rino Visser. Zeeuws platenboek.  Goes, Pitmans, 1984, 2e, gebonden met omslag, z.pa. Fraai.12,5,-

13704 Dronkers, Henri(voorw.) Het stadhuis van Veere.  Middelburg, Den Boer, z.j.(1934), 1e, geniet, 32p. Uitgave ter gelegenheid van het gereedkomen van de restauratie van Veere's gemeentehuis.(gebruikssporen).5,-

12790 Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland. De vaste verbinding over de Westerschelde.  Middelburg, Provinciaal Bestuur van Zeeland, 1963, 1e, geniet, 27p.10,-

13642 Eeden, G.J.J. De W.O.V. Een tracé te ver.  Hulst, in eigen beheer, 1993, 1e, garenloos, 105p. Illustraties. Gesigneerd.18,-

16045 Eeghen-Elias, Florentine van, en Heuff, Marijke. Een wandeling door Zeeuwse tuinen.  Weert, M & P Uitgeverij, 1994, 1e, linnen met omslag, 168p. Rijk geïllustreerd.40,-

10521 Eggebeen, A.G. Honderd Jaar Gereformeerde Gemeente Goes.  Goes, Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente, 1972, 1e, gebonden, 264p. Geïllustreerd.15,-

15663 Eggebeen, A.G. Gereformeerde Gemeenten in Zeeland. Fragmenten uit de kerkhistorie van de 26 gemeenten uit de classes Goes en Tholen.  Krabbendijke, Van Velzen, 1984, 1e, kunstleder, 168p. Foto's.15,-

14845 Eggebeen, A.G. De geschiedenis van de automatisering in het PTT Telecomdistrict Breda.  Breda, PTT Telecom, z.j., 1e, garenloos, 133p. Foto's.15,-

14762 Ehrlich, J. Bijdrage tot de kennis der Geschiedenis van het ontstaan en den verderen aanwas der stad Middelburg in den stroom der Arne.  Middelburg, Van Benthem & Jutting, 1848, 1e, (verguld) linnen, 59p. Met uitklapbaar kaartje(scheurtje). Deel schutblad weg.60,-

9360 Ellemers, J.E. De Februari-Ramp. Sociologie van een samenleving in nood.  Assen, Van Gorcum, 1956, 1e, linnen met (licht beschadigde) stofomslag, 126p.15,-

10112 Empel, M. van, en H. Pieters. Zeeland door de eeuwen heen. Dl. 1 en2.  Arnhem/Vlissingen, Gysbers & Van Loon/Bikker Boeken, 1974, 2 dln, 629p. Zeer informatief boek met uitvouwbare kaarten, tabellen en grafieken. In cassette. Gaaf exemplaar.140,-

7150 Enzinck, Willem. Reisboek van West Zeeuws-Vlaanderen.  Oostburg, Pieters, 1964, 1e, gebonden met stofomslag, 176p. Foto's. Naam vorige eigenaar op schurblad.8,-

14860 Evenhuis, Marco. De mooiste Zeeuwse mythen en sagen.  Hoevelaken, Verba, 2001, 1e, gebonden met omslag,316p.10,-

15194 Faase, K.(de Sampetter). Dorp aan de zeedijk. Herinneringen aan Westkapelle.  Vlissingen, Faase/ADZ, 1984, 1e, gebonden, 264p. Fraai en rijk geïllustreerd.15,-

15085 Fagel, Pieter. Zeven eeuwen Veere.  Middelburg, Den Boer, 1983, 1e, gebonden, 232p. Rijk geïllustreerd.13,-

7963 Fey, G.M. Verzet! Schouwen-Duiveland in de frontlinie.  Zierikzee, Ochtman, 1945, 1e, gekartonneerd, 63p.(plakkertje op voorplat).10,-

16363 Fouw, Gerard G. de. Colijnsplaat in vroeger tijden, deel 1.  Klaaswaal, Deboektant, z.j., 1e, ingenaaid, 84p.8,-

8711 Francke, Johan. Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige oorlog, 1688-1697.  Zoutelande, in eigen beheer, 2001, 1e, ingenaaid, 2dln., 498/247p. Deel 2 bevat de onderzoeksgegevens.Dissertatie.50,-

6421 Franken, A.F. Inventaris van de Archieven der Hervormde Gemeente te Ijzendijke.  Middelburg, Rijksarchief Zeeland, 1983, 1e, garenloos, 67p.12,-

12237 Franken, Stasja. De transformatie van de Zeeuwse landbouw in de tweede helft van de negentiende eeuw.  Goes, Heemkundige Kring De Bevelanden, z.j., 1e, garenloos, 79p.7,-

8746 Fruin, R. Het archief van prelaat en edelen van Zeeland.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1904, 1e, gebonden(in blinde bibliotheekband), 1e, 312p.50,-

9857 Fruytier, Amedeus. Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen.  Hontenisse, z.u., 1980, 2e(ongewijzigde herdruk uit 1950), ingenaaid, 191p.25,-

16004 Geerse, L., en Hese, R. van Zielen en het spel ertussen.Sonnetten van twee Zeeuwen.  Middelburg, Merlijn, z.j., 1e, ingenaaid met flappen, z.pa.10,-

15046 Geldof, W. Het Zeeuwse volksraadsel.  Middelburg, Den Boer, 1950, 1e, linnen, 142p. Met houtsneden van R. Snapper.10,-

7415 Gerhardt,MR.I., e.a.(red.) Het 'testament'  van Adriaan Bommenee. Praktijkervaringen van een Veerse bouw-  en waterbouwkundige uit de 18e eeuw.  Middelburg, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1988, 1e, ingenaaid met omslag, 357p.18,-

14990 Geuze, M.A. Het eiland Tholen van 1900 tot nu. Deel 2.  Ljubljana, Van Geyt, 1995, 1e, gebonden, 96p. Rijk geïllustreerd.20,-

14227 Geuze, M.A. Zeeuw in zaaizaden. Gesprekken met en over Daniël J. van der Have.  Kapelle, Suiker Unie U.A., 1984, 1e, linnen,127p. Foto's. (lichte gebruikssporen).10,-

6347 Geuze, M.A. MESU. Het leven van een pionier.  Middelburg, Merlijn, 1979, 1e, ingenaaid, 180p. Foto's.(lichte vouwtjes in papieren band).10,-

13205 Geuze, M.A. Zichtbaar verleden. 20 jaar Streekmuseum De Meestoof   Tholen en Sint Philipsland.  Goes, De Koperen Tuin, 1995, 1e, ingenaaid, 64p. Foto's. Gesigneerd en separaat bijgevoegd briefje van de auteur.10,-

14226 Geuze, M.A., en Bruin, M.P. de. Zeeuwen buiten Zeeland.  Middelburg, Fanoy, 1982, 1e, garenloos met omslag, 127p. Artikelen over o.a. Dirk van Gelder en Adriaan Viruly.7,-

9797 Geuze, M.J. Op arendsvleugels 1583-1983. 400 Jaar Hervormde gemeente 's-Heer Arendskerke.  's-Heer Arendskerke, Hervormde Gemeente, 1983, 1e, geniet, 28p.7,-

15153 Ghijsen, Ha. C.M.(red.) Woordenboek der Zeeuwse dialecten.  Amsterdam, Elsevier, 1984, 7e, linnen met (licht beschadigde) stofomslag, 1232p.50,-

11308 Gijsbers, P.C. Zierikzee in de zeiltijd. Schepen van het Gravensteen.  Zierikzee, Slavenkas, 1981, 1e, geniet, 56p.Illustraties.10,-

16821 Girrelt. De boze Werewolf etc.  Bruinisse, Ten Anker, z.j.2e, garenloos, gecyclostyleerd, 145p. Girrelt was het pseudoniem van G. van der Weele.13,-

11033 Glerum, J. De Zeeuwse oester-mosselcultuur en kreeftenvisserij.  Meppel, Stenvert, z.j., 1e, ingenaaid, 59p. Illustraties. Serie Het lied van de arbeid. Schoolboekje. Zeldzaam. (rugje beschadigd.)15,-

11860 Goldschmitz-Wielinga, L.C.J. e.a. Verdronken land. Valkenisse en keizershoofd. Archeologisch en historisch onderzoek van een verdronken stukje Zuid-Beveland.  Goes, De Koperen Tuin, 1995, 1e, gebonden, 64p. Fraai geïllustreerd.(opdracht aan vorige eigenaar op schutblad).15,-

9686 Gorisse, J.J.A.M. Van idealen en mensenwerk. Van Zeeuwse inrichting tot West-Brabants psychiatrisch ziekenhuis, Vrederust 1904-1997.  Halsteren, Stichting Christelijk Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust, 1997, 1e, gebonden, 136p. Rijk geïllustreerd.10,-

12077 Greijn, F.C.G.E.(e.a.) Het waterschap van Schouwen-Duiveland.  Zierikzee, Vereniging stad en lande van Schouwen-Duiveland, 1996, 21e jrg., ingenaaid met omslag, 100p. Kroniek van het land van de zeemeermin(Schouwen-Duiveland). Foto's.8,-

15659 Grijpskerke, Jacob van. 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt(…).  Middelburg, Altorffer, 1882, 1e, gebonden,537p.  Opnieuw in de band gezet.40,-

15400 Groeneweg, Gerrit(eindred.) Schatten uit de Schelde.  Bergen op Zoom, Markiezenhof, 1987, 1e, garenloos, 82p. Rijk geïllustreeerd. Tentoonstellingscatalogus.30,-

14191 Groenleer, Gert. In veilige haven. Joodse onderduikers in Colijnsplaat 1942-1944.  Vlissingen, ADZ, 1997, 1e, geniet met omslag, 64p. Foto's.10,-

15687 Grol, H.G. van. Hert beheer van het Zeeuwsche zeewezen 1577-1587.  Vlisingen, 1936, 1e, ingenaaid, 240p. Met uitklapbare kaart.15,-

8651 Haak, Rien, en N.Verboon. Christelijke PedagogischeAkademie voor Zeeland 75 jaar 1910-1985.  Middelburg, Fanoy Boeken, 1985, 1e, ingenaaid, 176p. Foto's.9,-

7960 Ham, Gijs van der. Zeeland door de oorlog getekend.  Middelburg, Zeeuws Kunstenaarscentrum, 1990, 1e, ingenaaid met flappen, 15p. Oplage: 500 ex.9,-

15388 Ham, Gijs van der. Zeeland 1940/1945. Deel 2.  Zwolle, Waanders, 1990, 1e, linnen met omslag,706p.Foto's en kaartjes.25,-

13752 Ham, J. van, en Leynse, B. Middelburg in oude ansichten.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1977, 6e, ingenaaid, z.pa. Oblongformaat.10,-

10363 Hartingsveldt, J.C. van. 't Reisvaerdig Beveland. Boot en Bus, Tram en Trein op Noord- en Zuid-Beveland.  Middelnurg, Den Boier, 1984, 1e, garenloos, 176p. Rijk geïllustreerd. Zeelandreeks 9.15,-

11644 Have, A. van der.(inl.) D.J. van der Have. Prijscourant voor het jaar 1929-1930.  Kapelle, D.J. van der Have, 1929, 1e, ingenaaid, 79(1)p. (heel lichte gebruikssporen).40,-

14517 Havelaar, J.J., en Sarneel-Antheunis, L.A. De Walzenmolen can Sas van Gent.  Zeist, Stichting Publikatiefonds Industrieel Erfgoed, 1997, 1e, geniet.  Foto's .Deel 4 van reeks Buiten Bedrijf.10,-

10422 Haverkamp, Okke. Vergeten hoek. Uit de levensgeschiedenis van westelijk Zeeuws-Vlaanderen.  Oostburg, Bronswijk, 1947, 1e, halflinnen, 141p. Illustraties van W.F.Dupont.7,-

6582 Heemkundige Kring De Bevelanden. Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland no 12, 1986.  Goes, Heemkundige Kring, 1986, 1e, garenloos, 136p. Rijk geïllustreerd.7,-

6579 Heemkundige Kring De Bevelanden. Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland no. 4, 1979.  Goes, Heemkundige Kring, 1979, 1e, garenloos, 136p. Rijk geïllustreerd.7,-

6576 Heemkundige Kring De bevelanden. Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland no. 2, 1976.  Goes, Heemkundige Kring, 1976, 1e, garenloos, 114p.7,-

6585 Heemkundige Kring De Bevelanden. Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland no. 19, 1993.  Goes, Heemkundige Kring, 1993, 1e, garenloos, 110p. Rijk geïllustreerd.7,-

6584 Heemkundige Kring De Bevelanden. Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland no. 16, 1990.  Goes, Heemkundige Kring, 1990, 1e, garenloos, 104p. Rijk geïllustreerd.7,-

6583 Heemkundige Kring De Bevelanden. Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland no. 13, 1987.  Goes, Heemkundige Kring, 1987, 1e, garenloos, 112p. Rijk geïllustreerd.7,-

6580 Heemkundige Kring De Bevelanden. Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland no. 8,  1982.  Goes, Heemkundige Kring, 1982, 1e, garenloos, 126p. Rijk geïllustreerd.7,-

6578 Heemkundige Kring De Bevelanden. Historisch jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland no. 4, 1978.  Goes, Heemkundige Kring, 1978, 1e, garenloos, 116p. Rijk geïllustreerd.7,-

6577 Heemkundige Kring De Bevelanden. Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland no. 3,  1977.  Goes, Heemkundige Kring, 1977, 1e, garenloos, 118p. Rijk geïllustreerd.7,-

6581 Heemkundige Kring De Bevelanden. Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland no. 8, 1985.  Goes, Heemkundige Kring, 1985, 1e, garenloos, 136p. Rijk geïllustreerd.7,-

12453 Heemkundige Kring Walcheren. Walacria. Een kroniek van Walcheren.  Middelburg, Heemkundihe Kring Walcheren, 1987, 1e, ingenaaid, 135p. Illustraties.8,-

12443 Heemkundige kring Walcheren. De veldnamen van Koudekerke(W).  Middelburg, Heemkundige Kring Walcheren, 1980, 1e, 2 dln., 90p., in dl. 2(cassette) drie grote iotklapbare kaarten.10,-

16453 Heerebout, G.R. Van Schuttershof tot Soep'uus. Geschiedenis van voetbooggilde en heren sociëteit.  Goes, 1991, 1e, geniet, 34(2)p.Illustraties. Oplage : 150 ex.8,-

15679 Heerebout, G.R.(samst.) 25 jaar SSGM. Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg 1969-1994.  Middelburg, SSG, 1994, 1e,ingenaaid, 104p. Foto's.10,-

9559 Heeringen, R.M. van, A.M. Koldeweij en A.A.G. Gaalman. Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens.  Zutphen, Walburg Pers, 1988, 2e, ingenaaid, 152p. Rijk geïllustreerd.13,-

10671 Heijkoop, C. Maritiem Zeeland. 125 jaar Zeeuwsche Scheepvaart in woord en beeld.  Middelburg, Den Boer/De Ruiter, 1988, 1e, gebonden, 160p. Rijk geïllustreerd.20,-

13758 Heijkoop, C. De Westerschelde bij storm en mist. Scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860-1982.  Vlissingen, Bikker, 1983, 1e, gebonden, 192p. Foto's. Uitvoerige documentatie.30,-

10122 Heijkoop, Cor. Verdaagd voor de Boulevard. Scheepsstrandingen op en nabij de Vlissingse Noordzeeboulevard.  Vlissingen, ADZ, 2004, ingenaaid, 124p. Rijk geïllustreerd.18,-

15577 Helsloot, John. Vermaak tussen beschaving en kerstening.Goes 1867-1896.  Amsterdam, P.J.Meertens-Instituut, 1995, 1e, gebonden met omslag, 597p. Summary in English. Rijk geïllustreerd.20,-

12503 Henderikx, P.A. De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikee en Haarlem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten gedurende de middeleeuwen.  Dordrecht, Historische vereniging Holland, 1977, 1e, linnen, 249p. Met erratavelletje. (linnen enigszins vaal).10,-

13747 Hendrikse, H., en Roose, J. Valkenisse in oude ansichten, waarin afbeeldingen van Biggekerke, Kouderkerke en Zoutelande.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1979, 3e, ingenaaid, z.pa. Oblongformaat.15,-

6232 Heuvel, J.H.J. van den, en D.M. Ligtermoet. Burgemeesters tussen wanorde en wederopbouw. Het naoorlogse  herstel van het openbaar bestuur in de provincie Zeeland.  Middelburg, Den Boer, 1987, 1e, garenloos, 217p.13,-

9933 Heyn, J. jr. Water over Walcheren. Beelden van leven en lijden  op verdronken land.  Z.p., z.u.('n Brand-uitgave), 1945, ingenaaid, 62p. Foto's.13,-

15505 Heyning, Katie, Koldeweij, Eloy, en Sens, Berit. Anders bekeken. De geschiedenis van het Zeeuwse binnenhuis.  Zwolle, Waanders, 2001, 1e, ingenaaid met omslag, 96p. Met illustraties van Francoise van Lynden.10,-

16700 Heyse, Jan. De legende van Westenschouwen.  Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek, 2006,  zachte kaft met omslag, tekst, bandontwerp en illustraties door Jan Heyse. Uitgegeven in een oplage van 750 exemplaren n.a.v. de tentoonstelling "Een Zeeuwse idylle. Het beeld van Zeeland in prentenboeken 1900-1960", van 27 oktober 2006- 6 januari 2007; z.pa. Fraai.25,-

11861 Hoekstra, O. De hofstede Donkerzicht. Gedenkschrift betreffende vijf generaties Leendertse op de hofstede Donkerzicht te Kamperland, 1810-1995.  Goes, De Koperen Tuin, 1995, 1e, ingenaaid, 64p. Fraai geïllustreerd.12,-

12756 Hoeven, A. van der. Geschiedenis van de mobilisatie te Zierikzee, augustus 1914-november 1918.  Zierikzee, De Mooij, z.j., 1e, ingenaaid, 23p. Blinde band. Gebruikssporen. Zeldzaam.25,-

15664 Hofman, Tiny e.a. Om niet te vergeten. De staking bij De Schelde in 1928.  Z.p., Industriebond FNV, z.j., 1e, garenloos, 116p.15,-

15940 Hofman, Wim. Lezing met lichtbeelden.  Middelburg, Stichting CBK Zeeland, 2006, 1e, ingenaaid met omslag, 47p. Illustraties. SlibreeksGROOT nr. 118. Nieuwstaat.7,-

7160 Hooft, P.J. 'T. Dorpen in Zeeland.  Amsterdam, Allert de Lange, 1944, 1e, halflinnen, 114. Tekeningen en foto's van de auteur.10,-

14844 Hoog, Joost op 't . De bouwgeschiedenis van de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Tholen.  Middelburg, Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland, 1989, 1e, garenloos,108p, uitklapbare kaart en foto's.10,-

8488 Hoogstraten, M. van. De molens van Zeeland.  Middleburg, Den Boer, 1964, 1e, ingenaaid, 263p. Rijk geïllustreerd. Met kaartje.  Boek werd geschreven in opdracht van het Provinciaal Bestuur van Zeeland.15,-

15861 Hoorn, C.M. van. Levinus Lemnius 1505-1568 Zestiende-eeuws Zeeuws geneesheer.  Amsterdam, in eigen beheer, 1978, 1e, ingenaaid, 34397)p. Dissertatie.12,5,-

14005 Hubregtse, I. Gereformeerde Gemeente te Yerseke, 1880-1980. Gods trouw herdacht.  Yerseke, Gereformeerde Gemeente, 1981, 1e, verguld kunstleer, 192p. Foto's.15,-

9270 Huibers, Jan. Bruinisse, zoals het was…  Zierikzee, Steengracht, 1972, 1e, gebonden, 158p. Oblongformaat.25,-

16386 Huijbrecht, P.J. Verdwenen havens van Zeeland. Een historisch-geografische verkenning.  Zierikzee, Stichting Museumhaven Zeeland, 2006, 1e, ingenaaid, 111p. Rijk geïllustreerd.25,-

10966 Huijbrecht, P.J., en E.T.J. Reindersma. In weer en wind. De 'oude' visserij in Zeeland.  Middelburg, Den Boer, 1987, 1e, ingenaaid, 144p. Rijk geïllustreerd.15,-

16022 Hullu, J. de. De hofsteden van Schoondijke en hunne bewoners in vroeger en later tijd.  Reprint van de uitgave uit 1939. Nieuwstaat.15,-

16023 Hullu, J.de. De hofsteden van Waterlandkerkje en hunne bewoners in vroeger en later tijd.  Reprint van de uitgave uit 1939.Nieuwstaat.15,-

15853 Ijsseldijk, W.E.P. van. Oude boerderijen in Zeeland. Deel 1.  Goes, De Koperen Tuin, 1990, 3e, garenloos, 255p. Foto's.10,-

16013 Immerseel, R.H.M. van. Van fort Napoléon tot camping Napoléon Hoeve.  Z.p.(Breskens), in eigen beheer, ingenaaid, z.pa. Rijk geïllustreerd.15,-

16380 Jagt, Mieke van der, en Oreel, Danker Jan. De wereld van Joos Kop.  Oosterhout, Vèrse Hoeven, 2004, 1e, gebonden, 87p. Gesigneerd door beide auteurs.10,-

16377 Janse, A. Lourens Ingelse. Een episode uit het godsdienstig leven op Walcheren omstreeks 1780.  Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1926, ingenaaid, 62(1)p. Rugje beschadigd.5,-

11074 Janse, H. Kerken en torens in Zeeland.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1969, 1e, linnen met (licht beschadigde) stofomslag, 1127p. En 41 afbeeldingen.10,-

15849 Janse, L. De herbergier van Zierikzee.  Dordrecht, V.d.Tol, 1964, 1e, garenloos, 87(1)p.5,-

9855 Jansen, A.J.(samst.) Gedenkboek Rijks Hogere Burgerschool te Terneuzen 1913-1969.  Terneuzen, RHB, 1969, 1e, garenloos, 71p.(naam vorige eigenaar op schutblad)20,-

15391 Jansen, P. Ph. Eenige ervaringen bij de droogmaking van Walcheren en de mogelijkheid van hare toepassing bij de afsluiting van de Zandkreek.  Z.p.(Delft), z.u., 1946, 1e, geniet, 20p. Inaugurele reden.10,-

16449 Jansen-Glas, M.E,, Gast, A., en Pols, C.P. Brouwershaven zoals het was… Zonnemaire, Noordgouwe, Schuddebeurs.  Zierikee, Steengracht, 1972, 1e, linnen, 168p. Oblongformaat.25,-

6239 Jasperse, Gerard. Ter garnalenvangst omstreeks 1920.  Middelburg, Heemkundige Kring Walcheren, 1983, 1e, geniet, 40p. Foto's .5,-

13785 Jasperse, P. Sint Maartensdijk in oude ansichten.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1975, 1e, ingenaaid, z.pa. Oblongformaat.15,-

15256 Jilleba, Fred. Het oude Middelburgse woonhuis.  Middelburg, Heemkundige Kring Walcheren, 1977, 1e, ingenaaid, 172p. Foto's van Merijn Kolkman; tekeningen van Ger de Jonge.10,-

6586 Jilleba, Fred. Het oude Zeeuwse woonhuis.  Zutphen, Walburg Pers, 1983, 1e, ingenaaid, 62p.8,-

15662 Jobse, C. Uit een Zeeuws dorpsleven(Scherpenisse rond 1900).  Sint Annaland, Heijboer, 1e, garenloos, 151p. Foto's.25,-

8720 Jong, Ad de, en Kees Slager. De gouden delta. Tien jaar hangen en wurgen.  Middelburg, Milieuhygiëne Zeeland/Fanoy, 1984, 1e, ingenaaid; rijk geïllustreerd.(naam vorige eigenaar op franse titel)7,-

11301 Jong, Ad de. De toestand van de Zeeuwse natuur.  Middelburg, Provincie Zeeland, 1999, 1e, gekartonneerd, 52p.4,-

15285 Jonge, Jan de. Zijn levensavond zal niet donker zijn. 85 jaar landarbeidersvereniging "Noord-Beveland" De Landarbeiderswet.  Goes, Heemkundige Kring De Bevelanden, 2007, 1e, ingenaaid, 115p. Rijk geïllustreerd. Gesigneerd.10,-

12181 Jonge, Merien de. Spelerieën. Zeeuwse vertelsels door Merien de Jonge.  Goes, Boekhandel De Jonge, z.j., 1e, ingenaaid, 50p. Illustraties door Ineke Wertheim.5,-

11299 Jongepier, J. Zeeland in de prehistorie.  Middelburg, Provincie Zeeland, 1995, 1e, geniet, 70p. Geïllustreerd.5,-

16173 Jongh, A.M. de, e.a. De wilhelminapolder. Een beeld van een grootlandbouwbedrijf.  Goes, De Koperen Tuin, 1996, 1e, ingenaaid, 64p. Foto's.15,-

11286 Jumelet, S.A. Bruinisse in de loop der eeuwen 1467-1984.  Bruinisse, Culturele Stichting Bruinisse, 1985, 1e, linnen met omslag, 295p. Foto's.15,-

15939 Kanter, J. de. De provincie Zeeland.  Vlissingen, Bikker Boeken, 1977, reprint van de uitgave uit 1824, kunstleder/half linnen, 322/98/103p. Compleet. In cassette. Fraai.50,-

8434 Karhof, Nic. J. Bezet, verzet, ontzet. Goes en omgeving in de bewogen jaren 1940-1944.  Goes, De Jonge, 1e, geniet, 71p. Foto's. Met ingeplakt erratavelletje.(banje vlekkerig).12,-

15276 Kautz, Erich A. Der Hafen von Vlissingen. Seine Stellung und Entwicklungsaussichten im internationalen Verkehr.  Jena, Fischer, 1933, 1e, ingenaaid, 401p.10,-

11509 Keikes, W.H., en H.Uil. Brand en brandbluswater; schetsen uit de Zierikzeese brandweerhistorie.  in: 50 jaar vrijwillige brandweer Zierikzee.Zierikzee, in eigen beheer, geniet, z.pa. Foto's.5,-

13351 Keller, Tina. De zee woont bij ons in huis. Walcheren 1944-1946.  Middelburg, Den Boer, 1984, 1e, ingenaaid, 135p. Foto's.9,-

14750 Kerkeraad der gerf. Gemeente  Poortvliet. "Niet door kracht, noch door geweld".  Poortvliet, Kerkeraad der gereformeerde Gemeente, 1974, 1e, kunstleer, 136p. Foto's.15,-

10371 Kersbergen, Rob(samst.) Luchtfoto atlas Zeeland.  Landsmeer, Uitgeverij 12 Provinciën, 2004, gebonden, 207p. Fraai.37,5,-

12451 Kesteloo, H.M. Domburg in woord en beeld.  Utrecht, Hes publishers, 1973, 2e, ingenaaid, 220p. Fotografische herdruk van de uitgave uit 1913. Met 1 kaart en 13 platen.15,-

12239 Keukelaar-Coppens, Y.Y., en P.H. Keukelaar. Goes'  verleden geïllustreerd.  Hulst, Van Geyt, 1993, 1e, gebonden met stofomslag, 96p.10,-

15666 Klap, P.A. Voorheen in Zeeland. Geschiedkundige schetsen.  Zierikzee, ochtman, 1895, 1e, ingenaaid, 78p. Rug gerepareerd; voorzijde licht beschadigd.50,-

12552 Klepper, Olivier. A model of carbon flows in relation to macrobenthic food supply in the Oosterschelde estuary(S.W. Netherlands)  Wageningen, Dienst Getijdewateren van Rijkswaterstaat, 1989, 1e, ingenaaid, 270p. Dissertation.15,-

12454 Klerk, A.P. de. Stad en sluis en land. Een conflict om de Walcherse uitwateringssluis te Veere in het begin van de achttiende eeuw.  Middelburg, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1988, 43p. Overdruk uit Archief 1988.5,-

14238 Klerk, Aad P. de. Het voorstraatdorp Colijnsplaat.  Goes, De koperen tuin, 1998, 1e, ingenaaid, 56p. Foto's.10,-

16688 Klerk, Frank de, en Moerland, Leen. Van gesloten bolwerk tot open stad. Vier eeuwen veranderingen in en rond Goes.  Goes, De Koperen Tuin, 1993, 1e, gebonden, 79p. Rijk geïllustreerd.15,-

15934 Klompe, J.A. Anna Jacoba Polder, ontstaan, leven, wonen.  Sint-Annaland, Boekhandel G. Heijboer, z.j., 1e, ingenaaid, 76p. Foto's.12,5,-

16503 Kloos, Elly. Rappe handen. Zeeuwse vrouwenarbeid  1900-1940.  Goes, De Koperen Tuin, z.j., 1e, ingenaaid, 160p. Foto's. Naam vorige eigenaar op schutblad.7,-

8633 Knigge, S.(inl.) Ogen in de rug. Veertig jaar christelijk voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs op Walcheren.  Middelburg, Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, 1994, 1e, ingenaaid, 175p.(naam vorige eigenaar op franse titel)15,-

7207 Kok, G.A. de. Sporen in de slik. Opstellen over Zeeland.  Middelburg, Den Boer, 1973, 1e, garenloos, 121p.6,-

7157 Kok, G.A. de. Abdij van Middelburg.  Middelburg, Den Boer, 1966, 2e, ingenaaid, 64p. Foto's van Wim Riemens.5,-

13729 Kok, G.A. de.(eindred.) De Koninklijke Weg. Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij DE SCHELDE te Vlissingen 1875-1975.  Vlissingen, Den Boer, 1975, 1e, (verguld) linnen met stofomslag, 594(1)p. Rijk geïllustreerd.40,-

15089 Kok, J. Knooppunt in West-Europa.  Kruiningen, Van der Peyl, 1986, 1e, (verguld)kunstleer met omslag, 192p. Foto's.17,5,-

15957 Koning, Johan J. de. Radicaal modern. Het werk van architect Piet Götzen.  Middelburg, Stichting Zeeuwse Katernen, 2001, 1e, ingenaaid met omslag,48p. Foto's.8,-

8323 Kooistra, Pieter. Getroffen in woord en beeld. Dagboek, tekeningen en gedichten uit het rampgebied'53.  Middelburg, Stichting  Kunstuitleen Zeeland, 2002, 1e, SlibreeksGroot nr. 104. Fraai.10,-

14242 Kool-Blokland, J.L. Van Bath tot Banjaard. Waterschap Noord- en Zuid-Beveland 1980-1995.  Middelburg, Waterschap Zeeeuwse Eilanden, 1997, 1e, gebonden, 160p. Foto's.15,-

15395 Koorn, Florence W.J. Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de middeleeuwen.  Assen, van Gorcum, 1981, 1e, ingenaaid, 252p. Illustraties.10,-

15855 Kopmels, P. Het ontstaan van het dorp 's-Gravenpolder (1325) en de geschiedenis van de kerk gewijd aan Sint Maarten.  's-Gravenpolder, Nederlands Hervormde Kerk, 1986, 1e, garenloos, 70p. Foto's.8,-

15813 Korstanje, D. Sz. Iets over de droogte in den zomer van 1911.  Kapelle, z.u., 1e, 1912, z.p. Opnieuw in een bandje gezet. Curieus.10,-

7292 Korteweg, A. Kronike van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij 194-1968.  Goes, Z.L.M./N.B.M.L., 1982, 1e, gebonden in kunstleder, 631p. Geïllustreerd.20,-

13874 Korteweg, A. Oorlog aan de Scheldemond.  Middelburg, Den Boer, 1947, 2e, halflinnen, 135p. Foto's. Naam vorige eigenaar weggeknipt uit schutblad12,5,-

15022 Korteweg, A. Oorlog aan de Scheldemond.  Middelburg, Den Boer, 1947, 1e, halflinnen, 135p. Foto's. Gesigneerd door de auteur.25,-

15036 Koten, Dick van(ed.) Walcheren; Middelburg  & Vlissingen.  Rotterdam, Illustra, 1994, 1e, ingenaaid, 94(1)p. Tekst in het nederlands- English - Francais - Deutsch - Italiano - Espanol.8,-

10362 Kousemaeker, J. Het bèèste-verhaal van Den vos Reinaerd uut den Middeleeuwsen tekst beriemd verzeeuwst.  Middelburg, Den Boer, 1981, 1e, garenloos, 104p.10,-

10837 Kousemaeker, Jan. Dien raoren Agestien.  Middelburgt, Den Boer, 1967, 1e, ingenaaid, 84p. Reeks Land en volk der Scheldemonden, nr. VII.4,5,-

12154 Kousemaker, J.(verzeeuwst) Ie Zei: De gliekenissen van den 'eere jezus'.  Middelburg, Fanoy Boeken, 1980, 1e, ingenaaid met stofomslag, 96p. Fotografie van Wim Riemens.(omslag met heel kleine scheurtjes)15,-

15782 Kousemaker, Jan. De beroerdste niet.  Kruiningen, Van der Peijl, z.j., 1e, garenloos, 141(1)p.Illustraties.7,-

16032 Kraker, A.M.J. de, Royen, H. van, en De Smet, Marc E.E.(red.) "Over den Vier Ambachten". 750 jaar Keure, 500 jaar Graaf Jansdijk.  Kloosterzande, Duerinck, 1993, 1e, linnen met omslag, 1060(9)p. Rijk geïllustreerd. Fraai.200,-

14795 Kraker, Adrie de, en Blaeij, Piet de. Axel 1944-2002. Een samenleving in verandering.  Terneuzen, Bareman, 2003, 1e, gebonden, 528p. Zeer rijk geïllustreerd.65,-

12080 Krijger, A. De Hervormde Kerk te Driewegen.  Driewegen, Kerkvoogdij Hervormde Gemeente, 1985, 1e, garenloos, 80p.7,-

16763 Kruijter, C.J. de. Salzburgse vluchtelingen in Zeeland. Immigratie en integratie in de achttiende eeuw.  Goes, De Koperen Tuin, 2006, 1e, gebonden, 494p. Geïllustreerd.22,5,-

8929 Kruijter, J. de. Bijdrage tot de geschiedenis van het weeshuis te Goes. Bij de herdenking van het 300-jarig bestaan.  Goes, z.u., 1e, geniet, 21p. Mooi exemplaar. Zeldzaam.25,-

15065 Kuijs, W.D.J. De paddestoelen van Noord-Beveland.  Goes, Kuijs, 1993, 1e, spiraal, 181p.15,-

12175 Kuipers, J.J.B.(eindred.) Geld uit de belt. Archeologisch onderzoek in de bouwput van de gemeentelijke parkeerkelder en het belastingkantoor aan de Kousteensedijk te Middelburg.  Vlissingen, ADZ, 1994, 1e, ingenaaid, 103p. Rijk geïllustreerd.9,-

10366 Kuipers, Jan J. B. Zeeuwen te water. Sporen van een maritiem verleden.  Middelburg, Provincie Zeeland, 1996, 1e, ingenaaid, 107p. Rijk geïllustreerd.5,-

9210 Kuipers, Jan J.B. Maritieme geschiedenis van Zeeland.  Vlissingen, Den Boer/De Ruiter, 2004, 1e, linnen met stofomslag, 104p. Nieuw.15,-

9602 Kuipers, Jan J.B. Zeeland 1900-2000.  Middelburg, Den Boer/De Ruyter, 1999, 1e, garenloos, 183p.Beeldredactie van Katie Zonnevyle-Heyning.10,-

11303 Kuipers, Jan J.B. Zeeuwen tegen het water. Sporen van de waterstaatsgeschiedenis in Zeeland.  Middelburg, Provincie Zeeland, 1998, 1e, ingenaaid, 103p. Geïllustreerd.7,-

9606 Kuipers, Jan J.B. Zilt en zoet.  Middelburg, Provincie Zeeland, 2000, 2e herz., gekartonneerd, 93p. Illustraties6,-

9276 Kuipers, Jan J.B.(eindred.) De onderkant van de Markt. De westmonsterkerk van Middelburg in archeologie en historie.  Abcoude, Uniepers, 2000, 1e, garenloos, 111p. Rijk geïllustreerd.7,-

9202 Kuipers, Jan J.B., en Cees Maas. Echo's van het water. Vijftig jaar Februariramp 1953.  Middelburg, Zeeuwse Boekhandels, 2002, 1e, ingenaaid met omslag, 71p. Uitgave ter gelegenheid van de Week van het Zeeuwse boek 2002.4,-

14239 Kuipers, Jan J.B., en Jacobusse, Chiel. Inlagen en karrevelden.  Goes, De koperen tuin, 1998, 1e, ingenaaid, 72p. Foto's.10,-

11092 Kuipers, Jan J.B., en Peter Sijnke. Die Stadts Nyeuwe Schuere. De Middelburgse Stadsschuur en zijn gebruikers.  Middelburg, Den Boer, 2003, 1e, linnen met stofomslag, 64p. Zeer (kleur)rijk geïllustreerd.10,-

9607 Kuipers, Jan J.B., en Peter Sijnke. Van schandsteen tot straatkapel.  Middelburg, Provincie Zeeland, 2000, 1e, ingenaaid, 90p.5,-

12220 Kuipers, Jan. Dwaallichten in de delta. Volksverhalen, schedels en schatten en andere wetens- en merkwaardigheden uit het Zeeuwse.  Goes, De koperen tuin, 1988, 1e, ingenaaid, 159p. Illustraties.7,-

14052 Lagendijk, J.C. Vrijmetselarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille verlicht.  Hulst, Van Geyt, 1992, 1e, gebonden,140p. Foto's.12,5,-

13808 Lambalgen, L. van. Molens in Zeeland in oude ansichten.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1975, 1e, gekartonneerd,z.pa. Oblongformaat.40,-

15071 Langevelde, H. van, en Verbeek, W.A. Sint Laurens en Brigdamme in praat en prent met 53 foto's.  Biggekerke, Riemens' Boekhandel, z.j.(1974), 1e, (verguld) linnen, 95p.45,-

15909 Lasonder, L.W.A.M. De archieven van de rechtsbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. De Zeeuwsche eilanden 1456-1811(1852).  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914, 1e, halfleer, 702p. Verbeteringen en aanvullingen met potlood.50,-

16026 Laurent, René. De havens aan de kust en aan het Zwin.(doorheen oude plannen en luchtfoto's).  Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1986, 1e, garenloos, 160(2)p. Rijk geïllustreerd.15,-

14347 Leemans, A.F., en Geers, K. Doorbraak in het Oosterscheldebeleid.  Muiderberg, Coutinho, 1983, 1e, ingenaaid, 212p. Foto's.5,-

9760 Leeuw, Jan van der. Erit. Dagboek 2 oktober 1944 tot 12 augustus 1945.  Middelburg, Fanoy, 1977, 1e, garenloos, 128p. Met een inleiding van M.P. de Bruin. Geïllustreerd. Naam vorige eigenaar op schutblad.9,-

13783 Leeuwen, J.L. van. Vlissingen in oude ansichten, deel 2.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek,1978, 1e, ingenaaid, z.pa.Oblongformaat15,-

10052 Lehr, André. Uurwerk, uurklok en voorslag op het vijftiende-eeuwse stadhuis van Veere.  In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige Bond,jrg. 64, afl. 4, p.123-141.5,-

16109 Lenshoek-Smeets, Marian, en Immerseel, Ronald van. Over ambachtsheren en kasteelbergen. De geschiedenis van twee buitenplaatsen in Kloetinge.  Goes, De Koperen Tuin, 2006, 1e, gebonden, 120p. Rijk geïllustreerd. Oblongformaat. Gesigneerd met opdracht.20,-

13771 Lepoeter, G.J. De kerk te Kapelle in de loop der eeuwen.  Kapelle, Kerkvoogdij der hervormde Gemeente Kapelle, 1979, 1e, geniet, 48p. Rijk geïllustreerd. Oplage: 3000 exx.7,-

15851 Lepoeter, G.J. Kapelle en Biezelinge in vroeger tijden.  Kapelle, Boekhandel Lectori, 1998, 1e, ingenaaid, 84p. Foto's.10,-

11867 Lepoeter, G.J. Kerk in perspectief. Verleden en heden van de Sint Maartenskerk te Wemeldinge.  Wemeldinge, Kerkvoogdij Nederlandse Hervormde Kerk Wemeldinge, 1989, 1e, rexine, 131p. Geïllustreerd.20,-

15820 Lepoeter, G.J. 100 jaar Christelijke school Wemeldinge. 1902-2002.  Wemeldinge, Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs Wemeldinge, 2002, 1e, gebonden, 160p. Rijk geïllustreerd.15,-

12804 Lepoeter, G.J. Maria Coomans, ambachtsvrouwe van Wemeldinge. Een testament; weergave, analyse, conclusies.  Goes, De Koperen Tuin, 1998, 1e, gebonden, 111p. Rijk geïllustreerd.10,-

14392 Lepoeter, G.J. De Geerteskerk te Kloetinge. Ijkpunt in de dorpsgemeenschap.  Goes, Heemkundihe Kring De Bevelanden, 2003, 1e, gebonden,96p. Rijk geïllustreerd. Fraai.15,-

12642 Lepoeter, G.J. Bij het 175-jarig bestaan van de Wilhelminapolder.  Goes, z.j.(1984), geniet, z.pa. Rijk geïllustreerd.8,-

11768 Lievense, J, en Bouwbedrijf Slotema. Uw bungalow aan het Veerse Meer.  Westkapelle, Lievense, 1969, 1e, gelijmd, 36p. Tekst in het Nederlands, Duits, Frans en Engels. Met tekeningen en kaartjes. Curieus.10,-

7958 Ligthart-Schenk, J. Westkapelle voor en na 3 october 1944.  Westkapelle, in eigen beheer, 1945, 1e, geniet, 32p. Foto's.13,5,-

16025 Lijser, Peter de. Van Badhuis tot Boulevard. Geschiedenis van Cadzand-Bad en haar ondernemers sinds het prille begin van 1866.  Breskens, Stichting EBB, 1e, gebonden, 144p. Rijk geïllustreerd. Tekst ook in het Duits en Engels.30,-

16506 Lith, H.A. van. De bevrijding van Walcheren.  Middelburg, Den Boer, 1970, 1e, ingenaaid, 92p. Foto's.8,-

12095 Littooij, A. De legende van het spookschip "De vliegende Hollander" en zijn kapitrein Willem Vanderdecken uit Terneuzen.  Terneuzen, Meeusen, 1995, 1e, geniet, 29p.7,-

10224 Lockefeer, Louis. Toen Beveland verzonk….  Z.p., z.u.,z.j., 1e geniet, 35p. Historisch Openluchtspel in 2 bedrijven met proloog en epiloog.10,-

15810 Loos, J.C. van der. Kerkgeschiedenis van Zuid-Beveland.  Haarlem, Drukkerij van het Sint Jacobs-Godshuis, 1934, 1e, ingenaaid, 141(1)p. Band beschadigd. Zeldzaam.25,-

12172 Loosjes, A. Pz. Ewoud van Lodijke of de Ondergang der Zeeuwsche stad Romerswaal. Treurspel, benevens eene beknopte beschrijving der gemelde stad.  Haarlem, Loosjes, 1808, 1e, perkament, 110p."Deze druk wordt geheel ten voordeele van de door de overstrooming ongelukkig gewordenen uitgegeven".150,-

13143 Lopes Cardozo, E.(inl.) Dijken dicht… en verder? Maatschappelijk en cultureel opbouwwerk in de noodgebieden.  Utrecht, Nederlandse Bond voor sociaal-cultureel Vormingswerk, 1953, 1e, geniet, 48p.5,-

9838 Lous, S.J.(inl.) Zeeuwse Ringrijders Vereniging  1950-1975.  Middelburg, Zeeuwse Ringrijders Vereniging, 1975, 1e, geniet, 64p.10,-

10532 Louwerse, J., e.a. 50 jaar bevrijding.  Middelburg, Heemkundige kring Walcheren, 1994, 1e, geniet, 44p. Foto's en illustraties.3,5,-

14880 Louwerse, Peter, en Sinke, Anton. Een cent van 't blad. Leven en werken in vooroorlogs Walcheren.  Goes, De Koperen Tuin, 2000, 1e, ingenaaid/gekartonneerd, 190p. Foto's. Nieuwstaat.20,-

10056 Lussanet de la Sablonière, H. de. De kerk van Brouwershaven.  In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige Bond,zesde serie, jrg. 15, afl. 2, april 1962, p.115-1385,-

10051 Lussanet de la Sablonière, H.de. De restauratie van de abdijgebouwen te Middelburg.  In: Bulletin van de Nederlandse Oudheidkundige Bond, zesde serie, jrg. 1,1948, p 3-17.5,-

16376 Lysen, Herman. Voor Zeeland. Uitgave ten bate van de wederopbouw van Zeeland.  Leiden, Sijthoff, 1945, 1e, ingenaaid, 27(1)p. Met houtsneden van Han Krug. Genummerde oplage: 29/300 ex.12,-

11574 Mallekote, M. Een sikkel als souvenier. Landarbeid op Zuid-Beveland in het begin van deze eeuw.  Goes, Gemeentearchief Goes, 1991, 2e, garenloos, 49p. Geïllustreerd.15,-

9456 Marezate, E. Zó was het !  Oost- en West-Souburg, Van der Peyl, z.j., ingenaaid, 139p. Foto's. Bijzondere notities over Walcheren(Zeeland) in 1943 en 1944. (binnenwerk met roestvlekjes).25,-

6231 Markusse, W.M. De Rijks Middelbare Land-  en Tuinbouwschool te Goes, 1893-1968.  Goes, RMS, 1968, 1e, garenloos, 106p.6,-

12871 Meer, Wim van der.(inf.) Veerboot Prins Willem-Alexander.  Terneuzen, Scaldis Cardboard Modelclub, 2003, 1e, geniet. Kartonnen schaalmodel van de veerboot Prins Willem-Alexander. Met info over historie boot.15,-

8669 Meerkamp van Embden, A. Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in den Franschen tijd.  Middelburg, Altorffer, 1932, Overdruk uit Archief    van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1932, 19p.(nam v orige eigenaar op titelpagina).10,-

8744 Meerkamp van Embden, A. De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordig grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. Zeeuwsch-Vlaanderen 1447-1796.  Middelburg, Den Boer, 1919, 1e, gebonden(in bibliotheekband), 243p. Rijksarchief in Zeeland.40,-

15057 Meertens, P.J. Zeeuwse familienamen.  Zierikzee, Zeeuwsche Boekhandel, 1981, 2e, ingenaaid met omslag, 224(2)p. Herdruk van de uitgave uit 1947.10,-

14351 Meertens, P.J. Letterkundig leven in Zeeland in de XVIe en de eerste helft der XVIIe eeuw.  Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgeversmij., 1943, 1e, linnen, 496p. Met platenkatern.(linnen band licht verkleurd).25,-

11170 Meertens, P.J., en P.J. Verkruijsse.(red.) Zeevsche Nachtegael, (en bijgevoegd) A. vande Venne: Tafereel van sinne-mal.  Middelburg, Benthem & Jutting, 1982, gebonden, 387p. Fraaie facsimileuitgave.35,-

15072 Meertens, P.J., Weijen, A, en Ghijsen, H.C.M. Zeeuwsche dialectproblemen.

Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1944. Oorspr. omslag. 54 p. Lezingen gehouden op 12 januari 1944. Bijdragen en mededeelingen der dialecten-commissie VI.

 

EUR 7.00 [Appr.: US$ 9.51 | £UK 6 | JP¥ 790] Booknumber: L6967  Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1944. Oorspr. omslag. 54 p. Lezingen gehouden op 12 januari 1944. Bijdragen en mededeelingen der dialecten-commissie VI.

 

EUR 7.006,-

6351 Meesters, P. De geschiedenis van Sluis.  Sluis, Stadsbestuur van Sluis, 1980, 1e, (verguld)linnen, 240p. Geïllustreerd.35,-

12096 Meij, B.J. de. De burgerlijke en kerkelijke geschiedenis van Ritthem, Welzinge en Nieuwerve.  Middelburg, Den Boer, 1929, 1e, ingfenaaid, 145p. Gebruikssporen-klein hoekje uit titelpagina).27,5,-

8690 Meij, B.J. de. De geschiedenis van Ritthem.  Middelburg, Den Boer, 1958, 1e, garenloos, 194p. Illustraties.(naam vorige eigenaar op titelpagina).40,-

11614 Meijer, A.C., L.R.Priester en H. Uil(red.) Gids voor historisch onderzoek in Zeeland.  Amsterdam, Schiphouwer en Brinkman, 1991, 1e, ingenaaid met flappen, 234p.9,-

12234 Meijer, Tom. Zeeuwse kinderen op de kaart gezet. Ansichtkaarten uit Zeeland 1899-1940.  Goes, De koperen tuin, 2000, 1e, ingenaaid, 48p.9,-

16509 Melle, J. van. Het stadje op 't groene eiland.  Neerbosch, Neerbosch' boekhandel en uitgeverij, 1933, 1e, linnen, 130(1)p. Ex-libris.15,-

10745 Melle, J. van. Het stadje op 't groene eiland.  Goes, Gemeente Goes, 2005, 3e gew. en uitgebr.,96p. Vertaling en nawoord door Cock van den Wijngaard.5,-

9841 Mesie, Simon. Gesprekken met mezelf, of 't Paard van Plooyen(een zoutlandse zedenschets).  Middelburg, De Zandloper, 1987, 1e, geniet, 36p. Middelburgs cahier nr. 0.(vlekje op franse titel).7,5,-

15397 Milders, C.F.A. Het oude versterfrecht in Holland en Zeeland.  Leiden, Somerwil, 1888, 1e, gebonden, 167p. Dissertatie. Opnieuw in de band gezet.35,-

13657 Moerland, L.J., en Blok, A.J. De straatnamen van Kloetinge.  Goes, Archiefdienst, 1993, 1e, garenloos, 59p. Foto's.10,-

16372 Mol, J.A. Een doorsnee-bedrijf met een ongewone boer. Grondgebruik, productie en arbeid op het Zuidbevelandse landbouwbedrijf van Adriaan Vaar 1847-1872.  Middelburg, Zeeuwsch Genootschap, 1986, garenloos, 25p. Overdruk uit het Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.5,-

13869 Moorten, Johan van. 100 jaar Parochiekerk van de heilige Maria Magdalena te Goes.  Goes, Parochiekerk maria Magdalena, 2008, 1e, geniet, 28p. Illustraties.5,-

10917 Munters, J.K. Provinciale Almanak voor Zeeland voor het jaar 1946. Tweeentwintigste jaargang.  Middelburg, Littooij & Olthoff, 1945, 1e, ingenaaid, 491p. Met aanvullingsblad.30,-

10918 Munters, J.K. Provinciale Almanak voor Zeeland voor het jaar 1947. Drieentwingste jaargang.  Middelburg, Littooij & Olthoff, 1946, 1e, ingenaaid, 532p.30,-

10915 Munters, J.K. Provinciale Almanak voor Zeeland voor het jaar 1944. Twintigste jaargang,  Middelburg, Littooij & Olthoff, 1943, 1e, ingenaaid, 496p.45,-

10913 Munters, J.K. Provinciale Almanak voor Zeeland voor het jaar 1942. Achttiende jaargang.  Middelburg, Littooij & Olthoff, 1941, 1e, ingenaaid, 240ap.45,-

10914 Munters, J.K. Provinciale Almanak voor Zeeland voor het jaar 1943. Negentiende jaargang.  Middelburg, Littooij & Olthoff, 1942, 1e, ingenaaid, 497p.45,-

10916 Munters, J.K. Provinciale Almanak voor Zeeland voor het jaar 1945. Eenentwintigste jaargang.  Middelburg, Littooij & Olthoff, 1945, 1e, ingenaaid, 462p.45,-

11501 Nagtglas, F. Uit het Zeeuwsche volksleven.  Z.,p., z.u., ingenaaid met flappen,74p. Reprint van de  uitgave uit 1885 door de firma Altorffer te Middelburg. Met uitklapbare kaart van de spoorlijn Roosendaal-Vlissingen.7,-

9814 Nijsse, P. Rondom Scheldehof.  Gorinchem, Romijn en Van der Hoff, z.j., halflinnen, 63p. Met tekeningen. Jeugdboek.7,-

13784 Nooijer, G. de. Arnemuiden in oude ansichten  Zaltbommel, Europese Bibliotheek,1978, 4e, ingenaaid, z.pa.Oblongformaat15,-

13743 Nooijer, G. E. Arnemuiden in vroeger dagen.  Middelburg, Fanoy Boeken, 1978, 1e, ingenaaid, 8op. Fotoboek.25,-

14670 Oggel, Kees. Leven en werken met zaden/working and living with seeds.  Z.P., Limagrain Advanta, z.j., 1e, gekartonneerd, z.pa. Tekst in het Nederlands en het Engels. Fot's van Wim en Ruden Riemens.10,-

10870 Oldenziel, Annie. Rijmpjes en spelletjes van het oude Zeeuwsche land.  Goes, De Koperen Tuin, z.j., geniet, 24p. Reprint van de door Allert de Lange in 1945 op de markt gebracht. Geïllustreerd.5,-

12474 Olivier, Rias(samst.) De Motte 91-94.  Ouddorp, Vereniging van amateurarcheologen voor Goeree-Overflakkee, 1995, 1e, garenloos, 139p. Illustraties..10,-

9794 Oosten, G.D. van. Machtelt van Yerseke.  Yerseke, Nederlands Hervormde Kerk, 1975, 1e, ingenaaid, 75p.10,-

13739 Oosthoek, Andreas, en Riemens, Wim(foto's). Zeeland - land tussen zeeën.  Middelburg, Den Boer, 1986, 1e, ingenaaid, 128p.10,-

13741 Oreel, Ruben, e.a. Zeeland in 1982.  Middelburg, Den Boer, z.j.(1983), 1e, garenloos, 118p. Fotoboek.12,5,-

10496 Overlegorgaan Zeehavenontwikkeling Zuid-West Nederland. Verkenning van enkele aspekten van de ontwikkelingsmogelijkheden voor zeehavens in het Deltagebied.  Middelburg, Staten van Zeeland, 1967, 1e, geniet, 63p. Met separaat bijgevoegde kaart van Zuidwest-Nederland.10,-

14228 Paaschen-Louwerse, Jacqueline van, en Vries, Jeroen de.(samst.) Carel Blazer - Zeeland droog.  Middelburg, Stichting Kunst in Beweging, 1992, 1e, ingenaaid, 83(1)p.10,-

13792 Paulusse, J.P. en Franke, H.A.J. 10 Zeeuwse liedjes.  Goes, Ars Nova, z.j., 1e, geniet, 16p. Verlucht door Louise Steinbach.10,-

8579 Petersma, Errit. Zenuwarts in Zeeland.  Vlissingen, ADZ, 2004, 1e, ingenaaid, 142p. Geïllustreerd.10,-

13643 Philipse, C. Wemeldinge; een oud dorp.  Wemeldinge, in eigen beheer, 1984, 1e, gecyclostyleerd, 67p. Gesigneerd.5,-

15959 Philipse, C., e.a. Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland. Anno 1953.  Krabbendijke, Van Velzen, 1992, 4e, linnen met omslag, 95p. Rijk geïllustreerd.22,5,-

9253 Philipse, C., e.a. Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland anno 1953.  Krabbendijke, Van velzen, z.j., 2e, linnen, 84p., oblongformaat. Rijk geïllustreerd. Met de lijst van de slachtoffers in Kruiningen, Rilland-Bath, Waarde en Krabbendijke.50,-

9269 Philipse, C., en Joh. C. de Groene. Wemeldinge zoals het was…  Zierikzee, Steengracht, 1972, 1e, gebonden, 156p. Oblongformaat.25,-

14310 Piccardt, R.A.S. Bijzonderheden uit de geschiedenis der stad Goes.  Goes, De Jonge, 1979, reprint van de druk uit 1864, linnen met omslag, 205(13)p. Illustraties.45,-

16181 Piccardt, R.A.S. Bijzonderheden uit de Geschiedenis der stad Goes.  Schiedam, Interbook International, 1979, linnen met omslag, 205(20)p. Reprint van de uitgave uit 1864.25,-

13633 Platier-van Engeland, Mary. "Van den Storm in de Stilte'. De Zeeuwse schildersfamilie Schütz(1817-1933).  Middelburg, Stichting Zeeuwse Katernen, 1998, 1e, gebonden met omslag, 111p. Oplage: 1500 exx.25,-

7847 Platteeuw, J.L. Vijf woelige jaren 1940-1945. Gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van Hoek, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag.  Terneuzen, Van Aken, 1972, 1e, gebonden met stofomslag, 175p. Foto's.25,-

7964 Platteeuw, J.L.(samst.) Vijf woelige jaren 1940-1945. Gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van Hoek, Sluiskil, terneuzen en Zaamslag.  Terneuzen, Van Aken, 1972, 1e, gebonden met beschadigde stofomslag, 175p. Foto's.20,-

12549 Ploeg, F. van der, en C.E. Zonnevylle-Heyning. 'Brave koppen en gladde aengesigten'. De Goese schutters en hun schilders: C.W. Eversdijck, W.C. Eversdijck en P. Peuteman.  Middelburg, Stichting Zeeuwse Katernen, 1999, 1e, gebonden met stofomslag, 175p. Oplage: 850 exx.45,-

15277 Ploos van Amstel, G. In en rondom 'De Schaepskoye'.  Amsterdam, DNB, z.j., 1e, ingenaaid, 79p. Foto's.8,-

16466 Poel, J.M.G. van der. De Wilhelminapolder 1809-1959.  Wageningen, Veenman, 1959, 1e, linnen, 271p.Fotobijlage.150,-

11698 Poelje, M.J. van.(inl.) Het Veerse Meer. Basisplan 1967.  Middelburg, "Het Veerse Meer", z.j.(1967), 1e, geniet, 64p.  Met grote uitklapbare kaart. Foto's van o.a. Wim Riemens.15,-

16381 Polak, J.M. Zeventig jaren agrarische belangenbehartiging in lokale, regionale en nationale wisselwerking.  Z.p., z.u., 1970, 1e, ingenaaid, 43p. Tekst van rede , uitgesproken door prof. Mr. J.M.Polak te Wemeldinge, ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de heer P.J.J. Dekker.10,-

15032 Polderman, Tiny. Het Zeeuwse kostuum door de eeuwen heen. Van kadonder tot keutepari.  Goes, De Koperen Tuin, z.j., 1e, gebonden, 124p. Rijk geïllustreeerd.15,-

11091 Poldermans, D.A. Zuud-Bevelandsch lief en leed.  Middelburg, Den Boer, 1926, 1e, ingenaaid, 118p.13,-

8668 Poldermans, D.A. Het spel van de stathouwer.  Middelburg, Altorffer, 1930, Overdruk uit Archief van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, ingenaaid, 118p. (naam vorige eigenaar op titelpagina).25,-

8667 Polman Kruseman, W. Zeeland van 1813 tot 1913.  Middelburg, Altorffer, 1914, 1e, ingenaaid, 83p.(naam vorige eigenaar op schutblad).25,-

12465 Polman Kruseman, W. Zeeland van 1813 tot 1913.  Middelburg, Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 1914, 1e, ingenaaid, 83p.(rugje beschadigd).15,-

10050 Polman Kruseman, W. Zeeland van 1813 tot 1913.  Middelburg, Altorffer, 1914, 1e, gebonden, 83p. Onafgesneden.30,-

13811 Pols, C.P. De molens van Schouwen-Duiveland.  Zierikzee, Zeeuwsche Boekhandel en Uitgeverij, 1977, 1e, z.pa. Oblongformaat.20,-

16384 Pols, C.P. Colijnsplaat in oude ansichten.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1973, 1e, ingenaaid, 76p. Oblongformaat.15,-

13717 Pols, Cor. Fraai. Schouwen-Duiveland.  Zierikzee, Zeeuwsche Boekhandel & Uitgeverij, 1978, 1e, ingenaaid, z.pa.10,-

10582 Pot, Jan. Het beleg van Zierikzee.  Leiden., Van den Berg/Adriani's Boekhandel, 1925, 1e, linnen, opnieuw ingebonden, 74p. Dissertatie. Met kaartje. Stellingen meegebonden.30,-

8781 Priester, Laurens. Het werk voltooid. De zeeweringen van Noord-  en Zuid-Beveland 1953-1988.  Goes, Waterschap Noord- en Zuid-bevland, 1988, 1e, linnen met stofomslag, 119p. Rijk geïllustreerd.13,-

13665 Priester, P.R. Kamers met uitzicht op De Poel. Vijftig jaar Zorgcentrum Poelwijck.  's-Heer Arendskerke, Stichting Poelwijck, 2006, 1e, garenloos, 48(1)p. Foto's.5,-

16367 Priester, Peter. Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw., circa 1600-1910.  Wageningen, Landbouwuniversiteit, 1998, 1e, gebonden met omslag, 875(2)p.Geïllustreerd.30,-

9848 Prins-Schimmel, Meta A. Het stadhuis te Goes.  Middelburg, Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1988, ingenaaid met omslag, 165p. Rijk geïllustreerd.9,-

9580 Putte, J.A. van de. De stoomvaart op Middelburg. Dee Veerdiensten van de Zandkreek.  Middelburg, Meulenberg, 1986, 1e, ingenaaid, 83p. Rijk geïllustreerd.(vouwtje in rechter bovenhoek achterplat).22,5,-

10811 Puype, Pol, e.a. Van kiem tot korrel. Nederlandse Stikstof Maatschappij N.V. 1929-1979.  Sluiskil, N.S.M., 1980, 1e, linnen met stofomslag, 191p. Rijk geïllustreerd.9,-

15943 Quite, Piet, van Woelderen, Helene, en Koppen, P.L. Flessingen.  Vlissingen, ADZ, 1993, 1e, ingenaaid, 127p. Foto's.10,-

15031 Quite, Piet. Barsten in de fles. Jongensjaren in Vlissingen 1940-1947.  Vlissingen, ADZ, 1990, 1e, linnen met omslag, 101p. Foto's.10,-

13645 Raas, P.S.G. Toponymie van 's-Heerenhoek.  Goes, heemkundige Kring De bevelanden, 1980, 1e, ingenaaid, 80p. Met  separaat bijgevoegde kaart.20,-

16454 Raas, P.S.G. De kerk van de Hervormde gemeente te 's-Heerenhoek 1672-1985.  Goes, Heemkundige kring De Bevelanden, 1988, 1e, ingenaaid, 196p., Rijk geïllustreerd.7,-

9903 Rammeloo, Ronny, H.R.(samst.) Vaarwel PSD; 15 maart 2003.  Z.p.(Vlissingen),z.u., 1e, geniet, 24p. Foto's. Uitegegevn ter gelegenheid van het verdwijnen van de Provinciale Stoombootdiensten op 15 maart 2003.5,-

6230 Ree, Dik van, en August Verdonck.(red.) Geleerdheid grijnst van alle kanten. Van Hogere Burgerschool tot Het Goese Lyceum 1865-1990.  Goes, Het Goese Lyceum, 1990, 1e, garenloos, 101p. Geïllustreerd.6,-

11552 Reepe, Cornélie van de. De middag van de paarse nevel. ….een herinnering.  Vlissingen Den Boer/De Ruiter, 2001, 1e, garenloos, 128p. Uitgave ter gelegenheid van de Week van het Zeeuwse boek.7,-

14190 Regt, Gerard E. de. Geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk te Kortgene.  Z.p., in eigen beheer, gebonden, 133(2)p. Foto's.20,-

9835 Reitsma-d' Ancona, e.a.(red.) Kroniek van het land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 1976.  Zierikzee, Vereniging Stad en lande van Schouwen-Duiveland, 1976, 1e jrg., nr. 1.15,-

16383 Remijnse, C. Wolphaartsdijk door de eeuwen heen.  Den Haag, Remijnse, 1977, 1e, garenloos, 96(19)p.15,-

15844 Remus, A.M. Ooltgensplaat zoals het was…  Dreischor, Steengracht, 1981, 1e, gebonden, 112p. Oblongformaat.25,-

10057 Renaud, J.G.N. Het huis Windenburg te Dreischor.  In: Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, zesde serie, jrg. 10, afl. 1, februari 1957, p.1-19.5,-

15270 Renier, J. Nieuwe naamlijst der predikanten in de hervormde gemeente van Vere, sedert de afwerping van het Spaansche juk ten jaar 1572.  Middelburg, Beukers, 1834, ingenaaid, 97p. (rugje ontbreekt).10,-

15088 Ribbens, Kees. Historisch album Zeeland.  Weesp, Robas, 1993, 1e, ingenaaid met flappen, 176p.17,5,-

10408 Riemens, Wim, en Kees Cijsouw. Reimerswaal.  Reimerswaal, Gemeentebestuur Reimerswaal, z.j., ingenaaid/gekartonneerd, z.pa. Samenstelling A.L.Oosthoek. Fraai fotoboek.10,-

12805 Rijkswaterstaat Directie Zeeland. Ontwikkelingen in de Westerschelde. Prognose voor de komende 25 jaar.  Middelburg, Rijkswaterstaat Directie Zeeland, 1996, 1e, geniet, 44p. Geïllustreerd.10,-

16518 Rijnberg, D.L. 50 jaar 20e eeuw met 2 wereldoorlogen.  Krabbendijke, Van Velzen, 1994, 1e, ingenaaid, 144p. Foto's .15,-

9668 Ritter, P.H. Jr. De hoorn der Schelde.  Utrecht, Het Spectrum, z.j.(1939), 1e, ingenaaid met licht beschadigde omslag, 79p. Schijnwerpers nr. 28.7,-

7159 Ritter, P.H. jr. Sentimentele Aardrijkskunde.  Den Haag, Stok, 1954, 3e, linnen met (besch.) stofomslag, 254p. Met tekeningen van Anton Pieck.10,-

16698 Rooijen, Piet van jr. Zingen met het Westkappels kwartet. Liedjes uit vroeger dagen.  Z.p., in eigen beheer, 1997, 1e, ingenaaid, 201p.  Fraai.10,-

16237 Roos, Doeke. Zeeuwen en de Westindische Compagnie.  Hulst, Van Geyt, 1992, 1e, ingenaaid, 134p. Rijk geïllustreerd.25,-

15612 Roos, Doeke. Zeeuwen en de Westindische Compagnie(1621-1674)  Hulst, Van Geyt, 1992, 1e, ingenaaid, 134p. Rijk geïllustreerd. Gesigneerd door de auteur.12,5,-

9611 Roos, Doeke. Zeeuwen en de VOC.  Middelburg, Stichting VOC-publicaties, 1987, 1e, ingenaaid, 186p. Illustraties.15,-

10364 Roose, Bram en Leo de Visser. Zeeuwse Ringrijders Vereniging.  Domburg, Zeeuwse Ringrijders Vereniging, 1990, 1e, ingenaaid, 112p. Rijk geïllustreerd.10,-

11263 Rosseel, J.J. De Sint Baafskerk te Aardenburg.  Aardenburg, in eigen beheer, z.j.(1947), 1e, geniet, 8p. Brochure uitgegeven vanwege de restauratie van de door het oorlogsgeweld zwaar gehavende St.Baafskerk.5,-

13685 Rothuizen, William. Sporen van het oude Zeeland in de luwte van een nieuwe tijd.  Zaltbommel, Aprilis, 2006, 1e, ingenaaid met flappen. Met tekeningen van Jac. Prince.20,-

14367 Ruiter, J. de. Hoedekenskerke. Dorp tussen zeedijk en zaaidijk.  Goes, De Koperen Tuin, 1995, 1e, ingenaaid, 64p. Rijk geïllustreerd.12,5,-

14263 Ruiter, J. de. Baarland. Land tussen Honte en Zwake.  Goes, De Koperen Tuin, 2004, gekartonneerd, 80p. Rijk geïllustreerd.15,-

9370 Ruiter, J. de. Voor generaties gebouwd.  Heinkenszand, Gemeente Borsele, 1983, 1e, garenloos, 56p. Foto's. Oblongformaat. Nr. 170/600.7,-

14366 Ruiter, J. de. Oudelande. Oud land tussen nieuwe polders.  Goes, De Koperen Tuin, 1996, 1e,ingenaaid, 80p. Rijk geïllustreerd.12,5,-

16371 Ruiter, J. de. Heinkenszand.  Heinkenszand, Café De blauwe reiger, z.j., 1e, garenloos, 48p.5,-

9400 Sandberg, G.F. Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.  Arnhem, Gysbers & Van Loon, 1978, 2e herz., linnen met stofomslag, 239p. Met kaartje.25,-

6220 Sandberg, G.F. Kruiningen; heerlijkheid en gemeente.  Kruiningen, Gemeente Reimerswaal, 1982, 1e, kunstleer, 240p. Rijk geïllustreerd.35,-

10503 Sandberg, G.F. Overzetveren in Zeeland.  Middelburg, Van Benthem en Jutting, 1970, 1e, ingenaaid, 232p. Met uitklapbare kaart. Dissertatie.20,-

13650 Sanderse, C. en Puype, A.J. De molen van Aagtekerke.  Z.p., Heemkundige Kring Walcheren, 1988, 1e, 40p.5,-

13810 Schellart, A.I.J.M. Kastelen en Landhuizen in Zeeland in oude ansichten.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1973, 1e, gekartonneerd, z.pa. Oblongformaat.25,-

7143 Schilstra, A.J. Sociaal-geneeskundige beschouwingen over kinderen die voor het eerst de lagere school bezoeken.  Rotterdam, Klomp & Bosman, 1958, 1e, ingenaaid, 121p. Dissertatie. Het onderzoek betreft Noord-Zeeland direkt na de watersnoodramp van 1953.10,-

10049 Schotel, G.D.J.(inl.) De legende van den Geusen Troubele over Zeelant in den jare 1572 3nd3 1573 door een roomsch catholyk tijdgenoot.  Leiden, Sijthoff, 1872, 1e, ingenaaid, 48p.(vochtvlekjes/ belettering rug zwak).30,-

11223 Schout, Loe. Fanfare der emancipatie. Honderd jaar muziekvereniging Onda Ritthem.  Vlissingen, Den Boer/de Ruiter, 2005, 1e, ingenaaid, 80p. Rijk geïllustreerd. Reeks Ooggetuigen van de twintigste eeuw.7,-

16668 Schultz Jacobi, J.C. Nederland en de Evangelische Saltzburgers.  Aardenburg, Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, 1981, 1e, garenloos, 221p. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuw-Vlaanderen nr. 10.(Naam vorige eigenaar op schutblad).20,-

9201 Schutijser, A.J. De geschiedenis van de rooms-katholieke parochie van Vlissingen.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1980, 1e, ingenaaid, 192p. Illustraties.15,-

11344 Schutijser, A.M.J. De Lieve Vrouwtjes van Zeeeland.  Koudekerke, in eigen beheer, z.j., garenloos, 115p. Illustraties.(gebruikssporen).9,-

10891 Seghers, M., en R. de Bock. Schepen op de Schelde.  Antwerpen, De Sikkel, 1967, 4e, linnen met (licht beschadigde) omslag, 79(40)p.20,-

16375 Sens, Berit I. Architectuur en stedebouw in Zeeland 1850-1945.  Zwolle, Waanders, 1993, 1e, ingenaaid, 144p. Rijk geïllustreerd.10,-

14914 Sens, Berit, en Helm, Wim(fotografie) Jonge bouwkunst geselecteerd. Rijksmonumenten in Zeeland 1850-1945.  Goes, de Koperen Tuin, 1998, 1e, ingenaaid, 72p.(naam vorige eigenaar op titelpagina).7,-

13737 Sijnke, P.W. Uit de Middelburgse historie.  Middelburg, Den Boer, z.j., 1e, ingenaaid, 96p. Illustraties.(omslag heeft lichr verkleuring).10,-

15038 Sinninghe, J.R.W. en M. Zeeuwsch sagenboek.  Zutphen, Thieme, z.j., kunstleer, 372p. Met houtsneden van N.J.B. Bulder.  Reprint van de uitgave uit 1933.8,-

8689 Slager, C.H. De Ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw-Vossemeer en het Tiendrecht.  Zutphen, Walburg, z.j., 2e(oorspronkelijke uitgave was doctoraalscriptie). Volgens de inleider op dit boek, F.H.M. Grapperhaus, is dit boek de eerste(?) publicatie van Kees Slager.10,-

16504 Slager, Kees, en Schipper, Paul de. Vissers verhalen over hun leven in de delta.  Goes, De Koperen Tuin, 1990, 1e, ingenaaid, 255p. Foto's. Naam vorige eigenaar op franse titel.20,-

10890 Slager, Kees. Landarbeiders. Verhalen om te onthouden.  Nijmegen, Link, 1981, 1e, ingenaaid, 271p. Foto's.20,-

13689 Slager, Kees. De Ramp. Een reconstructie.  Goes, De Koperen Tuin, 1992, 1e, linnen met omslag, 437p. Met separaat bijgevoegde kaart van het rampgebied. (naamstickertje vorige eigenaar op schutblad).25,-

9492 Slager, Kees. Sakke de zee-ratte en andere Zeeuwse jeugdherinneringen uit het begin van de eeuw.  Goes, de Koperen Tuin, 1997, 1e, garenloos, 64p. Met verklarende woordenlijst.  Uitgave ter gelegenhgeid van de week van het Zeeuwse boek.7,-

12795 Smallegange, P.J. Aensien doet gesdencken. Het Schuttershof Sint Sebastiaan te Middelburg.  Middelburg, Stichting 'Vrienden van Middelburg', 1997, 1e, geniet, 40p. Illustraties.7,-

15856 Smit, A. de. de Burgerlijke en Kerkelijke Geschiedenis van 's- Heer Arendskerke tot omstreeks 1600. Eerste deeltje.  Eindhoven, in eigen beheer, 1957, 1e, ingenaaid, 63p. Naam vorige eigenaar op voorzijde.15,-

10495 Smit, E.W.(samst.) Gaszinkers door de Westerschelde.  Nijmegen, Smit, 1951, 1e, geniet, 52p. Foto's.15,-

16096 Smits, A.J. Stavenisse door storm en vloed verwoest.  Dordrecht, Van den Tol, 1956, 1e, ingenaaid, 80p. Tekeningen. Mooie staat.10,-

9252 Smulders, Frits, en Erik van der Doe.(samst.) Hein Kluiver; een Zeeuws cultuurhistoricus.  Middelburg., FFX, 2003, 1e, linnen met stofomslag,383p. Oplage 500 ex.25,-

8577 Snel, A.J.(inl.) Uit handen van Tessa Braat. Een visie van Paul en Menno de Nooijer op het oeuvre van een keramiste.  Z.p.(Zierikzee), 2003, 1e, ingenaaid, z.p.a. Fraai.15,-

15257 Snelcommissie Walcheren. Het Nieuwe Walcheren. Rapport uitgebracht door de Snelcommisie Walcheren; met het reconstructieplan voor het geïnundeerde deel van het eiland en de duingebieden.  Middelburg, Snelcommissie, 1946, 1e, halflinnen,51p. Met twee kaarten en een schetskaartje.40,-

12346 Sommeyer, J.M.Q.(eindred.) RMAS Schoondijke 1943-1990  Schoondijke, RMAS, 1990, 1e, ingenaaid, 112p.10,-

10000 Spaander, Ineke, en Paul van der Velde(red.) Reünie op 't Duin. Mondriaan en tijdgenoten in Zeeland.  Zwolle, Waanders, 1994, 1e, ingenaaid, 160p. Rijk geïllustreerd. Met bijdragen van Francisca van Vloten, Hesther van den Donk en Jacqueline van Paasschen-Louwerse.(minuscuul stootplekje op voorplat).60,-

14761 Spiegel, Laurens Pieter van de Historie van de Satisfactie, waar mede de stad Goes en het eiland van Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willem van Orange in het jaar 1577.  Goes, Jacobus Huysman, 1777, 1e, 24+414+(2) p. ,beschadigde uitgeversband. Inhoud goed.250,-

8576 Spijkerboer, G. Het wel en wee van Welzinge.  Zaltbommel, Aprilis, 2004, 1e, gebonden met stofomslag, 144p. Rijk geïllustreerd.15,-

12551 Staat, Willem. Zeeuwse molens.  Middelburg, Stichting Natuur- en Recreatieinformatie, 1991, 1e,ingenaaid,84p. Rijk geïllustreerd.10,-

10263 Stadermann, G. Uit de chroniek der stede van Ter Goes. Verlucht met wetenswaardigheden over leurders, drukkers en boekverkopers van vroeger en nu in de stad van Zuid-Beveland.  Goes, Algemene Boekhandel J. de Jonge, 1962, 1e, linnen, 64p. Uitgave ter gelegenheid van het  100-jarig bestaan van de Algemene Boekhandel J. de Jonge.10,-

16018 Steigenga-Kouwe, S.E. Zeeuws-Vlaanderen.  Leiden, Brill, 1948, 1e, ingenaaid, 80p., tabellen en grafieken. Met een voorwoord van de Commissaris der Koningin in Zeeland De Casembroot.12,-

16019 Steigenga-Kouwe, S.E. Zeeuws-Vlaanderen. Zeeuws-Vlaanderen.  's-Gravenhage, Excelsior, 1950, gebonden(opnieuw in de band gezet), 205p. Bijlagen. Dissertatie, met stellingen.25,-

13655 Stichting Kadastrale Atlas Zeeland. Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Goes/Kloetinge; serie Zuid-Beveland, deel 1.  Middelburg, Stichting Kadastrale Atlas Zeeland, 1987, 1e, ingenaaid, 88p. Met alle kaarten.20,-

12473 Stichting Natuur- en recreatieinformatie. Walacria, een kroniek van Walcheren, deel 2.  Middelburg, Stichting Natuur- en Recreatieinformatie, 1989, 1e, ingenaaid, 143p.8,-

12400 Stockman, P., en P. Everaers. 'Versterckt Zeeland'  Middelburg, Provincie Zeeland, 2000, 2e herz., ingenaaid, 120p. Rijk geïllustreerd. Met drie separaat bijgevoegde kaartjes.7,-

9171 Stoel Feuerstein, M.J. Een waterleiding in de branding (van 1 februari tot 1 juli 1953).  Goes, Waterleiding Mij. "Zuid-Beveland". Z.j.(1954), 1e, geniet, 32p. Met ingeplakte foto's van de werkzaamheden bij het weer op orde krijgen van het waterleidingnet op de Bvelanden. Omslag beschadigd. Zeer zeldzaam.65,-

16772 Stofkoper, L.A. Op en om den Noord-Zee Boulevard.  Vlissingen, De Vey Mesdagh, 1e, z.j., ingenaaid, 98p.(rugje beschadigd)10,-

15811 Stroman, B. Vrouwe-Polder.  's-Gravenhage, Leopold, 1938, 1e, halflinnen, 118p. Roman.15,-

14394 Sturm, Hendrik. De oogst rijpt ieder jaar.  Kortgene, Opus 2, 1973, 1e, garenloos, 436(1)p.Roman.5,-

16364 Sturm, J.C., e.a. De redding van Colijnsplaat. Een documentair verslag van opmerkelijke gebeurtenissen.  Goes, De Koperenb Tuin, 1993, 1e, ingenaaid, 68p. Foto's.5,-

10111 Stuvel, H.J. Het Deltaplan; de geboorte.  Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1956, 1e, linnen met (beschadigde) stofomslag, 362p. Rijk geïllustreerd.15,-

10442 Swaluwe, E.B. Het voormalige nonnenklooster Jerusalem te Bieselinge.  Middelburg, Merlijn, 1981, garenloos met flappen,37p. Reprint van de uitgave uit1842.10,-

11302 Swiers, Robbert Jan(eindred.) Vogelobservatiehutten in Zeeland.  Middelburg, Provincie Zeeland, z.j., 1e, ingenaaid, 48p. Geïllustreerd.2,5,-

15023 Swiers, Robbert jan, en Haperen, Anton van. Een wandeling door de Manteling; cultuur en natuur  aan de noordkust van Walcheren.  Goes, De Koperen Tuin, 1996, 1e, ingenaaid, 40p. Rijk geïllustreerd.8,-

15035 Swiers, Robbert jan, en Kuipers, Jan J.B. Mooi Walcheren.  Goes, De Koperen Tuin, 1996, 1e, ingenaaid, 64p. Rijk geïllustreerd.10,-

14378 Swigchem, C.A. van, en Ploos van Amstel, G. Zes unieke wandtapijten. Strijd op de Zeeuwse stromen 1572-1576.  Zwolle, Waanders, 1991, 1e, ingenaaid, 160p. Rijk geïllustreerd.15,-

13728 Tabbers, Hans, en Sepers, Herbert. De Schelde.  Middelburg, Meulemberg, 1984, 1e, gebonden, 175p. Rijk geïllustreerd.15,-

13931 Toom, W.P. den. Toponomie van de gemeente's-Heer Arendskerke(tot de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1970) waaronder de kernen 's-Heer Arendskerke, 's-Heer Hendrikskinderen, Wissekerke, Nieuwdorp en Lewedorp.  's-Heer Hendrikskinderen, Heemkundige kring De Bevelanden, 2004, ingenaaid, 100p. Met zes separaat bijgevoegde kaartjes.10,-

15867 Toussaint, Iris, en Ginkel, Evert van. Schatten in de bodem ! De Zeeuwse muntvondsten.  Goes, De Koperen Tuin, 1992, 1e, garenloos, 48p. Illustraties.5,-

11128 Tromp, H. Noodklok over Zierikzee. Almelo wil helpen.  Almelo, dagblad van het Oosten, z.j.(1953), 1e, geniet, z.pa. Foto's.15,-

11555 Uil, H. Inventaris van het Archief van de Stad Goes(1267)1449-1851(1927).  Goes, Gemeentearchief Goes, 1980, 1e, ingenaaid, 134p. Goese Inventarissen nr. 1.15,-

11309 Uil, H.(eindred.) Zierikzee in de zeiltijd. Uit de historie van Zierikzeese schepen en bemanningen.  Zierikzee, Slavenkas, 1982, 1e, geniet, 39p. Illustraties.10,-

15399 Unger, W.S. De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572.  's-Gravenhage, Nijhoff, 1939, 1e, linnen, 685p.65,-

15935 Unger, W.S. De ouste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië 1598-1604.  's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948, 1e, linnen, 243p. Illustraties. Linschoten-Vereniging nr. 51.(vlekjes op band).25,-

14932 Unger, W.S. De geschiedenis van Middelburg in omtrek.  Middelburg, Altorffer, 1954, 1e, ingenaaid, 78p. Illustraties. Met erratavelletje.(Naam vorige eigenaar op franse titel).15,-

16557 Utrecht Dresselhuis, J, Ab. Wandelingen door Zuid- en Noordbeveland. Een geschied- en oudheidkundig school- en volksleesboek. Eerste stukje.  Goes, Kleeuwens, 1832, 1e, ingenaaid, 88p. Kompleet met kaartje(roest) en 2 prenten van kastelen. Gehavend exemplaar met exlibris van J.J.C.R. van der Bilt.25,-

16016 Utrecht Dresselhuis, J. Ab. Het distrikt van Sluis in Vlaanderen.  Middelburg, S. van Benthem, 1819, 1e, ingenaaid, 162p. Opnieuw in de band gezet. Zeldzaam.250,-

15660 Utrecht Dresselhuis, Johs. Ab. Geschied- en oudheidkundige wandelingen door het eiland Walcheren.  Middelburg, Abrahams, 1842, 1e, opnieuw in de band gezet, 194(2)p. Met twee uitklapbare platen. Lichte roest;vochtvlek op een van de platen.Alleszins mooi exemplaar.145,-

9839 Vader, H.J.(inl. en bew.) Dagboek van een Brandweerman.  Middelburg, Stedelijke Scholengemeenschap, 1992, 1e, geniet, 38p. Tekeningen.7,5,-

9610 Vader, J. Een Oud-Walcherse boerderij.  Arnhem, Nederlands Openluchtmuseum, 1979, 1e, ingenaaid, 80p. Illustraties.7,-

7165 Vader, J. Een Oud-Walcherse boerderij.  Arnhem, Nederlands Openluchtmuseum, 1967, 3e, garenloos, 78p. Rijk geïllustreerd.10,-

12168 Vader, Jan. Kersaon uut 't slopje, en andere schetsen uit het oud-Walcherens Buitenleven..  Middelburg, Heemkundige Kring Walcheren, z.j., ingenaaid, 130p.5,-

12146 Vader, Jan. 'k Gaen ik 'n stikje schrieve. Verhalen uit het oud-walcherens buitenleven.  Middelburg, Heemkundige kring Walcheren, z.j., ingenaaid, 139(1)p. Exlibris5,-

12174 Vader, Jan. Eenige brieven.  Veenendaal, Kool, 1977, 2e, kunstleder, 121p. Fotomechanische herdruk.10,-

7156 Vate, L.A. van de. Zeeland. Een bladzijde uit de geschiedenis van de Zeeuwse bodem, voornamelijk in betrekking tot de Waterstaat.  Middelburg, in eigen beheer, 1969, 1e, gekartonneerd, 78p.8,-

10251 Velde, Marcel van de (vert.) De legende van Jantje van Sluis.  Brugge, In den Brugse eenhoorn, 1963, 1e, geniet, 14p. Oorspronkelijke Franse tekst van Caroline Popp.5,-

13782 Veldhuis, N. Vlissingen in oude ansichten.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek,1976, 5e, ingenaaid, 160p.Oblongformaat12,-

12450 Veltenaar, C. De geschiedenis van Tholen. Staatkundig - Maatschappelijk - Kerkelijk.  Middelburg, Altorffer, 1943, ingenaaid met (beschadigde) omslag, 130p. Met uitklapbaar kaartje.25,-

13596 Ven, D.J. van der. Zeeuwsch volk in Zeeuwsche dracht.  Baarn, Bosch & Keuning, z.j., 1e, ingenaaid, 40p. Foto's. Libelle-serie nr. 178.15,-

11177 Verburg, M.C. Het deltaplan. Verleden, heden en toekomst van het Deltagebied.  Middelburg, Den Boer, 1955, 3e, geniet, 49p. Met 2 uitklapbare kaartjes. (voorzijde heeft vouw).5,-

10262 Verburg, Marinus Cornelis. Zeeland 1940-1990. Economische ontwikkeling in het licht van de ruimtelijke economie en de economische geografie.  Vlissingen, Den Boer/De Ruyter, 1996, 1e, ingenaaid, 277p. Dissertatie10,-

12447 Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in Walcheren. Gids voor Walcheren.  Middelburg, Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer, z.j., ingenaaid, 152p. Met vier uitklapbare kaarten. Tekening voorzijde van J. Heyse.25,-

11150 Verhagen, A., e.a. Verslag der begrafenis ban wijlen Ds. F.J. Dieleman in leven predikant der gerf. Gemeente te Yerseke.  Yerseke, z.u., 1e, geniet, 20p.5,-

12240 Verhave, Joke en Jan Peter. Jan de prentenknipper. Zeeuwse volkskunst langs 's Heeren wegen 1798-1870.  Goes, De koperen tuin, 1993, 1e, gebonden, 104p. Fraai geïllustreerd.25,-

6419 Verhees- van Meer, J. Th. H. De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702-1713.  Middelburg, Koninklijk Zeeuwsch  Genootschap der Wetenschappen, 1986, 1e, ingenaaid, 294p.25,-

15711 Verhoeven, B. Over het in cultuur brengen van de Quarlespolder.  In: Van zee tot land; rapporten en mededelingen inzake de droogmaking , ontginning en sociaal-economische opbouw der Ijsselmeerpolders, nr. 20.Zwolle, Tjeenk Willink, 1957, 43p. Met twee kaartjes.10,-

15262 Verhoog, Jeroen, e.a. Luctor et Emergo. 125 jaar Koninklijke Schelde 1875-2000.  Vlissingen, Koninklijke Schelde Groep, 2001, 1e, gebonden, 240p. Rijk geïllustreerd. In cassette.15,-

16090 Verkruijsse, P.J. Mattheus Smallegange(1624-1710); Zeeuws historicus, genealoog en vertaler. Descriptieve persoonsbibliografie.  Nieuwkoop, De Graaf, 1983, 1e, linnen, 663(1)p. With a summary in English. Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, vol. XVI.50,-

16365 Vermet, D.M. De hofstede 'Dies Diem Docet'. "herinneringen aan mijn jeugd in Zeeland."  Goes, De Koperen Tuin, 1995, 1e, ingenaaid, 56p. Fraai geïllustreerd.15,-

11409 Verschuur, Andries. Klankleer van het Noord-Bevelandsch.  Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1902, 1e, linnen, 174p. Proefschrift. Opnieuw in de band gezet.33,-

12564 Versluys, J. Rapport omtrent een grondwater- en bodemonderzoek in het aan de gemeente Middelburg toebehoorende duingebied, gelegen nabij de Oranjezon in de gemeente Vrouwepolder.  's-Gravenhage, Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening, 1919, 1e, ingenaaid, 47p. Tabellen en grafieken; met grote uitklapbare overzichtskaart. Omslag flink beschadigd.20,-

10962 Viergever, Dies. Noordgouwe in oude ansichten deel 2.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1987, 1e, z.pa. Oblongformaat.20,-

15094 Vin, A. de. Het dialect van Schouwen-Duiveland.  Assen, van Gorcum, 1952, 1e, ingenaaid, 102p. Dissertatie. Met stellingen.20,-

10835 Visser, Fifi. Turbulente tijden. 20 jaar Vereniging Zeeuwind.  Middelburg, Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A., 2007, 1e, ingenaaid, 57(3)p. Rijk geïllustreerd. Vormgeving: Thijs Haak.6,-

13809 Visser, H.A. Molens in Zeeland in oude ansichten deel 2.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1980, 1e, gekartonneerd, z.pa. Oblongformaat.20,-

10171 Visser, Tine, en Ar Visser. Zeeland in de oorlog 1940-1945.  Goes, Pitman, 1985, 1e, garenloos, 104p. Illustraties.7,-

12317 Vlam, A.W. Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden.  Leiden, Brill, 1942, 1e, ingenaaid, 100p. Uitklapbare kaarten. Stellingen. Dissertatie.45,-

9622 Vleugelhof, Lou. Aol Zeêuws Vandaège.  Oost-Souberg, Stichting Zuudwest, 2001, 1e, ingenaaid met flappen, 39p.9,-

16469 Vleugelhof, Lou. Aol Zeêuws Vandaège.  Oost-Souburg, Sichting Zuudwest 7, 2001, 1e, ingenaaid met flappen, 39p. Met verantwoording. Poëzie.8,-

15658 Vloten, Joh. Van. Middelburgs beleg en overgang(1572-1574) naar de oorspronkelijke bescheiden geschetst.  Middelburg, Altorffer, 1874, 1e, ingenaaid, 152p. Bovenzijde rugje licht beschadigd.40,-

14391 Vogel-Wessels, I.H., en Smallegange, P.J. Kantoor aan hert kanaal.  Middelburg, Koninklijk  Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 2004, 1e, ingenaaid met flappen, 83p. Rijk geïllustreerd.10,-

12442 Volker, C.M., H. Dijkstrra, M.A. van der Haar en M. Vrijlandt. Schouwen-Duiveland. Verkenning van maatschappelijke achtergronden van landschapsveranderingen.  Wageningen, Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp", 1979, 1e, 153p. Met 21 uitklapbare kaarten.30,-

13831 Vonk, P.G. De V.O.C. op zoek naar de goud- en zilvereilanden. De waargebeurde avonturen van het schip de Breskens in het jaar 1643 in japan.  Utrecht, Vos Holland, 1997, 1e, gekartonneerd, 124p. Illustraties.10,-

14608 Vorsterman van Oijen, G.A. De Berenning van Aardenburg in 1672. Verzameling van uit- en onuitgegeven stukken aangaande de geschiedenis van Aardenburg van 1660-1680.  Schoonhoven, Van Nooten, 1872, 1e, ingenaaid, 211p. Met 2 uitklapbare kaarten.(rugje beschadigd)75,-

16464 Vos, Art de, en Antonisse, Rinus. 2oo jaar Wilhelminapolder. Waar eens vloed en ebbe viel.  Wilhelminadorp, Koninklijke Maatschap tussen Eigenaren van Gronden in de Wilhelminapolder en  de Oost-Bevelandpolder, 2009, 1e, gebonden, rijk geïllustreerd.20,-

16687 Vos, P. de.(samst.) Westkapelle. De ramp van 3 october 1944; de worsteling met het water.  Westkapelle, Comité "Westkapelle herrijst", z.j.(1947), 1e, geniet, z.pa. Foto's . Oblongformaat.15,-

11502 Vos, P.D. de. De stadpoorten van Zierikzee.  Zierikzee, vereeniging stad en lande van Schouwen-Duiveland, 1946, 1e, ingenaaid, 31p.(lichte gebruikssporen)7,-

8470 Vries, Joh. De. Het spookte in Zeeuwsch-Vlaanderen.  Terneuzen, Van Akene, 1971, 2e, gebonden met stofomslag, 185p. Foto's.(omslag licht beschadigd).25,-

15508 Vries, Joh. De. Oost Zeeuwsch-Vlaanderen "nu en toen".  Terneuzen, Van Aken, 1973, 1e, gekartonneerd, 156(1)p. Foto's.10,-

12448 Vries, Joh. de. Oost Zeeuwsch-Vlaanderen "Nu en toen".  Terneuzen, Van Aken, 1973, 1e, gebonden met omslag, 156p. Foto's.20,-

13793 Vries, Joh. De. Postale herinneringen.  Terneuzen, Van Aken, 1980, 1e, gebonden met (licht beschadigde) omslag, 144p. Foto's.15,-

10942 Vries, Johan de. Johan de Vries vertelt over Terneuzen; hoe het was er wat er van geworden is.  Terneuzen, Van Aken, 1977, 1e, gebonden met omslag, 143p. Foto's. Gesigneerd door de auteur.20,-

12326 Waard, C. de. De archieven berustende onder het bestuur der gemeente Arnemuiden.  's-Gravenhage, Algemeende Landsdrukkerij, 1925, 1e, 216p.(boekblok/rug beschadigd); hierbij: A.Meerkamp van Embden: Verslag van den Inspecteur der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Zeeland over 1922.)15,-

7962 Waard, Henk van. Walcheren onder de zeegolven.Eerste golf: De Noord-Westkust. De Tweede golf: Waar mensen leven, wonen en strijden. Derde golf: Door Walcheren's archipel.  's-Gravenhage, van Goor, 1945, ingenaaid, 2 dln., 46/64 p.12,5,-

12177 Warren, Hans, André Oosthoek, Martin Ros en Gerrit Komrij(eindred.). Zeeland, waarom, daarom.  Amsterdam, De Arbeiderspers, 1970, 1e, garenloos, 180p.7,-

13654 Waterschap Noord- en Zuid-Beveland. Rioolwaterzuiveringsinstallatie Willem Annapolder.  Goes, Waterschap Noord- en Zuid-Beveland, 1989, 1e, geniet, 29p.5,-

16382 Wauters, A. Uit de school geklapt.  Middelburg, Merlijn, 1979, 2e, garenloos, 82p. Met tekeningen van T. Verwilligen.6,-

14265 Weel, J.J. van der, e.a. de Adriaanses & de Van der Weels. 90 jaar Zeeuwse advocatuur.  Middelburg, Adriaanse & van der Weel, 1995, 1e, garenloos, 67p. Foto's.10,-

13200 Weel, J.J. van der. The Fall of an Aldermanb. Marc Herman Boasson 1887-1943.  Z.p., Netherlands Red Cross, 1990, 1e, geniet, 30p.10,-

14742 Weele, G. v.d. Schouwen-Duiveland in woord en beeld. Bijnamen van de bewoners der gemeenten en woonplaatsen op Schouwen-Duiveland. Aangevuld met foto's en gedichten.  Bruinisse, In eigen beheer, 1989, 1e, garenloos, 112p. Foto's.15,-

6227 Weele-Minderhoud, M.J. van der, en A. van der Jagt(red.). Over zaaien en oogsten. 100 Jaar landbouwonderwijs in Zuid-West-Nederland, 1893-1993.  Goes, Rijks Middelbare Land- en Tuinbouwschool, 1993, 1e, garenloos, 78p. Geïllustreerd.5,-

8228 Welten, J.B.V. Hervormers aan de Oosterschelde. De practijcke der godtsalicheyt 1598-1653.  Amsterdam, Van Soeren, 1991, 1e, garenloos, 208p.(Nieuwstaat).12,5,-

11265 Werf, Harmen van der. Met het oog op de Schelde.  Raamsdonkveer, Vèrse Hoeven, 2005, 1e, gebonden, 112p. Oblongformaat.10,-

14189 Werf, Harmen van der. Van herensociëteit tot culturele vereniging. Nutsdepartement Noord-beveland 1842-1992.  Kortgene, Nutsdepartement Nood-Beveland, 1992, 1e, ingenaaid, 91p. Foto's.10,-

9697 Wessels, A.M. Een merkwaardig vijftal. Bijdrage tot de kerkelijke historie van Zeeland.  Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1929, 1e, ingenaaid, 115p.(Kleine beschadiging rechtsboven voorkant). Studies over de dominees Smytegelt, Budding, Daan Bakker, Van Dijke en Boone.15,-

7163 Wessels, A.M. Zeeland in patriottentijd.  Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1974, 2e, linnen met stofomslag, 255p.9,-

9696 Wessels, A.M. Zeeland in den patriottentijd.  Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1947, 1e, halflinnen, 255p. Met illustraties van Nico Corstanje.10,-

9983 West, Erik. Gemartelde grond.  Zierikzee, Ochtman, 1953, 1e, geniet, 32p. Foto's.15,-

11505 Westendorp Boerma, J.J., en C.A. van Swigchem. Zierikzee vroeger en nu.  Bussum, Van Dishoeck, 1972, 1e, linnen met omslag, 142(2)p. Foto's.15,-

15848 Westerhof, M.G., Berrevoets, Joh., en Capelle, L.A. Duiveland zoals het was…  Zierikzee, Steengracht, 1974, 1e, gebonden, 160p. Foto's. Oblongformaat.25,-

15268 Weststrate, Jan. Kloetinge van vroeger.  Goes, Boekhandel De Jonge, 1980, 1e, ingenaaid, 47(1)p. Illustraties.6,-

13658 Wieringa, D.J. Wat gebeurde er achter deze poort ? Kroniek van het Gasthuis 1870-1900 in Goes.  Goes, Gemeentelijke Archiefdienst, 1993, 1e, geniet, 43p.10,-

9641 Wieringa, D.J., en J. Traas. Kroniek kruiswerk Zeeland.  Middelburg, Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis, 1991, 1e, ingenaaid, 102p. Illustraties.10,-

8554 Wight, Truus. Van toeten & blazen. Harmonieën, fanfares en brassbands op Walcheren.  Vlissingen, ADZ, 1996, 1e, gebonden, 191p. Rijk geïllustreerd.10,-

12065 Wilderom, M.H. Tussen afsluitdammen en deltadijken II Noord-Zeeland(Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland).  Middelburg, Van Benthem & Jutting, 1970, 2e, linnen,415p. Met (uitklapbare) kaartjes. (deel schutblad weggeknipt)50,-

15047 Wilderom, M.H. Tussen Afsluitdammen en Deltadijken III Midden Zeeland.  Vlissingen, Wilderom, 1968, 1e, linnen, 447p. Met uitklapbare kaarten, foto's en tekeningen. Fraai. Op schutblad opdracht aan vorige eigenaar.65,-

16015 Wilderom, M.H. Tussen afsluitdammen en deltadijken 4  Zeeuwsch Vlaanderen.  Vlissingen, M.H. Wilderom, 1973, 1e, linnen, 567p. Met 4 wapenafbeeldingen in kleur, tekeningen, foto's en kaartreproducties.85,-

15860 Wilderom, M.H. en M.P. de Bruin. Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; deel I, II, III en IV.  Vlissingen; 1970-1973; M.H. Wilderom. Deel I: Noord-Beveland (Wilderom en De Bruin); Deel II: Noord zeeland,; Deel III: Midden Zeeland; Deel IV: Zeeuwsch Vlaanderen. De laatste 3 delen zijn van M.H.  Wilderom. Foto's., figuren, tabellen, (gevouwen) kaarten, gekleurde wapenschilden; linnen; 304,415,447,567 p. Complete set in zeer goede staat.200,-

16656 Willemse, H.W.J. Watersnood 1953. En wat wij deden.  Oss, z.u., 1953, 1e, geniet,,39(1)p. Foto's.8,-

13749 Winkelen, C. van Meliskerke in oude ansichten.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1979, 1e, ingenaaid, z.pa. Oblongformaat.15,-

10428 Winkelen, C. van. Kent u ze nog… die van Hontenisse.  Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1983, gekartonneerd, zpa. Oblongformaat.16,-

13813 Winkelen, C. van. De molens van Tholen en Sint Philipsland.  Zierikzee, Zeeuwsche Boekhandel en Uitgeverij, 1978, 1e, z.pa. Oblongformaat.20,-

9707 Wiskerke, J.S.C. Zeeuwse akkerbouw tussen verandering en continuïteit. Een socilogische studie naar diversiteit in landbouwbeoefening, technologieontwikkeling en plattelandsvernieuwing.  Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen, 1997, 1e, ingenaaid, 401p.  With a summary in english.15,-

15394 Wissel, A. Regen en zonneschijn.  Terneuzen, Van Aken, 1978, 1e, gebonden met omslag, 215(1)p. Foto's. Mooie staat.25,-

15016 Wolters-Noordhoff Atlasprodukties. Grote Historische Provincie Atlas Zeeland 1856-1858.  Groningen, Wolters-Noordhoff, 1992, 1e, gebonden, 114p. Met los bijgevoegde kaart.15,-

6225 Ysseldijk, W.E.P. van. 1000 Jaar Yerseke.  Yerseke, Gemeente Reimerswaal, 1973, 1e, gebonden, 641p. Rijk geïllustreerd, uitklapbare kaartjes.68,-

10173 Ysseldijk, W.E.P. van. De geschiedenis van Kapelle(Z.-B.)(Kapelle, Biezelinge, Eversdijk, Schore)  Kapelle, Gemeente Kapelle, 1968, 1e, kunstleer, 655p. Rijk geïllustreerd. Met grote, uitklapbare kaarten.80,-

9894 Zeeuw, P. de Gzn. Ebbend getij. Verhaal uit den heldenstrijd om Zierikzee in 1576.  Amsterdam, Bosch, 1927, linnen, 1e, 215p. Bandontwerp en vignetten van André Vlaanderen.7,-

13482 Zeeuw, P.W. de. Gewogen en te licht bevonden. 75 jaar Keuringsdienst Dordrecht.  Dordrecht, Keuringsdienst van Waren, 1983, 1e, ingenaaid, 167p. Illustraties.10,-

14354 Zeeuwsch Genootschap der Archief 1936.  Middelburg, Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, 1936, 1e, ingenaaid, 139p.10,-

14353 Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Archief 1937.  Middelburg, Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, 1937, 1e, ingenaaid, 125p.10,-

12464 Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Archief 1946-1947.  Middelburg, Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1947, 1e, ingenaaid, 74p.15,-

11554 Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Archief van het Zeeuwsch Genootschap 1940.  Middelburg, Altorffer, 1940, 1e, ingenaaid, 84p.15,-

15196 Zoodsma, L.(red.) Luthers Zeeland. Bijdragen over de geschiedenis van de Lutherse Kerk in Zeeland ter begeleiding van de tentoonstelling ter gelgenheid van het 250-jarig bestaan van de Lutherse kerk in Middelburg.  Middelburg, Stichting Natuur- en Recreatieinformatie, 1992, 1e, ingenaaid, 92p. Foto's.6,-

15030 Zuiderent, Ad. De ramp 1 februari 1953.Vijftig jaar later.  Amsterdam, De Verbeelding, 2003, 1e, ingenaaid, 117(1)p. Foto's. Oblongformaat.15,-

15082 Zuiderent, Ad.(samst.) 1 februari 1953.  Stormramp en watersnood nagewerkt in gedichten, verhalen en toneeltekst.  Vianen, Kwadraat, 1983, 1e, ingenaaid, 155p.10,-

8437 Zuurdeeg, J.P.B. De stad-, recht- en raadhuizen op Tholen.  Tholen, Gemeente Tholen, 1979, 1e, garenloos, 83p. Beperkte oplage; uitgegeven ter gelegenheid van de offociële ingebruikneming op 1 juni 1979 van het verbouwde gemeentehuis van St. Maartensdijk.9,-

15034 Zwemer, Jan Zeeland 1945-1950.  Vlissingen, den Boer de Ruiter 2000, 1e, (verguld) linnen met omslag, 720p. Geïllustreerd.15,-

16374 Zwieten, Thom. Van. Het begon in de nacht van 1 februari 1953.  Hillegersberg, Thom van Zwieten, z.j., 1e, 4p. Gesigneerd. Curieuze verzameling van "drie berijmde gedachten".5,-